Απολογισμός Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.)

Δεκέμβριος 2020-Αύγουστος 2021

 

Μέλη Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος:

Βασαγιώργης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος:

Μουστάκας Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας:

Τριβέλλας Σεραφείμ

Ταμίας:

Θεοδωρόπουλος Σωτήριος

Οργανωτικός Γραμματέας:

Αντερριώτης Νικόλαος

Υπεύθ. Επιστημονικών Θεμάτων:

Βρυσούλη Νικόλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:

Φελέκης Ιωάννης

 

 

Πίνακας περιεχομένων

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΕ…………………………………………………… 3

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…………………………… 4

Α. ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ……………………………………………. 7

Η αρχική πρόταση-υπόμνημα της ΕΤΕ για το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ………………………. 8

Η πρόταση της ΕΤΕ για ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ ως Σχολής στο ΕΚΠΑ…………………… 26

ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΗΣ ΣΕΛΕΤΕ (η ιστορία – σκάνδαλο του ξεπουλήματος δημόσιας περιουσίας που οδηγεί στο κλείσιμο μια μοναδική για την Ελλάδα Σχολή)…………………………………………………. 37

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ………………………………………………………………………………………… 38

Νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση…………………………… 38

Προτάσεις στη Διαβούλευση για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικης Εκπαιδευσης Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ)………………………………………………………………………………………………………….. 38

 Η θέση της ΕΤΕ για τα Πρότυπα ΕΠΑΛ………………………………………………………………. 47

Η θέση της ΕΤΕ στο Νομοσχέδιο για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 48

Αναθέσεις μαθημάτων………………………………………………………………………………………….. 49

Γ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ…………………………………………………………………………………… 58

 1. Προσφυγή της ΕΤΕ για ακύρωση της προκήρυξης του ΑΣΕΠ…………………………… 58
 2. Αναγνώριση πιστοποιητικών και πτυχίων ΣΕΛΕΤΕ και ΑΣΠΑΙΤΕ ως αποκλειστικών πρόσθετων δικαιολογητικών Παιδαγωγικής Επάρκειας………………………………………………………….. 61

Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+……………………………………………………………………. 62

 1. Διαπίστευση Erasmus……………………………………………………………………………………….. 62
 2. Υποβολή νέου σχεδίου κινητικότητας………………………………………………………………… 65
 3. Παράταση εγκεκριμένων σχεδίων κινητικότητας………………………………………………. 66

Ε. ΣΥΝΕΔΡΙΑ–ΗΜΕΡΙΔΕΣ –ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ………………………. 66

 1. Διαδικτυακές επιμορφώσεις:…………………………………………………………………………… 66
 2. Δημοσίευση απαντήσεων θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ…………………… 66
 3. Δημιουργία επιστημονικών ομάδων εργασίας…………………………………………………… 66
 4. Προτάσεις της ΕΤΕ για τομείς των ΕΠΑΛ – Τεχνολογία Γυμνασίου & ΣΕΠ……………… 67

ΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΕ…………………………………………………………………………… 102

Μητρώο Μελών – Επικοινωνία με μέλη & Παραρτήματα – Ιστοσελίδα – Οικονομικά 102

Το θέμα της Φορολογικής και Φυσικής Έδρας της ΕΤΕ……………………………………… 103

Ζ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΠΑΙΤΕ…………………………………………………….. 105

Η. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ………………………………………………………….. 106

 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΕ

Το τελευταίο εκλεγμένο ΔΣ της ΕΤΕ τελείωσε τη θητεία του  την  Άνοιξη του 2020, χωρίς να πραγματοποιήσει λόγω της πανδημίας τις ενέργειες που θα έπρεπε, για να συνεχίσει η ένωση να εκπροσωπείται από ένα νομικά αναγνωρισμένο όργανο διοίκησης. Συνέπεια αυτού ήταν η αδυναμία της ένωσης να συνδιαλλαγεί με υπηρεσίες και φορείς και να προβεί σε ενέργειες όπως η ολοκλήρωση των προγραμμάτων Erasmus December 2019 (Πράγα και Ρώμη – αποπληρωμή των συμμετεχόντων), διεκπεραίωση των φορολογικών υποθέσεων σχετικά με τα προγράμματα, εκπροσώπηση της ΕΤΕ στο ακυρωτικό δικαστήριο για την υπόθεση ΑΣΕΠ, καταχώρηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ των οικονομικών  έτους 2019, ενεργοποίηση λογαριασμών στη  τράπεζα Πειραιώς, παρέμβαση στις εξελίξεις σχετικά με την ΑΣΠΑΙΤΕ και τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα την παντελή απουσία μας από όλες τις εξελίξεις που μας αφορούν, αφού δεν υπήρχε τυπικά η δυνατότητα ούτε καν της υπογραφής κάποιου εγγράφου.

Μπροστά στην κατάσταση αυτή, αποφασίσαμε να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη προκειμένου να ορισθεί από αυτή Προσωρινή Διοίκηση η οποία θα διαχειριζόταν τα τρέχοντα ζητήματα και θα οδηγούσε, όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επέτρεπαν, την ΕΤΕ σε διεξαγωγή εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης και έναρξη της διαδικασίας για την ανάδειξη νέου ΔΣ και Υπευθύνων Περιφερειακών Τμημάτων και Παραρτημάτων όπως αυτά προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του καταστατικού.

H αίτηση για διορισμό προσωρινής διοίκησης υποβλήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 24-11-20. Στις 1-12-20, ο Προέδρος Πρωτοδικών κ. Δημήτριος Φούκας όρισε  τακτική δικάσιμο για τις 11-1-21 και μέχρι τότε διόρισε προσωρινή διοίκηση της ΕΤΕ τους αιτούντες. Η συνεδρίαση στις 11/1/2021 αναβλήθηκε λόγω αδυναμίας συζήτησής της στα πλαίσια των μέτρων αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων λόγω κορονοϊού και ορίστηκε νέα  δικάσιμος για τις 8/3/2021, με διατήρηση της από 1/12/2020 προσωρινής διάταξης που όριζε τους αιτούντες ως προσωρινή διοίκηση αυτής.

Κατόπιν των παραπάνω εξελίξεων, προβήκαμε στη συγκρότηση Προσωρινού ΔΣ της ΕΤΕ, με στόχο την διεκπεραίωση των τρεχόντων ζητημάτων και την προετοιμασία για διεξαγωγή εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης όταν θα το επέτρεπαν οι συνθήκες.

Η προγραμματισμένη για τις 8/3/21 εκδίκαση της αιτήσεως πήρε εκ νέου αναβολή λόγω της πανδημίας, για τις  17 Ιανουαρίου 2022, με διατήρηση της σύνθεσης της προσωρινής διοίκησης.

Οι αιτούντες προσωρινής διοίκησης:

Σωτήρης Θεοδωρόπουλος
Γεώργιος Μουστάκας
Σεραφείμ Τριβέλλας
Νικόλαος Βασαγιώργης
Ιωάννης Φελέκης
Νικόλ Βρυσούλη
Νικόλαος Αντερριώτης
Χρήστος Παπανικολάου

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, το Προσωρινό ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα μέσω τηλεδιάσκεψης, με την ακόλουθη σύνθεση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα για όλες τις θέσεις:

 

Πρόεδρος:

Βασαγιώργης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος:

Μουστάκας Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας:

Τριβέλλας Σεραφείμ

Ταμίας:

Θεοδωρόπουλος Σωτήριος

Οργανωτικός Γραμματέας:

Αντερριώτης Νικόλαος

Υπεύθ. Επιστημονικών Θεμάτων:

Βρυσούλη Νικόλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:

Φελέκης Ιωάννης

Αναπληρωματικό μέλος:

Παπανικολάου Χρήστος

 

Το προσωρινό ΔΣ κατά την διάρκεια της θητείας του, δηλαδή κατά την περίοδο Ιανουάριος 2021 – Αύγουστος 2021  πραγματοποίησε συνολικά 11  συνεδριάσεις, όλες μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η πανδημία:

11-1-21

Συνεδρίαση συγκρότησης προσωρινού ΔΣ

15-1-21

Τακτική συνεδρίαση ΔΣ

7-2-21

Έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ

27-2-21

Έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ

8-3-21

Τακτική συνεδρίαση ΔΣ

26-3-21

Έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ

30-3-21

Έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ

20-4-21

Έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ

24-5-21

Τακτική συνεδρίαση ΔΣ

1-7-21

Τακτική συνεδρίαση ΔΣ

21-8-21

Τακτική συνεδρίαση ΔΣ

 

Στο παραπάνω χρονικό διάστημα υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις των μελών της ΕΤΕ:

28-12-20

Τηλεδιάσκεψη με υπεύθυνους παραρτημάτων

23-1-21

Τηλεδιάσκεψη με νησιά Β & Ν Αιγαίου – Κρήτη – Πελοπόννησο

13-2-21

Τηλεδιάσκεψη με Μακεδονία – Θράκη – Ήπειρο – Ιόνια Νησιά

21-2-21

Τηλεδιάσκεψη με Θεσσαλία – Δυτική Ελλάδα

27-2-21

Τηλεδιάσκεψη με Στερεά Ελλάδα – Αττική

26-4-21

Τηλεδιάσκεψη γενικής ενημέρωσης των μελών της ΕΤΕ

12-6-21

Τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης για το θέμα της ΑΣΠΑΙΤΕ

28-6-21

Τηλεδιάσκεψη με αναπληρωτές, μέλη της ΕΤΕ, με θέμα τους διορισμούς

 

 

Επίσης πραγματοποιήθηκαν (πάντα εξ’ αποστάσεως λόγω covid) οι παρακάτω επιμορφωτικές – ενημερωτικές εκδηλώσεις, για τις δύο τελευταίες μάλιστα εκδόθηκαν στους συμμετέχοντες και αντίστοιχες βεβαιώσεις.

31-1-21

Τηλεδιάσκεψη για το μέλλον της  Τεχνολογίας και του ΣΕΠ στη Δ/θμια Εκπ.

17-4-21

Διαδικτυακή επιμόρφωση με εισηγήτρια την κ. Βρυσούλη Νικόλ, Εκπαιδευτικό ΠΕ81, μέλος του προσωρινού ΔΣ της ΕΤΕ, με θέμα: Εισαγωγή στο ΑUTOCAD :

     1. Εγγραφή στην Autodesk

     2. Αρχικές ρυθμίσεις και απλές σχεδιαστικές εντολές.

     3. Απλά παραδείγματα 2D σχεδίασης

6-5-21

Διαδικτυακή εκδήλωση με ομιλητή  τον Δρ. Ανδρέα Οικονόμου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ με θέμα: “Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σήμερα, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η περίπτωση της ΑΣΠΑΙΤΕ.”

 

Για την προώθηση των θέσεων της ΕΤΕ, σύμφωνα και με τους σκοπούς του καταστατικού του συλλόγου, προβήκαμε στην παρακάτω σειρά συναντήσεων ή τηλεδιασκέψεων:

19-12-20

Τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ κ. Χατζαράκη

19-1-21

Τηλεδιάσκεψη με  Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο  ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ

11-2-21

Τηλεδιάσκεψη με τον κ. Σ. Ψυχάρη και τον κ. Κ. Καλοβρέκτη, εμπειρογνώμονα και εκπονητή αντίστοιχα των νέων προγραμμάτων σπουδών για το μάθημα της Τεχνολογίας

24-2-21

Τηλεδιάσκεψη με Τομεάρχη Παιδείας της ΝΔ για θέματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Αναστάσιο Κορίλλη

2-3-21

Τηλεδιάσκεψη με Γεν.  Γραμ.  ΕΕΚ κ.  Βούτσινο

13-3-21

Τηλεδιάσκεψη με τον Βουλευτή Θεσσαλονίκης του ΚΙΝ.ΑΛ. κ. Χάρη Καστανίδη

18-3-21

Τηλεδιάσκεψη με τον βουλευτή του ΚΚΕ  κ. Ιωάννη Δελή  και την υπεύθυνη  του Τμήματος Παιδείας – Έρευνας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ,  κ. Παπαϊωάννου Κέλλυ.  

24-3-21

Τηλεδιάσκεψη με τον Επικεφαλής Θεματικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ΝΔ, Καθ. Ιατρικής Φυσικής, κ Ευστάθιο Ευσταθόπουλο

24-3-21

Τηλεδιάσκεψη με  μέλη του ΔΣ  του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΠ-ΑΣΠΑΙΤΕ)

26-3-21

Τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελο Συρίγο, με θέμα το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Βουλευτής Κοζάνης της ΝΔ και μέλος της ΕΤΕ, κ.  Μιχάλης Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ κ. Γ. Χατζαράκης

30-3-21

Τηλεδιάσκεψη με τον υπεύθυνο τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη

21-4-21

Τηλεδιάσκεψη με θέμα: το Μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ – Ένταξη της Σχολής στο ΕΚΠΑ. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν όλα τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΕ, ο Βουλευτής Κοζάνης της ΝΔ  και μέλος της ΕΤΕ κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ κ. Αθανάσιος Δημόπουλος, ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ κ. Γεώργιος Χατζαράκης και ο Αντιπρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ κ. Σπύρος Πανέτσος

22-4-21

Τηλεδιάσκεψη με βασικό θέμα: το Μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ – Ένταξη της Σχολής στο ΕΚΠΑ. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν όλα τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΕ και εκ μέρους του ΔΣ του ΣΕΠ-ΑΣΠΑΙΤΕ οι καθηγητές: Σαράντος Ψυχάρης, Αναστασία Σωτηροπούλου, Ανδρέας Παπαδάκης.

11-5-21

Τηλεδιάσκεψη με μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Η. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων) με θέμα:

Το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου (εκπαίδευση, απαιτήσεις επαγγέλματος, πεδία απασχόλησης, επαγγελματικά δικαιώματα, εξελίξεις στον κλάδο και προοπτικές, ο θεσμός της μαθητείας στα ΕΠΑΛ).

28-5-21

Τηλεδιάσκεψη με   Προέδρους Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ

28-6-21

Συνάντηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ΕΤΕ με τον Πρόεδρο της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ κ. Χατζαράκη, με θέμα το γραφείο της ΕΤΕ στην Φ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ και το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ

27-7-21

Συνάντηση στο Υ.ΠΑΙ.Θ. του Αντιπρόεδρου και του Γ. Γραμματέα της ΕΤΕ με τον Νομικό Σύμβουλο της Υπουργού Παιδείας κ. Π. Παρασκευόπουλο για το θέμα της ΑΣΠΑΙΤΕ

 

Για τις παραπάνω τηλεδιασκέψεις και τα αποτελέσματά τους αναρτήθηκαν και υπάρχουν αντίστοιχες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ.

Επίσης ζητήθηκαν συναντήσεις με τους παρακάτω, οι οποίοι όμως δεν ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα για συνάντηση με τα μέλη του προσωρινού ΔΣ της ΕΤΕ:

 • Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως
 • Σπουδαστικός Σύλλογος ΑΣΠΑΙΤΕ
 • Πρόεδρος Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων κ. Βασίλειο Διγαλάκη
 • ΟΛΜΕ
 • Βουλευτής  Επικρατείας της ΝΔ κ. Μαριέττα Γιαννάκου

 

Το προσωρινό ΔΣ της ΕΤΕ, κατά τη διάρκεια της  θητείας του απέστειλε συνολικά 36 έγγραφα, σχετικά με αιτήματα και θέσεις της ΕΤΕ, προς τους αρμόδιους φορείς.

 

 

Α. ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ως μέλη του προσωρινού ΔΣ της ΕΤΕ από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση της ΕΤΕ, θέσαμε ως πρωταρχικό στόχο την  Πανεπιστημιοποίηση της ΑΣΠΑΙΤΕ, πιστεύοντας ότι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος είναι καθοριστική για το μέλλον της και αυτό  άπτεται και για το μέλλον των αποφοίτων της σε όποιον τομέα αυτοί και αν δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. Για  αυτό, αφού πρώτα και βασιζόμενοι σε αποφάσεις προηγούμενων ΓΣ της ΕΤΕ, συγκροτήσαμε μία εμπεριστατωμένη πρόταση, προχωρήσαμε σε μια σειρά ενεργειών ανάδειξης του θέματος και άσκησης πιέσεων προς όλες τις κατευθύνσεις. Στην προσπάθειά μας αυτή είχαμε την αμέριστη και ενεργό συμβολή του μέλους μας, Βουλευτή Κοζάνης της ΝΔ κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου καθώς και τη στήριξη του Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή της Ν.Δ. κ. Κώστα Τασούλα. Επίσης δεχτήκαμε την έγγραφη δήλωση στήριξης του πρώην Υπουργού Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη. Τέλος ενεργός συμπαραστάτης στην προσπάθειά μας υπήρξε ο πρώην Πρόεδρος της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Κώστας Μακρόπουλος

Αντίθετα δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας για συμβολή στην προσπάθειά μας και έμπρακτη στήριξη και συστράτευση της πρότασής μας οι :

-Κώστας Δέρβος, Πρόεδρος ΙΝΙΔΙΒΙΜ , υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ,  Εκπαιδευτικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός απόφοιτος ΑΣΠΑΙΤΕ

-Κώστας Μαμουλής, Αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ,  Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος ΑΣΠΑΙΤΕ

-Δημήτριος Ανέστης, απόφοιτος ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, μέλος Δ.Ε. ΑΣΠΑΙΤΕ

Στην προσπάθειά μας αυτή ζητήσαμε τη συστράτευση όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ. Δυστυχώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την ανταπόκρισή τους και την διάθεσή τους για στενή συνεργασία και την από κοινού σύνταξη εγγράφων (αίτημα προς τον ΣΕΠ ΑΣΠΑΙΤΕ για από κοινού αίτημα διαμαρτυρίας προς την κ. Κεραμέως για την μη προώθηση της ένταξης της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ, έπεσε στο κενό!)

Επίσης στείλαμε και το παρακάτω αίτημα προς τη ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία μέχρι και σήμερα δεν μας έχει απαντήσει!

 

——–

Μαρούσι, 02/03/2021

Αρ. Πρωτ. 13

Προς: 1. Πρόεδρο Δ. Ε. ΑΣΠΑΙΤΕ, κ. Γεώργιο Χατζαράκη

 1. Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΑΣΠΑΙΤΕ, κ. Σπυρίδων Πανέτσο

ΘΕΜΑ: Αριθμός αποφοίτων ΣΕΛΕΤΕ /ΑΣΠΑΙΤΕ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

στο πλαίσιο των συναντήσεων της Ενώσεως Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, με εκπαιδευτικούς φορείς, πολιτικά κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΑΙΘ, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για τον αριθμό των σπουδαστών που έχουν αποφοιτήσει: α. από την ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, μέχρι την παύση της λειτουργίας της, β. από την ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, μέχρι την παύση της λειτουργίας της, γ. από τα Τεχνολογικά Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, έως και το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 δ. από το ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ, έως και το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη βοήθεια και συμβολή σας, στη συλλογή των ανωτέρω στατιστικών στοιχείων.

Το ΔΣ της ΕΤΕ

Η αρχική πρόταση-υπόμνημα της ΕΤΕ για το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ

—————–

Φεβρουάριος 2021

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Μετεξέλιξη της ΑΣΠΑΙΤΕ σε Πανεπιστήμιο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών  για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)

«Οι φιλοσοφικές μας σχολές βγάζουν φιλολόγους, οι μαθηματικές μας σχολές βγάζουν μαθηματικούς, οι φυσικές μας σχολές βγάζουν φυσικούς, δε βγάζουν δυστυχώς δασκάλους ούτε των φιλολογικών μαθημάτων ούτε των μαθηματικών ούτε των φυσικών. Τους διαφεύγει ότι εδώ υπάρχει και η πράξη. Ότι εδώ έχουμε μέθοδο εργασίας. Και δεν έχουμε βέβαια την παλαιά μέθοδο, την τυπολατρική, τη «συνταγή». Όχι. Αλλά το μεθοδικώς σκέπτεσθαι. Το αναλύειν, το διαμορφώνειν, το δημιουργείν. Ένα μάθημα είναι και αυτό μια τακτική, η οποία τακτική και σπουδάζεται και ασκείται» (Παπανούτσος, 1978)

Η ενίσχυση μιας ανθρωποκεντρικής/νεοουμανιστικής παιδείας με την πλατειά έννοια του όρου, όπου η γενική μόρφωση και η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση αποτελούν ουσιαστική ενότητα. Συναίρεση, δηλαδή, της ανθρωπιστικής παιδείας με την επιστημονικοτεχνική εκπαίδευση. (Α. Καζαμίας, 2010, Συγκριτική & Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 14)

 

            Το εκπαιδευτικό επάγγελμα απαιτεί βαθιά επιστημονική γνώση και εξειδικευμένες δεξιότητες σε ποικίλους τομείς, που αφορούν τα διδακτικά αντικείμενα, το παιδί και την εκπαίδευση (Ματσαγγούρας –Επαγγελματισμός & επαγγελματική ανάπτυξη)

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Στο παρόν υπόμνημα επιχειρείται η παρουσίαση σε αδρές γραμμές ενός θεωρητικού πλαισίου για την αναγκαιότητα ίδρυσης ενός νέου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με πυρήνα την σημερινή ΑΣΠΑΙΤΕ, διάδοχο σχήμα της ΣΕΛΕΤΕ, με 60ετή παρουσία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  στη χώρα μας, καθώς επίσης των βασικών δομικών χαρακτηριστικών της νέας μορφής. Ακόμη εν συντομία, παρουσιάζονται μια σειρά “πολιτικά” επιχειρήματα για την αναγκαιότητα του βήματος καθώς και ένα παράρτημα με ιστορικά στοιχεία της Σχολής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

 

       

            Στο σχήμα με παραστατικό τρόπο παρουσιάζεται το πλαίσιο για την κατανόηση της Διδασκαλίας και της Μάθησης. Έχει προταθεί από την Linda Darling-Hammond, καθηγήτρια στη Σχολή Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Στάνφορντ και επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής των ΗΠΑ για τη Διδασκαλία και το Μέλλον της Αμερικής καθώς και της Διαπολιτειακής Επιτροπής για την Εξέταση των Νέων Εκπαιδευτικών, με σημαντικό επιστημονικό έργο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Μια σύντομη ματιά στο σχήμα αποκαλύπτει με ανάγλυφο τρόπο την πολυπλοκότητα των απαιτήσεων για την εκπαίδευση του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη εποχή. Γνώση των μαθητών και πως αυτοί μαθαίνουν και αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο. Κατανόηση του περιεχομένου και των στόχων του αναλυτικού προγράμματος, περιλαμβάνοντας το γνωστικό αντικείμενο και τις δεξιότητες που απαιτούνται να διδαχθούν, τις ανάγκες των μαθητών και την κοινωνική αποστολή της εκπαίδευσης, την κατανόηση των δεξιοτήτων της διδασκαλίας συμπεριλαμβάνοντας την παιδαγωγική διάσταση, τη διαφορετικότητα των μαθητών, το ρόλο της αξιολόγησης και την παραγωγική διαχείριση της τάξης. Από την άλλη οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται κατάλληλα φιλτραρισμένη υψηλής ποιότητας γνώση και δεξιότητες, ένα ευρύ πλαίσιο πρακτικών και διαφοροποιημένη χρήσης τους ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να προσαρμόζουν την τακτική τους στους διαφορετικούς μαθητές και στα διαφορετικά συγκείμενα. Οι διαφορετικές μαθησιακές καταστάσεις των σύγχρονων μαθητών καθιστούν απρόβλεπτες τις μαθησιακές ανάγκες τους και η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να μαθαίνουν διαρκώς όχι μόνο από την πείρα τους αλλά και από τους συναδέλφους τους είναι επιτακτική. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να τους μαθαίνει στη διαρκή αναζήτηση απαντήσεων στα δύσκολα προβλήματα της διδασκαλίας και της μάθησης από την εμπειρία τους, αναγκαίες για την πρακτική τους. Να τους ετοιμάζει  ως ερευνητές της τάξης και ικανούς συνεργάτες που μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, μια και είναι σχεδόν αδύνατο να διαχειριστεί ο καθένας μόνος του σήμερα τον διαρκώς διευρυνόμενο όγκο γνώσεων και πληροφοριών και με δεδομένο το πλήθος των διαφοροποιημένων τρόπων μάθησης εκ μέρους των μαθητών τους. Τα προηγούμενα θέτουν προϋποθέσεις στη μάθηση του “διδάσκειν”.

Πρώτον, ο νέος εκπαιδευτικός πρέπει να κατανοήσει τη διδασκαλία ως κάτι εντελώς διαφορετικό από την εμπειρία του ως μαθητής (“μαθητεία ως παρατηρητής” Dan Lortie, 1975).

Δεύτερον, να μάθει να δρα ως δάσκαλος δηλ. όχι απλά να κατανοεί αλλά να κάνει μια ποικιλία πραγμάτων ακόμη και ταυτόχρονα (“το πρόβλημα της αναπαράστασης” Mary Kennedy, 1999). Τέλος, να είναι ικανός να ανταποκρίνεται στην πυκνή και πολύπλευρη φύση της σχολικής τάξης (“το πρόβλημα της πολυπλοκότητας”). Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι επιτυχημένα προγράμματα σπουδών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών  έχουν κοινά χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα:

 • Σαφές όραμα καλών πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης που δημιουργούν ένα συνεκτικό, ενιαίο  και ολοκληρωμένο σύνολο μαθησιακών εμπειριών (θεωρίας & πράξης)
 • Σαφώς καθορισμένα πρότυπα επαγγελματικών πρακτικών και επίδοσης που βοηθούν στην καθοδήγηση και αξιολόγηση των διδασκομένων αντικειμένων και των πρακτικών εμπειριών διδασκαλίας.
 • Στιβαρό πρόγραμμα σπουδών εδραζόμενο στη γνώση της παιδικής και εφηβικής ανάπτυξης και μάθησης, κατανοώντας το πολιτιστικό και κοινωνικό συγκείμενο, το αναλυτικό πρόγραμμα και την ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου.
 • Εκτεταμμένη πρακτική άσκηση στη διδασκαλία, κατ΄ ελάχιστον οκτώ μηνών, επίβλεψης και υποβοήθησής τους σε πραγματικά περιβάλλοντα τάξης και κατά προτίμηση σε σχολεία συγκροτημένα γι΄ αυτό το σκοπό (τα καθ΄ ημάς Πειραματικά σχολεία), ώστε να συνταιριάζεται η διδακτική των συγκεκριμένων γνωστικών πεδίων.
 • Εντατική χρήση μεθόδων μελέτης περίπτωσης, έρευνας, εξετάσεων απόδοσης και αξιολόγησης που σχετίζονται με πραγματικά προβλήματα πρακτικής
 • Σαφείς στρατηγικές που βοηθούν τους σπουδαστές (υποψήφιους εκπαιδευτικούς) να αντιμετωπίσουν τις βαθιά ριζωμένες τους αντιλήψεις σχετικά με τη μάθηση και να κατανοήσουν τις διαφορετικές εμπειρίες μάθησης των άλλων ανθρώπων.
 • Στενές σχέσεις και κοινές αντιλήψεις και γνώση μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού των συγκεκριμένων τμημάτων και των εκπαιδευτικών των συνεργαζομένων σχολείων (βλέπε πειραματικά) για την αναγκαιότητα αλλαγών και μεταμόρφωσης του τρόπου εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.

 

 

 

Η διεθνής αυτή εμπειρία και η συνεπαγόμενη ανάγκη αναδιαρθρώσεων ή ριζικών αλλαγών στη δομή των προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, εκτός των άλλων στηρίζεται και σε πραγματικά δεδομένα αξιοποίησης και διαχείρισης του ανθρώπινου εκπαιδευτικού δυναμικού σε μια σειρά χώρες αλλά και του πραγματικά τελικού κόστους “παραγωγής” του. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα περίπου το 1/3 των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών εγκαταλείπει το “επάγγελμα” με το τέλος της σχολικής χρονιάς (στην πλειοψηφία των Πολιτειών δεν υπάρχει “μονιμότητα” στην πρόσληψη) και σχεδόν το 50% στα πρώτα πέντε χρόνια. Η πλειοψηφία δε αυτών έχουν συνήθως ανεπαρκή ειδική εκπαίδευση, όπως αυτή περιγράφεται προηγουμένως, το δε εκτιμώμενο ετήσιο κόστος τους αγγίζει και τις 48.000$ (“εκπαίδευση”, πρόσληψη, τοποθέτηση, ανάκληση, απόλυση, αναπλήρωση κλπ). Θα μπορούσαμε δε κατ΄ αναλογία να παρομοιάσουμε το συγκεκριμένο φαινόμενο με το καθ΄ ημάς συμβαίνον φαινόμενο των αποσπάσεων σε υπηρεσίες εκτός τάξης και σχολείου. Η γενεσιουργός αιτία κατά τη γνώμη μας παραμένει για την πλειοψηφία των περιπτώσεων η ίδια. Το να διδάσκεις σημαίνει ότι παίρνεις μια ηθική και ακέραια στάση απέναντι στον κόσμο και την κοινωνία. Απαιτείται να είσαι γενναίος και να δίνεις καθημερινά πολύπλοκες και πολλαπλές “μάχες”. Αυτό προϋποθέτει σκληρή και επίπονη προετοιμασία.

 

Έτσι πλέον, σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ έχει αποφασισθεί να αναδιοργανωθούν τα προγράμματα σπουδών στην παραπάνω κατεύθυνση, να εγκαταλειφθούν τα μοντέλα “ταχύρυθμης” ολιγόμηνης ή και καθόλου ειδικής εκπαίδευσης. Παρόμοιοι προβληματισμοί αναδιοργάνωσης των συγκεκριμένων σπουδών παρατηρείται και σε χώρες με μακρά και επιτυχημένη παράδοση σε μοντέλα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (Γαλλία, Αγγλία, Φιλανδία κλπ).

Αυτή η στόχευση δεν μπορεί επ΄ουδενί να υπηρετηθεί από προγράμματα μικρής διάρκειας, μετά τις βασικές σπουδές, από έκτακτους, συνήθως, εκπαιδευτές και σε σχολές που δεν μπορούν να προσφέρουν τα δεδομένα χαρακτηριστικά συνοχής και ολοκλήρωσης. Την προηγούμενη διαπίστωση υποστηρίζει σχεδόν σύσσωμη η διεθνής ακαδημαϊκή κοινότητα, με πλήθος ερευνών κι όμως στην ελληνική πραγματικότητα, η στάση των εγχώριων πανεπιστημιακών είναι δυσερμήνευτη με αυστηρά επιστημονικούς όρους αλλά “κατανοήσιμη” με όρους “επιμορφωτικών” προγραμμάτων που βασίζονται σε κοινοτικούς πόρους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστορική αναδρομή

 

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο βασικές μεθόδους σε αντίστοιχους τύπους Σχολών:

α) Με την παράλληλη παιδαγωγική και επαγγελματική τους κατάρτιση στην ειδικότητα (συγχρονικό μοντέλο) σε σχολές που οι απόφοιτοί τους :

α1) έχουν ως μόνη εργασιακή διέξοδο την εκπαίδευση

α2) έχουν εργασιακή διέξοδο  τόσο την εκπαίδευση όσο και την παραγωγή

 

β) Με την πρόσθετη, βραχύχρονη, παιδαγωγική κατάρτιση πτυχιούχων διαφόρων ειδικοτήτων μετά τη λήψη του βασικού πτυχίου της ειδικότητάς τους.

 

Η ΣΕΛΕΤΕ τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της (1959) λειτούργησε με τη δεύτερη μέθοδο (προσθετικό – σειριακό μοντέλο) και από το 1970 χρησιμοποίησε και τις δύο μεθόδους με τη λειτουργία της ΠΑΤΕΣ και της ΑΣΕΤΕΜ.

 

Η ΣΕΛΕΤΕ θεσμοθετήθηκε το 1959 με το Ν.Δ. 3971/1959,  ήταν η πραγμάτωση του οράματος του Κωνσταντίνου Καραμανλή και συμπληρώθηκε με το Β.Δ. 325/62. Υπήρξε ο σημαντικότερος μεταπολεμικός εκπαιδευτικός θεσμός σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, προέκυψε δε από την ανάγκη κάλυψης της έλλειψης κατάλληλα εκπαιδευμένου διδακτικού προσωπικού για τη διδασκαλεία τεχνολογικών μαθημάτων. (*Παράρτημα: Το πρόβλημα Ανωτάτων Σπουδών των Καθηγητών Επαγγελματικής & Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, (Μελέτη – Υπόμνημα Νίκης Δενδρινού Αντωνακάκη)

 

Η οργανωτική και διοικητική μορφή της ΣΕΛΕΤΕ οριστικοποιείται με τα Ν.Δ. 581/70 και 789/70 με την ίδρυση της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών,  (Α.Σ.Ε.ΤΕ.M.) που  μαζί με την Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή, (ΠΑ.ΤΕ.Σ.), αποτέλεσε ένα ενδιαφέρον δυϊκό εκπαιδευτικό σχήμα ανεξάρτητων σχολών.

 

Η ΑΣΕΤΕΜ είχε ως αποστολή τη δημιουργία ευρυμαθών εκπαιδευτικών που θα υπηρετούσαν ως εκπαιδευτικοί στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, και θα δίδασκαν τεχνολογικά μαθήματα στα σχολεία της Γενικής. Αυτό επιτυγχάνονταν από το ιδιαίτερο και πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών της και από το εκπαιδευτικό προσωπικό της που σε μεγάλο αριθμό ήταν μηχανικοί-παιδαγωγοί.  Η αποστολή της ΑΣΕΤΕΜ σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονταν με τον ρόλο που καλούνταν να υλοποιήσουν τα Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας.

 

Το συγχρονικό μοντέλο εκπαίδευσης που χρησιμοποίησε η ΑΣΕΤΕΜ και ακολουθούν μέχρι και σήμερα τα προπτυχιακά τεχνολογικά  τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, με την κατανομή των παιδαγωγικών της μαθημάτων στη διάρκεια των σπουδών της, καλλιεργεί πιο έντονα την εκπαιδευτική συνείδηση των σπουδαστών, οι οποίοι από την αρχή των σπουδών τους έχουν προσανατολιστεί στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Οι σπουδαστές φοιτούν σε μια σχολή που έχει σαν σκοπό την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, επομένως έχει διαμορφώσει ανάλογες εκπαιδευτικές συνθήκες αλλά και πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο και εξειδικευμένο στις ανάγκες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Στην ΠΑ.ΤΕ.Σ διατηρήθηκε η αρχικά επικρατούσα άποψη  της προσθετικής προσέγγισης, με τμήματα κυρίως πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η σημαντική προσφορά της ΣΕΛΕΤΕ στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί διεθνώς, η δε εκθέσεις του ΟΟΣΑ ήδη από το 1968 θεωρούσε  τη ΣΕΛΕΤΕ ως πρότυπο στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά όμως στα χρόνια που ακολούθησαν η ΣΕΛΕΤΕ δεν εντάχθηκε  ούτε στην πανεπιστημιακή ούτε στην τεχνολογική εκπαίδευση .

