This page was saved using WebZIP 7.0.3.1030 offline browser (Unregistered) on 03/04/08 4:49:49 μμ.
Address: http://www.ete.gr/deltio_tupou/2003/_Why6-6-02.htm
Title: Γιατί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΕΛΕΤΕ  •  Size: 26763  •  Last Modified: Mon, 10 Jun 2002 06:08:09 GMT

Γιατί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΕΛΕΤΕ;

Επί της Αρχής …

Γιατί η ΣΕΛΕΤΕ Πανεπιστήμιο;

 • "Σήμερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ,.η
  κατάρτιση Πανεπιστημιακού επιπέδου (των εκπαιδευτικών) αποτελεί
  πλέον κανόνα για τα ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης (μεταγυμνασιακή
  βαθμίδα). Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη (1999-2000 Ευρωπαϊκή
  Επιτροπή). Σελ.123


 • Στη χώρα μας, μετά τη δεκαετία του '80,οι εκπαιδευτικοί της
  πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προέρχονται από
  σχολές του Πανεπιστημιακού τομέα.


 • Γιατί μία Σχολή δημιουργίας εκπαιδευτικών και δη της Τεχνολογίας, είναι
  (πρέπει να είναι) ταυτόχρονα και Σχολή δημιουργίας και διάδοσης νέας γνώσης

  για να επιτελεί με πληρότητα τον σκοπό της. Συνεπώς, να μπορεί
  να διεξαγάγει βασική έρευνα και να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές,
  γεγονός ασύμβατο με την ένταξή της στον Τεχνολογικό τομέα.


 • "Για να καταρτισθούν σωστά οι αυριανοί εκπαιδευτικοί, πρέπει να
  πληρούνται δύο προϋποθέσεις:

  α) η καλή επιστημονική κατάρτιση τωνεκπαιδευτικών μας στα
  αντικείμενα της ειδικότητάς τους από τα Πανεπιστήμια και
  β) η κατάλληλη ψυχοπαιδαγωγική προετοιμασία τους
  μέσα στα Πανεπιστήμια, για να επιτελέσουν σωστά το έργο του
  εκπαιδευτικού …" Γ.Μπαμπινιώτης, πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών, εφημ.ΤΟ
  ΒΗΜΑ 21.10.2001


 • "Η ανάγκη εκπαιδεύσεως τεχνολόγων-παιδαγωγών προκύπτει αφ ΄ενός
  από τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία καλπάζει αλματωδώς,
  μεταβάλλουσα τον τρόπο ζωής του ανθρώπου,……..,γι ΄αυτό προκύπτει η
  ανάγκη ιδρύσεως ενός Πανεπιστημιακού Παιδαγωγικού Τμήματος
  Τεχνολογίας "Π.Πολυχρονόπουλος, Καθηγητής της Φιλοσοφίας της Παιδείας και
  της Παιδαγωγικής Τεχνολογίας στο Παν.Πατρών


 • "Πριν από πολύ καιρό τα σχολικά συστήματα της Ευρώπης οικοδομήθηκαν
  με μια κρησάρα ανάμεσα στις μακρές, ανθρωπιστικές σπουδές για τα
  παιδιά των ευπόρων τάξεων και τις σύντομες τεχνικές σπουδές για τα
  παιδιά του λαού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα Λύκεια, μέχρι και πριν από
  30 ή 40 χρόνια, να ήταν ένα είδος ιερού ασύλου, προστατευμένου από τα
  προβλήματα της κοινωνίας …."αποσπάσματα συνέντευξης που δημοσιεύθηκε
  στην El Pais στις 25.5.2002 του Φρανσουά Ντιμπέ, αναπληρωτή διευθυντή του
  γαλλικού Κέντρου Κοινωνιολογικής Ανάλυσης και Παρέμβασης (CAIS)

Τι λένε οι Φορείς;

 • Σε πρόσφατο έγγραφό του με (10603/3-9-01) το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
  (ο επιστημονικός σύμβουλος του ΥΠΕΠΘ) αναφέρει κατά λέξη:"…Οι
  καθηγητές των Τεχνολογικών μαθημάτων παράγονται στις προηγμένες χώρες από
  ειδικές Πανεπιστημιακές Σχολές "


 • Η ΟΛΜΕ με ομόφωνη απόφασή της απαιτεί την Πανεπιστημιακή
  μετεξέλιξη της ΣΕΛΕΤΕ ως κατεξοχήν Παιδαγωγικής Σχολής.


 • Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (ΕΤΕ), η οποία αριθμεί 2500 εν
  ενεργεία εκπαιδευτικούς πτυχιούχους της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ διεκδικεί την
  κατ ΄ουσίαν θεσμική μετεξέλιξη σε Πανεπιστήμιο της Σχολής. Περισσότερες
  από 1800 υπογραφές συναδέλφων σε σχετικό κείμενο "χειμάζουν " στο
  γραφείο του κ.Υπουργού από τον Ιούνιο του 2001!


 • Τα πορίσματα του Συνεδρίου του Μαϊου του 1999 στο ΕΜΠ, υπό την αιγίδα
  της ΟΛΜΕ, τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα της Πανεπιστημιακής
  μετεξέλιξης της Σχολής.


 • Ομόφωνη σύσκεψη των φορέων της Σχολής (Μάιος του 2002)απαιτεί την
  πανεπιστημιακή μετεξέλιξή της.


 • Δεκάδες καταγεγραμμένες απόψεις Πανεπιστημιακών.

Το ΥΠΕΠΘ ισχυρίζεται ότι:

 • "…Τα ΤΕΕ είναι πολύ απαιτητικός τύπος σχολείων ακριβώς γιατί το ΤΕΕ εδράζεται
  πριν απ'όλα στο εργαστήριο και το ΤΕΕ απαιτεί ένα συγκερασμό των μαθημάτων
  γενικής παιδείας και των μαθημάτων ειδικότητας ο οποίος ολοκληρούμενος παράγει
  αυτό το πρότυπο σχολείο το οποίο δίνει στα παιδιά και την αναγκαία συνολική γενική
  μόρφωση, αυτό το ουσιώδες υπόβαθρο της γενικής παιδείας και διαμορφώνει μια
  ειδικότητα που επιτρέπει και επαγγελματική προοπτική …."

  Π. Ευθυμίου Συζήτηση επερώτησης της Ν..στις 16/4/2002 (αποσπάσματα από τα επίσημα πρακτικά της Βουλής)
  Γι ' αυτό ακριβώς το πρότυπο ΤΕΕ "οφείλει " να έχει καθηγητές δύο ταχυτήτων..


 • "……Είναι η πιο κοινή οργανωτική αρχή, ότι εκεί που εκπαιδεύσεις τους
  καθηγητές της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης έχεις και
  τον κύκλο της λογικής συνάφειας και συναρμογής.

  "Π.Ευθυμίου Συζήτηση επερώτησης της Ν..στις 16/4/2002 (αποσπάσματα-και η σύνταξή τους -από τα επίσημα πρακτικά της Βουλής).
  Πάει περίπατο και η παιδαγωγική και η επιστημονική διάσταση του εκπαιδευτικού
  λειτουργήματος. Τα πάντα καθορίζονται από τα διοικητικά σχήματα οργάνωσης του
  ΥΠΕΠΘ (οργανωτική αρχή)


 • "Έχουμε δηλώσει στη Βουλή ότι η ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ μπαίνει στην τροχιά του
  εκσυγχρονισμού ακριβώς ως κομμάτι της ανώτατης εκπαίδευσης με τον τύπο του
  νόμου που περιβάλλει τα ΤΕΙ. Αυτό άλλωστε οδηγεί τον κοινό νου ότι δεν μπορεί να
  έχουμε πανεπιστημιοποίηση σε ένα ίδρυμα, το οποίο αποτελεί φυσική λογική του
  κύκλου της παραγωγής των εκπαιδευτικών που απευθύνονται στην τεχνολογική
  εκπαίδευση.
  "

