Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο – Τεχνολογία

Η Τεχνολογία στη Γ΄ ομάδα μαθημάτων του Γυμνασίου Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προωθεί Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στο Γυμνάσιο (διαδικασία αξιολόγησης, σχολικό και διδακτικό έτος, γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κ.ά). Το Προεδρικό Διάταγμα θα ορίζει – μεταξύ άλλων – τα εξής:    Η Τεχνολογία στη Γ΄ ομάδα μαθημάτων του Γυμνασίου

Όλο το άρθρο

Οδηγίες Διδασκάλιας και Υποστηρικτίκο Υλικό του μαθήματος της Τεχνολογίας

Δείτε τα νέα αναλυτικά προγράμματα και οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της Τεχνολογίας στην παρακάτω σελίδα : http://ebooks.edu.gr/new/ps.php  Εγκλυκλιος σχετικά με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα

Όλο το άρθρο