Πρόταση προγράμματος για το Νέο ΕΠΑΛ, του Γ.Παρίκου

Άρθρα μελών της ΕΤΕ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

νέουΕΠΑΛ

 

 

 

11 Τομείς (εκτός Πλοιάρχων – Μηχανικών)

27 Ειδικότητες

100 Ειδικεύσεις

 

ΕΠΑΛ

Α’ Τάξη

Τα προτεινόμενα δύο μαθήματα μπορούν να επεκταθούν και στο Γενικό Λύκειο ώστε να βοηθά την κινητικότητα προς τη Β’ Τάξη αμφοτέρων των Λυκείων.

Στο παρελθόν, με τη Μεταρρύθμιση της κας ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ και για δύο συνεχή χρόνια διδάχθηκε ως μοναδικό τεχνολογικό μάθημα στον Τεχνολογικό Τομέα της Α’ Τάξης του ΕΠΑΛ τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, που αναπτύχθηκε και υπήρξε βιβλίο από το εμπόριο με βάση προκήρυξη που παρέπεμπε στην υλοποίηση συγκεκριμένων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ.

Σήμερα με την πρόθεση να επεκταθεί αντίστοιχο μάθημα στο σύνολο των μαθητών της Α’ Τάξης καθίσταται αναγκαίο να επεκταθούν οι Αντικειμενικοί Σκοποί στο σύνολο των παραγωγικών γνωστικών αντικειμένων του ΕΠΑΛ.

Ένα δεύτερο μάθημα, αυτό του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που είναι απαραίτητο να διδαχθεί στην Α’ Τάξη με διαφοροποιημένο γνωστικό και μεθοδολογικό αντικείμενο από αυτό της Γ’ Γυμνασίου.

Για το μάθημα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα επανέλθουμε με συγκεκριμένη πρόταση.

Η πρότασή μας για το μάθημα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ή ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ), που δεν γνωρίζουμε ποιον δόκιμο όρο θα χρησιμοποιήσετε ώστε να προκαλεί ενδιαφέρον από τους μαθητές.

Έτσι, λοιπόν, ας τον χρησιμοποιήσουμε ως προσωρινό τίτλο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ή ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ή …)

με κύριο αντικείμενο στο:

  • Α’ ΜΕΡΟΣνα περιγράφονται περιληπτικά και στοχευμένα, οι εφαρμοζόμενες τεχνικές πρακτικές στο χώρο της Τεχνολογίας, της Βιομηχανικής και τηςΓεωργικής Παραγωγής, ώστε η αποκτούμενη γνώση τους να βοηθά τους μαθητές στις επιλογές τους (σελ. ~350).
  • Β’ ΜΕΡΟΣ:

α) Μεθοδολογία Ανάπτυξης δραστηριότητας Έρευνας Τεχνολογίας (Ατομικό Έργο), (~20 σελίδες).

β) Μεθοδολογία Υλοποίησης Ομαδικής Εργασίας (Πρότζεκτ – Ομαδικό Έργο) (~ 20 σελίδες).

ώστε οι μαθητές να μπορούν να επιλέξουν την ομαδική ή την ατομική δραστηριότητα.

 

Μια προσέγγιση για τα περιεχόμενα του βιβλίου:

Στοιχεία Τεχνολογίας (ή Έρευνα Τεχνολογίας)

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1. Εισαγωγή στις Τεχνικές Παραγωγής και τη Χρήση των Υλικών

2. Πρόληψη Ατυχημάτων και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων

3. Συστήματα Μετρήσεων και Ελέγχων στην Παραγωγή

4. Τεχνολογία Υλικών

5. Τεχνικά Συστήματα (Μηχανές, Συσκευές, Εγκαταστάσεις)

6. Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας

7. Αρχιτεκτονική και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

8. Αρχές Δομικής Τεχνολογίας

9. Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Συστήματα

10. Τηλεφωνικά Δίκτυα και Εγκαταστάσεις

11. Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών & Τηλεπικοινωνιών

12. Τεχνολογία Αυτοκινήτων – Οχημάτων

13. Νέες Τεχνολογίες Κινητήρων Οχημάτων

14. Καύσιμα Αέρια

15. Γραφικός & Βιομηχανικός Σχεδιασμός

16. Σχεδιασμός και Παραγωγή Εντύπων

17. Επιχειρήσεις Γραφικών Τεχνών

18: Αρχές Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων

19. Καλές και Εφαρμοσμένες Τέχνες

20. Έργα Πολιτιστικής Κληρονομιάς

21. Εισαγωγή στη Γεωργία

22. Ανάπτυξη φυτών, Ανθοκομία και Κηποτεχνία

23. Γεωργικές Καλλιέργειες

24. Ζωική Παραγωγή και Τεχνολογία

25. Γεωργική Τεχνολογία και Περιβάλλον

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΡΕΥΝΑ

Α. Μεθοδολογία Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Ατομικής Έρευνας Τεχνολογίας (Ατομικό Έργο)

Β. Μεθοδολογία Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Ομαδικής Έρευνας (Πρότζεκτ – Ομαδικό Έργο)

 

Σημείωση: Κάθε κεφάλαιο αναλογεί περίπου στον αναλογούντα εβδομαδιαίο διδακτικό χρόνο.

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ

 

Β’, Γ’ & 4ο Έτος

 

ΤΟΜΕΑΣ:

1. ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Β’ Τάξη

ΤΟΜΕΑΣ

Γ’ Τάξη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(Επίπεδο Κατάρτισης 4)

4ο Έτος

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

(Επίπεδο Κατάρτισης 5)

1. Οχημάτων

1.1 Τεχνίτης Μηχανικός Αυτοκινήτων – Οχημάτων

1.1.1 Μηχανικός Συστημάτων Ψεκασμού και Ελέγχου Ρύπων Αυτοκινήτων

1.1.2 Μηχανοτρονικός Αυτοκινήτων – Οχημάτων

1.1.3 Μηχανικός Φορτηγών και Βαρέων Οχημάτων

1.1.4 Μηχανικός Μοτοσικλετών και Ποδηλάτων

1.1.5 Μηχανικός Αγροτικών Μηχανημάτων

1.1.6 Μηχανικός Μηχανημάτων Έργων

1.1.6 Μηχανικός Τραίνων

1.1.7 Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

1.1.8 Τεχνικός Επισκευών και Βαφής Αμαξωμάτων

 

 

 

Ακολουθεί Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

 

ΕΠΑΛ – Β΄ Τάξη: Τομέας: 1. ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. Κινητήρες Αυτοκινήτων – Οχημάτων

2. Εργαστήριο Κινητήρων Αυτοκινήτων – Οχημάτων

3. Βασικές Αρχές Μηχανολογίας

4. Εργαστήριο Βασικών Αρχών Μηχανολογίας

5. Βασική Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική

6. Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής

7. Μηχανική Στερεών, Υγρών, Αερίων και Θερμοδυναμικής

8. Βασικές Έννοιες Σιδηροδρόμων

9. Περιβαλλοντική Διαχείριση, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένου

Σύνολο

20 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 1.1. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ –
                                                             ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. Μηχανικά Συστήματα Αυτοκινήτων – Οχημάτων

2. Εργαστήριο Μηχανικών Συστημάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων

10Ε

3. Στοιχεία Αεριοστροβίλων και Πολυμορφικών Εμβολοφόρων Κινητήρων

4. Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτοκινήτων

5. Εργαστήριο Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αυτοκινήτων

6. Μηχανολογική Σχεδίαση για Επαγγέλματα Οχημάτων

7. Επαγγελματικές Εφαρμογές και Υπολογισμοί

8. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 1.1.1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
                                                           ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1. Έλεγχος, Συντήρηση, Επισκευές Συστημάτων Ψεκασμού Καυσίμων και Ελέγχου Ρύπων

2. Εργαστήριο Ελέγχου Συστημάτων Ψεκασμού Κυασίμων και Ελέγχου Ρύπων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 1.1.2. ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-
                                                           ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. Διάγνωση και Αποκατάσταση Βλαβών Ηλεκτρικών και Υπολογιστικών Συστημάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων

2. Εργαστήριο Ελέγχου Συντήρησης Επισκευών Ηλεκτρικών και Υπολογιστικών Συστημάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 1.1.3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ
                                                           ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. Τεχνολογία Φορτηγών και Βαρέων Οχημάτων

2. Εργαστήριο Φορτηγών και Βαρέων Οχημάτων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 1.1.4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
                                                           ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

1. Τεχνολογία Μοτοσυκλετών και Ποδηλάτων

2. Εργαστήριο Μοτοσυκλετών και Ποδηλάτων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 1.1.5. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1. Τεχνολογία Γεωργικών Μηχανημάτων

2. Εργαστήριο Γεωργικών Μηχανημάτων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 1.1.6. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Τεχνολογία Μηχανημάτων Έργων

2. Εργαστήριο Μηχανημάτων Έργων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 1.1.6. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΡΑΙΝΩΝ

1. Τεχνολογία Σιδηροδρόμων

2. Εργαστήριο Σιδηροδρομικής Τεχνολογίας

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 1.1.7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ
                                                           ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

1. Τεχνολογία Αεροσκαφών

2. Εργαστήριο Αεροσκαφών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 1.1.8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ
                                                           ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

1. Τεχνολογία Αμαξωμάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων

2. Εργαστήριο Επισκευών και Βαφών Αμαξωμάτων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ

 

Β’, Γ’ & 4ο Έτος

 

ΤΟΜΕΑΣ:

2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Β’ Τάξη

ΤΟΜΕΑΣ

Γ’ Τάξη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(Επίπεδο Κατάρτισης 4)

4ο Έτος

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

(Επίπεδο Κατάρτισης 5)

2. Μηχανολογίας

2.1. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών

2.1.1. Τεχνικός Μηχανοτεχνικών Εφαρμογών

2.1.2. Τεχνικός Εργαλειομηχανικός

2.1.3. Τεχνικός Σχεδίασης Βιομηχανικών Προϊόντων

 

2.2. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών

2.2.1. Τεχνικός Μεταλλοτεχνίας – Συγκολλήσεων

2.2.2. Τεχνικός Ναυπηγικών Κατασκευών

2.2.3 Τεχνικός Κουφωμάτων, Υαλοπετασμάτων και Επενδύσεων Προσόψεων

 

2.3. Τεχνίτης Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

2.3.1. Τεχνικός Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

2.3.2. Τεχνικός Κεντρικής Θέρμανσης

2.3.3. Τεχνικός Βιομηχανικής και Εμπορικής Ψύξης

2.3.4. Τεχνικός Αερίων Καυσίμων

2.3.5. Τεχνικός Αερισμού και Κλιματισμού

2.3.6. Τεχνικός Συντήρησης Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

 

2.4. Τεχνίτης Χημικής Μηχανολογίας

2.4.1 Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Αποβλήτων

2.4.2 Τεχνικός Χημικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

2.4.3 Τεχνικός Παραγωγής Πλαστικών και Ελαστικών Προϊόντων

 

Ακολουθεί Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

 

 

ΕΠΑΛ – Β΄ Τάξη: Τομέας: 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. Βασική Μηχανολογία Ι

2. Εργαστήριο Βασικής Μηχανολογίας

3. Τεχνολογία και Στοιχεία Κινητήριων Μηχανών

4. Βασική Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική

5. Εργαστήριο Βασικής Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής

6. Τεχνικό – Μηχανολογικό Σχέδιο

7. Περιβαλλοντική Διαχείριση, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένου

8. Βασική Μηχανική και Αντοχή Υλικών

Σύνολο

18 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 2.1. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

1. Βασική Μηχανολογία ΙΙ

2. Εργαστήριο Κατεργασιών Μετάλλων

12Ε

3. Μηχανολογική Σχεδίαση

4. Χυτεύσεις Μετάλλων

5. Τεχνολογία Υλικών Μηχανολογικών Κατασκευών

6. Επαγγελματικές Εφαρμογές και Υπολογισμοί

7. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 2.1.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
                                                           ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1. Τεχνολογία Κατασκευής Εργαλείων – Καλουπιών

2. Εργαστήριο Εργαλείων – Καλουπιών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 2.1.2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

1. Εργαλειομηχανές

2. Εργαστήριο Εργαλειομηχανών

3. Εργαστήριο Εργαλειομηχανών CNC

4. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 2.1.3. ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Τεχνολογία Μοντελοποίησης

2. Μηχανολογική Ηλεκτρονική Σχεδίαση 2D-3D

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 2.2. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1. Μεταλλικές Κατασκευές

2. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

10Ε

3. Μηχανολογική Σχεδίαση

4. Τεχνολογία Υλικών Μεταλλικών Κατασκευών

5. Στοιχεία Οικοδομικής

6. Επαγγελματικές Εφαρμογές και Υπολογισμοί

7. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

25 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 2.2.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑΣ –
                                                           ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

1. Τεχνολογία Συγκολλήσεων

2. Εργαστήριο Συγκολλήσεων Ελασμάτων και Σωληνώσεων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 2.2.2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1. Πλοία και Ναυπηγικές Κατασκευές

2. Εργαστήριο Ανέγερσης Κατασκευών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 2.2.3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΥΑΛΟΠΕΤΑ-
                                                           ΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

1. Τεχνολογία Μηχανισμών Κουφωμάτων, Υαλοπετασμάτων και Επενδύσεων Προσόψεων

2. Εργαστήριο Κουφωμάτων, Υαλοπετασμάτων και Επενδύσεων Προσόψεων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 2.3. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
                                                        ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