 

Η κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ και η ίδρυση της ΑΣΠΑΙΤΕ (παραδόξως ενταχθείσα στον Τεχνολογικό Τομέα)  ως καθολικού διαδόχου της επέφερε  αλλοίωση του χαρακτήρα της και  διαίρεση του εκπαιδευτικού της προσωπικού σε Παιδαγωγούς, Μηχανικούς και Καθηγητές Γενικών Μαθημάτων, πράγμα που οδήγησε σε τεράστια μέχρι σήμερα προβλήματα. Η κατάργηση της ΠΑΤΕΣ (σχολή πενθήμερης ετήσιας φοίτησης) και η αντικατάστασή της με ένα Πρόγραμμα Ετήσιας Παιδαγωγικής Επάρκειας (ΕΠΠΑΙΚ), τριήμερης χαλαρής φοίτησης, υποβάθμισε σημαντικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παρεχόμενης στα Παιδαγωγικά εκπαίδευσης και ακόμη περισσότερο στην δημιουργία “Εκπαιδευτικής Συνείδησης” στους σπουδαστές της. Τέλος η αύξηση του αριθμού των φοιτητών των πενταετούς φοίτησης τεχνολογικών τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ σε συνδυασμό με τη χρονική συγκυρία του παγώματος των διορισμών στην εκπαίδευση και τα αναχρονιστικά επαγγελματικά δικαιώματα, δημιούργησε μεγάλα προβλήματα επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων.

 

 

 

Πρόταση

 

Η πρόταση της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών Πτυχ. ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ η οποία ακολουθεί έλαβε υπόψη της:

 

 1. Τη Μελέτη – Υπόμνημα με τίτλο: “Το πρόβλημα των Ανωτάτων Σπουδών των Καθηγητών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως” της Νίκης Δενδρινού Αντωνακάκη, Phd of Educational Administration Columbia University,  Οραματίστρια της ΣΕΛΕΤΕ και Ιδρύτρια αυτής επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίου Καραμανλή.
 2. Προτάσεις ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε επί Προεδρίας Γ. Πατεράκη, στο ΔΣ της ΣΕΛΕΤΕ, με τη αριθμ. Η/36/3-1-1989 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 3. Πρόταση δημιουργίας τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανικών με την αφομοίωση της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΜΠ (1997-1999)
 4. Πρόταση δημιουργίας Σχολής Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών με την αφομοίωση της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2000-2001)
 5. Πρόταση μετεξέλιξης της ΑΣΠΑΙΤΕ σε Πανεπιστήμιο Επιστημών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (2005- εισήγηση Μακρόπουλου – Παλαιοκρασά προς Υπουργό Παιδείας κ. Μαρριέτα Γιαννάκου)
 6. Σχέδιο νόμου επί Υπουργού Παιδείας κ Ευρ. Στυλιανίδη για Πανεπιστημιοποίηση της ΑΣΠΑΙΤΕ

 

Προτείνεται η μετεξέλιξη της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) σε ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών λειτουργών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η ίδρυση ενός τέτοιου πανεπιστημίου, για να δικαιολογείται με βάση το κόστος/ κοινωνικό όφελος πρέπει να θεμελιωθεί εννοιολογικά στο πλαίσιο μιας νέας, σύγχρονης πολιτικής ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων στο χώρο της εκπαίδευσης.

 

Ο πολιτικός σχεδιασμός στον τομέα της Παιδείας πρέπει να στοχεύει σε μια ορθολογική και αποδοτική στελέχωση των σχολείων σε εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Για παράδειγμα, είναι αδιανόητο στη σύγχρονη διοικητική της εκπαίδευσης να τοποθετούνται στα σχολεία διευθυντές χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία για να ηγηθούν του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, καθώς και να διαχειριστούν τις διάφορες σχολικές λειτουργίες. Ούτε είναι λειτουργικά αποδοτικό να τοποθετούνται σε σχολεία εκπαιδευτικοί με μειωμένη διδακτική απασχόληση, οι οποίοι για να συμπληρώσουν το απαιτούμενο ελάχιστο ωράριο αναγκάζονται να περιφέρονται ανάμεσα από δύο και τρία σχολεία. Στις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες τα στελέχη της εκπαίδευσης, πέρα από πολυετή διδακτική εμπειρία, κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο διοίκησης της εκπαίδευσης. Επίσης ο εκπαιδευτικός προετοιμάζεται κατάλληλα στη βασική του εκπαίδευση, ώστε να μπορεί να διδάσκει δύο και τρία διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών. Στη χώρα μας εξακολουθούμε να στρατολογούμε στην εκπαίδευση πτυχιούχους πανεπιστημίων, οι οποίοι σπούδασαν το γνωστικό τους αντικείμενο με εξαιρετικά εξειδικευμένο περιεχόμενο και μεθοδολογία, που τους προετοιμάζουν για την άσκηση ενός καθαρά επιστημονικού επαγγέλματος και όχι του εκπαιδευτικού λειτουργού. Ειδικότερα για την επαγγελματική εκπαίδευση, οι άξονες μιας νέας πολιτικής ανάπτυξης διδακτικού, διοικητικού και στελεχιακού προσωπικού, οι οποίοι θεμελιώνουν εννοιολογικά την ίδρυση ενός πανεπιστημίου επιστημών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, είναι οι εξής:

-η ανάγκη εισαγωγικής (συμβατικής και εξ αποστάσεως) επιμόρφωσης των νεοδιόριοτων εκπαιδευτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης

-η ανάγκη συνεχιζόμενης (συμβατικής και εξ αποστάσεως) επιμόρφωσης των μόνιμων εκπαιδευτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενόψει και του νέου τοπίου που διαμορφώνει ο νόμος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)

-η ανάγκη ανάπτυξης ευέλικτων και ευρυμαθών εκπαιδευτικών, που θα ενισχύσουν τη λειτουργική και μαθησιακή απόδοση στα Επαγγελματικά Λύκεια, στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης, στα ΙΕΚ, αλλά και θα στηρίξουν  την τεχνολογική συνιστώσα στη Γενική Εκπαίδευση μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων όπως η Τεχνολογία, το Σχέδιο, οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

–  η ανάγκη προώθησης της STEM εκπαίδευσης από προπτυχιακά εκπαιδευμένους για το σκοπό αυτό εκπαιδευτικούς

– η ανάγκη υποστήριξης της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα σχολεία μέσω της διδασκαλίας του από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με βασικό αντικείμενο σπουδών τις επιστήμες που σχετίζονται με τα επαγγέλματα της αγοράς εργασίας

-η ανάγκη ανάπτυξης στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης με την μετεκπαίδευση έμπειρων εκπαιδευτικών

-η ανάγκη ανάπτυξης στελεχών εκπαίδευσης των επιχειρήσεων

-η ανάγκη ανάπτυξης στελεχών χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής για την ΕΕΚ

-η ανάγκη ανάπτυξης στελεχών για την ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση και διαχείριση καινοτόμων εκπαιδευτικών σχεδίων και θεσμών

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω απαιτήσεις  και την επιτακτική ανάγκη οι εκπαιδευτικοί της Επαγγελματικής – Τεχνικής  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως όλοι οι άλλοι απόφοιτοι των λεγόμενων  «καθηγητικών σχολών» πρέπει να προέρχονται από ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που θα έχει ως βασικό σκοπό λειτουργίας του την παραγωγή και επιμόρφωση  εκπαιδευτικού προσωπικού για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές δομές.

 

Στο  νέο περιβάλλον στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι άμεση η αναγκαιότητα ένταξης της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό Τομέα όπως αυτός ορίζεται και διαμορφώνεται από τον  νόμο 4485/17.

 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη  μετεξέλιξη της ΑΣΠΑΙΤΕ  σε αυτόνομο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ακολουθηθεί το ιστορικό προηγούμενο του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Η ΑΣΠΑΙΤΕ διαθέτει την τεχνογνωσία, το δίκτυο παραρτημάτων σε όλη την Ελλάδα (ένα σε κάθε περιφέρεια), τις εγκαταστάσεις της στην έδρα της Σχολής στο Μαρούσι, (πρότυπες στο παρελθόν,  με σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας στην έκτασή της και χώρους για περαιτέρω επέκτασή της, σε μια περιοχή με πλήρη συγκοινωνιακή πρόσβαση,  χώρους στάθμευσης οχημάτων κτλ ), το όνομα (brand name) , την 60χρονη εμπειρία και  επιτυχημένη παρουσία στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της δευτεροβάθμιας μέσω του έργου των αποφοίτων της.

Στην περίπτωση αυτή και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 4485/17 θα πρέπει το νέο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα να αποτελείται από δύο τουλάχιστον σχολές και κάθε σχολή από δύο τουλάχιστον τμήματα (άρθρο 9 Ν4485/17). Η διάρθρωση του κάθε τμήματος σε κατευθύνσεις με μεταβαλλόμενο αριθμό φοιτητών ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες θα εξασφαλίζει  την απαίτηση για έναν ευρυμαθή εκπαιδευτικό που μπορεί να ανταποκριθεί σε μια ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων, όπως αυτά διαμορφώνονται από τους σημερινούς τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι:

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΛ Ν .4386/2016 (Α΄ 83)

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 3. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 4. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 6. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 8. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΕΞΙΑΣ
 9. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 

Το Διάγραμμα 1 απεικονίζει τη μορφή υλοποίησης αυτής της πρότασης.

 

 

Διάγραμμα 1: Μετεξέλιξη σε Αυτόνομο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα

Γενικά χαρακτηριστικά

 • Πενταετής φοίτηση στα προπτυχιακά τμήματα των σχολών – αναγνώριση πτυχίου ως Integrated Master.
 • Εγγραφή χωρίς διαδικασία πιστοποίησης στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων και στο μητρώο συμβούλων επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
 • Οι απόφοιτοι όλων των τμημάτων έχουν , μετά από ένα απαραίτητο μεταβατικό στάδιο, κατ’ αποκλειστικότητα την Α ανάθεση για τη διδασκαλία μαθημάτων Συμβουλευτκής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Γενική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.
 • Οι απόφοιτοι όλων των τμημάτων έχουν , μετά από ένα απαραίτητο μεταβατικό στάδιο, κατ’ αποκλειστικότητα την Α ανάθεση για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.
 • Οι απόφοιτοι μιας κατεύθυνσης αποκτούν δικαιώματα διδασκαλίας  β ή γ ανάθεσης στα συναφή μαθήματα ειδικότητας των άλλων κατευθύνσεων του ίδιου τμήματος της σχολής.
 • Οι απόφοιτοι όλων των τμημάτων δικαιούνται απόκτησης αδειών άσκησης επαγγέλματος ανάλογων με το πρόγραμμα σπουδών τους και την κατεύθυνση που ακολούθησαν στο 3ο έτος.
 •  

Επαγγελματικές διέξοδοι:

Οι απόφοιτοι των σχολών, ανάλογα και με την ειδικότητά τους θα μπορούν πέρα από τη συνέχιση των σπουδών τους για την απόκτηση άλλων μεταπτυχιακών και  διδακτορικού τίτλου  να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στα παρακάτω πεδία:

 1. Εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ ) , στις ΕΣΚ και τριτοβάθμια εκπαίδευση με διευρυμένο πεδίο αναθέσεων μαθημάτων που θα πηγάζει από το πρόγραμμα σπουδών της σχολής. Στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση η ευρυμάθεια θα διευκολύνει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων αφού θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις συνεχείς αλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτές. Επίσης θα έχουν και την, μετά από ένα απαραίτητο μεταβατικό στάδιο,  αποκλειστικότητα ανάθεσης σχετικών εισαγωγικών μαθημάτων προσανατολισμού στα σχολεία της Γενικής, δεύτερες αναθέσεις σε βασικά μαθήματα της ειδικότητάς τους π.χ. Μαθηματικά – Φυσική για τους Εκπαιδευτικούς Μηχανικούς, Βιολογία για τους Εκπαιδευτικούς Ιατρικών Επιστημών.
 2. Εκπαιδευτές – ιδιοκτήτες σε φροντιστήρια, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, φορείς δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων.
 3. Επιχειρηματίες – στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό – κατασκευή εποπτικών μέσων διδασκαλίας (εκπαιδευτική τεχνολογία), εκπαιδευτικού λογισμικού – παιχνιδιών (serious games), συστημάτων τηλεκπαίδευσης (πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), συστημάτων εκπαιδευτικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικής ρομποτικής.
 4. Σχεδιαστές – προγραμματιστές Συστημάτων Προγραμματισμένης Διδασκαλίας (Programmed Instruction), Διδασκαλίας με τη Βοήθεια Υπολογιστών (Computer Assisted Instruction- CAI), Διδασκαλίας Διαχειριζόμενης από Υπολογιστή (CMI)
 5. Στελέχη επιχειρήσεων – παραγωγικών μονάδων σε θέσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού
 6. Σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων (training course).
 7. Σύμβουλοι σταδιοδρομίας – Σύμβουλοι καριέρας (Business Coach) ή εργαζόμενοι σε γραφεία ευρέσεως εργασίας
 8. Συγγραφείς βιβλίων
 9. Κάλυψη θέσεων στη Διοίκηση και Οργάνωση της Εκπαίδευσης σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς.
 10. Άσκηση του επαγγέλματος της ειδικότητάς τους, αυτόνομα ή ως υπάλληλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα με επαγγελματικά δικαιώματα που θα τους απονέμονται σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο και το πρόγραμμα σπουδών της ειδικότητάς τους.

 

 1. Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανικών

Αποτελεί εξέλιξη της ΑΣΕΤΕΜ και των πενταετών τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι απόφοιτοι του τμήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους εκτός από τα μαθήματα της ειδικότητάς τους θα είναι κατάλληλοι για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γενικής Τεχνολογίας και  προγραμμάτων  STEM στη Γενική Εκπαίδευση. Με τη λειτουργία αυτού του τμήματος θα καλύπτονται οι απαιτήσεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό των τομέων  3, 4, 5, 6, 7, 9 του ΕΠΑΛ και των αντίστοιχων των άλλων εκπαιδευτικών δομών π.χ. ΙΕΚ

 

 1. Τμήμα Εκπαιδευτικών Γεωπονίας

Οι απόφοιτοι του τμήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους εκτός από τα μαθήματα της ειδικότητάς τους θα είναι κατάλληλοι για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γενικής Τεχνολογίας στη Γενική Εκπαίδευση. Έτσι θα καλύπτονται οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό του τομέα 1 του ΕΠΑΛ και των αντίστοιχων τομέων – ειδικοτήτων των άλλων εκπαιδευτικών δομών π.χ. ΙΕΚ

 

 1. Τμήμα Εκπαιδευτικών Επιστημών Υγείας

Οι απόφοιτοι του τμήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους εκτός από τα μαθήματα της ειδικότητάς τους θα είναι κατάλληλοι για τη διδασκαλία μαθημάτων Πρώτων Βοηθειών, Υγιεινής και Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγισης στη Γενική Εκπαίδευση. Έτσι θα καλύπτονται οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό του τομέα 8 του ΕΠΑΛ και των αντίστοιχων τομέων – ειδικοτήτων των άλλων εκπαιδευτικών δομών π.χ. ΙΕΚ

 

 1. 4. Τμήμα Εκπαιδευτικών Οικονομίας-Διοίκησης

Οι απόφοιτοι του τμήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους εκτός από τα μαθήματα της ειδικότητάς τους θα είναι κατάλληλοι για τη διδασκαλία μαθημάτων Επιχειρηματικότητας στη Γενική Εκπαίδευση. Έτσι θα καλύπτονται οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό του τομέα 2 του ΕΠΑΛ και των αντίστοιχων τομέων – ειδικοτήτων των άλλων εκπαιδευτικών δομών π.χ. ΙΕΚ

 

 

Ως εναλλακτική πρόταση πάντως θα μπορούσε να τεθεί  και η ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ ως αυτόνομης σχολής εκπαιδευτικών σε κάποιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Αττικής.

 

Η πρόταση αυτή (Διάγραμμα 2) μπορεί να εφαρμοστεί με την ένταξη και ταυτόχρονη διεύρυνση της ΑΣΠΑΙΤΕ ως αυτόνομης σχολής εκπαιδευτικών (ΣΕΛΕΤΕΚ) σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο οποίο λειτουργούν και άλλες σχολές εκπαιδευτικών και επομένως η προσθήκη αυτή θα είναι σε όφελος και των δύο ιδρυμάτων. Με το κριτήριο αυτό θεωρείται ως καταλληλότερο ίδρυμα το ΕΚΠΑ.

Οι σχολές του ΕΚΠΑ διαθέτουν το εκπαιδευτικό προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στα μαθήματα ειδικότητας των νέων τμημάτων που θα πρέπει να λειτουργήσουν στη σχολή, προκειμένου αυτή να καλύψει τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των τομέων της επαγγελματικής – τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η λειτουργία της  ΣΕΛΕΤΕΚ θα συνεχισθεί με έδρα το Μαρούσι στις εγκαταστάσεις που διαθέτει η ΑΣΠΑΙΤΕ  σήμερα εκεί, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών της Παιδαγωγικής Κατάρτισης των φοιτητών όλων των τμημάτων και μέρους των μαθημάτων ειδικότητας τμημάτων εκπαιδευτικών που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 

Η διάρθρωση και οι σκοποί λειτουργίας της νέας σχολής (ΣΕΛΕΤΕΚ) θα ακολουθεί τη φιλοσοφία της πρώτης πρότασης. Θα αποτελείται από τέσσερα τμήματα τα οποία μέσω των κατευθύνσεων τρίτου έτους θα καλύπτουν τις ανάγκες για όλους τους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

 

 

Διάγραμμα 2: Ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ ως αυτόνομης σχολής εκπαιδευτικών σε κάποιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Αττικής

                                                         

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ

 

 1. Η 60χρονη ιστορία της και η αναγνωρισιμότητά της. Η αποδοχή της στο χώρο των εκπαιδευτικών (ΟΛΜΕ κλπ).
 2. Ο μικρός αριθμός μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, επιτρέπει την εξ αρχής στελέχωσή της με το κατάλληλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που φαίνεται ότι σήμερα είναι σε επάρκεια στο χώρο των παιδαγωγικών και των ειδικών τεχνολογικών αντικειμένων. Από το υπάρχον προσωπικό όσοι δεν επιθυμούν την παραμονή τους, μπορεί να δίνεται η δυνατότητα προσωποπαγούς μετάταξης σε άλλα ιδρύματα ή υπηρεσίες.
 3. Η σημερινή εξακτινωμένη δομή της, αφού εξορθολογισθεί, μπορεί να συνεισφέρει στις ανάγκες της διαχείρισης του ανθρώπινου εκπαιδευτικού δυναμικού (αρχική επιμόρφωση μη περιλαμβανομένων ειδικοτήτων, διαρκής επιμόρφωση υπηρετούντων κλπ)
 4. Η συνεκτική και ενιαία δομή της θα επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των διαδικασιών σχεδιασμού, έρευνας, εφαρμογής, παρακολούθησης, ανατροφοδότησης που έχουν σχέση με τη διδακτική των συγκεκριμένων κατευθύνσεών της στο χώρο της τεχνοεπαγγελματικής και γενικής τεχνολογικής εκπαίδευσης και η Πολιτεία υλοποιεί.
 5. Σηματοδοτεί την απαρχή μιας εντελώς νέας περιόδου προσδιορισμού των επαγγελματικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λειτουργήματος, οριοθετώντας σαφώς τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις άσκησής του. Η υπερπληθώρα σήμερα, υποψηφίων εκπαιδευτικών χωρίς καμμία σχετική εκπαίδευση, επιτρέπει την εκτίμηση ότι θα πεισθούν να αναπροσανατολίσουν την επιδίωξή τους είτε αποδεχόμενοι να “περάσουν” από μία ολότελα διαφορετική διαδικασία επιμόρφωσης είτε να εγκαταλείψουν αυτή τη διεκδίκηση.
 6. Η σημερινή λειτουργική κατάσταση του ιδρύματος δεν πρέπει να συνεχισθεί, διότι δεν εξυπηρετεί τους παραπάνω σκοπούς και οδηγεί τους αποφοίτους στην ανεργία. Η όποια πολιτική απόφαση για το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ πρέπει να ληφθεί και να ανακοινωθεί άμεσα, πριν την έκδοση των μηχανογραφικών δελτίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, διότι η σημερινή μη ελκυστικότητά της για τους υποψήφιους σπουδαστές θα οδηγήσει σε διακοπή της λειτουργίας της. (μικρός αριθμός εισακτέων, με χαμηλές επιδόσεις που δεν ανταποκρίνονται στο ρόλο της ΑΣΠΑΙΤΕ)
 7. Πολιτική απόφαση για κλείσιμο της ΑΣΠΑΙΤΕ ή αφομοίωσή της από άλλο ίδρυμα, θα αποτελούσε λανθασμένη πολιτική επιλογή, καθώς θα πρόκειται για κατάργηση – κλείσιμο Σχολής Εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης την ίδια στιγμή που προβάλλεται η προσπάθεια της κυβέρνησης για την αναβάθμισή της (διαμετρικά αντίθετη πολιτική με αυτή που ακολούθησε το 1959 η τότε κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή).

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

Αποτελεί επιλογή για τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε ο ιδρυτής της παράταξης, να συνδέσουν το πέρασμά τους προσφέροντας μια  ουσιαστική λύση  στο χώρο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ . Να σηματοδοτηθεί θετικά η επιθυμία μας –ως κοινωνία- να αντικαταστήσουμε τη θλιβερή εικόνα των Greek Statistics  με την αισιόδοξη νότα των Greek Teachers.

Ο σημερινός χώρος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έχει ανάγκη μιας ακόμη σχολής μηχανικών ή της συνέχισης ύπαρξης μιας σχολής που παράγει εκπαιδευτικούς για ορισμένες ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης με περιορισμένο εύρος αναθέσεων και χωρίς επαγγελματικές προοπτικές. Αντίθετα με την πρόταση αυτή έρχεται να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό και να ολοκληρωθεί μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 1959 και έμεινε ημιτελής λόγω συντεχνιακών συμφερόντων, κοντόφθαλμης πολιτικής  και ατολμίας της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας που πέρασε από το Υπουργείο Παιδείας. Το νέο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ή στη χειρότερη περίπτωση η νέα Πανεπιστημιακή Σχολή Εκπαιδευτικών πέραν του κενού που θα έρθει να καλύψει, θα διεξάγει εκπαιδευτική έρευνα τα πορίσματα της οποίας θα αποτελούν χρήσιμη πηγή στοιχείων για τις αποφάσεις της εκάστοτε πολιτειακής ηγεσίας σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Όποια πρόταση από τις παραπάνω και αν υλοποιηθεί, δεν δημιουργεί προβλήματα στο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ, ούτε στους φοιτητές της αφού θα συνεχίσουν κανονικά τη φοίτησή τους μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους στην ΑΣΠΑΙΤΕ.

 

Θα πρέπει όμως μαζί με τη λήψη και υλοποίηση της πολιτικής απόφασης να καθορισθούν και οι απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις ισοτίμησης, με τα πτυχία που θα δίνουν τα αντίστοιχα τμήματα της νέας Σχολής,  για τους αποφοίτους:

 1. της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ
 2. της ΑΣΠΑΙΤΕ τετραετούς φοίτησης
 3. της ΑΣΠΑΙΤΕ πενταετούς φοίτησης (στους οποίους θα πρέπει να ενταχθούν και αυτοί που θα φοιτούν στη σχολή κατά τη διάρκεια της μετάβασης σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα)

Στο πλαίσιο αυτών των μεταβατικών ρυθμίσεων θα πρέπει να λυθούν ζητήματα όπως:

 • Η αναγνώριση του πτυχίου ως Integrated Master για τους φοιτητές και απόφοιτους των πενταετών τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ*
 • Η αυτοδίκαιη εγγραφή  χωρίς διαδικασία πιστοποίησης  στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων και στο μητρώο συμβούλων επαγγελματικής σταδιοδρομίας για τους απόφοιτους της ΑΣΕΤΕΜ όσο και για τους απόφοιτους των πενταετών τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ
 • Η έκδοση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Μηχανικού για τα επαγγελματικά πεδία που καλύπτονται από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός τους, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που θα παρθούν για τους αποφοίτους των ΤΕΙ αντίστοιχων ειδικοτήτων

 

 

(*)  Η αναγνώριση οποιουδήποτε πτυχίου, το οποίο ταυτόχρονα είναι και βασικός τίτλος διορισμού, ως Integrated Master δεν πρέπει να  μοριοδοτείται  και ως μεταπτυχιακός τίτλος.

Επίσης πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα τα πιστοποιητικά παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, ανεξάρτητα αν αποκτήθηκαν είτε με το συγχρονικό, είτε με το διαδοχικό μοντέλο εκπαίδευσης.

 Βιβλιογραφικές αναφορές και σχόλια

 

Ball, D. L., & Bass, H. (2000). Interweaving content and pedagogy in teaching and learning to teach: Knowing and using mathematics

Ball,  D. L., & Cohen,D.C. (1999) Developing practice, developing practitioners: Toward a practice based theory of professional education

Block, A. A.(2008). Why should be a teacher?

California State University (2002). First system wide evaluation of teacher education programs in the California State University: Summary Report

Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-Century Teacher Education

Darling-Hammond, L. & Bransford, J. (2005) Preparing Teachers for a changing world:What teachers should learn and be able to do

European Commision (2009) National summary sheets on education system in Europe and ongoing reforms

 Lavonen, H. (2010) Subject Teacher Education Programme in Finland

Stasny, M. (2009) Developing trainees’ subject knowledge for teaching

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Η ΣΕΛΕΤΕ ιδρύεται με τo ΝΔ 3971/1959 τo oπoίo συμπληρώvεται με τo ΒΔ 325/62. Τα ΝΔ 581/70 και 789/70 δίvoυv στη ΣΕΛΕΤΕ τη βασική oργαvωτική και διoικητική μoρφή, με τηv ίδρυση της Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) υπερτετραετούς φοίτησης (8 εξάμηνα + 1 πρακτική άσκηση).

 

Η αρχική oργάvωσή της είvαι αvτίστoιχη της Ecole Normale Superiuere de l’ Enseignement Technique (ENSET – αvώτατη παvεπιστημιακή σχoλή της Γαλλίας), τα δε πρoγράμματα σπoυδώv είvαι συvαφή πρoς τα πρoγράμματα της Σχoλής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τoυ University of Pennsylvania.

 

Η ΣΕΛΕΤΕ έχει χαρακτηρισθεί από διεθνείς οργανισμούς (ΟΥΝΕΣΚΟ, ΟΟΣΑ 1968) ως πρότυπο ίδρυμα εκπαιδεύσεως καθηγητών (ultra modern), δημιουργήθηκε με επιχορηγήσεις διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ, Διεθνούς Τράπεζας), σε ένα πρότυπο και μοναδικό εκπαιδευτικό campus.

 Αποτέλεσε τον κύριο τροφοδότη εκπαιδευτικών της Τεχνολογικής εκπαίδευσης τα τελευταία 50 χρόνια. Kαι απλώς να σημειωθεί ότι οι πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ, είναι οι μόνοι εκπαιδευτικοί στους οποίους η Πολιτεία αναγνωρίζει τα 4 χρόνια σπουδών τους ως δημόσια υπηρεσία!

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε στις 19-9-1975 σε σχετικό ερώτημα του ΥΠΕΠΘ που υπεβλήθη, για το αν η λειτουργία της ΑΣΕΤΕΜ ως τετραετούς σχολής είναι σύμφωνη με τον περιορισμό  του άρθρου 16 παρ.7 του  νέου (τότε) Συντάγματος του 1975 (δηλ ότι όλες οι Σχολές τεσσάρων (4) ετών σπουδών ανήκουν υποχρεωτικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση ), ως εξής:

 

« ….. η ιδρυθείσα παρά τη ΣΕΛΕΤΕ ΑΣΕΤΕΜ, σκοπόν έχει κατά τάς διέπουσας ταύτην διατάξεις καί ειδικότερων, κατά τήν προρρηθείσαν διάταξιν του άρθρου 1 του Ν.Δ 789/1971, τό μέν τήν παιδαγωγικήν εκπαίδευσιν τό δέ τήν επιμόρφωσαν εις διαφόρους τεχνικάς καί επαγγελματικάς ειδικότητας των παρ’ αυτή φοιτούντων, εις τρόπον ώστε οι πτυχιούχοι της Σχολής αυτής να χρησιμοποιηθούν εις θέσεις εποπτικού, διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού, εις απάσας τας βαθμίδας της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως (κατωτέρας, μέσης και ανωτέρας). Τόν σκοπόν τούτον, έχουσα η παρά τη ΣΕΛΕΤΕ λειτουργούσα ΑΣΕΤΕΜ είναι αφ΄ορισμού της Σχολή, αποβλέπουσα εις τήν δημιουργίαν εκπαιδευτικών στελεχών, δια τήν επαγγελματικήν εκπαίδευσιν και συνεπώς δεν είναι επαγγελματική Σχολή, οιασδήποτε βαθμίδος, ως τοιαύτη δε Σχολή πρός δημιουργίαν εκπαιδευτικών στελεχών υπό τό διέπον ταύτην νομοθετικόν καθεστώς δέν υπόκειται κατά τα προρρηθέντα εις τόν συνταγματικόν περιορισμόν του άρθρου 16 παρ. 7 όστις ως εξετέθη αναφέρεται μόνον εις τήν πάσης φύσεως επαγγελματικήν εκπαίδευσιν.

 

 

 

 

École Normale Supérieure de Cachan

The École Normale Supérieure de Cachan’ (ENS Cachan, Normale Sup’ Cachan) is a prestigious Grande École located in Cachan, a suburb of Paris, in France. Like all the other Grandes Ecoles, this higher education institution is not included in the mainstream framework of the French public universities.

Its main mission is to train world-class researchers and professors, but it may also be a starting point for public administrative or private executive careers. It recruits mostly from the very competitive “classes préparatoires” (see also Grande École) but also admits students who have graduated from university with a DEUG (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales, two years of studies). This last way of entry however only applies to the mechanical engineering branch of ENS Cachan. Students who entered through “classes préparatoires” are automatically civil servants and are paid during their studies. They follow the standard university curriculum (Licence, Maîtrise) but have to pass then the Agregation and work for the State ten years. Students entering from university do not have to pass the agregation but are not paid either.

Its academic and research focus is on: applied sciences, economics, engineering, management, sociology.   

«Οι καθηγητές έχουν ανάγκη ενός υψηλού επιπέδου γενικής μόρφωσης, ώστε να μπορούν να εμβαθύνουν στα θέματα που διδάσκουν,  αυξάνοντας παράλληλα την ικανότητά τους στην απόκτηση σύνθετων επαγγελματικών δεξιοτήτων. Πρέπει επίσης να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της παιδαγωγικής διαδικασίας και της  διδακτικής πρακτικής, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού. Συνήθως σήμερα οι καθηγητές όλων των επιπέδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν υψηλή γενική μόρφωση, την οποία στο παρελθόν αποκτούσαν σε επιλεγμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Παιδαγωγική μόρφωση και πρακτική άσκηση διδασκαλίας παρέχεται σήμερα, διαρκώς αυξανόμενη, σε καθηγητές όλων των τύπων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει γίνει απαραίτητη, καθώς οι προκλήσεις από την εξέλιξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι πολλές και οι καθηγητές έχουν ανάγκη να ανανεώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.» 

Απόσπασμα από την εισηγητική έκθεση για την Εκπαίδευση των Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

«Για να καταρτισθούν σωστά οι αυριανοί εκπαιδευτικοί, πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις: α) η καλή επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών μας στα αντικείμενα της ειδικότητάς τους από τα Πανεπιστήμια και β) η κατάλληλη ψυχοπαιδαγωγική προετοιμασία τους μέσα στα Πανεπιστήμια, για να επιτελέσουν σωστά το έργο του εκπαιδευτικού…» Γ. Μπαμπινιώτης, πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών, εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ 21.10.2001

 

«Η ανάγκη εκπαιδεύσεως τεχνολόγων-παιδαγωγών προκύπτει αφ΄ενός από τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία καλπάζει αλματωδώς, μεταβάλλουσα τον τρόπο ζωής του ανθρώπου,.. ., γι΄αυτό προκύπτει η ανάγκη ιδρύσεως ενός Πανεπιστημιακού Παιδαγωγικού Τμήματος Τεχνολογίας»

 Π. Πολυχρονόπουλος, τέως Καθηγητού της Φιλοσοφίας της Παιδείας και της Παιδαγωγικής  Τεχνολογίας στο Παν. Πατρών.                                                             

                                                ————————————

Η παραπάνω πρότασή μας στάλθηκε σε όλους τους Βουλευτές και είχε ως αποτέλεσμα τις παρακάτω ενέργειες:

 • Στις 12-3-21 η Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κ. Χαρά Κεφαλίδου κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για τη μη πανεπιστημιοποίηση της ΑΣΠΑΙΤΕ και τη διατήρηση διοίκησης από Διοικούσα Επιτροπή επί 20 έτη.
 • Στις 21-3-16 ο Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κ. Βασίλης Κεγκέρογλου κατέθεσε ως αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας, το υπόμνημα της ΕΤΕ για την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό Τομέα και αιτήθηκε απάντησης.
 • Στις 22-3-21 ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, κατέθεσε ως αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας, το υπόμνημα της ΕΤΕ για την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό Τομέα και αιτήθηκε απάντησης.
 • Στις 29-3-21 συζητήθηκε στη Βουλή Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. Γιάννης Δελής προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την εξέλιξη  ΑΣΠΑΙΤΕ.

Το αντίστοιχο υλικό βρίσκεται αναρτημένο στο πεδίο: “Κοινοβουλευτικές Παρεμβάσεις για την ΑΣΠΑΙΤΕ” στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ.

