Επιμορφώσεις Μελών ΕΤΕ – Autocad

Η ΕΤΕ ξεκινά μια σειρά επιμορφώσων για τα μέλη της σε τομείς εκπαιδευτικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος.

Ξεκινάμε με την παρακάτω επιμόρφωση: 

“Εισαγωγή στο ΑUTOCAD :

Όλο το άρθρο