Παιδαγωγική του Τεχνουργείν – Π. Πολυχρονόπουλος

Καλώς ορίσατε στον κόσμο της

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,

στο πεδίον της εμπράκτου εργαστηριακής εκπαιδεύσεως των μαθητών.

 

Σας παρουσιάζομε το σύγγραμμα του ΠΑΝΟΥ Ι. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, τέως καθηγητού της Φιλοσοφίας της Παιδείας και της  Παιδαγωγικής Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με τίτλο:

                         ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΝ:     

Σπουδή της μεθόδου κατασκευής έργων ως τρόπου μαθήσεως και προαγωγής της βουλήσεως, της διανοήσεως και της δεξιοτεχνίας των μαθητών στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.

 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΑΖΕΣΘΑΙ ΓΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΟΓΟ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ, ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ.

 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣEI ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝ ΕΡΓΩ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Το τρίτομο αυτό σύγγραμμα αποτελεί μια εμπεριστατωμένη επιστημονική θεωρητική σπουδή και εργαστηριακή παιδαγωγική εφαρμογή και δοκιμή της μεθόδου κατασκευής αντικειμένων, ευλόγων και ελλόγων, ως τρόπου μαθήσεως και προαγωγής της βουλήσεως, της διανοητικής ικανότητος και της πρακτικής δεξιοτεχνίας των μαθητών κατά την φοίτησή των στα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια. Αποτελεί μία συστηματική μελέτη του πράττειν και του στοχάζεσθαι, του “εμπράκτου λόγου”, για μορφωτικούς- παιδαγωγικούς σκοπούς.

Ο 1ος τόμος του προσφερoμένου  βιβλίου έχει τον τίτλο «Φιλοσοφική Θεμελίωση, Ψυχο-παιδαγωγική Τεκμηρίωση και Ιστορική Διαδρομή», και χωρίζεται σε τρία μέρη. Ο τόμος αυτός αποτελεί μία συστηματική θεωρητική εισαγωγή στον έμπρακτο παιδαγωγικό λόγο, και ως εκ τούτου, ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τους παιδαγωγούς ερευνητές του σχολείου εργασίας και τους ιστορικούς μελετητές του εκσυγχρονισμού του και της τωρινής εξελίξεώς του. Ενδιαφέρει τους ψυχολόγους που ειδικεύονται στην νοημοσύνη, και ιδίως την πρακτική νοημοσύνη και στον Πιαζέ, καθώς και τους κοινωνιολόγους της εκπαιδεύσεως και του πολιτικούς επιστήμονες. Αποτελεί το “θεωρητικό” μέρος και το υπόβαθρο του παρόντος συγγράμματος. (σελ. 656 17Χ24).

Ο 2ος τόμος του προσφερομένου βιβλίου φέρει τον τίτλο «Διδακτική Μεθοδολογία και Εργαστηριακή Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Τεχνολογίας με Επεξηγηματικά Δείγματα Κατασκευών», και αποτελείται από τρία μέρη. Ο τόμος αυτός συνιστά μία συστηματική σπουδή της διδακτικής και της μαθησιακής μεθοδολογίας του εμπράκτου παιδαγωγικού λόγου και της εργαστηριακής εφαρμογής του στα σχολεία, και ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τους εκπαιδευτικούς των δημοτικών και των γυμνασίων, καθώς και του νηπιαγωγούς. Ενδιαφέρει επίσης τους ερευνητές παιδαγωγούς της διδακτικής μεθοδολογίας και τους ψυχολόγους που ειδικεύονται στην μάθηση και την διδασκαλία. Αποτελεί το “μεθοδολογικό” μέρος του βιβλίου. (σελ. 663 17Χ24).

