Παρεμβάσεις του Παραρτήματος Β.Αιγαίου σχετικά με την έγκριση ολιγομελών τμημάτων

Μετά την δημοσιοποίηση της απόφασης της Περιφερειακής Διευθύντριας
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου με Αρ.Πρωτ. 3193/10-8-
2021 διαπιστώνεται ότι για το σχολικό έτος 2021-2022 δεν έχουν εγκριθεί έως σήμερα στα
Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) της Χίου τα παρακάτω ολιγομελή τμήματα:

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΣΕΠ

Τόσο οι επιστημονικές μελέτες, όσο και οι αποτυχία των πρακτικών που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα δείχνουν ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη τακτική για την επιλογή τομέων και ειδικοτήτων από τους φορείς της ΕΕΚ. Διαφορετικά θα οδηγηθούμε και πάλι σε αποτυχημένες, για την Ελληνική κοινωνία και οικονομία, πολιτικές οι οποίες θα βασίζονται σε παγιωμένες συντεχνιακές λογικές.

Όλο το άρθρο