2. Εργαστήριο Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

3. Ψυκτικές Εγκαταστάσεις

4. Εργαστήριο Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

5. Σχεδίαση Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων, Δικτύων Πετρελαίου και Εγκαταστάσεων Αερίων Καυσίμων

6. Τεχνολογία Υλικών Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων

7. Εγκαταστάσεις και Δίκτυα Αερίων Καυσίμων

8. Επαγγελματικές Εφαρμογές και Υπολογισμοί

9. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

26 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 2.3.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Εγκαταστάσεις Θέρμανσης Νερού Χρήσης και Πυροσβεστικά Δίκτυα

2. Εργαστήριο Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Θέρμανσης Νερού Χρήσης και Πυροσβεστικών Δικτύων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 2.3.2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1. Εγκαταστάσεις Κεντρικής Θέρμανσης

2. Εργαστήριο Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 2.3.3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
                                                           ΨΥΞΗΣ

1. Βιομηχανική και Εμπορική Ψύξη

2. Εργαστήριο Βιομηχανικής και Εμπορικής Ψύξης

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 2.3.4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1. Λέβητες, Καυστήρες και Συσκευές Αερίων

2. Εργαστήριο Λεβήτων, Καυστήρων Αερίων, Καυστήρων Πετρελαίου και Συσκευών Αερίου

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 2.3.5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Συστήματα Κλιματισμού και Αερισμού

2. Εργαστήριο Εγκαταστάσεων Κλιματισμού – Αερισμού

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 2.3.6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Μηχανολογικές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

2. Εργαστήριο Επισκευών και Συντήρησης Μηχανολογικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 2.4. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. Βασική Τεχνολογική Χημεία

2. Εργαστήριο Τεχνολογικής Χημείας

3. Χημική Μηχανολογία

4. Εργαστήριο Χημικής Μηχανολογίας

5. Μηχανολογική Σχεδίαση

6. Συστήματα Ελέγχου Χημικών Εγκαταστάσεων

7. Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου Χημικών Εγκαταστάσεων

8. Περιβαλλοντική Διαχείριση, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένου

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 2.4.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-
                                                           ΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1. Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Αποβλήτων

2. Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Αποβλήτων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 2.4.2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
                                                           ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Χημική Τεχνολογία και Ασφάλεια Εγκαταστάσεων

2. Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 2.4.3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
                                                           ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Τεχνολογία Πλαστικών και Ελαστικών Προϊόντων

2. Εργαστήριο Παραγωγής Πλαστικών και Ελαστικών Προϊόντων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ

 

Β’, Γ’ & 4ο Έτος

 

ΤΟΜΕΑΣ:

3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

Β’ Τάξη

ΤΟΜΕΑΣ

Γ’ Τάξη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(Επίπεδο Κατάρτισης 4)

4ο Έτος

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

(Επίπεδο Κατάρτισης 5)

3. Ηλεκτρολογίας

3.1 Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος

3.1.1 Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Οικιακών Συσκευών

3.1.2 Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης

3.1.3 Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοματισμού

3.1.4 Τεχνικός Ανελκυστήρων

3.1.5 Τεχνικός Φωτοβολταϊκών και Ανεμογεννητριών

 

 

 

Ακολουθεί Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Β΄ Τάξη: Τομέας: 3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. Ηλεκτρολογία

2. Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας

3. Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

4. Τεχνολογία και Στοιχεία Κινητήριων Μηχανών

5. Εργαστήριο Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών

6. Περιβαλλοντική Διαχείριση, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένου

Σύνολο

20 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 3.1. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

1. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

2. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

3. Ηλεκτρικές Μηχανές

4. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

5. Σχέδιο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών

6. Βασικές Αρχές Αυτοματισμού (Εισαγωγή στα ΣΑΕ – Αισθητήρες και Ενεργοποιητές)

7. Εργαστήριο Βασικών Αυτοματισμών

8. Στοιχεία Οικοδομικής Τεχνολογίας

9. Επαγγελματικές Εφαρμογές και Υπολογισμοί Ηλεκτρολογίας

10. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 3.1.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ
                                                           ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1. Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές

2. Εργαστήριο Συντήρησης και Επισκευής Οικιακών Συσκευών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 3.1.2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
                                                           ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ

1. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων

2. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 3.1.3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
                                                           ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Αυτοματισμοί (Μηχανοτρονική, ΣΑΕ και Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές με Η/Υ)

2. Εργαστήριο Αυτοματισμών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 3.1.4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

1. Τεχνολογία Ανελκυστήρων

2. Εργαστήριο Εγκατάστασης και Συντήρησης Ανελκυστήρων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 3.1.5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
                                                           ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

1. Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών και Ανεμογεννητριών

2. Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών και Ανεμογεννητριών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ

 

Β’, Γ’ & 4ο Έτος

 

ΤΟΜΕΑΣ:

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

 

Β’ Τάξη

ΤΟΜΕΑΣ

Γ’ Τάξη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(Επίπεδο Κατάρτισης 4)

4ο Έτος

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

(Επίπεδο Κατάρτισης 5)

4. Ηλεκτρονικής

4.1 Τεχνίτης Ηλεκτρονικός

4.1.1 Τεχνικός Ηλεκτρονικών Βιομηχανικών Συσκευών

4.1.2 Τεχνικός Ηλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συσκευών

4.1.3 Τεχνικός Υπολογιστών και Δικτύων

4.1.4 Τεχνικός Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας

4.1.5 Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας

4.1.6 Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων

4.1.7 Τεχνικός Πολυμέσων και Οπτικοακουστικών Έργων

 

 

Ακολουθεί Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Β΄ Τάξη: Τομέας: 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

1. Βασική Ηλεκτρονική

2. Εργαστήριο Βασικής Ηλεκτρονικής

3. Ηλεκτρολογικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο

4. Εργαστήριο Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών

5. Περιβαλλοντική Διαχείριση, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένου

Σύνολο

20 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 4.1. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

1. Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά (Ψηφιακά – Μετρήσεις – Ισχύος)

2. Εργαστήριο Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών

10Ε

3. Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες

4. Εργαστήριο Δικτύων και Επικοινωνιών

5. Ηλεκτρονικό Σχέδιο

6. Επαγγελματικές Εφαρμογές και Υπολογισμοί Ηλεκτρονικής

7. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 4.1.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
                                                           ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1. Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Βιομηχανικών Συσκευών

2. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Βιομηχανικών Συσκευών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 4.1.2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟ-
                                                           ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1. Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Συσκευών Ήχου και Εικόνας

2. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συσκευών Ήχου και Εικόνας

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 4.1.3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

1. Τεχνολογία Υπολογιστών και Δικτύων

2. Εργαστήριο Υπολογιστών και Δικτύων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 4.1.4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ
                                                           ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

1. Τεχνολογία Διαχείρισης και Εγκατάστασης Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου

2. Εργαστήριο Διαχείρισης και Εγκατάστασης Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 4.1.5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
                                                           ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Τεχνολογία Αισθητήρων και Διατάξεων Συναγερμού