  Π.Ευθυμίου Συζήτηση επερώτησης της Ν..στις 16/4/2002 (αποσπάσματα-και η σύνταξή τους -από τα επίσημα πρακτικά της Βουλής)
  Ποια καλύτερη ομολογία μπορεί να αποσπάσει κανείς για το υποδεέστερο του
  "πρότυπου και πολύ απαιτητικού τύπου σχολείου " αυτού των ΤΕΕ!!
  Επιπροσθέτως, κάθε τεχνολογικό τμήμα ή σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκει
  a priori (κατά τον κ.Υπουργό)στον τεχνολογικό τομέα δηλαδή στα ΤΕΙ; π.χ το μόλις
  συσταθέν τμήμα Τεχνολογίας Τριπόλεως (Παν Πελοποννήσου),το τμήμα Τεχνολογικής
  Εκπαίδευσης καθώς και το τμήμα Τεχνολογίας &Συστημάτων Παραγωγής (Παν.
  Πειραιά),το τμήμα .Ε &Τεχνολογίας (ΟΠΑ),το τμήμα Β.Ε &Τεχνολογίας καθώς και
  το τμήμα Τεχνολογίας Υλικών (Παν. Ιωαννίνων)και πλείστα όσα άλλα.


 • "Ακριβώς αυτά περιβάλλουν και την πρότασή μας για την ΑΣΕΤΕΜ και την πρότασή
  μας αυτή θα τη διαφυλάξουμε πλήρως, ως ανώτατο ίδρυμα και όχι ως μεταμφίεση
  ανωτάτου ιδρύματος υπό τον τίτλο της πανεπιστημιοποίησης. "

  Π.Ευθυμίου Συζήτηση
  επερώτησης της Ν..στις 16/4/2002 (αποσπάσματα-και η σύνταξή τους -από τα επίσημα πρακτικά της Βουλής)

  Ή μήπως όχι, και τα Πανεπιστήμια είναι τελικά υποδεέστερα των ΤΕΙ;


 • "….αν δεχόμαστε την άποψη της πανεπιστημιοποίησης, θα σήμαινε αυτομάτως, ότι
  κάνεις μια τομή πλήρους απαξίωσης των έως σήμερα αποφοίτων της ΣΕΛΕΤΕ και
  βέβαια των της ΑΣΕΤΕΜ και των σημερινών σπουδαστών, όπως και των σημερινών
  καθηγητών."

  Π.Ευθυμίου Συζήτηση επερώτησης της Ν..στις 16/4/2002 (αποσπάσματα-και η σύνταξή τους -από τα επίσημα πρακτικά της Βουλής)

  Όπως ακριβώς δηλαδή συνέβη με τους δασκάλους και τους καθηγητές άλλων Σχολών
  (Οικιακής Οικονομίας, Γυμναστές κ.α);


 • "Η ΑΣΕΤΕΜ εντάσσεται στην ανώτατη εκπαίδευση, εκσυγχρονίζεται, διευρύνει και
  πιστοποιεί το ρόλο της και διαφυλάσσει και τη συνέχεια και τη συνοχή, του έως τώρα
  έργου της, της αξίας των πτυχίων των ήδη πτυχιούχων, της αξίας παρουσίας των ήδη
  φοιτητών …"

  Π.Ευθυμίου Συζήτηση επερώτησης της Ν..στις 16/4/2002 (αποσπάσματα-και η σύνταξή τους -από τα επίσημα πρακτικά της Βουλής)………….Άφωνοι.

 • "Εμείς, λοιπόν, επειδή την ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ τη βλέπουμε ως ίδρυμα, ως υπόσταση
  εκπαιδευτική, τη διαφυλάσσουμε σε αυτά τα συστατικά, την εκσυγχρονίζουμε ,την
  προάγουμε επιστημονικά και εκπαιδευτικά …"

  Π.Ευθυμίου Συζήτηση επερώτησης της Ν..στις 16/4/2002 (αποσπάσματα-και η σύνταξή τους -από τα επίσημα πρακτικά της Βουλής)

  Γι ΄αυτό και την καταργούνε και στη "νέα "σχολή μειώνουν τα εξάμηνα σπουδών
  από 9 σε 7 και τα διδασκόμενα μαθήματα από 108 εξαμηνιαία, σε 25-30.