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η άμεση ανταπόκριση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ Καθ. κ. Αθανάσιου Δημόπουλου στο έγγραφο που του  απέστειλε η ΕΤΕ, όταν διαπιστώσαμε ότι δεν προχωράει η Αυτόνομη Πανεπιστημιοποίηση της ΑΣΠΑΙΤΕ, λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης.

————————–

Μαρούσι  3-3-2021

                                                                                                                                 Αρ.πρωτ.  14

 

 ΠΡΟΣ:   Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. Καθηγητή κ. Μελέτιο Αθανάσιο Δημόπουλο

ΘΕΜΑ: «Ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ  (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) στο Ε.Κ.Π.Α.»

 

            Αξιότιμε κ. Πρύτανη

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, με ιστορική διαδρομή 60 χρόνων, είναι η  μοναδική Σχολή Εκπαιδευτικών που παραμένει εκτός του Πανεπιστημιακού  Τομέα, με άδηλο πλέον το μέλλον  της. 

Ο ρόλος της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι κομβικός για την ανάπτυξη της τεχνικής – επαγγελματικής  εκπαίδευσης στη χώρα μας, έχοντας ως βασική της αποστολή τη δημιουργία ευρυμαθών  εκπαιδευτικών που θα υπηρετήσουν κυρίως στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και θα  διδάξουν τεχνολογικά μαθήματα στα σχολεία της γενικής. Είναι αδιανόητο μια  σχολή με πενταετή προγράμματα σπουδών να μην ανήκει σήμερα στον Πανεπιστημιακό  Τομέα. 

            Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει αγωνιστεί  για την επίτευξη αυτού του πολύ σημαντικού στόχου και θεωρούμε  ότι αποτελεί  επιτακτική ανάγκη, η διεύρυνση και ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ως αυτόνομης σχολής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βασικό σκοπό λειτουργίας της, την παραγωγή και επιμόρφωση  εκπαιδευτικού προσωπικού για όλους τους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

            Σας επισυνάπτουμε την πρότασή μας και σας παρακαλούμε για τον ορισμό συνάντησης αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΕΤΕ,  το συντομότερο δυνατό μαζί σας, προκειμένου να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας  για το συγκεκριμένο θέμα. 

 Το ΔΣ της ΕΤΕ

 

Η πρόταση της ΕΤΕ για ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ ως Σχολής στο ΕΚΠΑ

————————-

Μάρτιος 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 ΈΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΕΚΠΑ  ΩΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ

 

 1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ (Πρώην ΣΕΛΕΤΕ)

 

            Η ΣΕΛΕΤΕ θεσμοθετήθηκε το 1959 με το Ν.Δ. 3971/1959,  ήταν η πραγμάτωση του οράματος του Κωνσταντίνου Καραμανλή και συμπληρώθηκε με το Β.Δ. 325/62. Υπήρξε ο σημαντικότερος μεταπολεμικός εκπαιδευτικός θεσμός σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, προέκυψε δε από την ανάγκη κάλυψης της έλλειψης κατάλληλα εκπαιδευμένου διδακτικού προσωπικού για τη διδασκαλία  τεχνολογικών μαθημάτων. (Το πρόβλημα Ανωτάτων Σπουδών των Καθηγητών Επαγγελματικής & Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, Μελέτη – Υπόμνημα Νίκης Δενδρινού Αντωνακάκη).

            Η οργανωτική και διοικητική μορφή της ΣΕΛΕΤΕ οριστικοποιείται με τα Ν.Δ. 581/70 και 789/70 με την ίδρυση της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών,  (Α.Σ.Ε.ΤΕ.M.) που  μαζί με την Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή, (ΠΑ.ΤΕ.Σ.), αποτέλεσε ένα ενδιαφέρον δυϊκό εκπαιδευτικό σχήμα ανεξάρτητων σχολών.

            Η ΑΣΕΤΕΜ είχε ως αποστολή τη δημιουργία ευρυμαθών εκπαιδευτικών που θα υπηρετούσαν ως εκπαιδευτικοί στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, και θα δίδασκαν τεχνολογικά μαθήματα στα σχολεία της Γενικής. Αυτό επιτυγχάνονταν από το ιδιαίτερο και πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών της και από το εκπαιδευτικό προσωπικό της που σε μεγάλο αριθμό ήταν μηχανικοί-παιδαγωγοί. 

            Το συγχρονικό μοντέλο εκπαίδευσης που χρησιμοποίησε η ΑΣΕΤΕΜ και ακολουθούν μέχρι και σήμερα τα προπτυχιακά τεχνολογικά  τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, με την κατανομή των παιδαγωγικών της μαθημάτων στη διάρκεια των σπουδών της, καλλιεργεί πιο έντονα την εκπαιδευτική συνείδηση των σπουδαστών, οι οποίοι από την αρχή των σπουδών τους έχουν προσανατολιστεί στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Οι σπουδαστές φοιτούν σε μια σχολή που έχει σαν σκοπό την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, επομένως έχει διαμορφώσει ανάλογες εκπαιδευτικές συνθήκες αλλά και πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο και εξειδικευμένο στις ανάγκες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

            Στην ΠΑ.ΤΕ.Σ (Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης – Ε.Π.ΠΑΙ.Κ απο το 2003), διατηρήθηκε η αρχικά επικρατούσα άποψη  της προσθετικής προσέγγισης, με τμήματα κυρίως πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

            Η σημαντική προσφορά της ΣΕΛΕΤΕ στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί διεθνώς, η δε εκθέσεις του ΟΟΣΑ ήδη από το 1968 θεωρούσαν τη ΣΕΛΕΤΕ ως πρότυπο στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά όμως ουδέποτε η ΣΕΛΕΤΕ εντάχθηκε  στην Πανεπιστημιακή  Εκπαίδευση .

 1. Η ΠΡΟΤΑΣΗ της ΕΤΕ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Η΄ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΟΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ) ΣΤΟ ΕΚΠΑ

 

 

 

 

* οι ονομασίες των κατευθύνσεων είναι ενδεικτικές και θα μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες

            Προτείνεται η ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ως αυτόνομης σχολής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η ένταξη αυτή, για να δικαιολογείται με βάση το κόστος/ κοινωνικό όφελος πρέπει να θεμελιωθεί εννοιολογικά στο πλαίσιο μιας νέας, σύγχρονης πολιτικής ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων στο χώρο της εκπαίδευσης.

            Ο πολιτικός σχεδιασμός στον τομέα της Παιδείας πρέπει να στοχεύει σε μια ορθολογική και αποδοτική στελέχωση των σχολείων σε εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.  Στις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες τα στελέχη της εκπαίδευσης, πέρα από πολυετή διδακτική εμπειρία, κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο διοίκησης της εκπαίδευσης. Επίσης ο εκπαιδευτικός προετοιμάζεται κατάλληλα στη βασική του εκπαίδευση, ώστε να μπορεί να διδάσκει δύο και τρία διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών. Στη χώρα μας εξακολουθούμε να στρατολογούμε στην εκπαίδευση πτυχιούχους πανεπιστημίων, οι οποίοι σπούδασαν το γνωστικό τους αντικείμενο με εξαιρετικά εξειδικευμένο περιεχόμενο και μεθοδολογία, που τους προετοιμάζουν για την άσκηση ενός καθαρά επιστημονικού επαγγέλματος και όχι του εκπαιδευτικού λειτουργού. Ειδικότερα για την επαγγελματική εκπαίδευση, οι άξονες μιας νέας πολιτικής ανάπτυξης διδακτικού, διοικητικού και στελεχιακού προσωπικού, οι οποίοι θεμελιώνουν εννοιολογικά την ίδρυση ενός πανεπιστημίου επιστημών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, είναι οι εξής: 

 • η ανάγκη εισαγωγικής (συμβατικής και εξ αποστάσεως) επιμόρφωσης των νεοδιόριοτων εκπαιδευτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης 
 • η ανάγκη συνεχιζόμενης (συμβατικής και εξ αποστάσεως) επιμόρφωσης των μόνιμων εκπαιδευτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενόψει και του νέου τοπίου που διαμορφώνει ο νόμος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)
 • η ανάγκη ανάπτυξης ευέλικτων και ευρυμαθών εκπαιδευτικών, που θα ενισχύσουν τη λειτουργική και μαθησιακή απόδοση στα Επαγγελματικά Λύκεια, στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης, στα ΙΕΚ, αλλά και θα στηρίξουν  την τεχνολογική συνιστώσα στη Γενική Εκπαίδευση μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων όπως η Τεχνολογία, το Σχέδιο, οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 
 • η ανάγκη προώθησης της STEM εκπαίδευσης από προπτυχιακά εκπαιδευμένους για το σκοπό αυτό εκπαιδευτικούς
 • η ανάγκη υποστήριξης της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα σχολεία μέσω της διδασκαλίας του από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με βασικό αντικείμενο σπουδών τις επιστήμες που σχετίζονται με τα επαγγέλματα της αγοράς εργασίας
 • η ανάγκη ανάπτυξης στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης με την μετεκπαίδευση έμπειρων εκπαιδευτικών 
 • η ανάγκη ανάπτυξης στελεχών εκπαίδευσης των επιχειρήσεων 
 • η ανάγκη ανάπτυξης στελεχών χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
 • η ανάγκη δημιουργίας στελεχών για την ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση και διαχείριση καινοτόμων εκπαιδευτικών σχεδίων και θεσμών 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω απαιτήσεις  και την επιτακτική ανάγκη οι εκπαιδευτικοί της Επαγγελματικής – Τεχνικής  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως όλοι οι άλλοι απόφοιτοι των λεγόμενων  «καθηγητικών σχολών» πρέπει να προέρχονται από ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που θα έχει ως βασικό σκοπό λειτουργίας του την παραγωγή και επιμόρφωση  εκπαιδευτικού προσωπικού για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές δομές προτείνουμε την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ.

            Η ΑΣΠΑΙΤΕ διαθέτει την τεχνογνωσία, το δίκτυο Παραρτημάτων σε όλη την Ελλάδα (ένα σε κάθε περιφέρεια), τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην έδρα της Σχολής στο Μαρούσι, (πρότυπες στο παρελθόν,  με σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας στην έκτασή της και χώρους για περαιτέρω επέκτασή της, σε μια περιοχή με πλήρη συγκοινωνιακή πρόσβαση,  χώρους στάθμευσης οχημάτων κτλ ), το όνομα (brand name) , την 60χρονη εμπειρία και  επιτυχημένη παρουσία στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της δευτεροβάθμιας μέσω του έργου των αποφοίτων της.

            Η διάρθρωση του κάθε τμήματος σε κατευθύνσεις με μεταβαλλόμενο αριθμό φοιτητών ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες θα εξασφαλίζει  την απαίτηση για έναν ευρυμαθή εκπαιδευτικό που μπορεί να ανταποκριθεί σε μια ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων, όπως αυτά διαμορφώνονται από τους σημερινούς τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι:

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΛ Ν .4386/2016 (Α΄ 83)

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 3. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 4. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 6. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 8. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΕΞΙΑΣ
 9. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 

Διάρθρωση Σχολής:

 1. Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανικών

Αποτελεί εξέλιξη της ΑΣΕΤΕΜ και των πενταετών τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι απόφοιτοι του τμήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους εκτός από τα μαθήματα της ειδικότητάς τους θα είναι κατάλληλοι για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γενικής Τεχνολογίας και  προγραμμάτων  STEM στη Γενική Εκπαίδευση. Με τη λειτουργία αυτού του τμήματος θα καλύπτονται οι απαιτήσεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό των τομέων  3, 4, 5, 6, 7, 9 του ΕΠΑΛ και των αντίστοιχων των άλλων εκπαιδευτικών δομών π.χ. ΙΕΚ

 1. Τμήμα Εκπαιδευτικών Γεωπονίας (Αγροτικής Ανάπτυξης)

Οι απόφοιτοι του τμήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους εκτός από τα μαθήματα της ειδικότητάς τους θα είναι κατάλληλοι για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γενικής Τεχνολογίας στη Γενική Εκπαίδευση. Έτσι θα καλύπτονται οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό του τομέα 1 του ΕΠΑΛ και των αντίστοιχων τομέων – ειδικοτήτων των άλλων εκπαιδευτικών δομών π.χ. ΙΕΚ

 1. Τμήμα Εκπαιδευτικών Επιστημών Υγείας

Οι απόφοιτοι του τμήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους εκτός από τα μαθήματα της ειδικότητάς τους θα είναι κατάλληλοι για τη διδασκαλία μαθημάτων Πρώτων Βοηθειών, Υγιεινής και Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγισης στη Γενική Εκπαίδευση. Έτσι θα καλύπτονται οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό του τομέα 8 του ΕΠΑΛ και των αντίστοιχων τομέων – ειδικοτήτων των άλλων εκπαιδευτικών δομών π.χ. ΙΕΚ

 1. 4. Τμήμα Εκπαιδευτικών Οικονομίας-Διοίκησης (& Τουρισμού)

Οι απόφοιτοι του τμήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους εκτός από τα μαθήματα της ειδικότητάς τους θα είναι κατάλληλοι για τη διδασκαλία μαθημάτων Επιχειρηματικότητας στη Γενική Εκπαίδευση. Έτσι θα καλύπτονται οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό του τομέα 2 του ΕΠΑΛ και των αντίστοιχων τομέων – ειδικοτήτων των άλλων εκπαιδευτικών δομών π.χ. ΙΕΚ

Επαγγελματικές διέξοδοι:

Οι απόφοιτοι των σχολών, ανάλογα και με την ειδικότητά τους θα μπορούν πέρα από τη συνέχιση των σπουδών τους για την απόκτηση άλλων μεταπτυχιακών και  διδακτορικού τίτλου  να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στα παρακάτω πεδία:

 • Εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια (Δημόσια και Ιδιωτικά  ΙΕΚ ) , στις ΕΣΚ και τριτοβάθμια εκπαίδευση με διευρυμένο πεδίο αναθέσεων μαθημάτων που θα πηγάζει από το πρόγραμμα σπουδών της σχολής. Στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση η ευρυμάθεια θα διευκολύνει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων αφού θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις συνεχείς αλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτές. Επίσης θα έχουν και την, μετά από ένα απαραίτητο μεταβατικό στάδιο,  αποκλειστικότητα ανάθεσης σχετικών εισαγωγικών μαθημάτων προσανατολισμού στα σχολεία της Γενικής, δεύτερες ή τρίτες αναθέσεις σε βασικά μαθήματα της ειδικότητάς τους π.χ. Μαθηματικά – Φυσική για τους Εκπαιδευτικούς Μηχανικούς, Βιολογία για τους Εκπαιδευτικούς Ιατρικών Επιστημών. 
 • Εκπαιδευτές – ιδιοκτήτες σε φροντιστήρια, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, φορείς δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Επιχειρηματίες – στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό – κατασκευή εποπτικών μέσων διδασκαλίας (εκπαιδευτική τεχνολογία), εκπαιδευτικού λογισμικού – παιχνιδιών (serious games), συστημάτων τηλεκπαίδευσης (πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης),  συστημάτων εκπαιδευτικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικής ρομποτικής.
 • Σχεδιαστές – προγραμματιστές Συστημάτων Προγραμματισμένης Διδασκαλίας (Programmed Instruction), Διδασκαλίας με τη Βοήθεια Υπολογιστών (Computer Assisted Instruction- CAI), Διδασκαλίας Διαχειριζόμενης από Υπολογιστή (CMI)
 • Στελέχη επιχειρήσεων – παραγωγικών μονάδων σε θέσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού  
 • Σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων (training course).
 • Σύμβουλοι σταδιοδρομίας – Σύμβουλοι καριέρας (Business Coach) ή εργαζόμενοι σε γραφεία ευρέσεως εργασίας
 • Συγγραφείς βιβλίων
 • Κάλυψη θέσεων στη Διοίκηση και Οργάνωση της Εκπαίδευσης σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς.
 • Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων της ειδικότητάς τους, αυτόνομα ή ως υπάλληλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα με επαγγελματικά δικαιώματα που θα τους απονέμονται σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο και το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος και της κατεύθυνσης που ακολούθησαν σε αυτό.

 

Μεταβατικές διατάξεις:

            Οι σχολές του ΕΚΠΑ διαθέτουν το εκπαιδευτικό προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στα μαθήματα ειδικότητας των νέων τμημάτων που θα πρέπει να λειτουργήσουν στη σχολή, προκειμένου αυτή να καλύψει τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των τομέων της επαγγελματικής – τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

            Η λειτουργία της  Νέας Σχολής θα συνεχισθεί με έδρα το Μαρούσι στις εγκαταστάσεις που διαθέτει η ΑΣΠΑΙΤΕ  σήμερα εκεί, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών της Παιδαγωγικής Κατάρτισης των φοιτητών όλων των τμημάτων και μέρους των μαθημάτων ειδικότητας τμημάτων εκπαιδευτικών που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

            Mεταβατικές διατάξεις θα ρυθμίσουν θέματα ισοτίμησης, με τα πτυχία που θα δίνουν τα αντίστοιχα τμήματα της νέας Σχολής,  για τους αποφοίτους:

  • της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ
  • της ΑΣΠΑΙΤΕ τετραετούς φοίτησης
  • της ΑΣΠΑΙΤΕ πενταετούς φοίτησης  (στους οποίους θα πρέπει να ενταχθούν και αυτοί που θα φοιτούν στη σχολή κατά τη διάρκεια της μετάβασης στο ΕΚΠΑ)

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ
 2. Η 60χρονη ιστορία της και η αναγνωρισιμότητά της.
 3. Ο μικρός αριθμός μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, επιτρέπει την εξ αρχής στελέχωσή της με το κατάλληλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που φαίνεται ότι σήμερα είναι σε επάρκεια στο χώρο των παιδαγωγικών και των ειδικών τεχνολογικών αντικειμένων. Από το υπάρχον προσωπικό όσοι δεν επιθυμούν την παραμονή τους, μπορεί να δίνεται η δυνατότητα προσωποπαγούς μετάταξης σε άλλα ιδρύματα ή υπηρεσίες.
 4. Η σημερινή εξακτινωμένη δομή της, αφού εξορθολογισθεί, μπορεί να συνεισφέρει στις ανάγκες της διαχείρισης του ανθρώπινου εκπαιδευτικού δυναμικού (αρχική επιμόρφωση μη περιλαμβανομένων ειδικοτήτων, διαρκής επιμόρφωση υπηρετούντων κλπ)
 5. Η συνεκτική και ενιαία δομή της θα επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των διαδικασιών σχεδιασμού, έρευνας, εφαρμογής, παρακολούθησης, ανατροφοδότησης που έχουν σχέση με τη διδακτική των συγκεκριμένων κατευθύνσεών της στο χώρο της τεχνοεπαγγελματικής και γενικής τεχνολογικής εκπαίδευσης που η Πολιτεία υλοποιεί.
 6. Σηματοδοτεί την απαρχή μιας εντελώς νέας περιόδου προσδιορισμού των επαγγελματικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λειτουργήματος, οριοθετώντας σαφώς τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις άσκησής του. Η υπερπληθώρα σήμερα, υποψηφίων εκπαιδευτικών χωρίς καμία σχετική εκπαίδευση, επιτρέπει την εκτίμηση ότι θα πεισθούν να αναπροσανατολίσουν την επιδίωξή τους είτε αποδεχόμενοι να “περάσουν” από μία ολότελα διαφορετική διαδικασία επιμόρφωσης είτε να εγκαταλείψουν αυτή τη διεκδίκηση. 
 7. Τέλος ο σημερινός χώρος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έχει ανάγκη μιας ακόμη σχολής μηχανικών ή της συνέχισης ύπαρξης μιας σχολής που παράγει εκπαιδευτικούς για ορισμένες ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης με περιορισμένο εύρος αναθέσεων και χωρίς επαγγελματικές προοπτικές. Αντίθετα με την πρόταση αυτή έρχεται να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό και να ολοκληρωθεί μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 1959 και έμεινε ημιτελής λόγω συντεχνιακών συμφερόντων, κοντόφθαλμης πολιτικής  και ατολμίας της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας που πέρασε από το Υπουργείο Παιδείας. Η νέα Πανεπιστημιακή Σχολή Εκπαιδευτικών πέραν του κενού που θα έρθει να καλύψει, θα διεξάγει εκπαιδευτική έρευνα τα πορίσματα της οποίας θα αποτελούν χρήσιμη πηγή στοιχείων για τις αποφάσεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

 

 1. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ – ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑ
 • Δυνατότητες αξιοποίησης, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε έκταση 230 στρεμμάτων περίπου.
 • Άριστη συγκοινωνιακή σύνδεση που δεν έχει κανένα άλλο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας (Αττική Οδός, εύκολη πρόσβαση από αεροδρόμιο, ηλεκτρικός, μετρό, προαστιακός).
 • Γειτνίαση με το Υπουργείο Παιδείας.
 • Χώροι στάθμευσης, χώροι πρασίνου, φοιτητική εστία, μεγάλο αμφιθέατρο, νέες εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων, νέα σύγχρονη Βιβλιοθήκη.
 • Δίκτυο Παραρτημάτων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί και από άλλες σχολές του ΕΚΠΑ, ενισχύοντας το ρόλο του ΕΚΠΑ ως ένα Εθνικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που καλύπτει τις ανάγκες παραγωγής εκπαιδευτικού προσωπικού και για τις τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες της χώρας.
 • Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που συνδέονται με την εκπαίδευση και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

———-

 

9  ΜΑΡΤΙΟΥ  2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.

Στο πλαίσιο των μακροχρόνιων προσπαθειών της ΕΤΕ για ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, απέστειλε την πρότασή της στο ΕΚΠΑ.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στις 5 Μαρτίου 2021 ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), καθηγητής κ. Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος με τον Πρόεδρο της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.) κ. Νικόλαο Βασαγιώργη, εξέφρασε το ενδιαφέρον του για την πρόταση της Ε.Τ.Ε., η οποία του υπεβλήθη στις 3 Μαρτίου 2021, και αφορά την ένταξη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως Σχολή, στο Ε.Κ.Π.Α.

Η συγκεκριμένη πρόταση είναι εναρμονισμένη με τις βασικές αρχές της Πανεπιστημιακής μετεξέλιξης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως μιας Σύγχρονης Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στις οποίες συμφώνησαν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ, στην τηλεδιάσκεψη που είχαν με το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε. στις 19 Ιανουαρίου 2021.

Έχουμε ενημερώσει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ, ώστε να συντονιστούμε για να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον κ. Πρύτανη.

           Το ΔΣ της ΕΤΕ

 

 

Η αδιαφορία από το ΥΠΑΙΘ να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και λύση σε ένα πρόβλημα για το οποίο για πρώτη φορά διαφάνηκε ότι όλοι συμφωνούν (ΑΣΠΑΙΤΕ – ΕΚΠΑ, κοινοβουλευτικά κόμματα) στη ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ ως Σχολής στο ΕΚΠΑ, πριν τη συμπλήρωση των φετεινών μηχανογραφικών από τους υποψηφίους σπουδαστές, μας οδήγησε στη δημοσίευση των παρακάτω ανοικτών επιστολών:

 

 1. Επιστολή στην κ. Κεραμέως:

 

Μαρούσι,  12 Μαΐου 2021

 

 

  Ανοιχτή επιστολή στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κ. Νίκη Κεραμέως

 

Κυρία Υπουργέ,

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.) εκφράζει την αγανάκτηση των χιλιάδων εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των αποφοίτων της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ και ΑΣΠΑΙΤΕ επειδή για μια ακόμα φορά, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αρνείται να ασχοληθεί και να προωθήσει λύση στο πρόβλημα της σχολής ΑΣΠΑΙΤΕ, του μοναδικού ΑΕΙ το οποίο δεν είναι ενταγμένο στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Κυρία Υπουργέ, έχουμε ζητήσει συνάντησή μαζί σας (Αρ. Πρωτ 4/11-2-21) και δεν έχουμε πάρει ακόμη απάντηση, έστω και αρνητική. Στην τελευταία μας επιστολή
(Αρ. Πρωτ. 23 / 27-4-21) ζητήσαμε μια δήλωση για το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ, πριν την ανακοίνωση του αριθμού των φετινών εισακτέων στα ΑΕΙ, η οποία συνδέεται άμεσα με τις επιλογές των υποψηφίων κατά την συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω.

Η απαξίωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να  ασχοληθεί με την ΑΣΠΑΙΤΕ, είναι σαφής υποβάθμιση της προσπάθειας ανάπτυξης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.), που τόσο διατυμπανίστηκε  κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης του Νόμου 4763/2020 (Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης).

 

Διερωτόμαστε, τι ακριβώς συμβαίνει κυρία Υπουργέ;

Δεν είστε έτοιμη, παρά τις προεκλογικές σας εξαγγελίες ή μήπως έχετε αποφασίσει, αντί για την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης εκπαίδευσης, το κλείσιμο της μοναδικής Σχολής εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών της Ε.Ε.Κ., χρησιμοποιώντας το επιχείρημα του μικρού αριθμού εισακτέων, που θα προκύψει από την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής;

Κυρία Υπουργέ,

έχετε μοναδική ευκαιρία να αφήσετε το θετικό σας στίγμα στα εκπαιδευτικά δρώμενα της Ελλάδας!

 • Συμφωνούν το ΕΚΠΑ και η ΑΣΠΑΙΤΕ.
 • Συμφωνούν οι εκπαιδευτικοί της ΕΕΚ.
 • Συμφωνούν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

 

Σας καλούμε να ανακοινώσετε τις προθέσεις σας πριν από την ανακοίνωση του αριθμού των φετινών εισακτέων στα ΑΕΙ.                                                                                                                     

Το ΔΣ της ΕΤΕ

————-

2) Επιστολή στον Πρωθυπουργό

 

Μαρούσι,  21 Ιουνίου 2021

 

  Ανοιχτή επιστολή προς τον  Πρωθυπουργό της Ελλάδος

κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

 

   Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Συμβολικά σήμερα, εορτή του Αγίου Πνεύματος, η  Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.) εκφράζει την αγανάκτηση των χιλιάδων εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των αποφοίτων της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ και ΑΣΠΑΙΤΕ επειδή για μια ακόμα φορά, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη συμπλήρωση  δύο χρόνων από την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνησή σας, αρνείται να προωθήσει λύση στο πρόβλημα της σχολής ΑΣΠΑΙΤΕ, του μοναδικού ΑΕΙ το οποίο δεν είναι ενταγμένο στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Αυτά, παρά το έγγραφο προς ενημέρωση που σας στείλαμε (Αριθμός Πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου του γραφείου σας: 1412, 19/2/2021), το οποίο άμεσα προωθήσατε στο αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να εξεταστεί. Σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει γίνει τίποτε, ο χρόνος ήταν αρκετός, και πιθανές λύσεις παραπέμπονται στο μέλλον.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξε μεγάλη κινητικότητα για το θέμα, με συναντήσεις του ΔΣ της ΕΤΕ με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία συμφώνησαν με τις προτάσεις μας και προέβησαν σε διάφορες κοινοβουλευτικές δράσεις. Δυστυχώς όμως για το ΥΠΑΙΘ στασιμότητα.

Επιχειρήσαμε συνάντηση με την Υπουργό, χωρίς να πάρουμε απάντηση.                     Ζητήσαμε έστω μια δήλωση της για το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ, πριν την ανακοίνωση του αριθμού των φετινών εισακτέων στα ΑΕΙ, η οποία συνδέεται άμεσα με τις επιλογές των υποψηφίων κατά την συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω.

Επίσης σε τηλεδιάσκεψη (26/3/2021) ύστερα από παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής κ. Κώστα Τασούλα, συνομιλήσαμε  με τον Υφυπουργό κ. Α.  Συρίγο, παρουσία του βουλευτού της ΝΔ κ. Μ. Παπαδόπουλου και του Προέδρου της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ κ. Γ. Χατζαράκη, στην οποία συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η επιθυμία του Πρύτανη κ. Αθ. Δημόπουλου  για ένταξη της σχολής στο ΕΚΠΑ. Η συνάντηση διακόπηκε λόγω εκτάκτου γεγονότος στο ΥΠΑΙΘ, με τη συμφωνία να ολοκληρωθεί σύντομα. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Αντιθέτως μετά από νέο έγγραφό μας ο κ. Υφυπουργός επικοινώνησε τηλεφωνικά, με τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΤΕ (8/6/2021) και του ανακοίνωσε:

Το ΥΠΑΙΘ δεν μπορεί τώρα να προβεί σε ανακοινώσεις, αφού πλέον έχουν ετοιμαστεί τα μηχανογραφικά, χρειάζεται χρόνος, δημιουργία επιτροπών, θετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ, υπάρχει πρόβλημα με το ιδιοκτησιακό της σχολής το οποίο δεν είναι καθαρό αφού εμπλέκεται και το ΤΑΙΠΕΔ και τέλος δεν είναι μόνο το ΕΚΠΑ που ενδιαφέρεται για τη σχολή αλλά και το ΕΜΠ.

Η απαξίωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να  ασχοληθεί με την ΑΣΠΑΙΤΕ, είναι σαφής υποβάθμιση της προσπάθειας ανάπτυξης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.), που τόσο διατυμπανίστηκε  κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης του Νόμου 4763/2020 (Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης).

Διερωτόμαστε, τι ακριβώς συμβαίνει με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ;

 • Δεν είναι έτοιμη, παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες ή μήπως έχει αποφασίσει, αντί για την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, το κλείσιμο της μοναδικής Σχολής εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών της Ε.Ε.Κ., χρησιμοποιώντας το επιχείρημα του μικρού αριθμού εισακτέων, που θα προκύψει από την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής;
 • Γιατί η Υπουργός κ. Νίκη Κεραμέως, δεν προχωρά την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ, δημιουργώντας μια νέα Πανεπιστημιούπολη του ΕΚΠΑ στην περιοχή του Αμαρουσίου; Μήπως μεγάλα συμφέροντα επιβουλεύονται και το εναπομείναν κτήμα από το οικόπεδο* της ΑΣΠΑΙΤΕ;
 • Γιατί δεν δίνεται λύση, ούτε καν έχουν δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες όταν:
  • Συμφωνούν το ΕΚΠΑ και η ΑΣΠΑΙΤΕ.
  • Συμφωνούν οι εκπαιδευτικοί της ΕΕΚ.
  • Συμφωνούν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα.     

            

Θεωρούμε ότι αποτελεί χρέος η έμπρακτη συμβολή σας στην Πανεπιστημιακή μετεξέλιξη της σχολής, ένα αίτημα έξι δεκαετιών, που αποτελεί ηθική και συμβολική υποχρέωση σας προς τον ιδρυτή της σχολής το 1959, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Προσδοκώντας στην αποφασιστική σας διαμεσολάβηση για να δρομολογηθεί λύση.                                                                                                                     

Το ΔΣ της ΕΤΕ

————————–

 

ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΗΣ ΣΕΛΕΤΕ (η ιστορία – σκάνδαλο του ξεπουλήματος δημόσιας περιουσίας που οδηγεί στο κλείσιμο μια μοναδική για την Ελλάδα Σχολή)

1961

Με το ΦΕΚ 101 τΔ / 05.09.1961 (αριθμός απόφασης Π13640) κηρύχθηκε κατεπείγουσα αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα με δαπάνη του δημοσίου και για λόγους δημοσίας ωφελείας και περιήλθε στο Δημόσιο προς ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος διδακτηρίων της ΣΕΛΕΤΕ, οικοπεδική έκταση 227  στρεμάτων  (τέως κτήμα Μακρυκώστα)  στο Μαρούσι Αττικής.

Για την ανέγερση των κτιρίων και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων της ΣΕΛΕΤΕ συνέβαλλαν οι Η.Π.Α. με 1.000.000 $ και τα Ηνωμένα Έθνη με 1.500.000 $.

1970

Με το ΝΔ581/1970 αρθρ 1 παρ.2 περιήλθε η κυριότητα στη ΣΕΛΕΤΕ της υπό αυτής χρησιμοποιούμενης κινητής περιουσίας καθώς και η χρήση, διοίκηση και επικαρπία της ακίνητης περιουσίας, της οποίας η κυριότητα διατηρήθηκε υπέρ του Δημοσίου.

2001

Με το ΦΕΚ 228 τΑ, Ν2947/2001 άρθ. 2 παρ. 1Γ καθορίζεται ως χώρος υποδοχής εγκαταστάσεων Φιλοξενίας των Εκπροσώπων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και προσωπικού ασφαλείας για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων έκταση 43 στρεμμάτων του οικοπέδου της ΣΕΛΕΤΕ2002

Με το ΦΕΚ 202 τΔ της 14-3-2002 οριοθετείται η παραπάνω έκταση και καθορίζεται η χρήση της μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες για εγκατάσταση διοικητικών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ

2012

Με το ΦΕΚ 222 τΑ, Ν4093/12.11.2012 υποπαράγραφος Δ2 σελ 5541 έκταση 231092 τμ του οικοπέδου της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) κατατμείται  σε δύο ακίνητα Ε1 και Ε2. Το Ε1 εμβαδού 95352 τμ  135740 τμ μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στο ΤΑΙΠΕΔ κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή. Επί του ακινήτου Ε2, εμβαδού 135740 τμ  η ΑΣΠΑΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα επικαρπίας.

2014

Με το ΦΕΚ 85 τΑ, Ν 4254/07.04.2014 καταργήθηκε το δικαίωμα επικαρπίας της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Ε1 τμήμα του αρχικού οκοπέδου της ΣΕΛΕΤΕ, οπότε και οριστικά η ΑΣΠΑΙΤΕ αποτέλεσε δικαιώματα στο μισό από το οικόπεδο που απαλλοτριώθηκε το 1961 για να καλύψει τις εκπαιδευτικές της ανάγκες.

 

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

https://www.protothema.gr/politics/article/230962/arbanitopoylos-den-tha-pane-sto-taiped-ta-akinhta-ton-aei-/#.YMBNgrR7Bac.gmail

 

https://www.efsyn.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/26325_taiped-xepoylima-kommeno-kai-rammeno-sta-metra-ton-trapezon

 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το προσωρινό ΔΣ της ΕΤΕ παρακολούθησε όλες τις εξελίξεις επί των εκπαιδευτικών θεμάτων, υπέβαλλε προτάσεις και θέσεις στη δημόσια διαβούλευση.