Ο 3ος τόμος του προσφερομένου βιβλίου τιτλοφορείται «Αναλυτικά Προγράμματα Παιδαγωγικής Χειροτεχνίας και Τεχνολογίας για τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια». Παρουσιάζει τα αναλυτικά προγράμματα Π.Χ.Τ. ,  που έχομε εκπονήσει για όλη την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, Δημοτικά και Γυμνάσια. Παρέχει επίσης συνοπτικά προγράμματα και για την προσχολική αγωγή και για την μετα-γυμνασιακή λυκειακή εκπαίδευση. (σελ. 757 17Χ24).

Ο παρόν τόμος του βιβλίου αποτελείται από μία ενότητα: «Ενδεικτικά Αναλυτικά Προγράμματα Π.Χ.Τ. κατά Σχολική Βαθμίδα και Τάξη», και συντίθεται από τα εξής δέκα κεφάλαια: «Προς Ένα Συνολικό Πρόγραμμα Π.Χ.Τ. για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια», «Ενδεικτικά Προγράμματα Π.Χ. για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ του Δημοτικού Σχολείου», «Ενδεικτικά Προγράμματα Π.Χ.Τ. για τις τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ του Δημοτικού Σχολείο», και «Ενδεικτικά Προγράμματα Π.Τ. για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ του Γυμνασίου».Τα προγράμματα αυτά συνθέτουν μία «πυραμίδα» που αποτελείται από προγραμματισμένη  σειρά διαβαθμισμένων δραστηριοτήτων, η οποία εισάγει τους μαθητές στον κόσμο της πράξεως-δράσεως, του τεχνουργείν εύλογα και εύμορφα παιδαγωγικά αντικείμενα.

Στον τον τόμο αυτόν παρουσιάζομε τις επεξεργασμένες προτάσεις μας περί των αναλυτικών προγραμμάτων Παιδαγωγικής Χειροτεχνίας και Παιδαγωγικής Τεχνολογίας, για όλες τις τάξεις της υποχρεωτικής γενικής εκπαιδεύσεως. Συμπλέκομε τον τεχνικό με τον παιδαγωγικό λόγο και συγκροτούμε ένα αρμονικό παιδαγωγικό αμάλγαμα πρακτικού λόγου, ικανού κατά την γνώμη μας, να επιφέρη τις μορφωτικές αλλαγές και τις επαυξήσεις που χρειαζόμεθα και προσδοκούμε, από τους μαθητές μας του Δημοτικού και του Γυμνασίου για το δικό τους καλό, καθώς και για το καλό της χώρας, που δυστυχώς έχει τόσο χαμηλά κατέλθει στου χρεωκοπημένου κακού την σκάλα τα τελευταία χρόνια.  Ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τους εκπαιδευτικούς των νηπιαγωγείων, των δημοτικών και των γυμνασίων, τους μελετητές ειδικούς παιδαγωγούς των αναλυτικών προγραμμάτων, καθώς και τους εργαστηριακούς και πειραματικούς παιδαγωγούς. Αποτελεί το “εφαρμοστικό” μέρος του βιβλίου.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ:

Copyright © 2017:  ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο συγγραφέας διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα του βιβλίου του, στην Ελληνική και στις άλλες γλώσσες.  Έδρα: Αθήνα, Ιωνίας 28,  17121 Νέα Σμύρνη. Το παρόν βιβλίο, Παιδαγωγική του Τεχνουργείν, τόμοι 1ος, 2ος, 3ος, αποτελούμενο από κείμενα, πίνακες, σχέδια και φωτογραφίες,  εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή– e book– και αναρτάται σε διαφόρους ιστοτόπους.

Προσφέρεται με ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο– ερευνητή, καθηγητή, δάσκαλο, νηπιαγωγό, γονέα, πολίτη.  Η παραχώρηση αυτή δεν στερεί από τον συγγραφέα τα πνευματικά του δικαιώματα επί του έργου του, Copyright ©, ούτε το δικαίωμα να εκδώση το βιβλίο σε έντυπη μορφή ή να το παραχωρήση σε κάποιον εκδοτικό οίκο για έκδοση.   Ο συγγραφέας διατηρεί το δικαίωμα να να ζητήση την πάραυτη απόσυρση από τον ιστότοπο ή τους ιστότοπους που το έχει παραχωρήση, αν το κρίνη αναγκαίο.  Για την παραχώρηση αυτή ο συγγραφέας δεν ζητά αποζημίωση ή αμοιβή από τους φορείς που το αναρτούν, παρά μόνον αναγνώριση της προσφοράς του, με την προϋπόθεση ότι οι διάφοροι φορείς που το φιλοξενούν δεν θα χρεώνουν τα μέλη τους και τους άλλους χρήστες για την ανάγνωση του βιβλίου ή και την δυνατότητα της εκτυπώσεώς του με ίδια μέσα.