 • "… εγώ έχω συζητήσει και με το Πολυτεχνείο καιμε το Οικονομικό
  Πανεπιστήμιο Αθηνών και με το Πανεπιστήμιο Πειραιά,… και τα τρία ιδρύματα
  είχαν συνδέσει απολύτως την άποψή τους για την πανεπιστημιοποίηση της
  ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ με την επέκτασή τους στους χώρους της ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ.
  Ήταν οργανικό συστατικό της πρότασής τους, πράγμα που σημαίνει ότι η
  επιθυμία αυτή συνδεόταν με μια λογική ανάπτυξη, αλλά δεν περιλάμβανε την
  ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ στην αυτοτελή ακαδημαϊκή της υπόσταση, παρά μόνο στο
  βαθμό που υπήρχε σύνδεση και με το χώρο της σχολής
  .

  "Π.Ευθυμίου Συζήτηση επερώτησης της Ν..στις 16/4/2002 (αποσπάσματα-και η σύνταξή τους -από τα επίσημα πρακτικά της Βουλής)
  Ενώ έπρεπε να πάρουν μονάχα την σφραγίδα της και να αφήσουν το εκπαιδευτικό
  campus και την υποδομή του στο ΥΠΕΠΘ, το οποίο φαίνεται να απαρνείται των
  Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικών χαρακτηριστικών του και να αναλαμβάνει ρόλο
  μεσίτου !!

Να θυμίσουμε ότι:

Η ΣΕΛΕΤΕ έχει χαρακτηρισθεί από διεθνείς οργανισμούς (ΟΥΝΕΣΚΟ) ως
πρότυπο ίδρυμα εκπαιδεύσεως καθηγητών (ultra modern), δημιουργήθηκε με
επιχορηγήσεις διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ), σε ένα πρότυπο και μοναδικό
εκπαιδευτικό campus και με βάση προηγμένα πανεπιστημιακά προγράμματα
σπουδών (Παν. Πενσυλβάνια, Ανώτατη Σχολή Εκπαιδευτικών Στελεχών Γαλλίας).
Αποτέλεσε τον κύριο τροφοδότη εκπαιδευτικών της Τεχνολογικής
εκπαίδευσης τα τελευταία 30 χρόνια. Και απλώς να σημειωθεί ότι οι πτυχιούχοι
της ΑΣΕΤΕΜ, είναι οι μόνοι εκπαιδευτικοί στους οποίους η Πολιτεία
αναγνωρίζει τα 4 χρόνια σπουδών τους ως δημόσια υπηρεσία!
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:


Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε στις 19-9-1975 σε σχετικό
ερώτημα του ΥΠΕΠΘ που υπεβλήθη για το αν η λειτουργία της ΑΣΕΤΕΜ ως
τετραετούς σχολής είναι σύμφωνη με τον περιορισμό (ότι όλες οι Σχολές τεσσάρων (4)
ετών σπουδών ανήκουν υποχρεωτικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση) του άρθρου 16 παρ.7 του νέου (τότε) Συντάγματος του 1975 ως εξής:
" …..η ιδρυθείσα παρά τη ΣΕΛΕΤΕ ΑΣΕΤΕΜ, σκοπόν έχει κατά τάς διέπουσας ταύτην
διατάξεις καί ειδικώτερον,κατά την προρρηθείσαν διάταξιν του άρθρου 1 του Ν..
789/1971,το μέν τήν παιδαγωγικήν εκπαίδευσιν τό δέ την επικόρφωσιν εις διαφόρους
τεχνικάς καί επαγγελματικάς ειδικότητας των παρ ' αυτή φοιτούντων, εις τρόπον ώστε οι
πτυχιούχοι της Σχολής αυτης να χρησιμοποιηθούν εις θέσεις εποπτικού,διδακτικού και
εργαστηριακου προσωπικου, εις απάσας τας βαθμίδας της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως
(κατωτέρας, μέσης και ανωτέρας). Τόν σκοπόν τούτον, έχουσα η παρά τη ΣΕΛΕΤΕ
λειτουργούσα ΑΣΕΤΕΜ είναι αφ ΄ορισμού της Σχολή, αποβλέπουσα εις τήν δημιουργίαν
εκπαιδευτικων στελεχων, δια την επαγγελματικήν εκπαίδευσιν και συνεπώς δεν είναι
επαγγελματική Σχολή, οιασδήποτε βαθμίδος, ως τοιαύτη δε Σχολή πρός δημιουργίαν
εκπαιδευτικων στελεχών υπό τό διέπον ταύτην νομοθετικόν καθεστώς δέν υπόκειται
κατά τα προρρηθέντα εις τόν συνταγματικόν περιορισμόν του άρθρου 16 παρ.7 όστις ως
εξετέθη αναφέρεται μόνον εις τήν πάσης φύσεως επαγγελματικήν εκπαίδευσιν."