2. Εργαστήριο Αισθητήρων και Διατάξεων Συναγερμού

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 4.1.6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Τεχνολογία Ιατρικών Οργάνων

2. Εργαστήριο Ιατρικών Οργάνων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 4.1.7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ-
                                                           ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Τεχνολογία Πολυμέσων και Οπτικοακουστικών Έργων

2. Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων και Οπτικοακουστικών Έργων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ

 

Β’, Γ’ & 4ο Έτος

 

ΤΟΜΕΑΣ:

5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

 

Β’ Τάξη

ΤΟΜΕΑΣ

Γ’ Τάξη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(Επίπεδο Κατάρτισης 4)

4ο Έτος

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

(Επίπεδο Κατάρτισης 5)

5. Αρχιτεκτονικής

5.1 Τεχνίτης Οικοδομικής Τεχνολογίας

5.1.1 Τεχνικός Τοιχοποιίας, Επιχρισμάτων και Μονώσεων

5.1.2 Τεχνικός Σκυροδέματος

5.1.3 Τεχνικός Δαπέδων, Πλακοστρώσεων και Μωσαϊκών

5.1.4 Τεχνικός Ξύλινων Κτιρίων

5.1.5 Τεχνικός Σχεδίασης Εσωτερικών Χώρων

5.1.6 Τεχνικός Ανακαίνισης Κτιρίων

5.1.7 Τεχνικός Οδοποιίας και Υδραυλικών Έργων

 

5.2 Τεχνίτης Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας

5.2.1 Τεχνικός Επιπλοποιίας

5.2.2 Τεχνικός Σχεδίασης Επίπλων και Διακοσμητής Χώρων

5.2.3 Τεχνικός Ξύλινων Σκαλών, Κουφωμάτων και Θυρών

5.2.4 Τεχνικός Ξυλουργικών Μηχανών

5.2.5 Τεχνικός Ξυλογλυπτικής

 

 

Ακολουθεί Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Β΄ Τάξη: Τομέας: 5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

1. Βασική Δομική Τεχνολογία

2. Εργαστήριο Δομικής Τεχνολογίας

3. Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων

4. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Κατασκευών

5. Στατική και Αντοχή Υλικών

6. Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ασφάλεια Εργαζομένου

Σύνολο

20 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 5.1. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. Οικοδομική Τεχνολογία

2. Εργαστήριο Οικοδομικής

3. Διακόσμηση και Εφαρμογές Χρωμάτων

4. Ηλεκτρονική Σχεδίαση (2D-3D) Δομών και Εγκαταστάσεων Κτιρίων

5. Τοπογραφική Σχεδίαση και Τηλεπισκόπηση

6. Ενεργειακή Προστασία και Απόδοση Κτιρίων

7. Επαγγελματικές Εφαρμογές και Υπολογισμοί Ηλεκτρονικής

8. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 5.1.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
                                                           ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΕΩΝ

1. Τεχνολογία Τοιχοποιίας, Επιχρισμάτων, Γύψινων, Γυψοσανίδων
    και Μονώσεων

2. Εργαστήριο Τοιχοποιίας, Επιχρισμάτων, Γύψινων, Γυψοσανίδων
    και Μονώσεων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 5.1.2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1. Τεχνολογία Οπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος

2. Εργαστήριο Σκυροδέματος

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 5.1.3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ
                                                           ΚΑΙ ΜΩΣΑΪΚΩΝ

1. Τεχνολογία Δαπέδων, Πλακοστρώσεων και Μωσαϊκών

2. Εργαστήριο Δαπέδων, Πλακοστρώσεων και Μωσαϊκών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 5.1.4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

1. Οικοδομική Ξυλουργική

2. Εργαστήριο Οικοδομικής Ξυλουργικής

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 5.1.5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
                                                           ΧΩΡΩΝ

1. Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων

2. Ηλεκτρονική Σχεδίαση (2D-3D) Εσωτερικών Χώρων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 5.1.6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

1. Τεχνολογία Συντήρησης Δομικών Επιφανειών

2. Εργαστήριο Συντήρησης και Χρωματισμοί Δομικών Επιφανειών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 5.1.7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
                                                           ΕΡΓΩΝ

1. Οδοποιία και Υδραυλικά Έργα

2. Εργαστήριο Οδοποιίας και Υδραυλικών Έργων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 5.2. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ

1. Υλικά και Κατεργασίες Ξύλου

2. Εργαστήριο Κατεργασιών Ξύλου

3. Τεχνικό Ξυλουργικό Σχέδιο

4. Ρυθμολογία Επίπλου

5. Εργαστήριο Εφαρμοστηρίου και Συγκολλήσεων

6. Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής

7. Επαγγελματικές Εφαρμογές και Υπολογισμοί

8. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

20 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 5.2.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ

1. Τεχνολογία Επιπλοποιίας και Ξύλινων Κουφωμάτων

2. Εργαστήριο Επιπλοποιίας και Ξύλινων Κουφωμάτων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 5.2.2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ
                                                           ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ

1. Διακόσμηση και Εφαρμογές Χρωμάτων

2. Σχεδίαση Επιπλοποιίας

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 5.2.3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΑΛΩΝ,
                                                           ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ

1. Τεχνολογία Σκαλών, Κουφωμάτων και Θυρών

2. Εργαστήριο Σκαλών, Κουφωμάτων και Θυρών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 5.2.4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

1. Κατεργασίες Ξύλου με Εργαλειομηχανές CNC

2. Εργαστήριο Κατεργασιών Ξύλου με Εργαλειομηχανές CNC

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 5.2.5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

1. Τεχνολογία Ξυλογλυπτικής

2. Εργαστήριο Ξυλογλυπτικής

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ

 

Β’, Γ’ & 4ο Έτος

 

ΤΟΜΕΑΣ:

6. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

Β’ Τάξη

ΤΟΜΕΑΣ

Γ’ Τάξη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(Επίπεδο Κατάρτισης 4)

4ο Έτος

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

(Επίπεδο Κατάρτισης 5)

6. Εφαρμοσμέ-νων Τεχνών

6.1 Τεχνίτης Ενδυμάτων

6.1.1 Τεχνικός Σχεδίασης Μόδας Γυναικείων Ενδυμάτων

6.1.2 Τεχνικός Σχεδίασης Μόδας Ανδρικών και Παιδικών Ενδυμάτων

6.1.3 Τεχνικός Δερμάτινων Ειδών και Υποδημάτων

6.1.4 Τεχνικός Γουνοποιΐας

6.1.5 Τεχνικός Κλωστοϋφαντουργίας

6.1.6 Τεχνικός Πλεκτικής και Κεντήματος

 

6.2 Τεχνίτης Κοσμηματο-ποιίας και Αργυρο-χρυσοχοΐας

 