 

Νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ν4763/2020

 

Η ΕΤΕ συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση του Νομοσχεδίου με τίτλο: «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις» υποβάλλοντας τις παρακάτω προτάσεις:

———-

Προτάσεις στη Διαβούλευση για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικης Εκπαιδευσης Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ)

 

Πάγια και διαχρονική θέση της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.), που εκπροσωπεί το μεγαλύτερο ποσοστό μάχιμων εκπαιδευτικών της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας,  είναι η κατάρτιση να παρέχεται σε ενήλικο μαθητικό δυναμικό σε μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο. Δεν μπορεί μια ολόκληρη μεταρρύθμιση να στηρίζεται στην εισαγωγή ενός απαρχαιωμένου και αποτυχημένου μοντέλου επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχευση το επίπεδο  3 του  εθνικού πλαισίου προσόντων. Η Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι κομμάτι της Ενιαίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διάκριση από την κατάρτιση – εξειδίκευση πρέπει να είναι σαφής. Η Δευτεροβάθμια ΤΕΕ, πρέπει να είναι πρώτα απ’ όλα σχολείο που παρέχει εκπαίδευση, να προσφέρει τη βάση των γνώσεων τομέων και αντίστοιχων ειδικοτήτων, ως εφόδια για τη μελλοντική άσκηση επαγγέλματος. Τα ζητήματα εξειδίκευσης και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αφορούν την πορεία μετά το Λύκειο (μεταλυκειακή κατάρτιση). Η εκπαίδευση οφείλει να δίνει στην Κοινωνία ανθρώπινο δυναμικό, ικανό να παρακολουθεί και να προσαρμόζεται στις συνεχής αλλαγές του τεχνολογικού μας περιβάλλοντος. Η γνώση του να δημιουργείς και να παράγεις, είναι πλέον περισσότερο απαραίτητη από ό,τι ο εξοπλισμός και τα μέσα παραγωγής ή τα επενδυτικά κεφάλαια. Το ΣΝ αυτό δίνει διαφορετική βαρύτητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, δίνοντας σαφές προβάδισμα στην κατάρτιση. Αυτό είναι σαφές και επί της ουσίας του περιεχομένου, αλλά και συμβολικά, σε πολλά σημεία του ΣΝ, όπως π.χ στο επίδομα του διευθυντή ΙΕΚ που μπορεί να είναι το ίδιο με αυτό του διευθυντή μιας ΔΔΕ.

 1. Θα περιμέναμε από μια τόσο συνολική μεταρρύθμιση για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) να έχει ως πρώτο θέμα τη μετεξελιξη της ΑΣΠΑΙΤΕ σε Αυτόνομο Πανεπιστήμιο, κατά αντιστοιχία όλων των βασικών τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που πρωτοπορούν στο μέλλον του πεδίου τους. Επιπλέον περιμέναμε η ΕΕΚ να συνδεθεί με Πειραματικά ΕΠΑΛ, στα οποία θα δοκιμάζονταν όλα τα νέα παραγόμενα αποτελέσματα από έρευνες στο πεδίο της ΕΕΚ, τα οποία μόνο η ΑΣΠΑΙΤΕ, ως ένα πρωτοπόρο στον τομέα αυτό Τριτοβάθμιο Παιδαγωγικό Ίδρυμα, και με το ανεπτυγμένο δίκτυο των παραρτημάτων της σε όλη την χώρα, μπορεί και πρέπει να καλύψει. Για αυτό προτείνουμε σε πρώτη φάση τη δημιουργία Πειραματικών ΕΠΑΛ στην έδρα της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα και όπου αυτή λειτουργεί Παραρτήματα.
 2. Επίσης προτείνουμε την επαναδιατύπωση των παρακάτω παραγράφων του άρθρου 17 ως εξής:

Η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με την ΑΣΠΑΙΤΕ, στη διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας

 Η επιμόρφωση διεξάγεται από την ΑΣΠΑΙΤΕ η οποία συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό και με αλλα ιδρυματα τριτοβαθμιας εκπαιδευσης και επιχειρήσεις της κάθε περιοχή.

 1. Ο εκπαιδευτικός κλάδος, με τους/τις εκπροσώπους του, απουσιάζει από τις νεοιδρυθείσες επιτροπές λήψης αποφάσεων. Η εμπειρία του κλάδου είναι πολύτιμη σε κάθε συμβούλιο το οποίο συστήνεται από το ΝΣ. Η ΟΛΜΕ και οι επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπως η ΕΤΕ, πρέπει να συμμετέχουν με εκπροσώπους τους σε όλα τα συμβούλια που αποφασίζουν για το μέλλον της ΕΕΚ, σε όλη την χώρα.
 2. Το ΝΣ ορίζει οτι σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την Επαγγελματική Εκπαίδευση (χωροταξία, τομείς, ειδικότητες κ.αλ.) θα παίρνονται όργανα δυσκίνητα, τα οποία δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν και τα οποία πιθανόν θα οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Συγκεκριμενα στο άρθρο 13 του ΣΝ εισάγονται πολλά συμβούλια και επιτροπές:
 • Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), στην οποία δεν υπάρχει εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών
 • Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), στην οποία δεν υπάρχει εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών
 • Κλαδικά Συμβούλια Δεξιοτήτων
 • Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.).

 

 1. Απουσιάζουν από τις επιτροπές :
 • Εκπροσώπηση της ΑΣΠΑΙΤΕ
 • Εκπροσώπηση επιστημονικών ενώσεων εκπαιδευτικών (έστω και ως βασική ιδιότητα του μέλους – εμπειρογνώμονα)
 1. Το ΝΣ εισάγει πολυκερματισμό στο 3ο επίπεδο προσόντων. Διαμορφώνεται ένα εκτεταμένο πεδίο μεταγυμνασικής κατάρτισης, με τις Ε.Σ.Κ., το οποίο αποτελεί και την αιχμή του δόρατος του ΝΣ. Αυτή η μορφή κατάρτισης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Οι μαθητές στην ηλικία των 15 ετών, στο τέλος του γυμνασίου, δεν έχουν την ωριμότητα για να κάνουν οριστικές επαγγελματικές επιλογές. Οι Ε.Σ.Κ.είτε είναι δημόσιες ή ιδιωτικές, ημερήσιες ή εσπερινές την εποπτεία και τον έλεγχο των Ε.Σ.Κ. πρεπει να τον έχει το ΥΠΑΙΘ

7.Εκφραζουμε το προβληματισμό μας για τη  διοίκηση και στελέχωση των Ε.Σ.Κ.  (Άρθρο13). Ειδικότερα:

 • Δεν μπορεί να δίνεται η δυνατότητα σε Δημοσίους Υπαλλήλους μη εκπαιδευτικούς  να έχουν θέση διευθυντή σε εκπαιδευτικές δομές.
 • Δηλώνεται σαφώς ότι δε θα υπάρχουν επικαλύψεις ειδικοτήτων μεταξύ των μονάδων που θα παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση, μόνο που πουθενά δεν αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο θα επιλεγούν οι νέες ειδικότητες στις νέες ΕΣΚ. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν από τώρα όλοι οι εκπαιδευτικοί ποιες ειδικότητες θα ξεριζωθούν από τα σημερινά ΕΠΑ.Λ. για να μεταφερθούν στις νέες Ε.Σ.Κ.
 • Τα τοπικά συμβούλια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στα οποία οι εκπρόσωποι των μελών της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελούν μία ελάχιστη μειοψηφία, θα προτείνουν στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο και θα αποφασίζει ποιος τομέας και ποια ειδικότητα θα λειτουργήσει σε ποιο σχολείο.
 • Στο ΣΝ αναφέρεται ότι οι δημόσιες Ε.Σ.Κ. θα στεγαστούν στα κτήρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και σχολικών εργαστηρίων. Επιπλέον στο άρθρο 101, παρ.1 ορίζεται ότι τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος του μικτών μαθημάτων των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., των καταρτιζόμενων των Ε.Σ.Κ. και των Ι.Ε.Κ. καθώς και των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας θα λειτουργούν, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, εργαστηριακά κέντρα (Ε.Κ.), ανά δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων Ε.Σ.Κ. ή Ι.Ε.Κ. ή των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας.

 

 Με τη σημερινή υποχρηματοδότηση που υπάρχει, τα Εργαστηριακά Κέντρα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες σε πάγια και αναλώσιμα υλικά, των ήδη υποστηριζόμενων μαθητών των ΕΠΑ.Λ., των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας  και των καταρτιζόμενων των Δ.Ι.Ε.Κ.. Επίσης η μείωση των Υπεύθυνων Τομέων θα δημιουργήσει ένα πρόσθετο πρόβλημα στην σωστή οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων (προμήθεια εξοπλισμού – λήψη μέτρων ασφαλείας – ορθολογικότερη χρήση τους). Προφανώς οι συντάκτες του ΣΝ αναμένουν μία γενναία μείωση του μαθητικού δυναμικού των ΕΠΑ.Λ. -αφού ταυτόχρονα  φροντίζουν να οδηγήσουν με κάθε τρόπο (βλέπε τράπεζα θεμάτων) τους απόφοιτους των Γυμνασίων προς τις νέες Ε.Σ.Κ.

 1. 8. Το ΣΝ αφορά κυρίως την ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ και όχι την Επαγγελματική Εκπαίδευση. Αποτελείται από πάρα πολλές γενικές προτάσεις με σκοπό τη δημιουργική ασάφεια και απώτερο στόχο την αποδοχή του. Επίσης, ο μεγάλος κερδισμένος του ΣΝ είναι η ιδιωτική εκπαίδευση. Ουσιαστικά εξασφαλίζει μεγάλο κομμάτι της κατάρτισης με τους όρους που η ίδια είχε ζητήσει και τελικά ικανοποιούνται.

Η από κοινού νομοθέτηση της Επαγγελματικής εκπαίδευσης με την Κατάρτιση και όχι με τη Γενική εκπαίδευση έχει μια συγκεκριμένη πολιτική σημειολογία. Η μη συνεξέταση των ΕΠΑ.Λ. με τα ΓΕ.Λ. – που από κοινού συνιστούν την λυκειακή βαθμίδα – δείχνει ότι δεν υπάρχει “ισοτιμία” των δύο λυκειακών θεσμών.Δεν είναι δυνατόν να επιστρέψουμε στις τάσεις για διακοπή της εκπαίδευσης πριν το λύκειο – τάσεις που είχαμε στη δεκαετία του 1960.

 1. Προτείνουμε την κατάργηση της παραγράφου 4 για πρακτική άσκηση στα Π ΕΠΑΛ κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Δημιουργεί ανομοιογενή προγράμματα σπουδών και δύσκολα μπορεί να υλοποιηθεί οργανωτικά και λειτουργικά.
 2. 10. Δεν βρίσκουμε καμία σκοπιμότητα στην ανάγκη Ίδρυσης Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ. (άρθρο 24). Επίσης εκφράζουμε τον προβληματισμό μας στο κατά πόσο η εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΙΕΚ μπορεί να λειτουργήσει. Η κατάρτιση απαιτεί πρακτικές δεξιότητες. (άρθρο 25).

Αντί επιλόγου

 Έχει διαπιστωθεί οτι τα τελευταία χρόνια η επαγγελματική εκπαίδευση σταδιακά απαξιώθηκε, και δεν τυγχάνει της απαιτούμενης προσοχής ως αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των σπουδαστών που την παρακολουθούσαν αλλά ούτε και στις απαιτήσεις της αγοράς.

Παράλληλα δε η σύγχρονη τάση είναι η παροχή «γενικοποιημένης» τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα αποτελεί τη βάση για μετέπειτα εξειδικεύσεις ανάλογα με τις άγνωστες σήμερα εξελίξεις, μέσω προγραμμάτων δια-βίου εκπαίδευσης, ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

 Ε.Τ.Ε.

——————–

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου επανήρθαμε υποβάλλοντας στο ΥΠΑΙΘ την παρακάτω πρόταση:

 

 

 

Αθήνα,  9 /02 / 2021

Αρ. Πρωτ:   1

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

ΚΟΙΝ:

1) Υπουργό Παιδείας κ.Νίκη Κεραμέως               

2) Γ.Γραμματέα Επαγ.Εκπ/σης και Κατάρτισης κ.Γεώργιο Βούτσινο 

3) Υπεύθυνους Παιδείας των κομμάτων του Ελληνικού κοινοβουλίου

 

ΑΣΠΑΙΤΕ

               

               

 

Γενικές Επισημάνσεις – Προτάσεις στο Ν4763/2020 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 

 1. Ότι προτείνουμε είναι εντός του πλαισίου των  συμπερασμάτων της Ρίγα (2015) και της Γέφυρας προς την Απασχόληση για την επόμενη γενιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2020).
 2. Δεν πρέπει να χαθεί η δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. στα ΑΕΙ, τουλάχιστον με την υπάρχουσα ποσόστωση για να συνεχιστεί η προσέλκυση μαθητικού δυναμικού αυξημένων προσόντων στα ΕΠΑ.Λ. Δεν επιτρέπεται να μπαίνει φραγμός στη συνέχεια των σπουδών των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. .
 3. Επικαλούμαστε, αυτό που λέμε “θεσμική ασάφεια και δυσλειτουργία” που με τα προβλεπόμενα στο νέο νόμο θα γίνει πλήρης ασάφεια και αδυναμία λειτουργίας με τα όσα αναφέρονται στις τόσες επιτροπές, οργανώσεις και συμβούλια που ουδέποτε πρόκειται να λειτουργήσουν (ή και να συγκροτηθούν ακόμα). Η οργάνωση των σχολείων με προγράμματα σπουδών που θα καθορίζονται σε τοπικό επίπεδο ή πολύ περισσότερο η αυτονομία των σχολείων, μας βρίσκουν αντίθετους γιατί στην πράξη αυτό δεν λειτουργεί και δεν λειτούργησε και στα Ι.Ε.Κ. (παρεμβάσεις τοπικών παραγόντων για ιδιοτελείς σκοπούς, στην περιφέρεια οι επιχειρήσεις είναι μικρές, οι περισσότερες είναι ατομικές ή οικογενειακές άρα δεν μπορούν να χαράξουν επαγγελματική εκπαιδευτική κατεύθυνση με βάση τις μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας που πιθανόν και οι ίδιοι να αγνοούν). Μνημονεύουμε το επιτυχημένο παράδειγμα του ΕΛΚΕΠΑ, που για δεκαετίες έχοντας μία συγκεντρωτική αλλά πλήρως λειτουργική δομή προσέφερε προγράμματα εκπαίδευσης που είχαν πραγματική ανταπόκριση στην αγορά εργασίας και συνεισέφερε σημαντικά στην ανάπτυξη της χώρας χωρίς τους σημερινούς ή ακόμη χειρότερα  τους αυριανούς πολυδαίδαλους μηχανισμούς που το μόνο που εξυπηρετούν είναι γνωστές τακτοποιήσεις.
 4. Ο εμπλουτισμός της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με Τεχνολογικά μαθήματα και STEM. Πολλά μπορεί να κάνει η ΑΣΠΑΙΤΕ σε αυτόν τον τομέα που όπως φαίνεται θα εισαχθεί άμεσα στα σχολεία.
 5. Η ενίσχυση του Σ.Ε.Π. πρέπει να αρχίσει σε νέα βάση, σε καμία περίπτωση όμως να μην επαναληφθεί ο «ξεπεσμός» του θεσμού ως συμπλήρωση ωραρίου.
 6. Η Ίδρυση και Πειραματικών ΕΠΑ.Λ., συνδεδεμένων με τις σχολές εκπαιδευτικών.

 

Αναλυτικά

 

 1. Το πλαίσιο που εξειδικεύτηκε με τα Συμπεράσματα της Ρίγα (2015), όπου αποτυπώθηκαν τα «πέντε μεσοπρόθεσμα παραδοτέα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση» για την περίοδο 2015-2020:

α. Προώθηση της μάθησης στο χώρο εργασίας, σε όλες τις μορφές της, με ιδιαίτερη προσοχή στα προγράμματα μαθητείας, με τη συμμετοχή των  κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων, επιμελητηρίων και παρόχων  επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και με την προώθηση  της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

β. Περαιτέρω ανάπτυξη των μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας στην  Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με σύσταση του EQAVET και, ως μέρος των συστημάτων  διασφάλισης της ποιότητας, καθιέρωση συνεχούς πληροφόρησης και  ανάδρασης για τα συστήματα αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και  κατάρτισης (Α.Ε.Ε.Κ.) και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και  κατάρτισης (Σ.Ε.Ε.Κ.) με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα.

γ. Βελτίωση της πρόσβασης όλων στην Ε.Ε.Κ. και στα επαγγελματικά  προσόντα, χάρη σε περισσότερο ευέλικτα και διαπερατά συστήματα, κυρίως με την παροχή αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών  προσανατολισμού, καθώς και της δυνατότητας επικύρωσης της μη τυπικής  και της άτυπης μάθησης .

δ. Περαιτέρω ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων στα προγράμματα σπουδών  της ΕΕΚ και παρέχοντας πιο αποτελεσματικές ευκαιρίες, ώστε να  αποκτώνται ή να αναπτύσσονται οι εν λόγω δεξιότητες μέσω της αρχικής και της συνεχιζόμενης Ε.Ε.Κ. 

ε. Καθιέρωση συστηματικών προσεγγίσεων και δυνατοτήτων για την αρχική  και τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και  μεντόρων της Ε.Ε.Κ. σε σχολικά και εργασιακά περιβάλλοντα. Ήδη συζητείται  το πλαίσιο πολιτικής που θα διαδεχθεί την ευρωπαϊκή στρατηγική για την  «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020». Ο ρόλος της επαγγελματικής  εκπαίδευσης επαναπροσδιορίζεται, συνεκτιμώντας και τις εξαιρετικά  δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στην απασχόληση,  ιδιαίτερα των νέων, της πλέον ευάλωτης ομάδας σε περιόδους κρίσεων. Η Ε.Ε.Κ., αρχική και συνεχιζόμενη, φαίνεται να αποκτά πιο κεντρική θέση στο  μελλοντικό σχεδιασμό για το κατάλληλο μείγμα εκπαιδευτικής πολιτικής  που θα διασφαλίζει ένα ισχυρό υπόβαθρο σε βασικές, γενικές και ειδικές  γνώσεις, σε κάθετες και οριζόντιες δεξιότητες και σε επαγγελματικές  ικανότητες για το ανθρώπινο δυναμικό.

Οι προκλήσεις της επόμενης  δεκαετίας είναι μεγάλες και τα συστήματα Ε.Ε.Κ. θα χρειαστεί να  αποδείξουν την ικανότητά τους να προετοιμάζουν τους μετέχοντες σε  αυτά, όχι μόνο για τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν σήμερα, αλλά και  για τις απαιτήσεις σε επαγγέλματα, ικανότητες και δεξιότητες της  μελλοντικής αγοράς εργασίας.

 

 1. Ειδικά για τους νέους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ανακοίνωσή της την 1η Ιουλίου 2020, γνωστοποίησε ένα πακέτο μέτρων τα οποία συνθέτουν μία γέφυρα προς την απασχόληση για την επόμενη γενιά (Youth Employment  Support: a Bridge to Jobs for the Next Generation). Κεντρικό πυλώνα της νέας αυτής δέσμης μέτρων αποτελεί η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, με στόχο την υποστήριξη του βιομηχανικού μετασχηματισμού και της μετάβασης στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία.

Στην Ελλάδα, η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση δεν αποτελεί ελκυστική επιλογή ούτε για τους νέους ούτε για τις επιχειρήσεις. Παρά το πλήθος επιλογών, η αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, δεν έχει καταφέρει να θεωρείται ως εκπαιδευτική διαδρομή ισότιμη με τη γενική εκπαίδευση. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται σε διαρκή μετάβαση, με πλήθος διαδοχικών νομοθετικών αλλαγών χωρίς σαφή προσανατολισμό ή επιτεύγματα, ικανά να υποστηρίξουν τη χρησιμότητα των εκάστοτε προωθούμενων αλλαγών και χωρίς συστηματική ανατροφοδότηση, με τεκμηριωμένα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους. Για τους νέους και τις οικογένειές τους η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση παραμένει μια δεύτερη, αν όχι η ύστατη, επιλογή, στην οποία κατευθύνονται κυρίως οι πιο αδύναμοι μαθητές, και κατά κανόνα όσοι προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα.

 

 1. Η πρόσφατη ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης των μαθητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης στα ΑΕΙ, πιθανόν να αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο «τεχνητής» προσέλκυσης του μαθητικού πληθυσμού στην Ε.Ε.Κ. . Δεν συνοδεύεται όμως από την απαιτούμενη ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος, που θα συνέβαλε ουσιαστικά στην αύξηση της συμμετοχής και στη δυνατότητα των νέων που ακολουθούν αυτή την διαδρομή, εάν και όταν βρεθούν στα ΑΕΙ, να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών.

 

 1. 4. Στο πλαίσιο των διαφόρων νομοθετικών αλλαγών της Ε.Ε.Κ. έχει επιχειρηθεί η θεσμοθέτηση νέων οργάνων (Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση, Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εθνική Επιτροπή για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Τεχνική Επιτροπή, Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Μαθητείας), χωρίς απαραίτητα τυπική κατάργηση των υφιστάμενων, με τη συμμετοχή ή μη των κοινωνικών εταίρων και άλλων παραγόντων της αγοράς  εργασίας, αυξάνοντας έτσι τη θεσμική ασάφεια και τη δυσλειτουργία της  διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Τα όργανα αυτά είτε λειτουργούν ατελώς  είτε παραμένουν ανενεργά, χωρίς να είναι σε θέση να επιτελέσουν το έργο για το οποίο θεσμοθετήθηκαν.

 

 1. Εμπλουτισμός της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με κατάλληλα μαθήματα και μεθόδους διδασκαλίας και αντίστοιχη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στη βάση μίας STEM εκπαιδευτικής προσέγγισης, ώστε οι μαθητές του  Γυμνασίου να αποκτούν γενικές τεχνολογικές δεξιότητες και τεχνολογική  κουλτούρα, διευρύνοντας το φάσμα επιλογών για τη μετέπειτα εκπαιδευτική τους πορεία.

 

 1. Ενίσχυση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Γυμνάσιο και υιοθέτηση συστήματος έγκαιρου εντοπισμού ιδιαίτερων κλίσεων και δεξιοτήτων των μαθητών, με παράλληλη συμβουλευτική υποστήριξη στη Γ΄ Γυμνασίου, ώστε να διευκολύνεται η επιλογή της καταλληλότερης διαδρομής για τη συνέχεια.

 

 1. Ίδρυση Πειραματικών Εκπαιδευτικών Μονάδων της Ε.Ε.Κ. σε όλα τα επίπεδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Οι μονάδες αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως κυψέλες καινοτομίας, μέσω της πειραματικής εφαρμογής νέων προγραμμάτων σπουδών και της διασύνδεσής τους τόσο με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ. ΑΕΙ) όσο και με συλλογικούς φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους τομείς.

 

Γενικά για το Ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020 “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, και άλλες διατάξεις”)

Είναι ένας νόμος που δίνει διαφορετική βαρύτητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, δίνοντας σαφές προβάδισμα στην κατάρτιση.  Ασχολείται κυρίως με την κατάρτιση και όχι την επαγγελματική εκπαίδευση. Είναι πολύ αόριστο καθότι τα βασικά θέματα που θα καθορίσουν τη μορφή λειτουργίας των σχολικών μονάδων παραπέμπονται σε εξουσιοδοτικές διατάξεις και επιτροπές.

Η από κοινού νομοθέτηση της Επαγγελματικής εκπαίδευσης με την Κατάρτιση και όχι με τη Γενική εκπαίδευση έχει μια συγκεκριμένη πολιτική σημειολογία. Η μη συνεξέταση των ΕΠΑ.Λ. με τα ΓΕ.Λ. – που από κοινού συνιστούν την λυκειακή βαθμίδα – δείχνει ότι δεν υπάρχει “ισοτιμία” των δύο λυκειακών θεσμών.

Δεν είναι δυνατόν να  συμφωνήσουμε στις τάσεις για διακοπή της εκπαίδευσης πριν το λύκειο – τάσεις που είχαμε στη δεκαετία του 1960. Η μόρφωση και η παιδεία δεν κρίνονται μονομερώς στην αγορά εργασίας αλλά ευρύτερα στην κοινωνία και στις γενικότερες ανάγκες του ανθρώπου. Οι νέοι, που έχουν πολλά μορφωτικά εφόδια, έχουν πολύ καλύτερη δυνατότητα να αναδιατάσσουν τις όποιες επαγγελματικές δεξιότητές τους, να αναπροσαρμόζονται και να σταθμίζουν καλύτερα τις αποφάσεις και τις επιλογές της ζωής τους, ενώ η πρόωρη εξειδίκευση εύκολα μπορεί να αχρηστευτεί.

 

 

 

Από τα πολλά επιμέρους ζητήματα θα εστιάσουμε στα παρακάτω τα οποία θεωρούμε και πιο σημαντικά:

 

Α. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 • Η Ε.Ε.Κ. χρειάζεται έναν σταθερό κεντρικό πυλώνα, τα ΕΠΑ.Λ. και γύρω από αυτόν υποστηρικτικές δομές. Δεν γίνεται να στηρίζεται σε δομές όπως είναι τα Ι.Ε.Κ. που δεν έχουν αυτόνομες κτηριακές εγκαταστάσεις, αξιόλογα δικά τους εργαστήρια, μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και ανθρώπους με εμπειρία.
 • Πάγια και διαχρονική θέση της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.), είναι η κατάρτιση να παρέχεται σε ενήλικο μαθητικό δυναμικό. Αυτό πρέπει να θεσπιστεί και για τις Ε.Σ.Κ. . Εκφράζουμε την αντίθεσή μας για τη μαθητική διαρροή ανήλικων μαθητών εκτός της Λυκειακής βαθμίδας μέσω της πρόωρης κατάρτισης. Υπάρχει θέμα (παιδαγωγικό) με την εκπαίδευσή τους από εκπαιδευτές και όχι εκπαιδευτικούς. Ποια θα είναι η Παιδαγωγική Πιστοποίηση των εκπαιδευτών;
 • Η μαθητεία, η επιτυχία της οποίας είναι δεδομένη για τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να συνεχιστεί, με βελτιώσεις σε ορισμένα σημεία. Η πρόσληψη αναπληρωτών που θα ασκούν αποκλειστικά την εποπτεία της μαθητείας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα διαδικαστικά και λειτουργικά.
 • Θεωρούμε αναγκαία την ίδρυση και Πειραματικών ΕΠΑ.Λ., συνδεδεμένα με τις σχολές εκπαιδευτικών, με τις ανάλογες νομοθετικές για αυτά ρυθμίσεις.

 

Β. Όργανα λήψης αποφάσεων

 • Σημαντικές αποφάσεις θα παίρνουν όργανα δυσκίνητα, τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν στην πράξη, υπάρχει ανάλογη εμπειρία από το παρελθόν. Οι αποφάσεις τους, επηρεασμένες από συντεχνιακά τοπικά συμφέροντα μπορεί να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, ιδιαίτερα στο μέρος που αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση.
 • Τα τοπικά συμβούλια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στα οποία οι εκπρόσωποι των μελών της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελούν μία ελάχιστη μειοψηφία, θα προτείνουν στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο και θα αποφασίζει ποιος τομέας και ποια ειδικότητα θα λειτουργήσει σε ποιο σχολείο. Ουσιαστικά το Υπουργείο παραχωρεί την οργάνωση της λειτουργίας της Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της χώρας, σε επιτροπές των οποίων η σύνθεση θα συστήνεται με πολιτικά, συντεχνιακά και τοπικά κριτήρια.
 • Στην ΚΕΕ θεωρούμε ότι θα συμβάλει θετικά και η συμμετοχή ως μέλους της επιστημονική μας ένωσης (Ε.Τ.Ε.) που εκπροσωπεί το μεγαλύτερο ποσοστό μάχιμων εκπαιδευτικών της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

 

Γ. ΑΣΠΑΙΤΕ – Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση – Πειραματικά ΕΠΑΛ

Θα περιμέναμε από μια τόσο συνολική μεταρρύθμιση για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.) να έχει ως πρώτο θέμα τη μετεξέλιξη της ΑΣΠΑΙΤΕ σε Αυτόνομο Πανεπιστήμιο. Επιπλέον πιστεύουμε η Ε.Ε.Κ. πρέπει να συνδεθεί με Πειραματικά ΕΠΑ.Λ., στα οποία θα δοκιμάζονται όλα τα νέα παραγόμενα αποτελέσματα από έρευνες στο πεδίο της Ε.Ε.Κ., τα οποία μόνο η ΑΣΠΑΙΤΕ, ως ένα πρωτοπόρο στον τομέα αυτό Τριτοβάθμιο Παιδαγωγικό Ίδρυμα, και με το ανεπτυγμένο δίκτυο των παραρτημάτων της σε όλη την χώρα, μπορεί και πρέπει να καλύψει. Απουσιάζει αναφορά στην ΑΣΠΑΙΤΕ, πράγμα απαράδεκτο καθότι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί η έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού, το οποίο να διαθέτει ευρυμάθεια και ισόρροπη θεωρητική γνώση και πρακτικές δεξιότητες , κάτι που αποτελεί βασική

προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή οποιουδήποτε προγράμματος σπουδών αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

 

 • Για αυτό προτείνουμε, σε πρώτη φάση, τη δημιουργία Πειραματικών ΕΠΑ.Λ. στην έδρα της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα και όπου αυτή λειτουργεί Παραρτήματα σε όλη τη χώρα.
 • Επίσης η ΑΣΠΑΙΤΕ λόγω του ιδιαίτερου ρόλου της πρέπει να συμμετέχει:

 

α) Στο Κέντρο Επιμόρφωσης Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. – Πειραματικών ΕΠΑ.Λ.

β) Στην Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) του Άρθρου 7 του Ν.4763/2020.

Δ. Επιμέρους θέματα που απαιτούν ρυθμίσεις και αλλαγές

 

 • Πρέπει να εξεταστούν αναλυτικά τα προβλήματα που προκύπτουν από την συν-λειτουργία ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ., Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ. και πιθανές λύσεις. Να συνταχθούν σαφέστατοι Κανονισμοί Λειτουργίας των Ε.Κ., οι οποίοι θα αναφέρουν τις ελάχιστες προδιαγραφές (υγιεινή και ασφάλεια, τετραγωνικά μέτρα ανά εκπαιδευόμενο, ελάχιστο εξοπλισμό, πιστοποίηση εκπαιδευτών κλπ.), καθώς και τους μηχανισμούς ελέγχου των Ιδιωτικών Ε.Κ.
 • Κατάργηση της παραγράφου 4 (άρθρο 18, Φοίτηση στα Π.ΕΠΑ.Λ.) για πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Δημιουργεί ανομοιογενή προγράμματα σπουδών και δύσκολα μπορεί να υλοποιηθεί οργανωτικά και λειτουργικά.
 • Η υλοποίηση εξ αποστάσεως εργαστηριακού μαθήματος είναι προβληματική (άρθρο 40).
 • Είμαστε αντίθετοι στη χορήγηση δυνατότητας σε απλούς Δημοσίους Υπαλλήλους (όχι εκπαιδευτικούς) να έχουν θέση διευθυντή σε εκπαιδευτικές δομές (ΕΣΚ – ΙΕΚ).
 • Προς αποφυγή μελλοντικών παρερμηνειών θεωρούμε ότι στα προσόντα των Διευθυντών των άρθρων 13 και 31 πρέπει να αναδιατυπωθεί ο χαρακτηρισμός του βασικού πτυχίου ως “πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”, αντί του όρου πτυχίο “ανώτατης εκπαίδευσης”, όπως αντίστοιχα ορθά διατυπώνεται στα άρθρα 53 και 70 του ίδιου νομοσχεδίου.

 

 

 • Προτείνουμε αλλαγές στο κεφαλαίο Δ΄ 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Π.ΕΠΑ.Λ.)

 

γ) Η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες σχολές και τμήματα των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, στη διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.

 

Προτείνεται  επαναδιατύπωση ως εξής:

 

“Η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με την ΑΣΠΑΙΤΕ, στη διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.”

 

 

ε) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των επαγγελματικών ειδικοτήτων στα αντικείμενα της διδασκαλίας τους .Την επιμόρφωση συνδράμουν ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεις της περιοχής.

 

Προτείνεται  επαναδιατύπωση ως εξής:

 

“Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των επαγγελματικών ειδικοτήτων στα κείμενα της διδασκαλίας τους. Η επιμόρφωση διεξάγεται από την ΑΣΠΑΙΤΕ η οποία συνεργάζεται για το σκοπό αυτό και με άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεις της κάθε περιοχής.”

 

 

 • Σχετικά με το Κέντρο Επιμόρφωσης Π.ΕΠΑ.Λ. προτείνεται η παρακάτω επαναδιατύπωση: – στα αντικείμενα της διδασκαλίας τους

– για την περιοδική ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις στην επιστήμη τους και τη διδακτική των αντικειμένων τους,

– για την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

 

“Σε κάθε Π.ΕΠΑ.Λ. μπορεί να ιδρύεται και να λειτουργεί Κέντρο Επιμόρφωσης υπαγόμενο στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για τους εκπαιδευτικούς επαγγελματικών μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ.:

Στην επιμόρφωση συνδράμουν επικουρικά και σε συνεργασία με την ΑΣΠΑΙΤΕ άλλα Α.Ε.Ι., ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής.”

 

 • Μαθητεία

 

Η επιτυχία του θεσμού της μαθητείας στηρίχτηκε στους έμπειρους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

 

Ο νόμος προβλέπει  ότι για την διδασκαλία και την εποπτεία της μαθητείας   θα  προσλαμβάνονται αναπληρωτές που θα ασκούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ την εποπτεία της μαθητείας! Δεν προβλέπεται όμως τι θα γίνει όταν  απολύονται οι αναπληρωτές στο τέλος της σχολικής χρονιάς; Όταν δεν ολοκληρώνονται τα μαθήματα ποιος θα τα κάνει; Τις εκκρεμότητες ποιος θα τις αναλαμβάνει;

 

 • Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.)

