Σχετικά με το μάθημα της Τεχνολογίας.

Τεχνολογία

Κατάθεση απόψεων στο texnologia.ete.gr

Η Ε.Τ.Ε στο πλαίσιο ανάπτυξης της διδασκαλίας της Τεχνολογίας και στις τρείς τάξεις του Γυμνασίου, προτίθεται αρχικά να συντάξει και στη συνέχεια να προτείνει στους αρμόδιους φορείς ένα ολοκληρωμένο αναλυτικό πρόγραμμα, όπως και ιδέες σχετικά για τον τρόπο διδασκαλίας και τον εργαστηριακό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τη διδασκαλία του.Όσοι επιθυμούν (Συνάδελφοι, Σχολικοί Σύμβουλοι κ.α) να καταθέσουν τις προτάσεις τους μπορούν να το κάνουν έως τις 22/9/2013

Δείτε την σελίδα texnologia.ete.gr και διαβαστε τις λεπτομέρειες