Πρόσκληση για συμμετοχή σε ομάδες εργασίας

Γενικά Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Εκπαίδευση

Αθήνα 08-10-2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  –  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Με την παρούσα ανακοινώνεται ότι η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών πρόκειται να προβεί στη συγκρότηση δύο Ομάδων Εργασίας με βάση τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της ΕΤΕ της 9/9/2017.

  1. Ομάδα Εργασίας για το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ

Έργο της ομάδας εργασίας είναι η σύνταξη υπομνήματος, με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με αναλυτικές θέσεις και προτάσεις για το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ. Το υπόμνημα μετά την έγκρισή του από το ΔΣ θα αποτελέσει τη βάση για την προώθηση του βασικού αιτήματος της ΕΤΕ που είναι η ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό Τομέα.

  1. Ομάδα Εργασίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Έργο της ομάδας εργασίας είναι η διαμόρφωση του αναλυτικού πλαισίου θέσεων και προτάσεων της ΕΤΕ για τον τεχνολογικό εγγραματισμό στο Δημοτικό και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική, την Επαγγελματική Εκπαίδευση και την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Βασικό κείμενο για τη διαμόρφωση των θέσεων και προτάσεων θα αποτελέσει το με αριθμ. Πρωτ. 6/14–02–2017 υπόμνημα του ΔΣ που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Κατόπιν τούτων καλούνται:

Όσα από τα μέλη της ΕΤΕ επιθυμούν να συμμετέχουν σε μία ή και στις δύο ομάδες εργασίας, παρακαλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://tinyurl.com/omades-ete έως και την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017. Μπορούν να συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας μέλη της ΕΤΕ από όλη τη χώρα αρκεί να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις εργασίες με ηλεκτρονικά μέσα.

Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

Το ΔΣ της ΕΤΕ

Δήλωση Συμμετοχής