Εν συνόψει,

Διαφαίνεται,από όσα έχουν εκτεθεί, ακλόνητα ότι η ΣΕΛΕΤΕ
δεν είχε και δεν έχει σχέση με τα ΤΕΙ (άλλωστε προϋπήρξε της
ιδρύσεώς των).Κάθε απόπειρα του ΥΠΕΠΘ να βρει συσχετίσεις με
αυτά, όχι μόνον το εκθέτει ανεπανόρθωτα αλλά προκαλεί νέες
εστίες εντάσεων και τριβών στο χώρο της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης καθώς επίσης προκαλεί στρέβλωση και
οπισθοδρόμηση στη δευτεροβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση.

Το οικολογικό έγκλημα


"…Αυτό που γίνεται το θεωρώ μια από τις ευτυχέστερες και ευφυέστερες επιλογές που θα έκανε ο όποιος Υπουργός Παιδείας. Βρισκόταν εν εξελίξει ένας διαγωνισμός για το νέο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, για το οποίο είχαν δεσμευθεί πάρα πολλά χρήματα ως πρόβλεψη. Και την ίδια στιγμή στις συζητήσεις της διυπουργικής για τους Ολυμπιακούς αγώνες, διαπιστώθηκε ότι ακριβώς σ'αυτό το χώρο, τον κοντά στο Ολυμπιακό στάδιο που είναι η καρδιά της τέλεσης των Ολυμπιακών αγώνων, υπήρχε ανάγκη για την κατασκευή ενός ξενώνα υψηλού επιπέδου, για τους δημοσιογράφους, του δημοσιογραφικού χωριού. Έγινε μια ουσιώδης χρησιμότατη και πολυτιμότατη ανταλλαγή.

Εμείς προσφέρουμε αυτό το χώρο για την κατασκευή του νέου κτιρίου του Υπουργείου Παιδείας που θα στεγάσει όλη τη διοίκηση. Θα φύγουμε από την Μητροπόλεως και θα πάει το Υπουργείο Παιδείας εκεί. Εκεί θα είναι το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό όμως θα κτιστεί με την πρόβλεψη ότι θα φιλοξενήσει το 2004 το δημοσιογραφικό χωριό για 1200 δημοσιογράφους. Αμέσως μετά, πρόβλεψη είναι η μετασκευή του στο νέο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας. Τι πιο λογικό, τι πιο αυτονόητο, τι πιο πολύτιμο όταν το ελληνικό δημόσιο εξοικονομεί τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια και έχει μια λύση διπλή για δυο ζωτικές ανάγκες, για ένα νέο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και για ένα χώρο φιλοξενίας υψηλού επιπέδου, των δημοσιογράφων του 2004..εν μπορεί να δει κανείς, καμία σκοτεινή πλευρά, καμία παράδοξη και θα μου επιτρέψετε να πω επειδή ο ΟΣΚ έχει αναλάβει την επίβλεψη και την κατασκευή, δεν υπάρχει ίχνος καταστροφής -μήπως αναφέρεστε σε κάτι άλλο-του περιβάλλοντος χώρου …" Π.Ευθυμίου Συζήτηση επερώτησης της Ν..στις 16/4/2002 (αποσπάσματα-και η σύνταξή τους -από τα επίσημα πρακτικά της Βουλής)


Εκτός του αυτοθαυμασμού που διακρίνουμε, ο κ.Υπουργός ξεχνά ότι:

 • το "οικόπεδο " δεν του ανήκει για να το παραχωρεί οπουδήποτε
 • είχε πλείστες όσες εναλλακτικές λύσεις, όπως
  - τα ίδια τα νέα κτίρια του Αθήνα 2004 στη Ν.Ιωνία, το κόστος των
  οποίων υπερβαίνει τα 20 δις. Τι θα απογίνουν αλήθεια μετά το
  πέρας των Αγώνων;
  - Το κτίριο της Columbia στον Περισσό, ιδιοκτησίας ΕΕΣ, το οποίο
  είχε προσφερθεί γι ΄αυτό το σκοπό.
  - Πλείστα άλλα εγκαταλελειμμένα εργοστάσια της ευρύτερης
  περιοχής της Ν.Ιωνίας, συμβάλλοντας έτσι και στην αναβάθμισή
  της.


