Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο – Τεχνολογία

Τεχνολογία

Η Τεχνολογία στη Γ΄ ομάδα μαθημάτων του Γυμνασίου

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προωθεί Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στο Γυμνάσιο (διαδικασία αξιολόγησης, σχολικό και διδακτικό έτος, γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κ.ά). Το Προεδρικό Διάταγμα θα ορίζει – μεταξύ άλλων – τα εξής: 

 

Η Τεχνολογία στη Γ΄ ομάδα μαθημάτων του Γυμνασίου