 

Διαμορφώνεται ένα εκτεταμένο πεδίο μεταγυμνασικής κατάρτισης, των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), το οποίο αποτελεί και την αιχμή του δόρατος του νόμου. Αυτή η μορφή κατάρτισης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Οι μαθητές στην ηλικία των 15 ετών, στο τέλος του γυμνασίου, δεν έχουν την ωριμότητα για να κάνουν οριστικές επαγγελματικές επιλογές. 

Θέλουμε επαγγελματική εκπαίδευση για εργαζόμενους με απαιτήσεις και για πολίτες με μορφωτικά εφόδια ή κατάρτιση για όχι εργαζόμενους με χαμηλό κόστος και πολίτες ευάλωτους σε κάθε φύσημα του ανέμου της αγοράς εργασίας;

Η βασική επιλογή για την ενίσχυση της μεταγυμνασιακής κατάρτισης θα αποψιλώσει τα ΕΠΑ.Λ., γιατί αυτή η μορφή κατάρτισης θα δίνει πιο εύκολες λύσεις στην αγορά εργασίας.

Όταν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα γίνονται εκτεταμένες αλλαγές σε ένα πεδίο, τότε έπονται αλυσιδωτές επιδράσεις και σε άλλους τομείς.

 • Ειδικότητες

Δηλώνεται σαφώς ότι δε θα υπάρχουν επικαλύψεις ειδικοτήτων μεταξύ των μονάδων που θα παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση, μόνο που πουθενά δεν αναγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα επιλεγούν οι νέες ειδικότητες στις νέες Ε.Σ.Κ. . Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν από τώρα όλοι οι εκπαιδευτικοί ποιες ειδικότητες θα ξεριζωθούν από τα σημερινά ΕΠΑ.Λ. για να μεταφερθούν στις νέες Ε.Σ.Κ.. Όπως επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοι αυτών των ειδικοτήτων ότι δε θα έχουν το δικαίωμα να μετακινηθούν είτε οργανικά είτε με απόσπαση στις συγκεκριμένες σχολές, γιατί εκεί θα υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο εκπαιδευτές.

 ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Πιστεύουμε ότι για να αποκτήσει η επαγγελματική εκπαίδευση τη θέση που απαιτεί η ανάπτυξη της χώρας είναι απαραίτητες τόσο νομοθετικές παρεμβάσεις, όσο και πολύ μελετημένες εφαρμοστικές αποφάσεις. Θα επιδιώξουμε συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και τα πολιτικά κόμματα για να αναπτύξουμε τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας.

  

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου  2021

 

Το ΔΣ της ΕΤΕ

—————————————–

 

 Η θέση της ΕΤΕ για τα Πρότυπα ΕΠΑΛ

Μαρούσι, 29-04-2021

                                                                                                                   Αρ.πρωτ. 24

 

Προς :   

   κ.  Γεώργιο Βούτσινο

   Γεν.  Γραμματέα Επαγ. Εκπ/σης και Κατάρτισης

 

ΘΕΜΑ:  Ίδρυση Πρότυπων ΕΠΑΛ

 Αξιότιμε κύριε Γεν. Γραμματέα  ΕΕΚ

 

Η θέση της ΕΤΕ, όπως και στις πρόσφατες συναντήσεις μας σας έχουμε αναλύσει, είναι υπέρ της ίδρυσης Πειραματικών και όχι Πρότυπων ΕΠΑΛ, ή έστω στην ίδρυση και Πειραματικών ΕΠΑΛ. Σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ότι είναι επιβεβλημένη η σύνδεσή τους με την ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς η Σχολή αυτή από ιδρύσεώς της το 1959, είναι  άρρηκτα συνδεδεμένη με το χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχει προσφέρει πολλά και μπορεί να προσφέρει περισσότερα τόσο στην αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ, όσο και στην συνεχή επιμόρφωσή τους.

Τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε αποδέκτες της έντονης ανησυχίας πολλών μελών μας για το υπηρεσιακό τους μέλλον σε περίπτωση που το ΕΠΑΛ που υπηρετούν μετατραπεί σε Πρότυπο, παρότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών αλλά και των άλλων συναδέλφων τους που δεν είναι μέλη της ένωσής μας δεν είναι αρνητικοί με μια τέτοια εξέλιξη. Τα ΕΠΑΛ σε αντίθεση με τα σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης είναι λίγα στον αριθμό και εξυπηρετούν ανάγκες περιοχών που ξεπερνούν τα όρια ενός Δήμου. Γι’ αυτό επίσης μας επισημαίνονται και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην διαδικασία επιλογής και φοίτησης των μαθητών σε αυτά.

Κύριε Γεν. Γραμματέα, πιστεύουμε στις προθέσεις σας ότι μέσω της ίδρυσης των Πρότυπων ΕΠΑΛ, αποσκοπείτε στην ουσιαστική αναβάθμιση της ΕΕΚ,  προκειμένου όμως το εγχείρημά σας να βρει συμπαραστάτες την πλειοψηφία των συναδέλφων που υπηρετούν σήμερα στα ΕΠΑΛ και παράλληλα την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων που έχετε θέσει για το νέο θεσμό, πρέπει άμεσα με νομοθετική ρύθμιση να ξεκαθαριστεί ότι δεν υφίσταται θέμα απώλειας των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών σε όσα ΕΠΑΛ θα μετατραπούν σε Πρότυπα, σύμφωνα και με την από 11/4/21 δημόσια δήλωσή σας.

Για την επιλογή των σχολείων, βασικά κριτήρια πρέπει να είναι:

 1. Τα Πρότυπα ΕΠΑΛ που θα ιδρύσετε στην πρώτη φάση, πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές της Ελλάδας που λειτουργούν Παραρτήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, με τα οποία και θα συνδεθούν λειτουργικά.
 2. Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η κτιριακή υποδομή, η εργαστηριακή τους κάλυψη και η χωροταξική τους θέση στην περιοχή από την οποία τροφοδοτούνται με μαθητικό δυναμικό.
 3. Όπου αυτό είναι εφικτό, στην ίδια περιοχή οι παρεχόμενες ειδικότητες να συνεχίσουν να λειτουργούν και σε άλλο μη Πρότυπο ΕΠΑΛ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να στηρίξουμε την προσπάθειά σας για αναβάθμιση της ΕΕΚ, την οποία τα μέλη μας όλα αυτά τα χρόνια υπηρετούν.

Το ΔΣ της ΕΤΕ

Η θέση της ΕΤΕ στο Νομοσχέδιο για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

 

Αθήνα 10-2-2021

Αρ.πρωτ.3

ΠΡΟΣ:           1) Υπουργό Παιδείας κ.Νίκη Κεραμέως

                        2) Γ.Γραμματέα Επαγ.Εκπ/σης και Κατάρτισης κ.Γεώργιο Βούτσινο

                        3) Υπεύθυνους Παιδείας των κομμάτων του Ελληνικού κοινοβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Η Θέση της ΕΤΕ στη Δημόσια Διαβούλευση του Ν/Σ του ΥΠΑΙΘ με τίτλο “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”.

 

Οι ρυθμίσεις του νόμου θα ισχύσουν από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, έτους 2021.Το γεγονός και μόνον αυτό, δημιουργεί αναστάτωση στις οικογένειες των υποψηφίων μαθητών και μάλιστα σε καιρό μη φυσιολογικών συνθηκών και καραντίνας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ορθή προετοιμασία των υποψηφίων. Υπενθυμίζουμε ότι τα σχολεία είναι κλειστά εδώ και περίπου 3 μήνες και γίνεται τηλεκπαίδευση, με όσα προβλήματα έχει αυτή στην υλοποίησή της στο σύνολο των υποψηφίων μαθητών.

Επισήμανση I: Οι όποιες αλλαγές πρέπει να εφαρμοστούν από τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2022. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) διαμορφώνεται σύμφωνα με τον μέσο όρο που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων. Οι συντελεστές βαρύτητας στις εξετάσεις των μαθητών των ΕΠΑΛ εκφράζουν την ιδιαιτερότητά τους, τις κλίσεις τους και την αφομοίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συνέχιση των σπουδών τους στα ΑΕΙ.

Επισήμανση II: Στη διαμόρφωση της οποιασδήποτε βάσης εισαγωγής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ειδικοτήτων. Επιπλέον, όταν είναι απλός ο τρόπος καθορισμού της Ε.Β.Ε. και κατανοητός σε μαθητές και γονείς, αποκλείει λάθη και αστοχίες κατά την διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου και τελικά αδικίες. Ο προτεινόμενος σύνθετος τρόπος θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα και δεν θα λύσει κανένα εξ αυτών.

Επισήμανση III: Η Ε.Β.Ε. πρέπει να είναι ενιαία και να καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επισήμανση IV: Tο Μηχανογραφικό Δελτίο πρέπει να είναι ένα (1) και να συμπληρώνεται εφάπαξ.

Το ΔΣ της ΕΤΕ

 

Αναθέσεις μαθημάτων

Το προσωρινό ΔΣ της ΕΤΕ, απασχόλησε και το θέμα των αναθέσεων μαθημάτων, τις οποίες θεωρούμε ότι στη σημερινή τους μορφή δεν ανταποκρίνονται σε αυτές που έπρεπε να έχουν τα μέλη μας, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών των προπτυχιακών τμημάτων της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ και της ΑΣΠΑΙΤΕ. Επειδή λοιπόν εκτιμήσαμε ότι σύντομα θα υπάρξει αναθεώρησή τους, προχωρήσαμε στη σύνταξη και αποστολή του παρακάτω εγγράφου.

Μαρούσι,  06-07-2021

Αρ. Πρωτ.: 35

 

 

ΠΡΟΣ:   1) Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως

2)Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ζέττα Μακρή

3) Γ. Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,  κ. Αλέξανδρο Κόπτση

4)Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

5) Πρόεδρο Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Αντωνίου

 

 

Θέμα: Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

 

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Αξιότιμη κ. Υφυπουργέ,

Αξιότιμοι κ. Γενικέ Γραμματέα,

Αξιότιμε κ.Πρόεδρε

 

Οι Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί (κλάδοι ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84) έχουν ως βασικό μάθημα διδασκαλίας στο ημερήσιο Γυμνάσιο (ως πρώτη (Α΄) ανάθεση) το μάθημα της Τεχνολογίας.  Το μάθημα της Τεχνολογίας διδάσκεται και στις τρεις τάξεις του ημερήσιου Γυμνασίου. Είναι το μοναδικό μάθημα τεχνολογικής συνιστώσας στη γενική υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.

 

Είναι γνωστό ότι με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Επειδή όμως μόνον με το μάθημα της Τεχνολογίας οι εκπαιδευτικοί μηχανικοί των κλάδων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84 δεν μπορούν να συμπληρώσουν το ωράριό τους σ΄ ένα σχολείο αναγκάζονται, σε αρκετές περιπτώσεις, να μετακινούνται από δύο (2) έως και σε πέντε (5) σχολεία (σε ακριτικές – δυσπρόσιτες περιοχές με ολιγομελή τμήματα).

 

Είναι επιπλέον γνωστό ότι οι δεύτερες (Β΄) και οι τρίτες (Γ΄) αναθέσεις έχουν ως σκοπό οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να συμπληρώσουν το ωράριό τους στη σχολική μονάδα οργανικής ή προσωρινής τους τοποθέτησης εξυπηρετώντας:

Α. Παιδαγωγικούς σκοπούς (καθημερινή επαφή με τους μαθητές, δυνατότητα επικοινωνίας με τους κηδεμόνες-γονείς τους και ανταλλαγή απόψεων και ανάπτυξης συνεργασιών με τους υπόλοιπους καθηγητές που υπηρετούν στη σχολική μονάδα)

Β. Λειτουργικούς σκοπούς (καλύτερη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού από τα ΠΥΣΔΕ, διοικητική λειτουργία του σχολείου, μείωση της ταλαιπωρίας του εκπαιδευτικού προσωπικού, άμεση κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών που ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή είναι δύσκολο να καλυφθούν με μαζικούς διορισμούς στην εκπαίδευση).

Σε κάθε περίπτωση οι αναθέσεις μαθημάτων πρέπει να  λαμβάνουν υπόψη τα Προγράμματα Σπουδών των Σχολών αποφοίτησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το επιστημονικό υπόβαθρο και την εκπαιδευτική επάρκεια των εκπαιδευτικών του αντίστοιχου κλάδου.

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κλάδων προέρχονται από Σχολές Μηχανικών Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων (Πολυτεχνεία, ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΤΕΙ) των οποίων οι πτυχιούχοι:

 • Για την εισαγωγή τους στα ιδρύματα αυτά εξετάσθηκαν στα θεμελιώδη μαθήματα των Θετικών Επιστημών (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία).
 • Στο πλαίσιο των προπτυχιακών τους σπουδών διδάχτηκαν, ανεξαρτήτου ειδικότητας, για πολλά εξάμηνα τα μαθήματα αυτά ως βασικά επιστημονικά στοιχεία της ειδικότητάς τους.
 • Σχεδόν στο σύνολο των προπτυχιακών μαθημάτων της ειδικότητάς τους, χρησιμοποίησαν τις γνώσεις που απέκτησαν στα μαθήματα αυτά ως βασικό επιστημονικό εργαλείο εφαρμογής και προαγωγής της επιστήμης τους.

 

Για τους λόγους αυτούς άλλωστε υπάρχουν αναθέσεις των μαθημάτων αυτών στους  παραπάνω κλάδους στην Α΄ και Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), κάτι που έρχεται σε αντίφαση με τον αποκλεισμό τους από το Γυμνάσιο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους (Παιδαγωγικούς, Λειτουργικούς, Επιστημονικούς, Ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής) και με γνώμονα την προσπάθεια για ένα καλύτερο σχολείο, παρακαλούμε να μελετήσετε και να τροποποιήσετε τις αναθέσεις, ώστε να αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία που εξακολουθεί να συντελείται τα τελευταία έτη σε βάρος των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84.

 

Προτείνουμε την τροποποίηση της υπ’ αρ. 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737) ως προς τα παρακάτω:

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ’ ΑΝΑΘΕΣΗ

Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

ΠΕ02

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από Μετάφραση

ΠΕ02

 

Μαθηματικά

ΠΕ03

ΠΕ04.01

ΠΕ86 (με πτυχίο Μαθηματικών ή
Πληροφορικής)

ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

 

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ03,

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

 

ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84

Χημεία

ΠΕ04.02,

ΠΕ85 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 

ΠΕ88.01

ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84

Βιολογία

ΠΕ04 (04, 03)

ΠΕ04 (01, 02, 05)

ΠΕ87.01,

ΠΕ88.01

 

Γεωλογία-Γεωγραφία

ΠΕ04 (03, 05),

ΠΕ81

ΠΕ04 (01, 02, 04),

ΠΕ80 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ15)

ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84

ΠΕ03,

ΠΕ85 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08),

ΠΕ88.01

Οικιακή Οικονομία

ΠΕ80
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ15)

ΠΕ78

ΠΕ88.01

ΠΕ11,

ΠΕ87.01,

ΠΕ87.02

Ιστορία

ΠΕ02,

ΠΕ33

ΠΕ05,

ΠΕ06,

ΠΕ07,

ΠΕ34,

ΠΕ78

ΠΕ01

Κοινωνική και
πολιτική Αγωγή

ΠΕ78

ΠΕ01

ΠΕ02,

ΠΕ80
(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09 και ΠΕ15)

 

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

ΠΕ02

Αγγλικά

ΠΕ06

 

 

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

ΠΕ05

ΠΕ07

ΠΕ34

 

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 

Τεχνολογία και
Πληροφορική

Τεχνολογία

ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83,

ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88,  ΠΕ89

 

 

Πληροφορική

ΠΕ86

ΠΕ83, ΠΕ84

 ΠΕ81, ΠΕ82

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81,
ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84
, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ91

Όλες οι άλλες ειδικότητες

 

Πολιτισμός και
Δραστη/τες

Μουσική

ΠΕ79.01
(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01)

ΤΕ16

 

Καλλιτεχνικά

ΠΕ08

 ΠΕ81

ΠΕ89.01

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΓΕΛ

Α. Προτείνεται η εισαγωγή τριών νέων αντικειμένων στο Γενικό Λύκειο για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης παιδείας που θα πρέπει να έχουν οι απόφοιτοι για να μπορέσουν να αναπτυχθούν επαγγελματικά και να αποφασίσουν για το μέλλον τους αλλά και για να έχουμε ευαισθητοποιημένους πολίτες ικανούς για την λήψη αποφάσεων.

 

 • “Μηχανική Τεχνολογία και Περιβάλλον”, στην Α΄ τάξη ΓΕΛ
 • “Εισαγωγή στις Αρχές Γραμμικού και Ελεύθερου Σχεδίου”, στην B΄ τάξη ΓΕΛ
 • “Γραμμικό Σχέδιο” και “Ελεύθερο Σχέδιο”, στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στη Γ΄ τάξη ΓΕΛ

 

Η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, η οποία εγκρίθηκε από τους παγκόσμιους ηγέτες το 2015, αποτελεί το νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και θέτει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Σκοπός της είναι η εξάλειψη της φτώχειας και η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα έως το 2030, χωρίς κανένας να μένει στο περιθώριο. Η είσοδος του μαθήματος «Μηχανική Τεχνολογία και Περιβάλλον» στην Α΄ τάξη ΓΕΛ έχει στόχο την ευαισθητοποίηση και την εξοικείωση των μαθητών με τις  γενικές αρχές της Μηχανικής και της Τεχνολογίας που θα τους ευαισθητοποιήσουν σε θέματα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και σε θέματα Αειφόρου ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την  επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσα από την συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προοπτικών για την τεχνολογική δραστηριότητα καθώς και την ευαισθητοποίηση τους  σε σχέση με τους μηχανισμούς πολιτικής για την λήψη αποφάσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

Το μάθημα “Εισαγωγή στις Αρχές Γραμμικού και Ελεύθερου Σχεδίου” καλείται να εισάγει στους μαθητές του Γενικού Λυκείου το μαθησιακό αντικείμενο του σχεδίου.  Το σχέδιο είναι μια γλώσσα επικοινωνίας, μια πράξη δημιουργίας γραμμικών και μη  σχημάτων με ποικίλα υλικά εκφράζοντας νοήματα. Πριν οι άνθρωποι μπορούν να εκφραστούν με λόγια και να επικοινωνήσουν, άφησαν μοτίβα που μας επέτρεψαν να τους γνωρίσουμε. Υπήρξε λοιπόν το σχέδιο, πριν από τη λέξη. Είναι μια σκέψη ή εμπειρική παρατήρηση που κάνει το μυαλό και το σώμα να σχετίζονται άμεσα, επειδή τα χέρια συνεργάζονται με το μυαλό δίνοντας χώρο στις σκέψεις και τα συναισθήματα να αποτυπωθούν αποτελεί δε μια συμβολική και άυλη έκφραση. Η σχεδίαση είναι γίνει γραμμές, γράμματα, λέξεις, ιδεογράμματα, σύμβολα και γραφικά. Με την κατανόηση των λόγων και των τρόπων κάθε γλώσσας, μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τα εργαλεία που έχουμε ενώ δημιουργούμε νέες σχέσεις και συνδέσεις μαζί τους. Το σχέδιο λοιπόν είναι ένα εργαλείο, αλλά και ένας τρόπος έκφρασης. Είναι επίσης βασική γνώση  για τις σπουδές στις πολυτεχνικές σπουδές και σε κάποιες μάλιστα από αυτές αποτελεί προαιρούμενη γνώση για την είσοδο των μαθητών με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η απουσία του από τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου καθιστά του μαθητές της χώρας μας σχεδιαστικά αναλφάβητους.

 

Τα μαθήματα «Γραμμικό Σχέδιο» και «Ελεύθερο Σχέδιο» είναι Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει ισότιμη εκπαίδευση στους μαθητές με τα άλλα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

 

 

Β. Έχει προστεθεί Β’ Ανάθεση στους κλάδους ΠΕ83,ΠΕ84 στα μαθήματα 1)Εφαρμογές Πληροφορικής και 2)Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ λόγω των προγραμμάτων σπουδών στα προπτυχιακά τμήματα των σχολών προέλευσης των κλάδων αυτών  .

 

Γ. Έχει προστεθεί Γ’ Ανάθεση στους κλάδους ΠΕ81,ΠΕ82 στα μαθήματα 1)Εφαρμογές Πληροφορικής και 2)Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ λόγω των προγραμμάτων σπουδών στα προπτυχιακά τμήματα των σχολών προέλευσης των κλάδων αυτών.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α’  ΤΑΞΗ

 Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ’ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία

ΠΕ02

 

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

 

Μαθηματικά

Αλγεβρα

ΠΕ03

 

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

 

Φυσικές
Επιστήμες

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

 

Χημεία

ΠΕ04.02

ΠΕ85
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 

Βιολογία

ΠΕ04 (04, 03)

ΠΕ04 (01, 02, 05)

ΠΕ87.01

ΠΕ88.01

 

Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ33

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

ΠΕ78

 

Πολιτική Παιδεία
(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και
Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ78

ΠΕ80 (κατά
προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)

ΠΕ02

 

Μηχανική Τεχνολογία και Περιβάλλον

ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84

 

 

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

 

Αγγλικά

ΠΕ06

 

 

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ05/ΠΕ07

 

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΕ86

ΠΕ83, ΠΕ84

 ΠΕ81, ΠΕ82

 

Β΄ ΤΑΞΗ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας- Κοινού Προγράμματος

Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ’ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία

ΠΕ02

 

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

 

Μαθηματικά

Αλγεβρα

ΠΕ03

 

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

 

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

 

Χημεία

ΠΕ04.02

ΠΕ85
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 

 

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05)

ΠΕ87.01

ΠΕ88.01

 

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

ΠΕ86

ΠΕ83, ΠΕ84

 ΠΕ81, ΠΕ82

Εισαγωγή στις Αρχές Γραμμικού και Ελεύθερου Σχεδίου

ΠΕ81

 

 

Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ33

ΠΕ78

 

Φιλοσοφία

ΠΕ02

ΠΕ33

ΠΕ01

ΠΕ78

 

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

 

Αγγλικά

ΠΕ06

 

 

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ05/ΠΕ07

 

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΠΕ02

 

 

Λατινικά

ΠΕ02

 

 

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

 

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

 

 

Γ΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

 

Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ78

 

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

 

Αγγλικά

ΠΕ06

 

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

 

Αρχαία Ελληνικά

ΠΕ02

 

 

Ιστορία

ΠΕ02

 

 

Κοινωνιολογία
(για το σχολικό έτος 2020-2021)

Λατινικά
(από το σχολικό έτος 2021- 2022 και εφεξής)

ΠΕ78
(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ10)

ΠΕ80
(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

 

ΠΕ02

 

 

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

 

Μαθηματικά

ή Βιολογία

ΠΕ03

 

 

ΠΕ04 (04, 03)

ΠΕ04 (01, 02, 05)

ΠΕ88.01 (ΦΕΚ 3215/2020)

ΠΕ87.01

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

 

Χημεία

ΠΕ04.02,

ΠΕ85 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ81

ΠΕ82

 

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ81

 

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

 

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

 

Οικονομία

ΠΕ80 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

ΠΕ78

 

Πληροφορική

ΠΕ86

 

 

           

Αποτέλεσμα των ενεργειών μας μέχρι στιγμής, αποτέλεσε η τροποποίηση των αρχικών αναθέσεων για το νεοεισαγόμενο μάθημα των “Εργαστηρίων Δεξιοτήτων” του Γυμνασίου στο μέρος που αφορά τη Θεματική Ενότητα που σχετίζεται με το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, όπου αναγνωρίζεται με ανάλογη πρόταξη στη σειρά των αναθέσεων, η παρακολούθηση του προγράμματος ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ όπως επίσης και οι προπτυχιακές σπουδές στο ΣΕΠ των αποφοίτων των τεχνολογικών τμημάτων της ΑΣΕΤΕΜ και της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 

 

Γ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ

1. Προσφυγή της ΕΤΕ για ακύρωση της προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Ιστορικό

Στις 10/12/2020 είχε προσδιοριστεί για να συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η από 20/2/2020 αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθμόν 2ΓΕ/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, η οποία ασκήθηκε από την Ένωση και από έξι (6) μέλη της, εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ82 (Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ) και του κλάδου ΠΕ83 (Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), που έχουν όλοι υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση στα πλαίσια της προκήρυξης αυτής. Επί της αιτήσεως ακυρώσεως της ΕΤΕ υπήρξε Παρέμβαση της Υπουργού Παιδείας προς το Σ.Τ.Ε. στις 5 Μαρτίου 2021.  Η υπόθεση αναβλήθηκε αρχικά για τις 8 Απριλίου 2021 και στη συνέχεια για τις 4/11/2021.

Το περιεχόμενο της προσφυγής περιληπτικά:

Με την αίτηση αυτή ακυρώσεως επιδιώκουμε να ακυρωθούν οι ακόλουθες διατάξεις της προκήρυξης, οι οποίες υποστηρίζουμε ότι αντίκεινται στο νόμο και στη συνταγματική αρχή της ισότητας: α) η διάταξη υπό κεφάλαιο Α4, Α5 στη σελ. 1133  και β) η διάταξη υπό κεφάλαιο Γ10 στη σελίδα 1134 , σε συνδυασμό με την επισήμανση περί της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στη σελ. 1137 της προκήρυξης, οι οποίες πλήττουν τα μέλη της πρώτης από εμάς Ενώσεως καθώς μοριοδοτούν ως μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών το πτυχίο συναδέλφων μας αποφοίτων Σχολών του Πολυτεχνείου αναγνωρισμένων ως integratedmaster και μοριοδοτούν ως επιμόρφωση την πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια άλλων υποψηφίων  που έχουν λάβει αυτοτελώς σχετικό πιστοποιητικό εκ των αναφερόμενων στο Παράρτημα Ε΄ της προκήρυξης.

Ειδικότερα:

Α. Σύμφωνα με τη διάταξη του κεφ. Α4,Α5 της προκήρυξης ως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους που λαμβάνει είκοσι (20) μονάδες θεωρείται και ο  ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integratedmaster) κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄). Ωστόσο, στο άρθρο 57  του Νόμου 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13/29-01-2019)  υπό τον τίτλο «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης» ορίζεται ότι ο  αξιολογικός πίνακας Α΄ καταρτίζεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής: α) Ακαδημαϊκά Προσόντα:…… ββ)Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: είκοσι (20) μονάδες, ήτοι είναι ξεκάθαρο ότι η μοριοδότηση μεταπτυχιακών τίτλων αφορά αυτούς με ελάχιστη διάρκεια ενός (1)  ακαδημαϊκού έτους. Εάν ο νομοθέτης επιθυμούσε να συμπεριλάβει στην παραπάνω διάταξη και το integrated master θα το είχε πράξει και θα αναγραφόταν τούτο ρητώς , δεδομένου ότι ο Νόμος 4485/2017 που με το προπαρατιθέμενο  άρθρο 46 θεσμοθέτησε το ενσωματωμένο σε βασικό τίτλο σπουδών μεταπτυχιακό, είναι προγενέστερος του Νόμου 4589/2019. Πέραν τούτου, η χρονική διάρκεια του integratedmaster είναι απροσδιόριστη και, ως εκ τούτου, δεν πληροί την προϋπόθεση που τάσσει  το άρθρο 57 παρ. ββ του Νόμου 4589/2019 για μεταπτυχιακό τίτλο ελάχιστης διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, ώστε να μοριοδοτηθεί με είκοσι (20) μονάδες ο συγκεκριμένος τίτλος.

Περαιτέρω, η μοριοδότηση του integratedmaster  και ως βασικού τίτλου σπουδών και ως μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσκρούει στο άρθρο 61  παρ. 4 περ. β΄ του Νόμου  4589/2019   περί της κατάρτισης προσωρινών και τελικών αξιολογικών πινάκων, όπου ορίζεται ρητά ότι: «Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, προσόν το οποίο αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού για τον κλάδο για τον οποίο τίθεται υποψηφιότητα, δεν μοριοδοτείται». Επομένως, το integratedmaster που συνιστά τυπικό προσόν διορισμού, καθώς τούτο διαθέτουν οι απόφοιτοι των Σχολών του Πολυτεχνείου τα πτυχία των οποίων συνιστούν τυπικό προσόν κατάταξης και διορισμού των κλάδων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83 και ΠΕ84, δεν δύναται να μοριοδοτηθεί δύο φορές. Εάν ο νομοθέτης ήθελε να ορίσει κάτι διαφορετικό αναφορικά με το integratedmaster θα το είχε ρητά προβλέψει και, ως εκ τούτου, ο ΑΣΕΠ κατά παράβαση της ως άνω διάταξης του άρθρου 61 παρ. 4 περ. β΄ του Νόμου 4589/2019, ήτοι κατά τρόπο εντελώς αυθαίρετο, αφού τούτο δεν βρίσκει κανένα απολύτως έρεισμα στο νόμο, μοριοδοτεί τον ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών (integratedmaster) που αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού  και ως μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους με είκοσι (20) μονάδες. 

Εξάλλου η αρχή ότι το ίδιο τυπικό προσόν δεν δύναται να μοριοδοτηθεί  δύο φορές διέπει όλη φιλοσοφία των προσλήψεων και διορισμών. Ο κανόνας αυτός, άλλωστε, τυγχάνει εφαρμογής και στα πλαίσια της επίμαχης προκήρυξης, καθώς εφαρμόζεται και στον κλάδο των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών και των εκπαιδευτικών  πληροφορικής.Συγκεκριμένα, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, η γνώση της Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ΄ της προκήρυξης δεν μοριοδοτείται στους αξιολογικούς πίνακες των κλάδων ΠΕ05 (ΓΑΛΛΙΚΗΣ) , ΠΕ06 (ΑΓΓΛΙΚΗΣ), ΠΕ07 (ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ), ΠΕ34 (ΙΤΑΛΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) και ΠΕ40 (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) αντίστοιχα. Ομοίως και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή  που αποδεικνύεται όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β΄ της προκήρυξης, δεν μοριοδοτείται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ). Τούτα ορίζονται ρητά στο Κεφάλαιο Γ΄  υποκεφ. Β και Γ9 της οικείας προκήρυξης.

Με την μοριοδότηση με είκοσι (20) μονάδες  των πτυχιούχων των Σχολών του Πολυτεχνείου ως κατόχων integratedmaster  στις κατηγορίες ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83 και ΠΕ84 λαμβάνει χώρα  μία παράνομη και προκλητικήπριμοδότηση των πτυχιούχων σχολών του Πολυτεχνείου έναντι των αποφοίτων των αντίστοιχων σχολών της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., οι οποίοι είναι μέλη του πρώτου από εμάς αιτούντος σωματείου, μεταξύ των οποίων είμαστε και οι δεύτερη έως και έβδομος από εμάς.  Εν προκειμένω, δηλαδή,  σύμφωνα με την επίμαχη κανονιστική διάταξη της προσβαλλόμενης προκήρυξης οι κάτοχοι πτυχίου π.χ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Ε.Ι.  ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Ε.Ι. του Κλάδου ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ , που είναι προγράμματα 5ετούς φοιτήσεως αναγνωρισμένα ως integratedmasters θα μοριοδοτηθούν και για τον βασικό τίτλο σπουδών τους  που αποτελεί απαραίτητο τυπικό προσόν διορισμού και  παραλλήλως θα μοριοδοτηθούν με είκοσι (20) μονάδες και ως κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και, επομένως, θα πριμοδοτηθούν έναντι των πτυχιούχων Τεχνολόγων Πολιτικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων ή Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Οι κάτοχοι πτυχίου Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Ε.Ι. π.χ. του Κλάδου ΠΕ82, που είναι προγράμματα 5ετούς φοιτήσεως αναγνωρισμένα ως integratedmasters, θα μοριοδοτηθούν και για τον βασικό τίτλο σπουδών τους που αποτελεί απαραίτητο προσόν διορισμού και παραλλήλως θα μοριοδοτηθούν με είκοσι (20) μονάδες ως κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και, επομένως, θα πριμοδοτηθούν έναντι των πτυχιούχων Τεχνολόγων Μηχανολόγων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Οι κάτοχοι πτυχίου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Α.Ε.Ι. π.χ. του Κλάδου ΠΕ83, που είναι προγράμματα 5ετούς φοιτήσεως αναγνωρισμένα ως integratedmasters, θα μοριοδοτηθούν και για τον βασικό τίτλο σπουδών τους που αποτελεί απαραίτητο προσόν διορισμού και παραλλήλως θα μοριοδοτηθούν με είκοσι (20) μονάδες ως κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και, επομένως, θα πριμοδοτηθούν έναντι των πτυχιούχων Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων  ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Τέλος, οι κάτοχοι πτυχίου Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Ε.Ι. π.χ. του Κλάδου ΠΕ84, που είναι προγράμματα 5ετούς φοιτήσεως αναγνωρισμένα ως integratedmasters, θα μοριοδοτηθούν και για τον βασικό τίτλο σπουδών τους που αποτελεί απαραίτητο προσόν διορισμού και παραλλήλως θα μοριοδοτηθούν με είκοσι (20) μονάδες ως κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και, επομένως, θα πριμοδοτηθούν έναντι των πτυχιούχων Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών Α.Σ. ΠΑΙ.Τ.Ε..

Ως εκ των ανωτέρω, με την διάταξη αυτή  λαμβάνει χώρα μία προφανέστατα άνιση διαδικασία αξιολογήσεως, συγκρίσεως και μοριοδοτήσεως των υποψηφίων, καθώς το ΑΣΕΠ εν προκειμένω μεταχειρίζεται με προδήλως άνισο και αναξιοκρατικό τρόπο τους πτυχιούχους οδηγώντας σε αυθαίρετο και μη βασιζόμενο στο νόμο, προβάδισμα ορισμένων κατηγοριών πτυχιούχων, αυτών που κατέχουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integratedmaster) έναντι των κατόχων πτυχίων Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83 και ΠΕ84 αντίστοιχα) πενταετούς αντίστοιχα κύκλου σπουδών. Η ανισότητα δε αυτή λαμβάνει χώρα αφενός χωρίς να βρίσκει έρεισμα στο νόμο, ως προεκτέθηκε, αφετέρου μόνο εκ του γεγονότος ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων της παρούσας προκήρυξης έχει εκδοθεί για τα τμήματα των Σχολών του Πολυτεχνείου σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί υπαγωγής των τμημάτων αυτών στις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), ενώ ακόμη και οι απόφοιτοι της ΑΣΠΑΙΤΕ – μέλη της πρώτης από εμάς, που έχουν ολοκληρώσει δέκα υποχρεωτικά ακαδημαϊκά εξάμηνα, όπως είναι και ο έβδομος από εμάς αιτών, δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω της μη συντέλεσης της σχετικής διοικητικής διαδικασίας για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.να επικαλεστούν την κατοχή αδιάσπαστου τίτλου σπουδών.

