Η θέση της ΕΤΕ για το Στρατηγικό Σχέδιο για την ΕΕΚ 

Το ΥΠΑΙΘ και συγκεκριμένα η ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ μέσα σε ένα στενό χρονικό περιθώριο από 23-12-21 έως 7-1-22, εν μέσω του νέου κύματος του κορονοϊού και των διακοπών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, αποφάσισε να θέσει σε μια ιδιότυπη “κλειστή” διαβούλευση μέσω αποστολής e-mail, το Στρατηγικό Σχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης που προτίθεται να εφαρμόσει στη συνέχεια, μετά την έγκριση από τη Βουλή.

Όλο το άρθρο