Τηλεδιάσκεψη για τα Π.ΕΠΑΛ

Το ΔΣ της ΕΤΕ, προκειμένου να σχηματίσει καλύτερη άποψη για τη λειτουργία των Π.ΕΠΑΛ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, προκειμένου να προβεί σε ενέργειες και αιτήματα προς τους αρμόδιους φορείς, θα πραγματοποιήσει

Όλο το άρθρο