Επιπλέον, η επίμαχη κανονιστική διάταξη της προκήρυξης λαμβάνει χώρα κατά παράβαση του ίσου μέτρου κρίσεως όσον αφορά στους πτυχιούχους σχολών που χορηγούν integratedmaster και στους αποφοίτους της ΑΣΠΑΙΤΕ που έχουν μετά την απόκτηση του τυπικού τίτλου σπουδών τους λάβει και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, οι οποίοι διαθέτουν πλην του βασικού τίτλου σπουδών που συνιστά τυπικό προσόν διορισμού και χωριστούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και μολα ταύτα θα μοριοδοτηθούν με τον ίδιο τρόπο όπως και οι απόφοιτοι των σχολών του Πολυτεχνείου που χορηγούν integratedmaster. 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι εισάγεται άνιση μεταχείριση μεταξύ των διοριστέων πτυχιούχων σχολών του Πολυτεχνείου έναντι των πτυχιούχων  τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. , η οποία λαμβάνει χώρα παρά το νόμο, αφού μολονότι όλες οι συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων είναι κάτοχοι τυπικών τίτλων σπουδών που αποτελούν προσόντα διορισμού, οι πτυχιούχοι των σχολών  του Πολυτεχνείου πριμοδοτούνται επιπροσθέτως,  έναντι των κατόχων αντίστοιχων πτυχίων της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και είναι σαφές ότι με την προσμέτρηση του integratedmaster  ως μεταπτυχιακού θα υπάρξει ανατροπή της έως σήμερα αναλογίας διοριστέων πτυχιούχων πολυτεχνείων έναντι των αποφοίτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Β. Αναφορικά με τη διάταξη του κεφ. Γ10) της προσβαλλόμενης προκήρυξης, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η μοριοδότηση επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο, σε συνδυασμό με την επισήμανση περί της μοριοδότησης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στη σελ. 1137 της προκήρυξης, υποστηρίζουμε ότι  η κανονιστική αυτή διάταξη δεν βρίσκει ομοίως έρεισμα στο νόμο και παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας για τους παρακάτω λόγους:

Η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σύμφωνα με την επισήμανση στη σελ. 1134 της προσβαλλόμενης προκήρυξης ότι «οι υποψήφιοι που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (παρ.3, άρθρο 54 του ν.4589/2019)», προτάσσει τους υποψήφιους που την διαθέτουν έναντι αυτών που δεν τη διαθέτουν. Ως εκ τούτου, συνιστώντας τυπικό προσόν που οδηγεί σε πρόταξη των υποψηφίων, δεν δύναται παραλλήλως να μοριοδοτείται ταυτόχρονα και ως επιμόρφωση κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω υπό κεφ. Α2 της παρούσας. Ήτοι η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια , πληρούσα τις προϋποθέσεις της επιμόρφωσης που τάσσει η οικεία προκήρυξη (επιμόρφωση διάρκειας 300 ωρών που πραγματοποιήθηκε σε διάστημα τουλάχιστον 7 μηνών), δεν δύναται να μοριοδοτηθεί ταυτόχρονα και ως επιμόρφωση αφού οδηγεί παραλλήλως σε πρόταξη των υποψηφίων που την κατέχουν. Η μοριοδότηση της πιστοποιημένη παιδαγωγικής επάρκειας ως επιμόρφωσης προσκρούει στο άρθρο 61  παρ. 4 περ. β΄ του Νόμου  4589/2019 όπου ορίζεται ρητά ότι: «Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, προσόν το οποίο αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού για τον κλάδο για τον οποίο τίθεται υποψηφιότητα, δεν μοριοδοτείται» και αντίκειται στην φιλοσοφία της αξιολόγησης των κριτηρίων των διορισμών ως προεκτίθεται στο κεφ. Α2 της παρούσας.

Περαιτέρω, η μοριοδότηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ως «επιμόρφωση»με δύο (2) μονάδες  θα παραβίαζε  την αρχή της ισότητας διότι οι σπουδές των μελών της Ενώσεώς μας  ενσωματώνουν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στο βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος, όμως, δεν μοριοδοτείται χωριστά και ως επιμόρφωση. Ήτοι, ως κάτοχοι πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας προτασσόμαστε έναντι των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, πλην, όμως,  το προσόν αυτό, ως ενσωματωμένο στον τυπικό τίτλο σπουδών μας που αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού, δεν μοριοδοτείται επιπρόσθετα και ως επιμόρφωση. Εξ αυτού του λόγου υφίσταται ο κίνδυνος συνυποψήφιοί μας , απόφοιτοι άλλων σχολών κάτοχοι τίτλων σπουδών εκ των αναφερόμενων στις σελ. 1126-1127 της οικείας προκήρυξης,  που έχουν λάβει επιπροσθέτως και πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εκ των αναφερόμενων στο Παράρτημα Ε΄ της οικείας προκήρυξης (π.χ. πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του ετήσιου προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), πέραν του ότι προτάσσονται όπως και εμείς στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης ως έχοντες παιδαγωγική επάρκεια, να λάβουν και την επιπλέον μοριοδότηση της «επιμόρφωσης» για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής τους επάρκειας. Είναι προφανές ότι τυχόν μοριοδότηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και ως επιμόρφωσης των συνυποψηφίων μας αυτών εισάγει άνιση μεταχείριση των διοριστέων αποφοίτων άλλων σχολών έναντι των αποφοίτων εκπαιδευτικών της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που ενσωματώνουν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στο βασικό τίτλο σπουδών τους.

Για την νομική ενίσχυση της προσφυγής καταθέσαμε προς την ΑΣΠΑΙΤΕ το παρακάτω έγγραφο:

Μαρούσι, 10 / 03 / 2021

Αρ. Πρωτ. 16

Προς: Κύριο Γεώργιο Χατζαράκη

Πρόεδρο ΔΕ ΑΣΠΑΙΤΕ

ΘΕΜΑ: Απόφαση ΔΕ ΑΣΠΑΙΤΕ για την προσφυγή των αποφοίτων στο ΣτΕ

Κύριε Πρόεδρε,

Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2021, στην οποία συμμετείχατε εσείς και ο Αντιπρόεδρος κ. Σπύρος Πανέτσος, συμφωνήσαμε να μας αποστείλετε απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία θα ενισχύει την επιχειρηματολογία των αποφοίτων ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ και Τεχνολογικών Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ, κατά την εκδίκαση της προσφυγής στο ΣτΕ, για την σε βάρος των αποφοίτων της Σχολής, παράνομη μοριοδότηση του ΑΣΕΠ για τους διορισμούς εκπαιδευτικών. Επειδή βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της δίκης παρακαλούμε για τις ενέργειές σας το συντομότερο δυνατόν.

Το ΔΣ της ΕΤΕ

———————-

Δυστυχώς και παρά τις τηλεφωνικές πιέσεις που ασκήσαμε, το έγγραφο που ζητήσαμε δεν μας δώθηκε ποτέ και αυτή τη στιγμή για την εκδίκαση στις 4/11/2021 έχουμε το παλιό έγγραφο της πρώην ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ επί Προεδρίας του κ Σαριδάκη!

 

Το προσωρινό ΔΣ της ΕΤΕ έκανε όποιες παρεμβάσεις μπορούσε για την  εξασφάλιση του  μεγαλύτερου δυνατού αριθμού διοριστέων στις ειδικότητες των αποφοίτων μας. Επίσης τη Δευτέρα 28/06/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεσυνάντηση   με Αναπληρωτές συναδέλφους, πτυχιούχους ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (τεχνολογικών τμημάτων) κατά την οποία έγινε διεξοδική συζήτηση για θέματα που τους αφορούν όπως η  προσφυγή της ΕΤΕ κατά της προκήρυξης του ΑΣΕΠ  και προτάθηκαν τρόποι παρεμβάσεων για τους επικείμενους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών.

Αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκήσαμε ήταν η επίτευξη των μέγιστων δυνατών διορισμών στους κλάδους μας.

 

2. Αναγνώριση πιστοποιητικών και πτυχίων ΣΕΛΕΤΕ και ΑΣΠΑΙΤΕ ως αποκλειστικών πρόσθετων δικαιολογητικών Παιδαγωγικής Επάρκειας

Αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκήσαμε το προηγούμενο διάστημα και των επαφών που είχαμε με τον κ. Βούτσινο, για το ρόλο της ΑΣΠΑΙΤΕ ήταν η με αριθμ. πρωτ. 660/5/19399   πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία μεταξύ των πρόσθετων δικαιολογητικών για το εκπαιδευτικό προσωπικό συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας (ΠΔΕ) αποκλειστικά από ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ και ΕΠΠΑΙΚ/ΑΣΠΑΙΤΕ, ενώ δεν αναγνωρίζονται τα αντίστοιχα ΠΔΕ που χορηγούν άλλα ΑΕΙ με την παρακολούθηση ομάδας παιδαγωγικών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των σπουδών. Η εξέλιξη αυτή, αν και δεν αφορά άμεσα τα μέλη μας ενισχύει θεσμικά την ΑΣΠΑΙΤΕ και τη βαρύτητα όλων των πτυχίων που αυτή ή η ΣΕΛΕΤΕ χορηγούν στον τομέα των Παιδαγωγικών Σπουδών.

 

Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

1. Διαπίστευση Erasmus

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα Συντονισμού, απένειμε στην ΕΤΕ τη Διαπίστευση Erasmus με κωδικό 2020-1-EL01-KA120-VET-094697. Με τη διαπίστευση αυτή η ΕΤΕ αποκτά απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος (2021-2027) στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης..

Οι στόχοι της διαπίστευσης είναι οι παρακάτω:

Στόχος 1

Η προετοιμασία και η πρόβλεψη για την επιτυχή διαχείριση κρίσεων στους εκπαιδευτικούςοργανισμούς (ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. κ.λπ..) και η εφαρ H Διαπίστευση Erasmus ισχύει από 1 Μαρτίου 2021 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2027, αξιολογήθηκε δε από το ΙΚΥ με 100/100 μογή του σχεδίου πολιτικής άμυνας τους.

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί στους οποίους δραστηριοποιούνται τα μέλη μας είναι χώροι στους οποίους είναι απαραίτητο το σχέδιο πολιτικής άμυνας του σχολείου για την ασφάλεια των μαθητών μας και των εκπαιδευτικών μας. Η φύση των εργαστηριακών χώρων των σχολείων μας στην επαγγελματική εκπαίδευση αλλά και τα εργαστήρια τεχνολογίας των γυμνασίων και λυκείων της χώρας αποτελούν χώρους ιδιαίτερης επικινδυνότητας αν δεν έχουν επιμεληθεί μέσα από το πλαίσιο της ασφάλειας και της άρσης των επικινδυνοτήτων. Παράλληλα έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα για τα οποία θα πρέπει να έχει ληφθεί μέριμνα πρόβλεψης για πιθανά τέτοια σενάρια.

Με την λήξη της δράσης μας αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από την επιμέλεια των χώρων εργασίας των συναδέλφων μας αλλά ευρύτερα αποτελέσματα θα έχουμε από την παρουσίαση των ενεργειών που θα γίνουν σε σχολεία των αρμοδιοτήτων μας. Οι δράσεις των μελών μας θα αποτυπωθούν σε ειδικό χώρο που θα διαμορφωθεί στην ιστοσελίδα μας για την δημοσιοποίηση ενεργειών σε σχολεία την ελληνικής επικράτειας.

Θα χρησιμοποιηθούν ανοιχτά συστήματα διαχείρισης και καταγραφής των δραστηριοτήτων μας.

Θα δημιουργηθεί ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα αποσταλεί σε όλα τα σχολεία της χώρας με ηλεκτρονικό ταχυδρομεία ζητώντας από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν για την δράση μας και να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο για τις ενέργειες που έχουν κάνει στα σχολεία τους στο πλαίσιο αυτό. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε ημερίδα που θα γίνει από την ΕΤΕ και στην ιστοσελίδα της ένωσης μας. Παράλληλα θα βγει και δελτίο τύπου το οποίο θα ενημερώνει το ευρύτερο κοινό για την δράση μας αυτή δίνοντας πληροφορίες για το πως μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα.

Στόχος 2

H περιβαλλοντική διαχείριση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως μέσο για την επίτευξη μιας αειφόρου κοινωνίας.

Το περιβάλλον είναι πηγή ζωής για τον άνθρωπο και η συνεχής προσπάθεια για την προστασία του στο πλαίσιο της Αειφορίας είναι υποχρέωση του σύγχρονου ανθρώπου. Οι τεχνολογίες της διαχείρισης απορριμμάτων, εξεύρεσης λύσεων αποθήκευσης ενέργειας και η παραγωγή ενέργειας μέσω τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ένα διαρκές ζητούμενο.

Η δημιουργία δράσεων εντός της ένωσης και η δημιουργία ενός προτύπου διαχείρισης των γραφείων της ένωσης μέσα στο πλαίσιο της Αειφορίας θα είναι το πρώτο αποτέλεσμα. Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα όμως θα έχουμε από την αλλαγή στάσης των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών στη δράση και με την διάχυση των αποτελεσμάτων στα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και κατ’ επέκταση στην εκπαιδευτική κοινότητα και τελικά στην κοινωνία.

Θα χρησιμοποιηθούν ανοιχτά συστήματα διαχείρισης και καταγραφής των δραστηριοτήτων και θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της δράσης μας αυτής μέσω σταθμισμένου ερωτηματολογίου το οποίο θα αποσταλεί σε όλα τα σχολεία της χώρας με ηλεκτρονικό ταχυδρομεία ζητώντας από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν για την δράση μας και να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο για τις ενέργειες που έχουν κάνει στα σχολεία τους στο πλαίσιο αυτό. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε ημερίδα που θα γίνει από την ΕΤΕ και στην ιστοσελίδα της ένωσης μας. Παράλληλα θα βγει και δελτίο τύπου το οποίο θα ενημερώνει το ευρύτερο κοινό για την δράση μας αυτή δίνοντας πληροφορίες για το πως μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα.

Στόχος 3

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η αποδοχή της διαφορετικότητας ως μέσο προόδου και αδελφοποίησης των κοινωνιών.

Η προώθηση της ένταξης και της ευαισθητοποίησης για θέματα συμπερίληψης και της

ποικιλομορφίας στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας είναι ζητούμενο για την σημερινή εκπαίδευση. Η εκμάθηση και η λήψη των πρώτων βημάτων για το σχεδιασμό μιας τάξης χωρίς αποκλεισμούς και τη διδασκαλία της πολυπολιτισμικής ευαισθητοποίησης στους μαθητές σας αποτελούν στόχο μας.

Αναμένουμε τα αποτελέσματα να είναι ορατά ήδη με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους εφαρμογής της δράσης και τα αποτελέσματα της δράσης μας αυτής θα αφήσουν τον θετικό αντίκτυπο τους στο εργασιακό περιβάλλον των μελών μας κατά τα επόμενα έτη και στους μαθητές που θα έχουν.

Θα οργανωθούν συλλογικές δράσεις ευαισθητοποίησης για τα μέλη του οργανισμού μας και θα θεσπισθεί διαγωνισμός ετερότητας με εικαστικό περιεχόμενο. Θα χρησιμοποιηθούν ανοιχτά συστήματα διαχείρισης (πχ. καταγραφής , χρονικού προγραμματισμού και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων μας ) και θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της δράσης μας αυτής μέσω σταθμισμένου ερωτηματολογίου το οποίο θα αποσταλεί σε όλα τα σχολεία της χώρας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ζητώντας από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν για την δράση μας και να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο για τις ενέργειες που έχουν κάνει στα σχολεία τους στο πλαίσιο αυτό. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε ημερίδα διάχυσης που θα γίνει από την ΕΤΕ όπως και στην ιστοσελίδα της ένωσης μας. Παράλληλα θα βγει και δελτίο τύπου το οποίο θα ενημερώνει το ευρύτερο κοινό για την δράση μας αυτή δίνοντας πληροφορίες για το πως μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα.

Στόχος 4

Την γνωριμία των εκπαιδευτικών της ένωσης με καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης και την παρότρυνση τους να τα εφαρμόσουν στην πράξη.

Θα χρησιμοποιηθούν ανοιχτά συστήματα διαχείρισης και καταγραφής των δραστηριοτήτων και θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της δράσης μας αυτής μέσω σταθμισμένου ερωτηματολογίου το οποίο θα αποσταλεί σε όλα τα σχολεία της χώρας με ηλεκτρονικό ταχυδρομεία ζητώντας από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν για την δράση μας και να απαντήσουν σεερωτηματολόγιο για τις ενέργειες που έχουν κάνει στα σχολεία τους στο πλαίσιο αυτό. Τααποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε ημερίδα που θα γίνει από την ΕΤΕ και στηνιστοσελίδα της ένωσης μας. Παράλληλα θα βγει και δελτίο τύπου το οποίο θα ενημερώνει τοευρύτερο κοινό για την δράση μας αυτή δίνοντας πληροφορίες για το πως μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να φανούν ήδη από την προετοιμασία των μελών μας για την

υλοποίηση του στόχου αυτού και φυσικά θα συνεχίσουν κατά το σύνολο της εκπαιδευτικής καριέρας των μελών μας. Η θετική στάση των μελών μας θα επηρεάσει θετικά και τους μαθητές τους και θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των μαθητών μας στη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων στη συνέχεια των σπουδών τους.

Θα χρησιμοποιηθούν ανοιχτά συστήματα διαχείρισης και καταγραφής των δραστηριοτήτων και θααξιολογηθούν τα αποτελέσματα της δράσης μας αυτής μέσω σταθμισμένου ερωτηματολογίου τοοποίο θα αποσταλεί σε όλα τα σχολεία της χώρας με ηλεκτρονικό ταχυδρομεία ζητώντας από τουςσυναδέλφους εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν για την δράση μας και να απαντήσουν σεερωτηματολόγιο για τις ενέργειες που έχουν κάνει στα σχολεία τους στο πλαίσιο αυτό. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε ημερίδα που θα γίνει από την ΕΤΕ και στην ιστοσελίδα της ένωσης μας. Παράλληλα θα βγει και δελτίο τύπου το οποίο θα ενημερώνει τοευρύτερο κοινό για την δράση μας αυτή δίνοντας πληροφορίες για το πως μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα.

Στόχος 5

Η τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση στην εκπαίδευση καθώς και τεχνολογίες ΒΙΜ (Πληροφορίες Μοντελοποίησης Κτιρίου).

Η τρισδιάστατη σχεδίαση και η τρισδιάστατη εκτύπωση αποτελούν καινοτομία στον χώρο της παραγωγής και είναι ταχύτατα εξελισσόμενες. Η ολοκληρωμένη δε διαχείριση των κατασκευών μέσα από τις διαδικασίες μοντελοποίησης των στοιχείων τους επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών μελλοντικών προβλημάτων στις κατασκευές. Επιτρέπουν δε την ολιστική προσέγγιση της κατασκευής και την επιτυχή έλεγχο της κατά τη διάρκεια ζωής του έργου.

Με την λήξη της δράσης μας αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από την ενεργοποίηση των μελών μας στη δημιουργία 3D σχεδίων και την 3D εκτύπωση των δημιουργιών τους με τους μαθητές τους. Θα οργανωθεί έκθεση 3D δημιουργιών από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στην κινητικότητα παράλληλα με την ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων. Οι δράσεις των μελών μας θα αποτυπωθούν και στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ.

Η πρόοδος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα παρακολουθηθούν και θα αξιολογηθούν μέσω ανοιχτών συστήματα διαχείρισης και καταγραφής των δραστηριοτήτων της κινητικότητας. Τα αποτελέσματα της δράσης μας αυτής θα αξιολογηθούν και μέσω σταθμισμένου ερωτηματολογίου το οποίο θα αποσταλεί σε όλα τα σχολεία της χώρας με ηλεκτρονικό ταχυδρομεία ζητώντας από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν για την δράση μας και μας πουν την γνώμη τους σε σχέση με την δράση αυτή και αν θα έκαναν κάτι παρόμοιο στα σχολεία τους . Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιαστούν σε ημερίδα που θα γίνει από την ΕΤΕ και στην ιστοσελίδα της ένωσης μας.

Παράλληλα θα βγει και δελτίο τύπου το οποίο θα ενημερώνει το ευρύτερο κοινό για την δράση μας αυτή δίνοντας πληροφορίες για το πως μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα.

Στόχος 6

Η ενσωμάτωση και η εφαρμογή των γεωγραφικών συστήματα πληροφοριών (GIS) στην εκπαίδευση και στις δραστηριότητες των μηχανικών.

Η γεωχωρική πληροφορία είναι ένα σύγχρονο εργαλείο στην προσπάθεια για λειτουργικές και σύγχρονες μεγαλουπόλεις οι οποίες τείνουν να γίνουν ο κανόνας για τα περισσότερα κράτη του κόσμου μας. Η ικανότητα χρήσης γεωραφικών συστημάτων πληροφοριών αποτελεί ζητούμενο για τον σύγχρονο επαγγελματία. Οι εκπαιδευτικοί της ένωσης μας όντας και μηχανικοίμέσα από την διδασκαλία τους στην επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να συμβάλλουν στον γεωπληροφορικό γραμματισμό των μαθητών τους και των μελλοντικών πολιτών της χώρας μας. Οι GIS τεχνολογίες έχουν πεδία εφαρμογής σε πολλούς επιστημονικούς χώρους (π.χ Κτηματολόγιο, πλοήγηση κλπ.)

Αναμένουμε να δούμε αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της δράσης με την σχετική θεματολογία αλλά και σε όλες τις δράσεις που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια με την χρήση GIS λειτουργικών συστημάτων.

Θα χρησιμοποιηθούν ανοιχτά συστήματα διαχείρισης και καταγραφής των δραστηριοτήτων και θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της δράσης μας αυτής μέσω σταθμισμένου ερωτηματολογίου το οποίο θα αποσταλεί σε όλα τα σχολεία της χώρας με ηλεκτρονικό ταχυδρομεία ζητώντας από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν για την δράση μας και να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο για τις ενέργειες που έχουν κάνει στα σχολεία τους στο πλαίσιο αυτό. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε ημερίδα που θα γίνει από την ΕΤΕ και στην ιστοσελίδα της ένωσης μας. Παράλληλα θα βγει και δελτίο τύπου το οποίο θα ενημερώνει το ευρύτερο κοινό για την δράση μας αυτή δίνοντας πληροφορίες για το πως μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα.

Στόχος 7

Καινοτόμες διαδικασίες και τεχνολογίες στον χώρο του μηχανικού.

Οι εκπαιδευτικοί της επαγγελματικής εκπαίδευσης, μέλη της ένωσης μας θα ενημερωθούν για

καινοτόμες διαδικασίες και τεχνολογίες στον ευρύτερο χώρο του μηχανικού, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του τεχνολογικού κόσμου μέσω της μεταφοράς της γνώσης τους αυτής στους μαθητές του και ενεργοποιώντας τους το ενδιαφέρον για τους τομείς αυτούς.

Αναμένουμε τα αποτελέσματα να είναι ορατά ήδη με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους εφαρμογής της δράσης και τα αποτελέσματα της δράσης μας αυτής θα αφήσουν τον θετικό αντίκτυπο τους στο εργασιακό περιβάλλον των μελών μας κατά τα επόμενα έτη και στους μαθητές που θα έχουν.

Θα χρησιμοποιηθούν ανοιχτά συστήματα διαχείρισης και καταγραφής των δραστηριοτήτων και θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της δράσης μας αυτής μέσω σταθμισμένου ερωτηματολογίου το οποίο θα αποσταλεί σε όλα τα σχολεία της χώρας με ηλεκτρονικό ταχυδρομεία ζητώντας από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν για την δράση μας και να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο για τις ενέργειες που έχουν κάνει στα σχολεία τους στο πλαίσιο αυτό. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε ημερίδα που θα γίνει από την ΕΤΕ και στην ιστοσελίδα της ένωσης μας. Παράλληλα θα βγει και δελτίο τύπου το οποίο θα ενημερώνει το ευρύτερο κοινό για την δράση μας αυτή δίνοντας πληροφορίες για το πως μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα.

2. Υποβολή νέου σχεδίου κινητικότητας

Το προσωρινό ΔΣ της ΕΤΕ υπέβαλλε προς έγκριση σχέδιο κινητικότητας μέσα στο 2022, με τίτλο “Καινοτόμες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση”. Το σχέδιο περιλαμβάνει δύο ροές με 14 συμμετέχοντες η κάθε μία. Η πρώτη είναι προγραμματισμένη για τη Δρέσδη της Γερμανίας το χρονικό διάστημα 20-26 Μαρτίου 2022, με θεματικό αντικείμενο τη Ρομποτική και η δεύτερη την Αλμάδα  της Πορτογαλίας το χρονικό διάστημα 29-8 έως 2/9 του 2022 με θεματικό αντικείμενο “Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας & Ελεύθερα Διαδικτυακά Εργαλεία στην Εκπαίδευση”. Περιμένουμε την έγκριση της πρότασης.

3. Παράταση εγκεκριμένων σχεδίων κινητικότητας

Επίσης στις 12-7-21 υποβάλλαμε προς το ΙΚΥ, αίτημα δωδεκάμηνης παράτασης  εγκεκριμένου σχεδίου  με προορισμό το Κόβεντρυ της Μεγάλης Βρετανίας (2 ροές των 14 συμμετεχόντων), με κωδικό σύμβασης 2020-1-EL01-KA116-078579, το οποίο λόγω της πανδημίας δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Η εν λόγω νέα σύμβαση υπεγράφη από την ΕΤΕ στις 05-08-2021.

 

 

Ε. ΣΥΝΕΔΡΙΑ–ΗΜΕΡΙΔΕΣ –ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 

1. Διαδικτυακές επιμορφώσεις:

Η ΕΤΕ πραγματοποίησε τις δύο προαναφερόμενες στην αρχή διαδικτυακές επιμορφωτικές εκδηλώσεις. Στις προθέσεις μας ήταν πριν το καλοκαίρι να υλοποιήσουμε άλλες δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό λόγω μη διαθεσιμότητας των εισηγητών εκείνη τη χρονική περίοδο.

2. Δημοσίευση απαντήσεων θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ

Η ΕΤΕ με την πολύτιμη συνεισφορά των μελών της δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της, τις απαντήσεις των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων 2021 για τα ΕΠΑΛ.

Την επιμέλεια της λύσης των θεμάτων και της παρουσίασής τους στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ, υπό τον συντονισμό της Υπ. Επιστημονικών Θεμάτων του ΔΣ κας. Νικόλ Βρυσούλη είχαν:

Πολιτικοί 

Ηλεκτρολόγοι

Ηλεκτρονικοί

Μηχανολόγοι

Παπαθανασίου Νίκος

Βασιλική Ρίζου

Κωσταμένα Ελένη 

Νικολακάκos Μιλτιάδης

Κολετζάκης Νεκτάριος

Βαφειαδάκη Έλλη

Λυκίδης Ευστάθιος

Κοκολιού Ευφροσύνη

 

 

 

Ηλιόπουλος Παναγιώτης

 

3. Δημιουργία επιστημονικών ομάδων εργασίας

Το προσωρινό ΔΣ της ΕΤΕ, ενόψει της Εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών και επιμορφωτικού υλικού του ΙΕΠ (Πράξεις: «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543), όπως επίσης και λόγω των επικείμενων αλλαγών στα Προγράμματα Σπουδών του Γυμνασίου, προχώρησε στη συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών από μέλη της ΕΤΕ, προκειμένου να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση από την ΕΤΕ και να υποβληθεί στους αντίστοιχους φορείς.

Στα πλαίσια αυτά υπήρξαν τηλεδιασκέψεις μεταξύ των μελών των αντίστοιχων ομάδων οι οποίες κατέληξαν σε εισηγήσεις προς το προσωρινό ΔΣ της ΕΤΕ, το οποίο με το πρακτικό 10/ 1-7-21 κατέληξε στη σύνταξη και αποστολή πρότασης με το ΑΠ34/2-7-21 έγγραφο  της , στους παρακάτω φορείς:

 

1. ΥΠΑΙΘ, Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Α

2. ΥΠΑΙΘ, Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , Τμήμα Α

3. ΥΠΑΙΘ, Γενική Γραμματεία ΕΕΚ & ΔΒΜ

4. Ι.Ε.Π.    Τμήμα Β

 

4. Προτάσεις της ΕΤΕ για τομείς των ΕΠΑΛ – Τεχνολογία Γυμνασίου & ΣΕΠ

Α. Εισαγωγή

 

Τόσο οι επιστημονικές μελέτες, όσο και οι αποτυχία των πρακτικών που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα δείχνουν ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη τακτική για την επιλογή τομέων και ειδικοτήτων από τους φορείς της ΕΕΚ. Διαφορετικά θα οδηγηθούμε και πάλι σε αποτυχημένες, για την Ελληνική κοινωνία και οικονομία, πολιτικές οι οποίες θα βασίζονται σε παγιωμένες συντεχνιακές λογικές.

Οι αλλαγές πρέπει να μελετηθούν και να αποφασιστούν ταυτόχρονα, ώστε το τοπίο της ΕΕΚ, επίπεδα 4 και 5, να είναι ξεκάθαρο. Βάση είναι οι ειδικότητες του ΕΠΑΛ (επίπεδο 4) και οι ειδικότητες  της τάξης Μαθητείας και των ΙΕΚ “να χτίζονται” πάνω σε αυτές (επίπεδο 5).  Δεν πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις. Οι ειδικότητες του επιπέδου 5 δεν μπορεί να ταυτίζονται με αυτές του επιπέδου 4.

Για να γίνουν πράξη τα παραπάνω και να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία πρέπει να συμπράξουν , σε όλα τα στάδια, οι κοινωνικοί εταίροι, οι επιστημονικοί φορείς, οι επιστημονικές ενώσεις, ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, το ΙΕΠ και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

 

Β. Κύρια σημεία της πρότασης της ΕΤΕ

 

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 

Προτείνεται η αλλαγή της ονομασίας του τομέα σε Τομέας Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής. Η προτεινόμενη  ονομασία εκφράζει καλύτερα τα βασικά χαρακτηριστικά του τομέα.

Οι σημερινές ανάγκες του χώρου των κατασκευών εστιάζονται σε τρείς βασικές κατευθύνσεις:

 • Σχεδίαση Τεχνικών Έργων – Εφαρμογές Γεωπληροφορικής
 • Κατασκευή και διαχείριση τεχνικών έργων
 • Αναβάθμιση και αποκατάσταση κτιριακών έργων

Σύμφωνα με τα παραπάνω συντάχθηκε η πρόταση της αντίστοιχης ομάδας εργασίας, η οποία διαπίστωσε την αναγκαιότητα ύπαρξης τριών ειδικοτήτων για την πλήρη κάλυψη των εργασιακών διεξόδων του τομέα.

 

Τομέας Μηχανολογίας

 

Το θεσμοθετημένο πλαίσιο των ειδικοτήτων του μηχανολογικού τομέα κρίνεται πλήρες αφού καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της αγοράς εργασίας και μπορεί να προσφέρει το σταθεροποιητικό πλαίσιο τόσο στους μαθητές όσο και στο εργασιακό των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με το προαναφερόμενο σκεπτικό η ανάγκη αναβάθμισης της Ε.Ε. θα συμπληρωνόταν με μικρές αλλαγές στα αναλυτικά, ωρολόγια και με εκσυγχρονισμό των βιβλίων.

 

Τομέας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 

Προτείνεται η αλλαγή της ονομασίας του τομέα σε:  σε Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστικών Συστημάτων.

Διαπιστώθηκε μεγάλο πρόβλημα στη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και το μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων των αποφοίτων (οι περισσότερες εκ των οποίων καλύπτονται από αντίστοιχες άδειες άσκησης επαγγέλματος) οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από δύο μόνο ειδικότητες στη Γ τάξη.

 

Τεχνολογία Γυμνασίου – Εργαστήρια Δεξιοτήτων

 

Βασικό συμπέρασμα είναι ότι τα δύο αυτά μαθήματα, για να επιτύχουν τους σκοπούς τους απαιτείται η θεσμοθέτηση αντίστοιχου εργαστηρίου Τεχνολογίας, με σύγχρονο εξοπλισμό ο οποίος θα μπορεί να καλύψει και τις ανάγκες της STEM εκπαίδευσης.

 

Θεσμός – Μάθημα ΣΕΠ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 • Αναγκαιότητα η ύπαρξη μαθήματος στην Γ’ Γυμνασίου, την Α’ Λυκείου και την Γ’ Λυκείου όπου οι μαθητές-τριες καλούνται να πάρουν αποφάσεις σχετικά με τον τύπο Λυκείου που θα επιλέξουν, τον τομέα ή την κατεύθυνση που θα παρακολουθήσουν καθώς και την μετάβασή τους στην αγορά εργασίας ή την συνέχιση των σπουδών τους. Απαραίτητη η ενίσχυση του θεσμού Συ.Ε.Π. και του μαθήματος Σ.Ε.Π. σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές Ειδικής Αγωγής.

