Εισήγηση του Γ.Παρίκου στο Συμπόσιο για την Τ.Ε.Ε – Ελευσίνα 2015

Άρθρα μελών της ΕΤΕ
Η Ύπαρξη Κατάλληλων Προγραμμάτων Σπουδών και Διδακτικών Βιβλίων, Απαραίτητη Προϋπόθεση για την Αναβάθμιση της Τεχνικής– Επαγγελματικής Εκπαύδευσης και Κατάρτισης

Εισηγητής: Γεώργιος Ι. Παρίκος

 

 

Δείτε την εισήγηση εδώ