Προκήρυξη σεμιναρίου εισαγωγικής επιμόρφωσης στη γεωπληροφορική για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Επιμορφώσεις

 

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ” από 28/6 έως 9/7/2014 συνολικής διάρκειας 40 ωρών επιμόρφωσης. Τα αντικείμενα του σεμιναρίου είναι: Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση, δημιουργία θεματικών χαρτών με την αξιοποίηση διαστημικών δεδομένων παρατήρησης της Γης, εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, δημιουργία Χωρικών Βάσεων, Εισαγωγή στην Ψηφιακή Χαρτογραφία, Ψηφιακή Χαρτογραφία και GIS, Συστήματα Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης, Συλλογή Στοιχείων με αξιοποίηση των GPS.

Εισηγητές του σεμιναρίου είναι μέλη ΔΕΠ του τμήματος Γεωγραφίας και εξωτερικοί συνεργάτες. Με το τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν οι σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης. Το κόστος για τη συμμετοχή ορίζεται στα 90 ευρώ. Η πλήρωση των θέσεων του Σεμιναρίου θα γίνει με βάση τη σειρά εγγραφής.

Για πληροφορίες: benekos@hua.gr

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου Γεωπληροφορικής

Α/Α

Τίτλος

Ημέρα

Ημερομηνία

Ώρες

1

Τηλεπισκόπηση  (εισαγωγή)

Σάββατο

28/6/2014

9:00-14:00

2

Δημιουργία θεματικών επιπέδων με την αξιοποίηση της Τηλεπισκόπησης

(πρακτική άσκηση)

Κυριακή

29/6/2014

9:00-14:00

3

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Εισαγωγή)

Παρασκευή

4/7/2014

16:00-21:00

4

Δημιουργία Χωρικής Βάσης Δεδομένων σε ένα GIS(πρακτική άσκηση)

Σάββατο

5/7/2014

9:00-14:00

5

Εισαγωγή στην Ψηφιακή Χαρτογραφία

Κυριακή

6/7/2014

9:00-14:00

6

Ψηφιακή Χαρτογραφία και GIS(πρακτική άσκηση)

Δευτέρα

7/7/2014

9:00-14:00

7

Συστήματα Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης

Τρίτη

8/7/2014

9:00-14:00

8

Συλλογή στοιχείων με αξιοποίηση της τεχνολογία των GPS(πρακτική άσκηση)

 

Τετάρτη

9/7/2014

9:00-14:00

   Σύνολο ωρών επιμόρφωσης

40