Καταστατικό

Το καταστατικό της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.) όπως προέκυψε μετά την τροποποίηση στην έκτακτη καταστατική γενική συνέλευση της 9ης Σεπτεμβρίου 2017.

Καταστατικό Ε.Τ.Ε.