ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.

       Στο πλαίσιο των μακροχρόνιων προσπαθειών της ΕΤΕ για ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, απέστειλε την πρότασή της στο ΕΚΠΑ.

Όλο το άρθρο