6.2.1 Τεχνικός Αργυροχρυσοχοΐας

6.2.2 Τεχνικός Κοσμηματοποιΐας και Μεταλλοτεχνίας

 

6.3 Τεχνίτης Συντήρησης Έργων Τέχνης

 

6.3.1 Τεχνικός Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

 

 

Ακολουθεί Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

 

 

ΕΠΑΛ – Β΄ Τάξη: Τομέας: 6. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1. Οπτικές Τέχνες

2. Δομικά και Διακοσμητικά Υλικά

3. Γραφιστική Απεικόνιση και Εφαρμογές Χρωμάτων

4. Ελεύθερη Σχεδίαση Ιδεών Μόδας

5. Τεχνολογία Παραγωγής Εντύπου

6. Βασική Χημική Τεχνολογία

7. Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας

8. Εργαστήριο Εφαρμοστηρίου και Συγκολλήσεων

9. Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ασφάλεια Εργαζομένου

Σύνολο

20 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 6.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

1. Υφασματολογία και Παραγωγή Ενδυμάτων

2. Ελεύθερο Σχέδιο, Χρώματα και Στιλ Μόδας

3. Σχεδίαση Ενδυμάτων, Πατρόν – Κοπτική

4. Εργαστήριο Ραπτικής

5. Ηλεκτρονική Σχεδίαση Ενδυμάτων

6. Ιστορία της Ενδυμασίας

7. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 6.1.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ
                                                           ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

1. Πρόβλεψη Μόδας και Παρουσίαση Συλλογής

2. Δημιουργία Γυναικείου Ενδύματος, Πατρόν – Κοπτική – Ραπτική

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 6.1.2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
                                                           ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

1. Πρόβλεψη Μόδας και Παρουσίαση Συλλογής

2. Δημουργία Ενδυμάτων, Ανδρικών, Παιδικών, Μαγιό και Εσωρούχων, Πατρόν – Κοπτική – Ραπτική

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 6.1.3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
                                                           ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

1. Ηλεκτρονική Σχεδίαση Υποδημάτων και Δερμάτινων Ειδών

2E

2. Εργαστήριο Υποδηματοποιίας και Δερμάτινων Ειδών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 6.1.4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ

1. Υλικά και Δέρματα Γουνοποιίας

2. Εργαστήριο Γουνοποιίας

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 6.1.5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Τεχνολογία Κλωστοϋφαντουργίας

2. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 6.1.6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ

1. Τεχνολογία Πλεκτικής και Κεντήματος

2. Εργαστήριο Πλεκτικής και Κεντήματος

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 6.2. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ
                                                        ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

1. Κοσμήματα, Πολύτιμοι Λίθοι και Μαργαριτάρια

2. Εργαστήριο Κοσμηματοποιίας

3. Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας

4. Τεχνική Σμάλτου – Αδαμαντοδεσία

5. Χαρακτική Αργυροχρυσοχοΐας

6. Τεχνική Αναγλύφων

7. Αναπαραγωγικό Κόσμημα

8. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 6.2.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

1. Σχεδίαση Κοσμημάτων

2. Εργαστήριο Καλλιτεχνικής Αργυροχρυσοχοΐας

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 6.2.2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ
                                                           ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑΣ

1. Καλλιτεχνική Μεταλλοτεχνία

2. Εργαστήριο Κοσμήματος και Καλλιτεχνικής Μεταλλοτεχνίας

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 6.3. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

1. Ιστορία της Τέχνης

2. Τεχνολογία Ζωγραφικής

3. Εργαστήριο Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής και Αγιογραφίας

4. Εργαστήριο Συντήρησης Έργων Κεραμικής και Γυάλινων Έργων

5. Εργαστήριο Συντήρησης Έργων Γλυπτικής και Ψηφιδογραφίας

6. Εργαστήριο Συντήρησης Επίπλων, Δέρματος και Χαρτιού

7. Περιβαλλοντική Χημεία

8. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 6.3.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑ-
                                                           ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
                                                           ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

1. Τα Υλικά στην Τέχνη και την Αρχαιολογία

2. Εργαστήριο Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Πολιτιστικής
    Κληρονομιάς

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ

 

Β’, Γ’ & 4ο Έτος

 

ΤΟΜΕΑΣ:

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Β’ Τάξη

ΤΟΜΕΑΣ

Γ’ Τάξη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(Επίπεδο Κατάρτισης 4)

4ο Έτος

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

(Επίπεδο Κατάρτισης 5)

7. Πληροφορικής

7.1 Τεχνίτης Πληροφορικής

7.1.1 Τεχνικός Εγκατάστασης και Συντήρησης Υλισμικού Η/Υ

7.1.2 Τεχνικός Δικτυακών Τόπων (site) και Ψηφιακών (e-) Καταστημάτων

 

 

 

Ακολουθεί Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Β΄ Τάξη: Τομέας: 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. Ο Ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

2. Ψηφιακή Τεχνολογία και Αρχές Υπολογιστικών Συστημάτων

3. Εισαγωγή στη Σύνθεση Λογισμικού, στα Λειτουργικά Συστήματα και στις Εφαρμογές Προγραμματισμού

4. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Επικοινωνιών, Διαδικτύου και Πολυμέσων

5. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστών

6. Εφαρμογές Πληροφορικής Γραφείου

7. Ελληνική και Ξενόγλωσση Δακτυλογραφία

8. Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ασφάλεια Εργαζομένου

Σύνολο

20 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 7.1. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. Λειτουργικά Συστήματα

2. Βάσεις Δεδομένων

3. Γλώσσα Προγραμματισμού C

4. Οργάνωση Αρχείων

5. Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών

6. Εργαστήριο Εγκατάστασης Δικτύων και Η/Υ

7. Προγραμματισμός με Java

8. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Περιβάλλον Linux

9. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 7.1.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗ-
                                                           ΣΗΣ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ

1. Τεχνολογία Υλισμικού Η/Υ

2. Εργαστήριο Εγκατάστασης και Συντήρησης Υλισμικού Η/Υ

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 7.1.2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (site) ΚΑΙ
                                                           ΨΗΦΙΑΚΩΝ (
e-) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Εφαρμογές Κατασκευής Δικτυακών Τόπων – Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου

2. Εφαρμογές Κατασκευής Δικτυακών Τόπων και Ψηφιακών Καταστημάτων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ

 

Β’, Γ’ & 4ο Έτος

 

ΤΟΜΕΑΣ:

8. ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ

 

Β’ Τάξη

ΤΟΜΕΑΣ

Γ’ Τάξη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(Επίπεδο Κατάρτισης 4)

4ο Έτος

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

(Επίπεδο Κατάρτισης 5)

8. Γεωπονικής

8.1 Τεχνίτης Γεωπονικής

8.1.1 Τεχνικός Δενδροκομίας – Ελαιοκομίας

8.1.2 Τεχνικός Δενδροκομίας – Εσπεριδοειδών

8.1.3 Τεχνικός Δενδροκομίας – Μηλοειδών (Γιγαντόκαρπων)