  Και βέβαια ο κ. Υπουργός ξεχνά (;)ότι:

  Ο Αθήνα 2004 διαβεβαίωνε με έγγραφό του τον Ιούλη του 2001, περί λυόμενων κατασκευών, οι οποίες θα απομακρυνθούν μετά το πέρας των Αγώνων, καθώς και για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας στο κτήμα Μακρυκώστα, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους οι οποίοι ελλοχεύουν από την βίαιη παρέμβαση στο οικοσύστημά του. Είναι άλλωστε υποχρέωσή τους (από τον Κατασταστικό Χάρτη της ΔΟΕ) η οικολογική διάσταση των ενεργειών τους.


Το ΥΠΕΠΘ πράττει …

 • Διευρύνει κρυφίως τον ρόλο των ΤΕΙ (Ν.2961/01), εισάγοντάς τα (από το
  παράθυρο και μάλιστα κυριαρχικά) στο χώρο της δημιουργίας εκπαιδευτικών.
 • Καταργεί και μάλιστα χωρίς αξιολόγηση μια Σχολή με ιστορία 30 ετών και με
  σημαντική συμβολή στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.
 • Καταργεί τη μοναδική Σχολή δημιουργίας εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας
  εκπαίδευσης η οποία βασίζεται στο ταυτόχρονο ή συγχρονικό μοντέλο
  σπουδών. Ένα μοντέλο που έχουν υιοθετήσει προηγμένες τεχνολογικά
  ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Σουηδία κ.α) και το οποίο ΣΗΜΕΡΑ φαίνεται
  να υιοθετούν, μετά από αρνητική εμπειρία ετών, Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι
  στη χώρα μας.
 • Δημιουργεί δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών, διατηρώντας και ενισχύοντας το
  στερεότυπο περί υποδεέστερης τεχνολογικής εκπαίδευσης, επαναφέροντας
  διαχωρισμούς στο σύστημα Παιδείας της χώρας μας των προηγούμενων
  δεκαετιών.
 • Βιάζει το οικοσύστημα, του μοναδικού πλέον πνεύμονα πρασίνου στην
  περιοχή, με την τσιμεντοποίηση 40 στρεμμάτων του εκπαιδευτικού campus
  (και αυτό είναι μονάχα η αρχή), εξαφανίζοντας παράλληλα, τη μοναδική
  αποικία μαύρου σκίουρου στην Αττική που ενδημούσε στη ΣΕΛΕΤΕ.  Το πλέον σημαντικό, ο κ.Υπουργός νομοθετεί έχοντας παντελή
  άγνοια
  της ιστορίας και των χαρακτηριστικών της ΣΕΛΕΤΕ.
  Νομοθετεί, χωρίς σχεδιασμό, μη αντιλαμβανόμενος (συνειδητά ή
  όχι) τις επιπτώσεις από τις ενέργειές του στο εκπαιδευτικό σύστημα
  της χώρας.
  Μα αφού είναι τόσο υπερήφανος για το έργο της"αναβάθμισης " της ΣΕΛΕΤΕ
  γιατί δεν το διαλαλεί; Γιατί δεν προβάλλει αυτό το τόσο σπουδαίο πόνημα;
  Γιατί ο δημιουργικός του ίστρος εξαντλείται σε ένα άρθρο όλο
  και όλο σε ένα πολυνομοσχέδιο και δεν "αφιέρωνε " σε αυτή την
  "ανωτατοποίηση " ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο; Μια Σχολή που
  σκοπό θα έχει να "αναβαθμίσει " τη τόσο απαραίτητη και δύσκολη
  τεχνολογική εκπαίδευση, αλήθεια δεν το "δικαιούται ";
  Γιατί εκνευρίζεται, όπως εφάνη στη συζήτηση στη Βουλή, για
  τον αν μαθευτούν αυτοί οι σχεδιασμοί του.
  Γιατί προσπαθεί να εξασφαλίσει τη σιγή (και συνενοχή) του
  Τύπου;