Ανακοίνωση σχετικά με κινητικότητα Erasmus+

Το ΔΣ της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, στη συνεδρίασή του στις 18-4-2022, προχώρησε στην  επιλογή των μελών της ένωσης που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+  με κωδικό αριθμό 2021-1-EL01-KA121-VET-000012223

Όλο το άρθρο

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Erasmus+

Η ΕΤΕ  στα πλαίσια του σχεδίου κινητικότητας με κωδικό αριθμό 2021-1-EL01-KA121-VET-000012223  για το πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA1 “Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”  θα υλοποιήσει τις παρακάτω δύο κινητικότητες :

Όλο το άρθρο

Ανακοίνωση για το πρόγραμμα Erasmus+ της ETE στο Coventry του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο τελικός πίνακας των συμμετεχόντων μελών στο πρόγραμμα Erasmus+ με κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA116-078579 , Δράση KA1 “Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» με τίτλο

Όλο το άρθρο