Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Erasmus+

Η ΕΤΕ  στα πλαίσια του σχεδίου κινητικότητας με κωδικό αριθμό 2022-1-ΕL01-KA121-VET-000065815  για το πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA1 “Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”  θα υλοποιήσει την παρακάτω  κινητικότητα:

Θέμα επιμόρφωσης: “Επίλυση συγκρούσεων και ο ρόλος των εκπαιδευτικών στους μελλοντικούς παγκόσμιους πολίτες  ”

Όλο το άρθρο

Δελτίο Τύπου – Συνάντηση της ΕΤΕ με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης και τον  Προϊστάμενο του τμήματος Β’ Σύνδεσης της Ε.Ε.Κ και Δ.Β.Μ με την Αγορά Εργασίας

Μετά από αίτημα συνάντησης της ΕΤΕ με την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και τον Πρόεδρο Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) για το νέο πρόγραμμα σπουδών του τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Όλο το άρθρο