Δελτίο τύπου ΙΕΠ – «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP:
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από 12/03/2021 έως 23/03/2021

Όλο το άρθρο