8.1.4 Τεχνικός Δενδροκομίας – Ροδάκινων (Πυρηνόκαρπων)

8.1.5 Τεχνικός Γραμμικών Καλλιεργειών

8.1.6 Τεχνικός Παραγωγής Κηπευτικών

8.1.7 Τεχνικός Αμπελουργίας

 

8.2 Τεχνίτης Ζωικής Παραγωγής

8.2.1 Τεχνικός Ζωοτεχνίας – Αιγοπροβάτων

8.2.2 Τεχνικός Ζωοτεχνίας – Χοίρων και Πουλερικών

8.2.3 Τεχνικός Ζωοτεχνίας – Βοοειδών

8.2.4 Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

8.2.5 Τεχνικός Τυροκομίας

 

8.3 Τεχνίτης Κηποτεχνίας

8.3.1 Τεχνικός Ανθοκομίας – Ανθοπώλησης

8.3.2 Τεχνικός Συντήρησης Κήπων

 

8.4 Τεχνίτης Τροφίμων και Ποτών

8.4.1 Τεχνικός Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών

 

 

Σημείωση: Οι ειδικεύσεις του 4ου Έτους θα προσφέρονται ανάλογα με τις τοπικές καλλιέργειες ώστε να είναι δυνατή η παράλληλη μαθητεία.

 

Ακολουθεί Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

 

 

ΕΠΑΛ – Β΄ Τάξη: Τομέας: 8. ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ

1. Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή

2. Εισαγωγή στη Ζωική Παραγωγή

3. Εργαστήριο Γεωπονικής

4. Φυτά Κήπων

5. Γραφιστικές Απεικονίσεις και Εφαρμογές Χρωματισμών

6. Εργαστήριο Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών

7. Βασική Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική

8. Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ασφάλεια Εργαζομένου

Σύνολο

20 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 8.1. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ

1. Γεωργική Παραγωγή

2. Εργαστήριο Γεωργικής Παραγωγής

3. Φρούτα και Λαχανικά

4. Γεωργικά Μηχανήματα

5. Εργαστήριο Γεωργικών Μηχανημάτων

6. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις Προϊόντων Γεωργικής Παραγωγής

7. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

25 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 8.1.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ —
                                                           ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ

1. Ελαιοκομία

2. Εργαστήριο Ελαιοκομίας

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 8.1.2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ —
                                                           ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

1. Δενδροκομία Εσπεριδοειδών

2. Εργαστήριο Δενδροκομίας Εσπεριδοειδών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 8.1.3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ —
                                                           ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ (ΓΙΓΑΝΤΟΚΑΡΠΩΝ)

1. Δενδροκομία Γιγαντόκαπρων (Μηλοειδών κ.ά.)

2. Εργαστήριο Γιγαντόκαρπων (Μηλοειδών κ.ά.)

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 8.1.4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ —
                                                           ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ (ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ)

1. Δενδροκομία Πυρηνόκαρπων (Ροδακίνων κ.ά.)

2. Εργαστήριο Δενδροκομίας Πυρηνόκαρπων (Ροδακίνων κ.ά.)

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 8.1.5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

1. Γραμμικές Καλλιέργειες (Δημητριακών κ.ά.)

2. Εργαστήριο Γραμμικών Καλλιεργειών (Δημητριακών κ.ά.)

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 8.1.6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

1. Καλλιέργειες Κηπευτικών

2. Εργαστήριο Καλλιέργειας Κηπευτικών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 8.1.7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

1. Αμπελουργία

2. Εργαστήριο Αμπελουργίας

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 8.2. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Ζωοτεχνία

2. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας (5 ημέρες x3 ώρες)

15Ε

3. Γαλακτοκομία και Παραγωγή Τυριών

4. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις Προϊόντων Ζωοτεχνίας

5. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 8.2.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

1. Αιγοπρόβατα

2. Εργαστήριο Διαχείρισης Αιγοπροβάτων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 8.2.2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ –
                                                           ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

1. Χοίροι και Πουλερικά

2. Διαχείριση Χοίρων και Πουλερικών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 8.2.3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΒΟΟΕΙΔΩΝ

1. Βοοειδή Γαλακτοκομίας και Βοοειδή Κρεατοπαραγωγής

2. Διαχείριση Βοοειδών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 8.2.4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ
                                                           ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

1. Τεχνολογία Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

2. Εργαστήριο Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 8.2.5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ

1. Τεχνολογία Τυροκομίας

2. Εργαστήριο Τυροκομίας

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 8.3. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

1. Φυτολογία, Φροντίδα Φυτών και Φυτογνωσία

2. Εργαστήριο Κηποτεχνίας και Ανθοκομίας

10Ε

3. Εμπορία Φυτών και Ανθέων

4. Φυτοπροστασία

5. Σχεδίαση Κήπων

6. Αναμόρφωση και Συντήρηση Κήπων

7. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 8.3.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΝΘΟΠΩΛΗΣΗΣ

1. Ανθοκομία, Ανθοδετική και Ανθοστολισμοί

2. Εργαστήριο Ανθοκομίας, Ανθοδετικής και Ανθοστολισμών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 8.3.2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

1. Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Τοπίου

2. Εργαστήριο Κατασκευής και Συντήρησης Τοπίου

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 8.4. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

1. Τρόφιμα και Ποτά

2. Γαστρονομία

3. Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων

4. Εργαστήριο Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών

5. Τεχνολογία Απολύμανσης Χώρων και Εγκαταστάσεων

6. Εργαστήριο Απολύμανσης Χώρων Παραγωγής Αποθήκευσης και
    Εστίασης Τροφίμων και Ποτών

7. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 8.4.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
                                                           ΠΟΤΩΝ

1. Προδιαγραφές HACCP

2. Εφαρμογές Ελέγχου Εργαστηρίων Παρασκευής και Χρήσης
     Τροφίμων και Ποτών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ

 

Β’, Γ’ & 4ο Έτος

 

ΤΟΜΕΑΣ:

9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Β’ Τάξη

ΤΟΜΕΑΣ

Γ’ Τάξη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(Επίπεδο Κατάρτισης 4)

4ο Έτος

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

(Επίπεδο Κατάρτισης 5)

9. Επιχειρήσεων

9.1 Υπάλληλος Γραφείου

9.1.1 Υπάλληλος Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

9.1.2 Υπάλληλος Εμπορικών Επιχειρήσεων

9.1.3 Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)

 

9.2 Υπάλληλος Τουρισμού

9.2.1 Υπάλληλος Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

9.2.2 Υπάλληλος Αγροτουρισμού

9.2.3 Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου

9.2.4 Τεχνικός Ποτών και Οινολογίας (Μπαρίστας)

 

