Η προσφυγή της ΕΤΕ για ακύρωση  της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ που “αποκλείει” τους αποφοίτους ΑΣΕΤΕΜ /  ΑΣΠΑΙΤΕ από τους διορισμούς εκπαιδευτικών. Τελευταίες εξελίξεις.

Στις 10/12/2020 είχε προσδιοριστεί για να συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθμόν 2ΓΕ/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, η οποία ασκήθηκε από την Ένωση και από έξι (6) μέλη της,

Όλο το άρθρο

Επιστολή προς τα μέλη της ΕΤΕ

Όπως ίσως γνωρίζετε το τελευταίο ΔΣ της ΕΤΕ τελείωσε τη θητεία του από την περασμένη Άνοιξη, χωρίς να πραγματοποιήσει τις ενέργειες που θα έπρεπε, για να συνεχίσει η ένωση να εκπροσωπείται από ένα νομικά αναγνωρισμένο όργανο διοίκησης.

Όλο το άρθρο

Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών Προτάσεις στη Διαβούλευση για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικης Εκπαιδευσης Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ)

Πάγια και διαχρονική θέση της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.), που εκπροσωπεί το μεγαλύτερο ποσοστό μάχιμων εκπαιδευτικών της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας,  είναι η κατάρτιση να παρέχεται σε ενήλικο μαθητικό δυναμικό σε μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο.

Όλο το άρθρο