ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΕΤΕ  2023 – ΑΤΤΙΚΗ

Οι εκλογές της ΕΤΕ στην Αττική για την ανάδειξη:

Διοικητικού Συμβουλίου 

Εξελεγκτικής Επιτροπής

 Συνδέσμων  Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας,   Πειραιά, Ανατολίκής Αττικής και  Δυτ. Αττικής (ΠΤ Αττικής)

Όλο το άρθρο