9.3 Υπάλληλος Πωλήσεων

9.3.1 Πωλητής Τροφίμων και Ποτών

9.3.2 Πωλητής Ενδυμάτων και Ειδών Ομορφιάς

9.3.3 Πωλητής Βιομηχανικών Προϊόντων

 

 

 

Ακολουθεί Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

 

 

ΕΠΑΛ – Β΄ Τάξη: Τομέας: 9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Εθνική Οικονομία

2. Τουρισμός

3. Αρχές Γενικής Λογιστικής

4. Βασικές Αρχές και Εργαλεία Μάρκετινγκ

5. Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική Επιχειρήσεων

6. Πρακτική Υπολογιστών, Επεξεργασία Κειμένου – Υπολογιστικά Φύλλα – Υπηρεσίες Διαδικτύου

7. Ελληνική και Ξενόγλωσση Δακτυλογραφία

8. Αρχές Δικαίου και Στοιχεία Αστικού Δικαίου

9. Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ασφάλεια Εργαζομένου

Σύνολο

20 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 9.1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1. Μηχανογραφημένη Λογιστική

2. Οικονομική των Επιχειρήσεων

3. Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου

4. Εφαρμογές Οργάνωσης και Λειτουργίας Γραφείου

5. Διοικητική Πρακτική

6. Οικονομία Περιβάλλοντος

7. Στοιχεία Εμπορικού και Εργατικού Δικαίου

8. Τεχνολογία Δικτύου και Διαδικτύου

9. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 9.1.1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
                                                           ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Λειτουργία Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

2. Εφαρμογές Λειτουργίας Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 9.1.2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Λειτουργία Εμπορικών Επιχειρήσεων

2. Εφαρμογές Λειτουργίας Εμπορικών Επιχειρήσεων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 9.1.3. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ-
                                                           ΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (
LOGISTICS)

1. Διαδικασίες Μεταφοράς και Διανομής Εμπορευμάτων (Logistics)

2. Πρακτική Μεταφοράς και Διανομής των Εμπορευμάτων (Logistics)

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 9.1.4. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

1. Αρχές Λειτουργίας Τραπεζών και Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων

2. Εφαρμογές Τραπεζικής Πρακτικής

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 9.2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1. Τουριστικοί Προορισμοί και Ταξίδια

2. Ανάπτυξη και Πώληση Τουριστικών Υπηρεσιών

3. Εφαρμογές Πώλησης Τουριστικών Προϊόντων

4. Οικονομική των Επιχειρήσεων

5. Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου

6. Εφαρμογές Οργάνωσης και Λειτουργίας Γραφείου

7. Οικονομία Περιβάλλοντος

8. Αρχές Γαστρονομίας και Εστιατορική Τέχνη

9. Στοιχεία Εμπορικού και Εργατικού Δικαίου

10. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

26 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 9.2.1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
                                                           ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

2. Εργαστήριο Λειτουργιών Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 9.2.2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1. Λειτουργίες Μικρών Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

2. Παρασκευή Παραδοσιακών Τοπικών Προϊόντων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 9.2.3. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1. Υπηρεσίες Ταξιδιωτικού Πρακτορείου

2. Εφαρμογές Σχεδίασης Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Προορισμών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 9.2.4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
                                                           (ΜΠΑΡΙΣΤΑΣ)

1. Οργάνωση, Εξοπλισμός και Διαχείριση Μπαρ

2. Σερβίρισμα Ποτών, Δημιουργία Κοκτέιλ και Σνακ

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 9.3. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1. Μηχανογραφημένη Λογιστική

2. Οικονομική των Επιχειρήσεων

3. Τεχνικές Πωλήσεων

4. Εφαρμογές Τεχνικών Πωλήσεων

5. Πρώτες Ύλες και Προϊόντα Εμπορίας

6. Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου

7. Εφαρμογές Οργάνωσης και Λειτουργίας Γραφείου

8. Στοιχεία Εμπορικού και Εργατικού Δικαίου

9. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 9.3.1. ΠΩΛΗΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

1. Τρόφιμα και Ποτά

2. Εφαρμογές Πωλητικών Διαδικασιών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 9.3.2. ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
                                                           ΟΜΟΡΦΙΑΣ

1. Πωλήσεις Ειδών Ένδυσης και Προϊόντων Ομορφιάς

2. Εφαρμογές Πρακτικών Πώλησης Ενδυμάτων και Προϊόντων
     Ομορφιάς

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 9.3.3. ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Βιομηχανικά Υλικά και Προϊόντα Εμπορίας

2. Πρακτικές Εφαρμογές Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ

 

Β’, Γ’ & 4ο Έτος

 

ΤΟΜΕΑΣ:

10. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

 

Β’ Τάξη

ΤΟΜΕΑΣ

Γ’ Τάξη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(Επίπεδο Κατάρτισης 4)

4ο Έτος

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

(Επίπεδο Κατάρτισης 5)

10. Υγείας και Φροντίδας

10.1 Βοηθός Νοσηλευτής

10.1.1 Βοηθός Γενικής Νοσηλευτικής

10.1.2 Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

10.1.3 Βοηθός Φαρμακείου

10.1.4 Βοηθός Ακτινοθεραπείας – Ακτινοδιαγνωστικής

 

10.2 Βοηθός Φυσικοθε-ραπείας

10.2.1 Τεχνικός Φυσικοθεραπείας

10.2.2 Τεχνικός Θεραπευτικής Μάλαξης

10.2.3 Τεχνικός Ρεφλεξολογίας

 

10.3 Βοηθός Οδοντο-τεχνικής

10.3.1 Τεχνικός Οδοντοτεχνίας

 

10.4 Βοηθός Βρεφονηπιο-κομίας

10.4.1 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος

 

10.5 Βοηθός Φροντίδας Υγείας

10.5.1 Ειδικός Φροντίδας Ηλικιωμένων

 

 

 

Ακολουθεί Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

 

 

ΕΠΑΛ – Β΄ Τάξη: Τομέας: 10. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

1. Ανατομία και Φυσιολογία Ανθρώπινου Σώματος

2. Αρχές Διατροφής

3. Βασική Νοσηλευτική

4. Νοσηλευτικές Δραστηριότητες

5. Απολύμανση Κτηρίων και Εγκαταστάσεων

6. Βασικές Αρχές Κοινωνικής Παιδαγωγικής

7. Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ασφάλεια Εργαζομένου

Σύνολο

20 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 10.1. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

1. Νοσηλευτική Βοήθεια

2. Εφαρμογές Νοσηλευτικής Βοήθειας

3. Εισαγωγή στη Γεροντολογία

4. Τεχνολογία Ιατρικών Συσκευών και Οργάνων

5. Ιατρικό Εργαστήριο

6. Άμεση Νοσηλευτική Φροντίδα

7. Πρώτες Βοήθειες

8. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 10.1.1. ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1. Γενική Νοσηλευτική

2. Εφαρμογές Γενικής Νοσηλευτικής

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 10.1.2. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
                                                            ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Στοιχεία Μικροβιολογίας

