Ανακοίνωση επιλογής συμμετεχόντων σε πρόγραμμα Erasmus+ στην Πάντοβα Ιταλίας

Το ΔΣ της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, στη συνεδρίασή του στις 10-01-2023, προχώρησε στην  επιλογή των μελών της ένωσης που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Δράση KA1 “Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” 

Όλο το άρθρο

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Erasmus+

Η ΕΤΕ  στα πλαίσια του σχεδίου κινητικότητας με κωδικό αριθμό 2022-1-ΕL01-KA121-VET-000065815  για το πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA1 “Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”  θα υλοποιήσει την παρακάτω  κινητικότητα:

Θέμα επιμόρφωσης: “Επίλυση συγκρούσεων και ο ρόλος των εκπαιδευτικών στους μελλοντικούς παγκόσμιους πολίτες  ”

Όλο το άρθρο