 

Επισυνάπτονται οι αναλυτικές προτάσεις των αντίστοιχων ομάδων εργασίας

 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • Το μάθημα πρέπει να αποκτήσει σύγχρονο περιεχόμενο που θα συνδυάζει την πρακτική ανάπτυξη μέσω της χρήσης εργαλείων, οργάνων και υλικών που προβλέπονται σήμερα και την εφαρμογή σύγχρονων κατασκευών ψηφιακής πρακτικής που θα δίνουν κίνηση και λειτουργία στα έργα των μαθητών/τριών, αναπτύσσοντας τους έτσι τις απαραίτητες βασικές δεξιότητες της σύγχρονης Τεχνολογίας. Επομένως θα πρέπει να θεσμοθετηθεί το μάθημα της Τεχνολογίας ως εργαστηριακό. Η έλλειψη θεσμοθετημένου εργαστηρίου αποτελεί τροχοπέδη στην εφαρμογή του μαθήματος. Πρέπει να δημιουργηθούν οι προδιαγραφές ενός σύγχρονου πολυδύναμου εργαστηρίου, που θα στηρίζεται σε ένα Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, που θα περιλαμβάνει εργαλεία , μηχανήματα και όργανα με τα οποία οι μαθητές, με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών, που πρέπει για το σκοπό αυτό να λάβουν ειδική επιμόρφωση, να μπορούν να κατασκευάσουν απλά έργα(με φύλλο εργασιών ή χωρίς ), που προβλέπονται και για τις τρείς τάξεις αλλά και έργα που σχετίζονται με περιβαλλοντικά  θέματα, Α.Π.Ε, εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας κ.α. όπως και την κατασκευή έργου με τη μέθοδο της Γραμμής Παραγωγής. Επίσης θα υπάρχουν εργαλεία και  μηχανήματα ψηφιακής τεχνολογίας (ρομποτικοί βραχίονες, έργα ψηφιακών κατασκευών που αλλάζουν μορφή με τα οποία οι μαθητές/τριες θα μπορούν να δημιουργήσουν πολλές διαφορετικές κατασκευές, επίσης 3d pen,3d printer και τέλος όργανα που μπορούν να χρησιμεύσουν στην έρευνα και πειραματισμό της Γ τάξης κ.ά) .Επίσης το μάθημα πρέπει οπωσδήποτε να εισαχθεί και στα Εσπερινά Γυμνάσια όπου συνήθως οι απόφοιτοί τους στρέφονται σε πρακτικά επαγγέλματα και έχουν ανάγκη την απόκτηση βασικών τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Το μάθημα της Τεχνολογίας πρέπει να διδάσκεται ίσες ώρες με το μάθημα  της πληροφορικής.
 • Ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος πρέπει να είναι μία σύνθεση πολλών παραγόντων (ανταπόκριση στίς γραπτές εργασίες , στο σχεδιασμό αντικειμένων στην συμμετοχή του στην κατασκευή κ.ά) και σε προαιρετικό ωριαίο διαγώνισμα προφανώς με θέματα που θα απαιτούν γνώση και κρίση αλλά όχι απομνημόνευση.
 • Είναι αναγκαίο να αναδειχθούν τα στοιχεία STEM/STEAM που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος. Τέτοια υπάρχουν και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.
 • Στη σωστή κατεύθυνση θα ήταν η δημιουργία ενός ενιαίου βιβλίου-οδηγού και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. 
 • Το μάθημα θα πρέπει να διδάσκεται δύο ώρες/εβδομάδα σε κάθε τάξη διότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση κατασκευών και υλοποίηση ερευνών με την ενσωμάτωση στοιχείων STEM.
 • Θα πρέπει ως μάθημα γενικής παιδείας που προετοιμάζει τους μαθητές ως αυριανούς πολίτες σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και άκρως τεχνολογικό περιβάλλον, να εισαχθεί στο Δημοτικό και να επανέλθει στο ΓΕΛ.

Είναι τέλος επιτακτική η ανάγκη να προκύψουν θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ)  – Συμβούλων Εκπαίδευσης ειδικά για την Τεχνολογία, από συναδέλφους που έχουν διδάξει το αντικείμενο ανεξαρτήτως βασικής ειδικότητας. Μάλιστα ενόψει της επικείμενης αξιολόγησης αυτή η ανάγκη είναι ακόμη πιο επιτακτική (πως π.χ. θα αξιολογήσει ο Σύμβουλος Μηχανολόγων που πιθανόν να μην έχει διδάξει ποτέ του Τεχνολογία ένα συνάδελφο Μηχανολόγο που διδάσκει το μάθημα στο Γυμνάσιο;).

 

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 • Κάθε κύκλος των εργαστηρίων δεξιοτήτων θα πρέπει να έχει χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον ενός τετραμήνου και να εμπλέκονται όλοι οι μαθητές και με τους τέσσερις κύκλους στο σύνολο των σπουδών τους στο Γυμνάσιο.
 • Και οι δύο τομείς του τέταρτου κύκλου των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία», δηλαδή οι “ STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική” και  “Επιχειρηματικότητα – Αγωγή Σταδιοδρομίας – Γνωριμία με επαγγέλματα” περιλαμβάνονται ήδη εμμέσως στο αναλυτικό πρόγραμμα της Τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό θα μπορούσαν να ενσωματωθούν μετά και από κάποιες εξειδικεύσεις στο μάθημα της Τεχνολογίας αυξάνοντας τη διδασκαλία της κατά μία ώρα εβδομαδιαίως.
 • Οι τομείς «Αγωγή Σταδιοδρομίας – Γνωριμία με επαγγέλματα» αποτελούν μέρος του ΣΕΠ και θα πρέπει οι αναθέσεις τους να ακολουθούν την ιεράρχηση αναθέσεων που υπάρχει ήδη στο ΣΕΠ.

 

 Διάρθρωση Μαθήματος Σ.Ε.Π.

Τάξη

Περιεχόμενο

 

Αγωγή Σταδιοδρομίας

Γυμνάσιο (όλων των τύπων)

Α’

Δραστηριότητες Αυτογνωσίας και Ψυχικής Ενδυνάμωσης

Σχολικές Δραστηριότητες (Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας)

Ομαδικά, ως μέρος του μαθήματος εντός του ωρολογίου προγράμματος με διευρυμένη θεματολογία

Β΄

·         Δραστηριότητες Αυτογνωσίας και Ψυχικής Ενδυνάμωσης

·         Δεξιότητες Ζωής (Soft Skills)

Γ΄

·         Δεξιότητες Ζωής (Soft Skills)

·         Εκπαιδευτική Πληροφόρηση

·         Επαγγελματική Πληροφόρηση

·         Λήψη Απόφασης

·         Μετάβαση

·         Αξιολόγηση

·         Ανατροφοδότηση

Λύκειο και Λυκειακές Τάξεις (όλων των τύπων)

Α΄

–          Δραστηριότητες Αυτογνωσίας και Ψυχικής Ενδυνάμωσης

–          Εκπαιδευτική Πληροφόρηση

–          Επαγγελματική Πληροφόρηση

–          Λήψη Απόφασης

–          Μετάβαση

–          Αξιολόγηση

–          Ανατροφοδότηση

Σχολικές Δραστηριότητες (Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας)

Ομαδικά, ως μέρος του μαθήματος εντός του ωρολογίου προγράμματος με διευρυμένη θεματολογία

Β΄

1.      Στοιχεία Εργασιακού Περιβάλλοντος

2.      Τεχνικές Εύρεσης Εργασίας (Αναζήτηση, Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή, Επαγγελματική Συνέντευξη)

3.     Εργασία στο εξωτερικό

Γ΄

7.      Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας

8.      Στοιχεία Εργατικού Δίκαιου

9.      Στοιχεία Επιχειρηματικότητας

ΕΠΑ.Λ.

Α΄

1.      Δραστηριότητες Αυτογνωσίας και Ψυχικής Ενδυνάμωσης

2.      Εκπαιδευτική Πληροφόρηση

3.      Επαγγελματική Πληροφόρηση

4.      Λήψη Απόφασης

5.     Μετάβαση

6.      Αξιολόγηση

7.      Ανατροφοδότηση

Σχολικές Δραστηριότητες (Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας)

Ομαδικά, ως μέρος  του μαθήματος εντός του ωρολογίου προγράμματος με διευρυμένη θεματολογία

Β’

•                    Στοιχεία Εργασιακού Περιβάλλοντος Τομέα

•                    Τεχνικές Εύρεσης Εργασίας (Αναζήτηση, Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή, Επαγγελματική Συνέντευξη)

•                    Εργασία στο εξωτερικό

Γ’

1.      Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας

2.      Στοιχεία Εργατικού Δίκαιου

3.      Στοιχεία Επιχειρηματικότητας

 

Βασικές θέσεις – επισημάνσεις  της ΕΤΕ για το θεσμό – μάθημα του ΣΕΠ

 • Ιδιαίτερη έμφαση του μαθήματος στην Γ’ Γυμνασίου, την Α’ Λυκείου και την Γ’ Λυκείου όπου οι μαθητές-τριες καλούνται να πάρουν την πρώτη εκπαιδευτική απόφαση σχετικά με τον τύπο Λυκείου που θα επιλέξουν για να μεταβούν στο Λύκειο, στα ΕΠΑ.Λ τον τομέα που θα παρακολουθήσουν καθώς και να μεταβούν στην αγορά εργασίας. Συστήνεται η ενίσχυση του θεσμού Συ.Ε.Π. και του μαθήματος Σ.Ε.Π. σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές Ειδικής Αγωγής.
 • Συγγραφή νέων σχολικών βοηθημάτων και δημιουργία ανοικτών και διαρκώς επικαιροποιούμενων και συμπληρούμενων φακέλων του κάθε μαθήματος, για τον καθηγητή-τρια.
 • Διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος σ.σ. συνεργασία με άλλα μαθήματα.
 • Ευελιξία κατά τη διδασκαλία του μαθήματος όπως συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και εργασιακούς φορείς, συνεντεύξεις σε επαγγελματίες και επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους.
 • Υποχρεωτική ανάθεση του μαθήματος σε επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς με τη σειρά που αναφέρονται στις αναθέσεις του μαθήματος.
 • Κίνητρα για επιμόρφωση ή και επιπλέον εμβάθυνση στο θεσμό της Συμβουλευτικής – Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.).
 • Υποχρεωτικότητα και διεύρυνση των χορηγούμενων ψυχομετρικών εργαλείων (Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και από ιδιώτες δημιουργούς από το τέλος της Γ’ Γυμνασίου έως και το τέλος της Α’ Λυκείου με ταυτόχρονη σχετική επιμόρφωση των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Επικαιροποίηση των υπαρχόντων ψυχομετρικών εργαλείων (του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και δημιουργία νέων για την Ειδική Αγωγή.
 • Υποστηρικτικές δομές σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με την παρακάτω σύνθεση: Ένας Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τουλάχιστον μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Συ.Ε.Π. και ελλείψει αυτών απόφοιτοι του Σ.Υ.Π. και Π.Ε.Σ.Υ.Π. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ανά 30 σχολικές μονάδες. Ένας Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιλέγεται κατόπιν μεταξύ τους ψηφοφορίας ως διοικητικός υπεύθυνος. Στις περιφερειακές δομές πρέπει να παρέχεται πλήρης γραμματειακή υποστήριξη.
 • Υποστηρικτικές δομές σε επίπεδο σχολικών συγκροτημάτων ή ομάδων σχολείων με σύνθεση: Ένας Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Προσανατολισμού (τουλάχιστον απόφοιτος Σ.Υ.Π. ή Π.Ε.ΣΥ.Π. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) / 150 μαθητές-τριες για τα Γυμνάσια και όλους τους τύπους Λυκείων και Λυκειακών Τάξεων πλην των ΕΠΑ.Λ. όπου η αναλογία θα είναι ανά 100 μαθητές (λόγω Μεταλυκειακού Έτους – Μαθητείας).
 • Όλες οι δομές εκτός από την υποστήριξη και κατά προτεραιότητα διδασκαλία του μαθήματος Σ.Ε.Π. σε όλες τις τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κατά το 1/3 του διδακτικού ωραρίου του κάθε Συμβούλου Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) θα αναλαμβάνουν τη διενέργεια και ερμηνεία των χορηγούμενων ψυχομετρικών εργαλείων (Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και συνεργάζονται οριζόντια με άλλες υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης (όπως ΚΕ.ΣΥ.) αλλά και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης. Συνεργάζονται με τους Ψυχολόγους των σχολείων, τους Συμβούλους Καθηγητές για την Α’ Λυκείου των ΕΠΑ.Λ. και τους Καθηγητές Εμπιστοσύνης για θέματα που αφορούν τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών -τριών.
 • Υιοθέτηση καλών – βέλτιστων πρακτικών Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού που υλοποιούνται από τα ΚΕ.ΣΥ. και στο παρελθόν από δομές Συ.Ε.Π. (ΚΕ.ΣΥ.Π., Γρα.Σ.Ε.Π. και Γρα.Συ.).
 • Προσοχή θέλει η ανάθεση του θεσμού ΣΥ-Π να γίνει με την σειρά του πίνακα που είχε περάσει στο νόμο που υπήρχε στα Γυμνάσια και Λύκεια για τον ΣΕΠ.
 • Η διενέργεια των τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στην Γ΄ Γυμνασίου και σε μεταβάσεις (επιλογές) σε μαθητές στο Λύκειο που το επιλέγουν (το θέλουν οι ίδιοι) είναι σημαντική και πρέπει να διενεργείται σε Γραφείο και ατομική συμβουλευτική. Τα αποτελέσματα μπορούν να παρουσιάζονται και στους γονείς του μαθητή (συμβουλευόμενου) με την συναίνεσή του.
 • Επίσης η σύνταξη επαγγελματικής μονογραφίας με ταυτόχρονη παρατήρηση ημερολογιακή στο πεδίο εργασίας του επαγγέλματος που θέλει να ακολουθήσει ο μαθητής είναι σημαντική στο Λύκειο.
 • Οι διαλέξεις από επαγγελματίες (διοργάνωση ημερών σταδιοδρομίας), οι ημερίδες επαγγελματικής ενημέρωσης με τη συμμετοχή σωματείων εργαζομένων, οι εκθέσεις των Εργαστηριακών Κέντρων των ΕΠΑΛ και οι επισκέψεις των Γυμνασίων και ΣΔΕ στα Εργαστηριακά Κέντρα και χώρους εργασίας είναι επίσης σημαντική.
 • Στα Γραφεία Σταδιοδρομίας και τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας θα μπορούν να προσφύγουν επίσης και συνάδελφοι για επαναπροσανατολισμό ή ενήλικες μαθητές, ιδίως στα εσπερινά ΕΠΑΛ & ΓΕΛ.
 • Θα μπορούσαν επίσης οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας να παρέχουν συμβουλές στις εγγραφές και να βοηθούν στην σύνταξη μηχανογραφικού τους μαθητές, να βγάζουν στατιστικά στοιχεία επιλογών των μαθητών αλλά να παρακολουθούν και τις τάσεις του μαθητικού δυναμικού σε ότι αφορά την επιλογή ειδικοτήτων. Επίσης μπορούν να κάνουν και την λεγόμενη μεταπαρακολούθηση. Τι επέλεξαν τελικά οι μαθητές και πόσοι εργάζονται στο αντικείμενό τους μετά από μερικά χρόνια. Θα μπορούσαν μετά από όλα αυτά συνεργαζόμενοι και με τα Επιμελητήρια να έχουν έγκυρη άποψη και για την πρόταση νέων ειδικοτήτων ή την αλλαγή τους.
 • Στα Γραφεία Σταδιοδρομίας θα μπορούσε να συνυπάρχει ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ με τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

Στα Γραφεία Σταδιοδρομίας θεωρούμε απαραίτητη από τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας την τήρηση καθηκοντολογίου και καθημερινού ημερολογίου καθώς και κώδικα δεοντολογίας.

 

 

 

Προτάσεις για την αναβάθμιση του Τομέα Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Ο τομέας Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής  και Αυτοματισμού συνδέεται άρρηκτα και διαχρονικά με ένα ευρύτατο φάσμα τεχνολογικών εφαρμογών, γεγονός που τον καθιστά βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας. Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση δημιουργεί το πρώτο επίπεδο τεχνικών ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό, τόσο στην τεχνολογική πρόοδο, όσο και στην άμβλυνση των προβλημάτων απασχόλησης  του εργατικού δυναμικού.

Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων του τομέα έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των νέων δεδομένων που διαμορφώνουν οι τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Συνεπώς, η εκπαίδευση και η προετοιμασία των αντίστοιχων τεχνικών αποτελεί ύψιστη κοινωνική αποστολή.

Στο παρόν κείμενο διατυπώνονται προτάσεις, που, σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση του τομέα Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής   Οι εν λόγω προτάσεις έλαβαν την τελική τους μορφή μετά από τηλεσυναντήσεις των μελών της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών.

 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΜΕΑ

            Προτείνεται η αλλαγή τίτλου τομέα, από Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, σε τομέα  Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστικών Συστημάτων.

Το «Υπολογιστικό  Σύστημα», ως όρος, χρησιμοποιείται για την περιγραφή σύγχρονων τεχνολογικών  διατάξεων, οι οποίες έχουν την ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων εισόδου και παραγωγής επιθυμητών αποτελεσμάτων εξόδου, ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή, συνδυάζοντας το υλισμικό, με το λογισμικό. Σύμφωνα με αυτόν τον εννοιολογικό προσδιορισμό, στα υπολογιστικά συστήματα μπορεί να συμπεριληφθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα, τα έξυπνα συστήματα βιομηχανικού ελέγχου, τα συστήματα ασφαλείας, οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC), τα έξυπνα σπίτια, τα συστήματα ρομποτικής τεχνολογίας, καθώς επίσης και διατάξεις που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα υπολογιστών, στις τηλεπικοινωνίες, στην τηλεματική κ.ά.

Είναι προφανές ότι οι προαναφερόμενες τεχνολογικές εφαρμογές αποτελούν τον εκπαιδευτικό κορμό του τομέα Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής και των ειδικοτήτων του, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Ως εκ τούτου, ο τίτλος : Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστικών Συστημάτων, αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το περιεχόμενο σπουδών των ειδικοτήτων του τομέα και συμβάλλει στη δημιουργία μιας σαφέστερης εικόνας, τόσο για τις προσφερόμενες σπουδές στον συγκεκριμένο τομέα, όσο και για την ομάδα επαγγελμάτων, στα οποία μπορεί  να απασχοληθούν οι απόφοιτοί του.

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο τίτλος «Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστικών Συστημάτων» είναι ανάλογος με τους τίτλους που έχουν υιοθετήσει πανεπιστημιακές σχολές, αντίστοιχης κατεύθυνσης, όπως λόγου χάρη, η σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Ε.Μ.Π., η σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών κ.ά., φανερώνοντας ότι τα υπολογιστικά συστήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ηλεκτρολογία και την ηλεκτρονική, γεγονός που δικαιολογεί απόλυτα την προτεινόμενη αλλαγή τίτλου τομέα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, όσες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιείχαν στον τίτλο τους τη λέξη «Αυτοματισμός» την έχουν ήδη αντικαταστήσει με έναν πιο σύγχρονο όρο. Αυτή η αντικατάσταση επιβάλλεται να γίνει και στον τομέα Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής του ΕΠΑΛ, ενέργεια που, εκτός των άλλων, θα επισφραγίσει την προσπάθεια ανανέωσης του τομέα.

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κατά τη διαδικασία εκπόνησης προγραμμάτων σπουδών, ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας από το προσωπικό αντίστοιχου επιπέδου σπουδών.

 

Κριτήρια διαμόρφωσης προγραμμάτων σπουδών 

            Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά κριτήρια που καθιστούν τα προγράμματα σπουδών αποτελεσματικά, έτσι όπως έχουν προκύψει από την κεκτημένη εμπειρία διδασκαλίας μαθημάτων ειδικότητας, στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών τομέα και ειδικότητας πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές:

 • Να παρέχουν σύγχρονες τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, προσαρμοσμένες στο επίπεδο σπουδών της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Να προσφέρουν γνώσεις υπόβαθρου και γενικές τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες σε βασικά πεδία εφαρμογών, αφενός για να συνδράμουν τους μαθητές στη λήψη πιο αξιόπιστων αποφάσεων, σχετικά με την επιλογή της ειδίκευσης που θα τους ενδιέφερε περισσότερο, αφετέρου δε για να περιορίζεται η βεβιασμένη λήψη αποφάσεων που αφορούν στο επαγγελματικό τους μέλλον, με δεδομένο ότι τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 16 – 17 ετών.
 • Να είναι δομημένα με τρόπο που να διευκολύνεται η εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών μεθόδων. Η εργαστηριακή εκπαίδευση των μαθητών, όπου είναι εφικτό, θα πρέπει να γίνεται μέσω ολοκληρωμένων έργων  και όχι με τη μελέτη μεμονωμένων ασκήσεων. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αποκτούν ισχυρά κίνητρα για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση των ασκήσεων, συνειδητοποιούν την πρακτική χρησιμότητα των κυκλωμάτων και νιώθουν την ικανοποίηση που προσφέρει η μάθηση μέσω της δημιουργίας έργων.
 • Να μην παρουσιάζουν επικαλύψεις διδακτικής ύλης μεταξύ μαθημάτων.
 • Να μην υπάρχουν μονόωρα μαθήματα.
 • Να προσφέρουν αρχική επαγγελματική ειδίκευση και όχι εξειδίκευση, ώστε οι απόφοιτοι να έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας σε ευρύτερο φάσμα επαγγελμάτων, που σχετίζονται με τον τομέα ειδίκευσης (Επίπεδο 4), καθώς επίσης και την ευελιξία στην αλλαγή επαγγελματικής ειδίκευσης, κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.
 • Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσόντων που κρίνονται αναγκαία για την απόκτηση των αδειών άσκησης επαγγέλματος
 • Να καθιστούν τον τομέα και την ειδικότητα ελκυστική, τόσο ως προς το περιεχόμενο των μαθημάτων, όσο και ως προς τις προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης που προσφέρουν οι αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες.
 • Να έχουν μαθητοκεντρικό προσανατολισμό και να προάγουν την αυτενέργεια των μαθητών, να ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους, να τους καθοδηγούν στην απόκτηση τεχνικής αντίληψης και να συντελούν στην ανάπτυξη επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας.
 • Να λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά, αλλά και τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού συστήματος, ως προς τους πόρους, τις υποδομές και το έμψυχο υλικό.

 

Α’ ΤΑΞΗ

Μάθημα «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής

Προτείνεται η αλλαγή του τίτλου μαθήματος σε: Στοιχεία Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, ώστε να είναι πιο εύκολο για τους μαθητές να συσχετίσουν το μάθημα αυτό με τον τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστικών Συστημάτων.

Σκοπός του μαθήματος θα είναι η μετάδοση απλών γνώσεων ηλεκτρισμού και η ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τους βασικούς τομείς εφαρμογής της ηλεκτρολογίας και της ηλεκτρονικής, καθώς και η απόκτηση χρηστικών αρχικών γνώσεων σε αντίστοιχα τεχνολογικά πεδία. Μέσω αυτού του μαθήματος θα μπορεί να γίνεται και η παρουσίαση του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστικών Συστημάτων και των ειδικοτήτων του.

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος (Ηλεκτρολογία)  προτείνεται η αφαίρεση πολύπλοκων ασκήσεων  με ταυτόχρονη  ένταξη  εφαρμογών της ηλεκτρολογίας στην καθημερινή ζωή των μαθητών. Η διάδραση (πχ. Βίντεο ή απλές πρακτικές εφαρμογές ) θα πρέπει να είναι ο τρόπος υλοποίησης του όπως και η ανάθεση εργασιών κατανόησης.

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος προτείνεται η παροχή γενικών γνώσεων και, όπου αυτό είναι εφικτό, πρακτικών πληροφοριών, σχετικά με τα βασικά μέρη του υπολογιστικού συστήματος, τον ρόλο των δικτύων επικοινωνιών και τη ρομποτική. Προτείνονται επίσης απλές εφαρμογές, μέσω κινητών τηλεφώνων, και arduino.

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η δυνατότητα επίσκεψης εργαστηριακών χώρων του τομέα, για την πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών της Α’ τάξης.

 

 

Β’ ΤΑΞΗ

Προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών 

Το πρόγραμμα σπουδών της Β’ τάξης έχει διαμορφωθεί με γνώμονα την πληρέστερη εκπαίδευση των μαθητών, στο πλαίσιο του ενοποιημένου τομέα.

Το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα διασφαλίζει έναν ενιαίο και ισορροπημένο εκπαιδευτικό τομέα. Όλα τα μαθήματα του τομέα είναι χρήσιμα και απαραίτητα για τους μαθητές, ανεξάρτητα από την ειδικότητα της Γ’ τάξης που θα επιλέξουν.

 

Β’ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

Ηλεκτροτεχνία Ι

2Θ + 2Ε

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

2Θ + 5Ε

Αυτοματισμοί – Αισθητήρες

Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα, στα Δίκτυα και στη Ρομποτική

Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

2Θ + 4Ε

Αγγλικά Τομέα

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

23

 

Το μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ι» προσφέρει τις αναγκαίες βασικές γνώσεις ηλεκτρισμού και θεωρίας κυκλωμάτων και είναι σε κοινή Α’ ανάθεση για τους κλάδους ΠΕ83 και ΠΕ84.

Υπάρχουν από 2 μαθήματα, που συνδέονται με τις αντίστοιχες ειδικότητες της Γ’ τάξης και βοηθούν τους μαθητές στην επιλογή ειδικότητας. Τα μαθήματα αυτά, για την ειδικότητα ηλεκτρολογίας, είναι «Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο» και «Αυτοματισμοί – Αισθητήρες» και για την ειδικότητα ηλεκτρονικής είναι «Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα, στα Δίκτυα και στη Ρομποτική» και «Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά».

Υπάρχει ένα γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα ηλεκτρολογίας (Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο) και ένα γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα ηλεκτρονικής (Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά), επιπλέον της Ηλεκτροτεχνίας, που θεωρείται κοινό μάθημα.

Παράλληλα, το πρόγραμμα σπουδών, εξασφαλίζει ίση κατανομή ωρών (9Ω + 9Ω) και ίση αναλογία θεωρητικών και εργαστηριακών ωρών (2Θ + 7Ε) ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής, καθώς επίσης και ίσο αριθμό Α’ αναθέσεων στους κλάδους ΠΕ83 (4 + 9 ώρες) και ΠΕ84 (4 + 9 ώρες).

Τα παραπάνω παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Β’ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

Ίσος αριθμός μαθημάτων συνδεόμενων με ειδικότητα

Ίσος αριθμός γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων

Ίση αναλογία θεωρητικών και εργαστηριακών ωρών

Ίσος

αριθμός ωρών

Α’ ανάθεσης

Ηλεκτροτεχνία Ι

2Θ + 2Ε

 

Κοινό γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα

 

4 ώρες

ΠΕ83 + ΠΕ84

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

2Θ + 5Ε

2

μαθήματα που συνδέονται με την ειδικότητα ηλεκτρολογίας

Γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα ηλεκτρολογίας

2Θ + 7Ε

9 ώρες

ΠΕ83

Αυτοματισμοί – Αισθητήρες

 

Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα, στα Δίκτυα και στη Ρομποτική

2

μαθήματα που συνδέονται με την ειδικότητα  ηλεκτρονικής

 

2Θ + 7Ε

9 ώρες

ΠΕ84

Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

2Θ + 4Ε

Γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα ηλεκτρονικής

 

Γνωστικό αντικείμενο μαθημάτων Β’ τάξης – παρατηρήσεις

 

Β’ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Σύντομη περιγραφή γνωστικού αντικειμένου μαθήματος

Ηλεκτροτεχνία

Να αλλάξει ονομασία του μαθήματος Ηλεκτροτεχνίας σε «Ηλεκτροτεχνία Ι» επειδή το μάθημα της Γ΄ τάξης που αποτελεί συνέχειά του ονομάζεται  «Ηλεκτροτεχνία ΙΙ».

·        Εργαστήριο «Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο»

·     Κρίνεται απαραίτητο να  εμπλουτιστεί η ύλη του εργαστηριακού μαθήματος «Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο» με επιπλέον ασκήσεις εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (πχ. εγκαταστάσεις θυροκαμερών, τηλεφωνικές εγκαταστάσεις κτιρίων, εγκατάσταση οικιακού δικτύου πριζών TV κλπ.). Να σημειώσουμε εδώ ότι, οι προτεινόμενες  ασκήσεις υπάρχουν στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος. Επιπλέον αποτελούν σημαντικό πεδίο δραστηριοποίησης του επαγγελματία ηλεκτρολόγου. Στην περίπτωση αδυναμίας να ενταχθούν στο ΑΠΣ  της  Β΄ τάξης, προτείνεται η ενσωμάτωση τους στο ΑΠΣ του αντίστοιχου μαθήματος  της Γ΄ τάξης. Κρίνεται επίσης απαραίτητο να ενσωματωθεί όλη η υπάρχουσα νομοθεσία στα επιμέρους κεφάλαια του ΑΠΣ πέραν του HD384 και του αντικαταστάτη του 60364 που αναμένεται να ψηφιστεί.

·         Εργαστήριο  «Αυτοματισμοί – Αισθητήρες»

Οι ώρες διδασκαλίας του εργαστηρίου «Αυτοματισμοί –Αισθητήρες»  λίγες για την άρτια διδασκαλία της υπάρχουσας ύλης γι’ αυτό  προτείνεται  η μεταφορά κάποιων ασκήσεων στο αντίστοιχο μάθημα της Γ΄ τάξης

Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα, στα Δίκτυα και στη Ρομποτική

 

Σύνολο διδακτικών ωρών = 75

(25 εβδομάδες x 3Ω)

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο/η μαθητής/τρια τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να:

Υπολογιστικά Συστήματα (Ενδεικτικές ώρες: 30)

10.     εξηγεί τη βασική δομή και λειτουργία του υπολογιστικού συστήματος, στηριζόμενος/νη στην αρχιτεκτονική μοντέλου μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή, μονάδων αποθήκευσης, μονάδων εισόδου – εξόδου και διαύλων επικοινωνίας,

11.     αναγνωρίζει και περιγράφει τη λειτουργία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των βασικών μονάδων επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και των περιφερειακών τους συσκευών,

12.     συναρμολογεί, αναβαθμίζει, συντηρεί και επισκευάζει επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές,

Δίκτυα (Ενδεικτικές ώρες: 21)

13.     αναγνωρίζει και περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά  βασικών υλικών δομημένης καλωδίωσης χαλκού,

14.     εκπονεί μελέτη εγκατάστασης δικτύου  δομημένης καλωδίωσης χαλκού,

15.     εγκαθιστά και συντηρεί δίκτυα δομημένης καλωδίωσης χαλκού,

Ρομποτική (Ενδεικτικές ώρες: 24)

16.     περιγράφει τη δομή βασικού ρομποτικού συστήματος, σε σχέση και με τη δομή υπολογιστικού συστήματος,

17.     αναγνωρίζει και περιγράφει τη λειτουργία και τη χρήση της αναπτυξιακής πλατφόρμας Arduino,

18.     αναγνωρίζει και περιγράφει τη λειτουργία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά βασικών αισθητηρίων,

19.     υλοποιεί και προγραμματίζει βασικές εφαρμογές με Arduino.

 

Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

 

Σύνολο διδακτικών ωρών

Θεωρία = 50Ω

(25 εβδομάδες x 2Ω)

Εργαστήριο = 100Ω

(25 εβδομάδες x 4Ω)

 

 

 

Σημείωση:

Το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά περιγράφεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, διότι κατά την εφαρμογή του ισχύοντος προγράμματος σπουδών (οδηγίες διδασκαλίας Φ3/147806/Δ4 – 10/09/2018) έχει διαπιστωθεί ανεπάρκεια χρόνου για την κάλυψη της προβλεπόμενης ύλης.

Με το προτεινόμενο πλαίσιο οργάνωσης της διδακτέας ύλης υπάρχει ικανοποιητική αντιστοιχία ύλης και χρόνου διδασκαλίας.

Για την καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου διδασκαλίας, περιορίζεται σημαντικά η αναλυτική επεξεργασία των ενοτήτων. Όπου απαιτείται, η επιπλέον γνώση παρέχεται ως συμπληρωματική γνώση εμβάθυνσης, η διδασκαλία της οποίας θα είναι προαιρετική και θα είναι πάντα εκτός εξεταστέας ύλης. Στο σχολικό βιβλίο θα παρουσιάζεται με μικρότερη γραμματοσειρά και σε ειδικό πλαίσιο.

Επίσης, ορισμένες ενότητες διδάσκονται μόνο εργαστηριακά.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο εκτέλεσης των ασκήσεων, προβλέπονται και εναλλακτικοί τρόποι διεξαγωγής τους, όπως με τη  χρήση ειδικών λογισμικών προσομοίωσης – σχεδίασης κυκλωμάτων και την υλοποίηση ηλεκτρονικών κατασκευών.

ΘΕΩΡΙΑ

Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Ενδεικτικές ώρες: 25)

20.     Αναλογικά και ψηφιακά σήματα και κυκλώματα – Θόρυβος.

21.     Κυκλώματα ανόρθωσης (απλή, με γέφυρα διόδων) και εξομάλυνσης (ως γνώση εμβάθυνσης παρουσιάζεται η διπλή ανόρθωση).

22.     Κυκλώματα σταθεροποίησης με ζένερ και ο.κ.

23.     Λειτουργία του τρανζίστορ ως διακόπτη.

24.     Πόλωση ενισχυτή τάσης κοινού εκπομπού, (ως γνώση εμβάθυνσης παρουσιάζονται οι συνδεσμολογίες κοινής βάσης και κοινού συλλέκτη).

25.     Μελέτη ενισχυτή τάσης κοινού εκπομπού.

26.     Μελέτη λειτουργίας FET – MOSFET.

27.     Τελεστικός ενισχυτής (ΤΕ) λειτουργία χαρακτηριστικά (ως γνώση εμβάθυνσης παρουσιάζεται η λειτουργία διαφορικού ενισχυτή).

28.     Μελέτη αναστρέφοντος και μη αναστρέφοντος ΤΕ (ως γνώση εμβάθυνσης παρουσιάζονται τα κυκλώματα αθροιστή και αφαιρέτη με ΤΕ).

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Ενδεικτικές ώρες: 25)

29.     Λογικές πύλες – Βασικές αρχές άλγεβρας Boole ,

30.     Αριθμητικά συστήματα, μετατροπές, κώδικες (BCD, ASCII),

31.     Απλοποίηση, μελέτη, σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων,

32.     Πολυπλέκτες / Αποπολυπλέκτες,

33.     Αποκωδικοποιητές / Κωδικοποιητές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Ενδεικτικές ώρες: 70)

Ασκήσεις με πραγματικά εξαρτήματα

•        Χαρακτηριστικά εναλλασσόμενης ημιτονικής τάσης. Παλμογράφος – Γεννήτριες σήματος, λειτουργία, χρήση. Μετρήσεις Vp, Vpp, T και υπολογισμός Vrms, F. Αναφορά  στα λοιπά είδη κυματομορφών (6Ω).

•        Μελέτη LED, λειτουργία, είδη, υπολογισμός αντίστασης προστασίας, συνδεσμολογία (2Ω).

•        Μελέτη, κατασκευή σταθεροποιημένου, ρυθμιζόμενου τροφοδοτικού ή φορτιστή μπαταριών (12Ω).

•        Έλεγχος καλής λειτουργίας τρανζίστορ (2Ω)

•        Λειτουργία του τρανζίστορ ως διακόπτη (4Ω).