Επιτρέπεται η δωρεάν ανάγνωση του βιβλίου από την παρούσα ιστοσελίδα καθώς και η εκτύπωσή του από τους ενδιαφερομένους, με την αυστηρή προϋπόθεση της ατομικής του χρήσεως και ΟΧΙ της επανεκδόσεως ή και της εμπορίας του.  Επιτρέπεται επίσης η παράθεση χωρίων του βιβλίου από άλλους ερευνητές και συγγραφείς, σε δικές τους μελέτες ή άρθρα αναφοράς, με την αυστηρή προϋπόθεση της ακριβούς αναγραφής της πηγής προελεύσεώς των.

 

ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ:

Παιδαγωγική τεχνολογία

Παιδαγωγική χειροτεχνία

Παιδαγωγούσα τεχνουργία

Πραξιολογική παιδαγωγική

Πραξιακός παιδαγωγικός λόγος

Εφαρμοσμένη παιδαγωγική

Πράξιο-κεντρική εκπαίδευση

Αντικειμενικo-κεντρική διδασκαλία και μάθηση

Έμπρακτος παιδαγωγικός λόγος

Παιδαγωγικός τεχνουργισμός

Θεωρία και πράξη της ενεργηματικής εκπαιδεύσεως

Μάθηση και μόρφωση δια του κατασκευάζειν έλλογα αντικείμενα

Παιδεία και τεχνολογία

Η τεχνολογία στην παιδεία

Εμπράγματος παιδαγωγία

Σχολείο της δράσεως-πράξεως

Σχολείο Εργασίας και Παιδαγωγική Τεχνολογία

Τεχνολογία και παιδαγωγία

Ντούι-Πιαζέ-Γκράμσι: παιδαγωγικές εφαρμογές

 

Λέξεις Κλειδιά (Μετάφραση):

pedagogical technology

Constructivism in education

constructionism in education

transactional education

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ:

Παιδαγωγική τουΤεχνουργείν, 3 τόμοι, ηλεκτρονική έκδοση του συγγραφέα, 2017.  Φιλοσοφία της Τεχνολογίας, εκδόσεις Έλλην, 2002. Πρόγραμμα Ενεργητικής Αγωγής για το Νηπιαγωγείο του Μέλλοντος, εκδόσεις Έλλην, 2002. Φιλοσοφία της Παιδείας, Παιδαγωγία, 1η έκδοση 1985, 3η έκδοση, 1992.  Νοείν και Ποιείν, Παιδαγωγία, 1997. Το Πρόβλημα της Εκπαιδεύσεως των Εκπαιδευτικών, Παιδαγωγία, 1982. Παιδεία και Πολιτική στην Ελλάδα, τόμοι Α & Β,  Καστανιώτης, 1980. Εισαγωγή στην Φιλοσοφία της Αγωγής, 1997. Ετοιμάζεται και η έκδοση του βιβλίου Το Σχολείο της Πράξεως, 2 τόμοι.

 

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ

Α.  ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΤΟΜΟ:  Κάντε κλικ εδώ     (~ 27 mb)

Β.  ΓΙΑ ΤΟΝ 2ο ΤΟΜΟ:  Κάντε κλικ εδώ    (μέγεθος ~ 80 mb)

Γ.  ΓΙΑ ΤΟΝ 3ο ΤΟΜΟ:  Κάντε κλικ εδώ     (μέγεθος ~100mb)