2. Ιατρικά και Βιολογικά Εργαστήρια

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 10.1.3. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

1. Στοιχεία Φαρμακολογίας

2. Εφαρμογές Συνταγογράφησης Φαρμακείου

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 10.1.4. ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ –
                                                             ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

1. Τεχνολογία Ακτινοθεραπείας – Ακτινοδιαγνωστικής

2. Εργαστήριο Ακτινοθεραπείας – Ακτινοδιαγνωστικής

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 10.2. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1. Θεραπευτική Κινησιολογία Ανθρώπινου Σώματος

2. Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας

3. Θεραπευτική Μάλαξη (Μασάζ)

4. Ειδική Νοσηλευτική Φροντίδα

5. Τεχνολογία Συσκευών και Οργάνων

6. Εισαγωγή στη Γεροντολογία

7. Πρώτες Βοήθειες

8. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 10.2.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1. Πρακτική Ορθοπεδικής Φυσικοθεραπείας

2. Εφαρμογές Πρακτικής Ορθοπεδικής Φυσικοθεραπείας

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 10.2.2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ

1. Υδροθεραπεία – Σπα

2. Εφαρμογές Θεραπευτικής Μάλαξης

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 10.2.3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ

1. Θεραπευτική Ρεφλεξολογία

2. Εφαρμογές Θεραπευτικής Ρεφλεξολογίας

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 10.3. ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

1. Ανατομία Οδόντων

2. Οδοντοτεχνική

3. Εργαστήριο Οδοντοτεχνικής

10Ε

4. Υλικά Οδοντοτεχνίας

5. Εισαγωγή στη Γεροντολογία

6. Πρώτες Βοήθειες

7. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 10.3.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑΣ

1. Ορθοδοντοτεχνική και Προσθετικές Εργασίες

2. Εργαστήριο Ορθοδοντοτεχνικής

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 10.4. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

1. Βρεφονηπιακή Παιδαγωγική

2. Κοινωνική Παιδαγωγική

3. Εφαρμογές Βρεφονηπιακής Παιδαγωγικής

4. Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας

5. Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας

6. Δημιουργική Έκφραση Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας

7. Πρώτες Βοήθειες

8. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 10.4.1. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

1. Βρεφονηπιακή Φροντίδα

2. Εφαρμογές Βρεφονηπιακής Φροντίδας

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 10.5. ΒΟΗΘΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

1. Γεροντολογία

2. Γεροντοψυχιατρική

3. Φροντίδα και Συνοδεία Ηλικιωμένων

4. Εφαρμογές Φροντίδας Ηλικιωμένων

5. Ολιστικές Θεραπείες Μάλαξης (Μασάζ)

6. Πρώτες Βοήθειες

7. Διαιτητική και Ειδική Διατροφή

8. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 10.5.1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

1. Φροντίδα Ατόμων με Άνοια

2. Εφαρμογές Ειδικής Φροντίδας Ηλικιωμένων

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ

 

Β’, Γ’ & 4ο Έτος

 

ΤΟΜΕΑΣ:

11. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

 

Β’ Τάξη

ΤΟΜΕΑΣ

Γ’ Τάξη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(Επίπεδο Κατάρτισης 4)

4ο Έτος

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

(Επίπεδο Κατάρτισης 5)

11. Αισθητικής και Κομμωτικής

11.1 Τεχνίτης Αισθητικής

11.1.1 Τεχνικός Υδροθεραπείας και Σπα

11.1.2 Τεχνικός Ποδολογίας και Περιποίησης Νυχιών

11.1.3 Τεχνικός Μακιγιάζ

11.1.4 Τεχνικός Μάλαξης

 

11.2 Τεχνίτης Κομμωτικής

11.2.1 Κουρέας

11.2.2 Βαφέας Μαλλιών

11.2.3 Κομμωτής

 

 

 

Ακολουθεί Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

 

 

ΕΠΑΛ – Β΄ Τάξη: Τομέας: 11. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

1. Αρχές Διατροφής

2. Εργαστήριο Περιποίησης Μαλλιών

3. Βασικές Εφαρμογές Μακιγιάζ

4. Αρχές Περιποίησης Νυχιών

5. Βασικές Εφαρμογές Αισθητικής

6. Σχέδιο Κομμωτικής, Μακιγιάζ και Νυχιών

7. Στοιχεία Δερματολογίας

8. Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ασφάλεια Εργαζομένου

Σύνολο

20 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 11.1. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

1. Εναλλακτικές Θεραπείες (Μασάζ) Αισθητικής

2. Αισθητική Προσώπου και Σώματος

3. Εργαστήριο Αισθητικής Σώματος

4. Εργαστήριο Αισθητικής Προσώπου

5. Υδροθεραπεία – Λουτροθεραπεία

6. Επαγγελματικό Μακιγιάζ

7. Μάνατζμεντ και Πωλήσεις Προϊόντων στον Επαγγελματικό Χώρο

8. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 11.1.1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑ

1. Υδροθεραπεία και Σπα

2. Εφαρμογές Υδροθεραπείας και Σπα

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 11.1.2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
                                                             ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ

1. Ποδολογία και Περιποίηση Νυχιών

2. Εργαστήριο Ποδολογίας και Περιποίησης Νυχιών-Ονυχοπλαστική

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 11.1.3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

1. Επαγγελματικό Μακιγιάζ

2. Εφαρμογές Επαγγελματικού Μακιγιάζ

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 11.1.4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΛΑΞΗΣ

1. Ολιστική Μάλαξη (Μασάζ)

2. Εφαρμογές Ολιστικής Μάλαξης

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ – Γ΄ Τάξη: Ειδικότητα: 11.2. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

1. Τεχνολογία Κομμωτικής

2. Εργαστήριο Κοπής και Χτενίσματος Μαλλιών

3. Εργαστήριο Βαφών και Περμανάντ

4. Σχεδίαση Κομμώσεων

5. Μανικιούρ – Πεντικιούρ

6. Μάνατζμεντ και Πωλήσεις Προϊόντων στο Κομμωτήριο

7. Επαγγελματικοί Υπολογισμοί και Εφαρμογές Κομμωτικής

8. Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία

Σύνολο

27 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 11.2.1. ΚΟΥΡΕΑΣ

1. Δημιουργική Κοπή Μαλλιών

2. Εφαρμογές Κοπής Μαλλιών και Ξυρίσματος

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 11.2.2. ΒΑΦΕΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

1. Δημιουργικές Βαφές Μαλλιών

2. Εφαρμογές Βαφής και Ξανοίγματος Μαλλιών

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες

 

 

ΕΠΑΛ – 4ο Έτος: Ειδίκευση: 11.2.3. ΚΟΜΜΩΤΗΣ

1. Δημιουργική Κομμωτική

2. Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Κομμωτικής

3. Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία

28Ε

Σύνολο

35 ώρες