Αλλαγή Υπουργικής Απόφασης μετά από Διαμαρτυρία μας

 Με επανακοινοποίηση στο ορθό το ΥΠΔΒΜΘ άλλαξε τελικά την Υπουργική Απόφαση…                                               της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ.Φ.Γεννηματά (Αρ.Πρωτ.83688/Γ7/22-07-2011) για τη στελέχωση των ΚΠΕ και έτσι δεν αποκλείονται πλέον από τη διαδικασία όσοι δεν έχουν Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ως προσόν διορισμού (άρθρο 2, παρ. 4). Ευτυχώς το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου […]

Όλο το άρθρο