•        Μελέτη ενισχυτή τάσης με τρανζίστορ (4Ω).

•        Μελέτη, κατασκευή απλού κυκλώματος αυτοματισμού SCR (8Ω).

•        Μελέτη, κατασκευή απλού κυκλώματος αυτοματισμού με TRIAC – DIAC (8Ω).

•        Αναστρέφων και μη αναστρέφων τελεστικός ενισχυτής (4Ω).

Ασκήσεις με λογισμικά προσομοίωσης και σχεδίασης

•        Μελέτη κυκλωμάτων με FET – MOSFET (4Ω).

•        Σχεδίαση πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος (PCB), με ειδικό λογισμικό και εκτύπωση πάνω σε πλακέτα χαλκού (16Ω).

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά – Εργαστήριο  (Ενδεικτικές ώρες: 30)

Ασκήσεις με πραγματικά εξαρτήματα

·         Λειτουργία bread board – Λογικές πύλες NOT, AND, OR (4Ω).

·         Λογικές πύλες NAND, NOR, XOR (2Ω).

·         Υλοποίηση συνδυαστικού κυκλώματος όταν δίνεται η λογική συνάρτηση (4Ω).

·         Υλοποίηση συνδυαστικού κυκλώματος όταν δίνεται ο Πίνακας Αληθείας (4Ω).

·         Υλοποίηση συνδυαστικού κυκλώματος όταν δίνεται η περιγραφή του προβλήματος (4Ω).

Ασκήσεις με λογισμικό προσομοίωσης

·         Υλοποίηση συνδυαστικού κυκλώματος με οικουμενικές πύλες (2Ω). 

·         Συγκριτές μεγέθους δυαδικών αριθμών (2Ω)

·         Πολυπλέκτες (2Ω)

·         Αποπολυπλέκτες (2Ω)

·         Αποκωδικοποιητές (2Ω)

·         Κωδικοποιητές (2Ω)

Αγγλικά Τομέα

Το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Αγγλικά Τομέα» περιλαμβάνει μόνο αγγλική ορολογία ηλεκτρολογίας και καθόλου ηλεκτρονικής.

Στα νέα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα, ώστε στο πρώτο τετράμηνο να διδάσκεται αγγλική ορολογία ηλεκτρολογίας και στο δεύτερο τετράμηνο αγγλική ορολογία ηλεκτρονικής.

Τα αντίστοιχα σχολικά βιβλία υπάρχουν ήδη από την εποχή των ΤΕΕ και το μόνο που χρειάζεται είναι η επιλεκτική συνένωσή τους σε ένα βιβλίο, εφόσον δοθεί η άδεια από τους συγγραφείς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αγγλικής φιλολογίας (ΠΕ06) σε βασικά ζητήματα αγγλικής ορολογίας ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η διδασκαλία του μαθήματος αυτού.

 

 

Γ’ ΤΑΞΗ

Στη Γ’ τάξη προτείνεται η λειτουργία των ειδικοτήτων:

 

-Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.

 

Α. «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»

Τα μαθήματα της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» είναι τα εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ

 

Ηλεκτροτεχνία 2

3Θ

Ηλεκτρικές Μηχανές

3Θ

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2

3Θ+4Ε

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας – Ηλεκτρικών Μηχανών

4Ε

Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής

2Θ+4Ε

Σύνολο Ωρών

23

ΤΑ: ΤεχνικόςΗλεκτρολογικώνΣυστημάτων,

Οι προτάσεις για τη Γ΄ τάξη είναι οι εξής:

 

 • Εργαστηριακό μάθημα «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις II»

 

Α) Αλλαγή της  ονομασίας σε «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις»

Β)Αύξηση των ωρών διδασκαλίας του εργαστηρίου κατά μία ώρα τουλάχιστον (δηλαδή από 4 σε 5 ώρες εβδομαδιαίως). Η αύξηση των ωρών δύναται να προκύψει από τη μείωση κατά μία ώρας της θεωρίας του αντίστοιχου μαθήματος.

Γ) Προσθήκη πολλών νέων ενοτήτων στο εργαστηριακό μάθημα «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις II», καθώς και εμπλουτισμός της υπάρχουσας ύλης με τις νέες τάσεις.

Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε να συμπεριληφθούν οι παρακάτω νέες ενότητες:

 1. Ηλεκτροκίνηση και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 2. Μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά και  ανεμογεννήτριες
 3. Εγκατάσταση Δικτύου Οπτικών ινών

 

 1. Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη νέα ΥΔΕ, μετρήσεις ΕΗΕ σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD384 ( ή το νέο κανονισμό 6364 ΕΛΟΤ που αναμένεται να κυκλοφορήσει) και ΚΕΗΕ, με τα σύγχρονα όργανα ασφάλειας, μετρήσεων και ελέγχου
 2. Εγκαταστάσεις Ανελκυστήρων
 3. Εγκατάσταση δικτύου κυκλώματος καμερών για καταγραφή και επιτήρηση χώρου και συστημάτων ασφαλείας
 4. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμοί κεντρικών θερμάνσεων, κλιματισμού, αντλιών θερμότητας
 5. Παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων και των υποσταθμών
 6. Τροποποίηση της άσκησης 22. Η άσκηση 22 Εγκατάσταση ΕΙΒ να μετονομαστεί σε «Εγκατάσταση Έξυπνου Σπιτιού (SmartHome με εισαγωγή όλων των εναλλακτικών σύγχρονων (τύπου KNXή και απλούστερων) λύσεων πουδιαθέτουν ήδη οι μεγάλες εταιρείες ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση ενός έξυπνου σπιτιού (Smart Home ) με έξυπνο φωτισμό, έξυπνες πρίζες, έξυπνες συσκευές, έξυπνη θέρμανση και κλιματισμού, έξυπνα ρολά κλπ.

Δ) Αφαίρεση – σύμπτυξη ασκήσεων

Ορισμένες ασκήσεις του εργαστηρίου «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΙΙ» δύναται εναλλακτικά είτε να πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών είτε να συμπτυχθούν  ώστε να επιτευχτεί η εξοικονόμηση διδακτικών ωρών απαραίτητων  για την εισαγωγή νέων ενοτήτων, όπως αυτές προτάθηκαν, και φαίνονται παρακάτω:

Άσκηση 3: Λύση – συναρμολόγηση τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα

Άσκηση 4: Έλεγχος συνέχειας τυλιγμάτων, μέτρηση αντίστασης μόνωσης τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα

Άσκηση 5: Έλεγχος συνέχειας τυλιγμάτων, μέτρηση αντίστασης μόνωσης ασύγχρονου μονοφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα

Άσκηση 6: Έλεγχοι και μετρήσεις μονοφασικού μετασχηματιστή (Μ/Σ)

Άσκηση 7: Έλεγχοι και μετρήσεις τριφασικού μετασχηματιστή (Μ/Σ)

Άσκηση 8: Λύση – συναρμολόγηση τριφασικού εναλλακτήρα

Άσκηση 9: Έλεγχος συνέχειας τυλιγμάτων, μέτρηση αντίστασης μόνωσης γεννήτριας σύνθετης διέγερσης

Άσκηση 12: Βελτίωση συνφ σε μονοφασικό κύκλωμα (Ατομική Αντιστάθμιση)

Άσκηση 13: Βελτίωση συνφ σε γραμμή τριφασικού κινητήρα (Ατομική Αντιστάθμιση)

Για  παράδειγμα οι ασκήσεις 3 και 4 μπορούν να συμπτυχθούν  σε 5 ώρες αντί για 10 όπως επίσης και οι ασκήσεις 6 και 7.

II.Εργαστήριο «Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής»

 

Στο Εργαστήριο «Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής» διαπιστώνεται η ανάγκη πρόσθεσης  1 ώρας  (δηλαδή αύξηση των ωρών διδασκαλίας από 4 σε 5 ώρες εβδομαδιαίως), εξαιτίας της αδυναμίας κάλυψης σημαντικού μέρους της ύλης στη Β΄ τάξη (Εργαστήριο Αυτοματισμών Β΄ τάξης που είναι 2 ώρες). Η αύξηση των ωρών μπορεί να προκύψει από τη μείωση κατά μία ώρας  του εργαστήριου «Ηλεκτροτεχνίας – Ηλεκτρικών Μηχανών».

Επιπλέον ζητάμε στο εργαστήριο αυτό  να συμπεριληφθούν οι παρακάτω νέες ενότητες:

 1. Βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και στοιχεία ελέγχου βιομηχανικών διεργασιών

 

 1. Ηλεκτροπνευματικά και στοιχεία αυτομάτου ελέγχου

 

 1. Ηλεκτρονικάισχύος, έλεγχοιμέσω inverter, οι soft starters, τα flexible alternating current transmission system (FACTS) πουαφορούνστημεταφοράηλεκτρικήςενέργειαςκ.α.
 •  

III. Εργαστήριο «Ηλεκτροτεχνίας – Ηλεκτρικών μηχανών»

 

Για το εργαστήριο «Ηλεκτροτεχνίας – Ηλεκτρικών μηχανών»όπως αναφέραμε και παραπάνω προτείνουμε τη μείωση των ωρών διδασκαλίας από 4 ώρες σε 3 εβδομαδιαίως με ταυτόχρονη μεταφορά μέρους ασκήσεων από το εργαστήριο «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΙΙ»

 

Εναλλακτική πρότασημε εισαγωγή εργαστηριακού μαθήματος «Ηλεκτροκίνηση και εγκαταστάσεις σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων»

Όπως η προηγούμενη με τη εξής διαφορά: Εισαγωγή εργαστηριακού μαθήματος  «Ηλεκτροκίνηση και εγκαταστάσεις σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων» 2 ωρών (Η 1η  ώρα θα προκύψει από τη θεωρία των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΙΙ και η 2η  ώρα από το Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών) με ενδεικτικές εργαστηριακές ασκήσεις

 • Μπαταρίες
 • Inverter
 • Λύση- Συναρμολόγηση ΑΤΚΒΔ
 • Έλεγχος τυλιγμάτων ΑΤΚΒΔ
 • Βλάβες
 • Σχεδίαση και Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας: “ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ”, του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού των ΕΠΑ.Λ., βάσει  του ν.4386/2016, Υ.Α. Φ23/35437/Δ4/01- 03-2018 (Φ.Ε.Κ. 771/Β’/05-03-2018) μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω Επαγγελματικές Άδειες:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 • Ηλιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα μικρής κλίμακας.
 • Εγκαταστάσεις φωτισμού και συσκευών.
 • Εγκαταστάσεις μηχανημάτων
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γ΄-Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 • Γ’ ειδικότητα – Φωτοβόλοι Σωλήνες και Επιγραφές
 • Δ’ Ειδικότητα – Εγκαταστάσεις Ανελκυστήρων και λοιπών ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς.

ΑΛΛΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 • Στον κλάδο των Συνεργείων Αυτοκινήτων
 • Mηχανοτεχνίτη
 • Ηλεκτροτεχνίτη
 • Τεχνίτη Οργάνων
 • Τεχνίτη Συστημάτων Εξαγωγής Καυσαερίων (Σιγαστήρων)
 • Τεχνίτη Ψυγείων
 • Τεχνίτη Αμαξωμάτων (Φανοποιού)
 • Τεχνίτη Βαφής
 • Τεχνίτη Τροχών
  • Στον κλάδο της Υγραεριοκίνησης Αυτοκινήτων
 • Τεχνίτη Συσκευών Αερίων Καυσίμων για την κίνηση Αυτοκινήτων

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω μέχρι το 2025 στις περισσότερες   χώρες της Ε.Ε. η παραγωγή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα καλύπτει το  50%  της παραγωγής και μέχρι το 2030 θα φτάσει  100%. Οι κινητήρες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι Ασύγχρονοι Τριφασικοί Κινητήρες Βραχυκυκλωμένου Δρομέα (ΑΤΚΒΔ) που οι απόφοιτοι της ειδικότητας«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» και μόνον διδάσκονται σε διάφορα μαθήματα οπότε ¨Την άδεια και του Ηλεκτρολόγου Ηλεκτροκίνησης και Εγκαταστάσεων Σταθμών Φόρτισης¨.

 

 

Β.  Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.

Ο τίτλος ειδικότητας παραμένει περιγραφικός και προσδιορίζει, τόσο το εκπαιδευτικό πλαίσιο της ειδικότητας, όσο και τους βασικούς τομείς επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων της. Η παρουσία, στον τίτλο, των λέξεων «Ηλεκτρονικών» και «Τηλεπικοινωνιών» κρίνονται απαραίτητες, διότι σχετίζονται με τις δύο άδειες άσκησης επαγγέλματος, που λαμβάνουν οι απόφοιτοι της ειδικότητας.

Σε περίπτωση που αποφασιστεί η λειτουργία και δεύτερης ειδικότητας ηλεκτρονικής στο Επίπεδο  4,  αυτή θα πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητη και διακριτή από την υπάρχουσα, ως προς το πρόγραμμα σπουδών και τα πεδία επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων της. Δεν θα πρέπει, τα μαθήματα της υπάρχουσας ειδικότητας να διασπαστούν και να ανακατανεμηθούν μεταξύ δύο ειδικοτήτων.  Με άλλα λόγια, η ίδρυση μιας νέας ειδικότητας ηλεκτρονικής δεν θα πρέπει να επηρεάσει τη λειτουργία της υπάρχουσας. Οι ειδικότητες ηλεκτρονικής δεν θα πρέπει να λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους, διχάζοντας τους μαθητές, ούτε να έχουν παρεμφερή μαθήματα, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Θα πρέπει, ωστόσο, στο Επίπεδο 4 να υπάρχει διάκριση και μεταξύ των ειδικοτήτων ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής. Ένα πρώτο κριτήριο διαχωρισμού του γνωστικού αντικειμένου των ειδικοτήτων, πηγάζει από τις αντίστοιχες άδειες άσκησης επαγγέλματος, που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο σπουδών των ειδικοτήτων ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής. Σε επαγγελματικό, αλλά και επιστημονικό επίπεδο, το βασικό κριτήριο για τον διαχωρισμό μεταξύ των πεδίων εφαρμογών ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής είναι το μέγεθος συχνοτήτων και το είδος των σημάτων των εγκαταστάσεων και των δικτύων που διαχειρίζονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις μεταφέρουν, κατά κανόνα, ηλεκτρική ενέργεια, με τις συχνότητες των τάσεων να βρίσκονται σε πολύ χαμηλά όρια. Αντιθέτως, στις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις (ενσύρματες ή ασύρματες) μεταδίδονται κωδικοποιημένα – διαμορφωμένα σήματα πληροφορίας, με υψηλές συχνότητες, που φθάνουν ακόμα και τα GHz. Επιπλέον, οι περισσότερες συσκευές και διατάξεις που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα αυτά, απαιτούν κάποιου είδους παραμετροποίηση ή προγραμματισμό, τον οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν οι τεχνικοί εγκαταστάτες – συντηρητές. Είναι προφανές ότι τα πεδία επαγγελματικών εφαρμογών ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής είναι επαρκώς διαχωρισμένα. Άλλωστε, τα 2 έτη σπουδών (Β’ και Γ’ τάξεις του ΕΠΑΛ), είναι ένα χρονικό όριο που καθορίζει το εύρος γνώσεων και δεξιοτήτων που μπορεί να λάβουν οι μαθητές. Σε κάθε περίπτωση, οι απόφοιτοι της μίας ειδικότητας του τομέα διατηρούν το προνόμιο, με ένα επιπλέον έτος σπουδών, να αποκτήσουν και δεύτερη ειδικότητα, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό ένα ευρύτερο φάσμα επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και παράλληλα αποκτούν περισσότερες άδειες άσκησης  επαγγέλματος.

 

Προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ, είναι διαμορφωμένο βάσει της  επικρατούσας, σύγχρονης πρακτικής των ενοποιημένων δικτύων, όπου τα δίκτυα υπολογιστών και τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, καθώς επίσης τα δίκτυα ελέγχου έξυπνων οικιακών και βιομηχανικών συστημάτων, αλλά και των συστημάτων ασφαλείας, χρησιμοποιούν ενιαίες υποδομές.

Επιπλέον, το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών προσφέρει γενική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάλληλη για την ηλικιακή βαθμίδα των μαθητών και δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα και τον χρόνο να εντοπίσουν ποια επαγγελματική ειδίκευση θα τους ενδιέφερε περισσότερο, είτε συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Επίπεδο 5, είτε βγουν στην αγορά εργασίας.

 

Γ’ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

Ψηφιακά Συστήματα  (Πανελλαδικώς εξεταζόμενο)

Δίκτυα Υπολογιστών   (Πανελλαδικώς εξεταζόμενο)

Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική

3Θ + 3Ε

Ρομποτική – Ψηφιακά Συστήματα

Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων

Συστήματα Ασφαλείας

Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

23

 

 

Γνωστικό αντικείμενο μαθημάτων Γ’ τάξης

Γ’ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σύντομη περιγραφή γνωστικού αντικειμένου μαθήματος

Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική

 

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο/η μαθητής/τρια όλες τις απαραίτητες βασικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στις τηλεπικοινωνίες, την τηλεματική, την ενσύρματη και ασύρματη μετάδοση σημάτων – δεδομένων, τη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καθώς επίσης και στη λειτουργία των ανάλογων δικτύων (συμπεριλαμβανομένων και των 5G), συστημάτων, διατάξεων και συσκευών, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του επαγγέλματός του.

Ρομποτική – Ψηφιακά Συστήματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι:

1.    να εξοικειώσει τους/τις μαθητές/τριες με τα βασικά συστήματα ρομποτικής, τις αντίστοιχες πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών, τα αισθητήρια και τα παρελκόμενα που χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης και με των προγραμματισμό αυτών των διατάξεων.

2.    Να καταστήσει τους/τις μαθητές/τριες ικανούς/νές να συναρμολογούν και να συντηρούν απλά ρομποτικά εναέρια οχήματα (drone).

3.    Να εξοικειώσει τους/τις μαθητές/τριες με τα βασικά ψηφιακά συστήματα (Καταχωρητές, Απαριθμητές, Μνήμες, Μετατροπείς A/D – D/A κ.λπ)

4.    Να συντηρούν και να επισκευάζουν απλούς 3D εκτυπωτές.

5.    Να εξοικειώσει τους/τις μαθητές/τριες με τη χρήση λογισμικού γραφικού προγραμματισμού (LabVIEW).

Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο/η μαθητής/τρια τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να :

·      εκπονεί μελέτη και να υλοποιεί μικρά τοπικά δίκτυα,

·      επιλέγει τον κατάλληλο εξοπλισμό δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών, εγκαθιστά, ρυθμίζει και παραμετροποιεί ηλεκτρονικές συσκευές δικτύου,

·      προβαίνει σε απλές εργασίες διαχείρισης και επιτήρησης δικτύων υπολογιστών,

·      εντοπίζει και αποκαθιστά βλάβες σε δίκτυα υπολογιστών,

·      ελέγχει εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης,

·      τερματίζει και συνδέει οπτικές ίνες,

·      εγκαθιστά και διαχειρίζεται εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN),

·      εγκαθιστά και διαχειρίζεται συστήματα δικτυακής αποθήκευσης (NAS),

·      συντηρεί και να επισκευάζει φορητές/κινητές, υπολογιστικές/τηλεπικοινωνιακές συσκευές.

Συστήματα Ασφαλείας

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο/η μαθητής/τρια τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος Προσωπικού Ασφαλείας Κατηγορίας Β’ (ΚΥΑ 4892/1/76-γ΄ , ν. 3707/2008), οι οποίες συνοψίζονται στις ακόλουθες:

10.          Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας,

11.          Εγκατάσταση, προγραμματισμός, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας,

12.          Μελέτη και Εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης,

13.          Μελέτη και Εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης,

14.          Εγκατάσταση και προγραμματισμός συστημάτων έξυπνου σπιτιού.

Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο/η μαθητής/τρια με τον χειρισμό και την εγκατάσταση των βασικών διατάξεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία σήματος ήχου και εικόνας και να εφαρμόσει τις βασικές διαδικασίες και τεχνικές επεξεργασίας, παραγωγής, διακίνησης και ελέγχου αναλογικού και ψηφιακού σήματος ήχου και εικόνας, χρησιμοποιώντας συμβατικά μέσα και ειδικά λογισμικά.

 

ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (Επίπεδο 4) λαμβάνουν δύο άδειες εργασίας:

 • Με πτυχίο ειδικότητας Επιπέδου 4 λαμβάνουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτεχνικού Β’ (Β.Δ. 510/31.07.1971 – ΦΕΚ Α’ 152, Π.Δ. 258/10.10.2003 – ΦΕΚ Α’ 235, Ν. 4053/07.03.2012 – ΦΕΚ Α’ 44)

Οι κάτοχοι πτυχίου ειδικότητας Επιπέδου 4, έχουν επίσης πρόσβαση στην άδεια άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτεχνικού Α’, μετά από εξετάσεις ή με σπουδές εξειδίκευσης Επιπέδου 5 και την αντίστοιχη πιστοποίηση.

 • Με πτυχίο ειδικότητας Επιπέδου 4 λαμβάνουν την άδεια εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Κατηγορίας Β’ (Ν. 2518/21.08.1997 – ΦΕΚ Α’ 164, Ν. 3707/08.10.2008 – ΦΕΚ Α’ 209, ΚΥΑ 4892/1/76-γ΄/17.05.2010 – ΦΕΚ Β’ 664).

 

 

4ο έτος Τάξη Μαθητείας

Για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας (Επίπεδο 5) προτείνεται η λειτουργία των ειδικοτήτων:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Επίπεδο 5)

ΒΑΣΙΚΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Παρατηρήσεις

Τεχνικός Ηλεκτροκίνησης και Εγκαταστάσεων Σταθμών Φόρτισης

Ακολουθώντας την παγκόσμια τάση για υιοθέτηση ενεργειών με στόχο τη μείωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος, παρέχονται εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να καταστεί η χρήση ηλεκτρικού αυτοκινήτου μια βιώσιμη επιλογή.  Η ηλεκτροκίνηση λοιπόν των αυτοκινήτων αποτελεί τη νέα τεχνολογική επανάσταση στις μεταφορές. Αναμένεται μάλιστα μέχρι το 2025 στις περισσότερες   χώρες της Ε.Ε. η παραγωγή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων να καλύπτει το  50%  της παραγωγής και μέχρι το 2030 να φτάσει  100%.

Όλες οι μεγάλες εταιρείες αυτοκινήτων, με πρωτοπόρο την TESLA, αλλά και οι ευρωπαϊκές VW, BMW, MERCEDES, OPELμε κάθε ευκαιρία αναφέρουν ότι η συντήρηση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπορεί να γίνει μόνο από πτυχιούχο ηλεκτρολόγο.

Είναι σημαντικό εδώ να αναφέρουμε ότι, οι κινητήρες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι Ασύγχρονοι Τριφασικοί Κινητήρες Βραχυκυκλωμένου Δρομέα (ΑΤΚΒΔ) που μόνο οι απόφοιτοι της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» διδάσκονται σε διάφορα μαθήματα. Επιπλέον οι μεγάλες τάσεις και εντάσεις λειτουργίας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων  είναι το κύριο κομμάτι διδασκαλίας των μαθητών.

Οι παράγοντες αυτοί οδηγούν στην ανάγκη ίδρυσης νέας ειδικότητας «Ηλεκτροκίνησης και Εγκαταστάσεις Σταθμών Φόρτισης» .

Τεχνικός Ηλεκτρονικός Drone

§  Επισκευή, συντήρηση και παραμετροποίση :

10.             εναέριων ρομποτικών οχημάτων (drone).

11.             Χειριστηρίων drone.

12.             Συστημάτων λήψης, μετάδοσης και επεξεργασίας εικόνας από drone.

13.             Συστημάτων τηλεμετρίας μέσω drone.

§  Ικανότητα πτήσης drone μέχρι 4Kg.

Οι εξετάσεις πιστοποίηση Επιπέδου 5, περιλαμβάνουν επιπλέον και τις προβλεπόμενες, από την κείμενη νομοθεσίας, γνώσεις και δεξιότητες για πτήση drone μέχρι 4Kg.

Οι κάτοχοι πιστοποίησης λαμβάνουν, χωρίς άλλες προϋποθέσεις και την άδεια πτήσης droneClassB.

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Ρομποτικών Συστημάτων Παραγωγής

§  Συντήρηση, επισκευή, αναβάθμιση και επέκταση ηλεκτρονικών ρομποτικών συστημάτων παραγωγής και ηλεκτρονικού ρομποτικού εξοπλισμού επιχειρήσεων εφοδιαστικών αλυσίδων.

§  Τεχνολογίες νέας γενιάς (5G – IoT).

§  Εφαρμογές τηλεματικής.

 

Τεχνικός Δικτύων

·      Εκπόνηση μελέτης και υλοποίηση δικτύων υπολογιστών.

·      Διαμόρφωση και παραμετροποίηση συσκευών δικτύου.

·      Προχωρημένα ζητήματα μοντέλων OSI, TCP/IP.

·      Διευθυνσιοδότηση IPv4 / IPv6 και επαλήθευση  συνδεσιμότητας μεταξύ συσκευών δικτύου.

·      Διαμόρφωση δρομολογητών.

·      Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών ασφαλείας σε δίκτυο.

·      Πιστοποίηση εγκαταστάσεων δικτύων.

·      Αντιμετώπιση προβλημάτων συνδεσιμότητας.

 

Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας

·      Επισκευή και συντήρηση σύγχρονων κινητών τηλεφώνων.

·      Αντιμετώπιση  προβλημάτων λογισμικού σε κινητά τηλέφωνα.

·      Τεχνολογίες νέας γενιάς 5G

Οι κάτοχοι πιστοποίησης Επιπέδου 5, λαμβάνουν, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, την άδεια άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτεχνικού Α’

Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών και Οπτικών ινών

·      Εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και επέκταση επίγειων και δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και διατάξεων.

·      Εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και επέκταση δικτύων οπτικών ινών.

·      Εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και επέκταση δικτύων και συστημάτων VoIP τηλεφωνίας.

·      Τεχνολογίες νέας γενιάς 5G

Οι κάτοχοι πιστοποίησης Επιπέδου 5, λαμβάνουν, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, την άδεια άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτεχνικού Α’

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Συσκευών

7.    Συντήρηση, αναβάθμιση, επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, τηλεοράσεων και συναφών συσκευών.

8.    Εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων και προγραμμάτων εφαρμογών.

9.    Ανάκτηση ψηφιακών αρχείων και δεδομένων.

Οι κάτοχοι πιστοποίησης Επιπέδου 5, λαμβάνουν, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, την άδεια άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτεχνικού Α’

 

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τα νέα σχολικά βιβλία πρέπει, αφενός μεν να ενσωματώνουν τις απαιτούμενες νέες γνώσεις, αφετέρου δε να λειτουργούν, για τους μαθητές, ως εργαλεία μάθησης και όχι ως κείμενα καταγραφής πληροφοριών.

Για τη συγγραφή των βιβλίων πρέπει να ακολουθηθεί ένα πιο αποτελεσματικό μοντέλο παρουσίασης της διδακτικής ύλης. Το περιεχόμενο των ενοτήτων του κάθε σχολικού βιβλίου πρέπει να είναι οργανωμένο σε μικρές παραγράφους, με εννοιολογική αυτοτέλεια. Οι παράγραφοι πρέπει να είναι εμπλουτισμένες με τα αναγκαία σχήματα, εικόνες και σχέδια κυκλωμάτων. Στο τέλος της κάθε παραγράφου θα πρέπει να υπάρχουν μία ή δύο ερωτήσεις σχετικές με το περιεχόμενο της παραγράφου ή μισολυμένες ασκήσεις και προβλήματα, που θα καλείται ο/η μαθητής/τρια να τα ολοκληρώσει.  Εναλλακτικά μπορεί να ζητείται από τον/την μαθητή/τρια να εντοπίσει κάποια σημεία από το παρουσιαζόμενο κύκλωμα ή την εικόνα.

Σκοπός αυτής της τακτικής είναι να προτρέπει τον μαθητή σε συνειδητή μελέτη του κειμένου. Όπου απαιτείται, ο μαθητής, θα αναγκάζεται να ξαναδιαβάζει την παράγραφο, που πιθανόν ανάγνωσε αφηρημένος, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις, πριν προχωρήσει στην επόμενη παράγραφο.   Με αυτή τη μέθοδο ο μαθητής δεν θα αναγκάζεται να διαβάζει μακροσκελή και μονολιθικά κείμενα ενοτήτων. Το ίδιο το βιβλίο θα τον καθοδηγεί στη μάθηση μέσω γραπτού λόγου και θα τον προστατεύει από την διολίσθηση στην απλή ανάγνωση, την παπαγαλία και τη διάσπαση προσοχής.

Για τη αποτελεσματική λειτουργία των βιβλίων αυτών είναι απαραίτητη η συμβολή των καθηγητών, που θα χρειαστεί να εκπαιδεύσουν τους μαθητές στον νέο αυτό τρόπο μελέτης.

Ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα – αποθετήριο

Προτείνεται η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας – αποθετήριο, στο οποίο θα αναρτάται συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, που αφορά σε λυμένες ασκήσεις, φύλλα έργου, εκπαιδευτικά βίντεο κλπ.,  τα οποία, όλοι οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν για να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό θα προέρχεται από εκπαιδευτικούς ή άλλες πηγές (με την επιφύλαξη των πνευματικών δικαιωμάτων) και θα αναρτάται στο αποθετήριο, αφού ελεγχθεί για την  επιστημονική και παιδαγωγική του πληρότητα, καθώς επίσης και για την συμβατότητά του με τα προγράμματα σπουδών.

Το αποθετήριο θα λειτουργεί υπό την επίβλεψη του ΙΕΠ, το οποίο θα μπορεί να αναθέτει σε επιστημονικούς φορείς ή σε αντίστοιχα, με την εκάστοτε ειδικότητα, τμήματα σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την εποπτεία περιεχομένου του προτεινόμενου συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού.

 

Προτάσεις της ομάδας εργασίας της ΕΤΕ για τον τομέα

Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος

και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Ο Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού των ΕΠΑ.Λ λειτουργεί βάσει του Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016 και προετοιμάζει μαθητές για την ολοκλήρωση της Λυκειακής τους Εκπαίδευσης και την απόκτηση της ειδίκευσης “Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής”, ενώ παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα επέκτασης Σπουδών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε Σχολές και Τμήματα συναφών αντικειμένων μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ, όπως και πρόσβασης σε Μεταλυκειακή Εκπαίδευση και Κατάρτιση, που οδηγούν σε πιστοποίηση προβλεπόμενων Επαγγελματικών προσόντων. 

Κύρια Εκπαιδευτικά αντικείμενα του Τομέα αποτελούν γνωστικά αντικείμενα Μηχανικών στις Επιστήμες του Χώρου, των μεταβολών στο Φυσικό Περιβάλλον και τις Ανθρωπογενείς Κατασκευές καθώς και συναφών Επιστημονικών πεδίων και ειδικεύσεων, παρέχοντας στους αποφοίτους, τόσο το γνωστικό υπόβαθρο όσο και τις απαιτούμενες δεξιότητες για την μετέπειτα πρόοδό τους στην εργασία, την επιστήμη και τη ζωή, στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον του 21ου αιώνα.

Καθώς η έκρηξη της γνώσης και η πρόοδος των Επιστημών, οι σύγχρονες απαιτήσεις στον Κατασκευαστικό τομέα , η ραγδαία εισδοχή νέων τεχνολογιών στα παραπάνω πεδία αποτελούν ένα από τα κυριότερα γνωρίσματα του αιώνα μας, στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται επαρκώς η δομή του τομέα και απαιτείται η διαρκής επαγρύπνηση της Εκπαιδευτικής κοινότητας σε ζητήματα γνώσεων και δεξιοτήτων.  Για τους παραπάνω λόγους προτείνονται τα ακόλουθα:

 

Α. Ο Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού να ενισχυθεί με δύο νέες ειδικότητες στη Γ΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ και η υπάρχουσα ειδικότητα να τροποποιηθεί ώστε οι τρεις ειδικότητες του τομέα που θα προκύψουν να είναι διακριτές και να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες του χώρου των κατασκευών στην χώρα.

Β. Ενίσχυση του τομέα με δύο νέα εργαστήρια τα οποία θα υποστηρίξουν τις νέες ειδικότητες.

Γ. Νέο όνομα για τον Τομέα

Δ. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του τομέα με δύο επιπλέον ειδικότητες προτείνεται και η προσθήκη δύο εξειδικεύσεων στο 4ο Μεταλυκειακό έτος-Μαθητεία που να ανταποκρίνονται στην περεταίρω εξειδίκευση των αποφοίτων των δύο νέων ειδικοτήτων.

 

Οι ειδικότητες που προτείνονται για το ΕΠΑ.Λ είναι:

 

 • Τεχνικός Σχεδίασης Τεχνικών Έργων και Γεωπληροφορικής
 • Τεχνικός Κατασκευής και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων
 • Τεχνικός Αναβάθμισης και Αποκατάστασης Κτιρίων

 

Το  νέο όνομα του τομέα που  εκφράζει τα βασικά χαρακτηριστικά του τομέα και που προτείνεται είναι:

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Ακολουθούν τα διδακτικά αντικείμενα της νέας Β΄ τάξης του τομέα όπως διαμορφώνεται και τα διδακτικά αντικείμενα ανά ειδικότητα και το ωρολόγιο πρόγραμμα αυτών.

 

Για την Β΄ τάξη του τομέα Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, τα μαθήματα, τα οποία καλύπτουν βάση και για τις τρεις ειδικότητες:

 

Μάθημα

Θεωρία

Εργαστήριο

Ώρες

Παρατηρήσεις

Οικοδομικό σχέδιο

 

4

4

 

Προμετρήσεις-επιμετρήσεις

 

2

2

 

Αρχές Τοπογραφίας και Αποτυπώσεις

2

2

4

 

Τεχνολογία δομικών υλικών

 

2

2

 

Ηλεκτρονική σχεδίαση Τεχνικών Έργων

 

3

3

 

Ψηφιακή χαρτογραφία και Γεωπληροφορική

 

2

2

 

Ασφάλεια και υγεία στα έργα και στοιχεία τεχνικής νομοθεσίας

1

 

1

 

Κτηριακά Έργα

2

2

4

 

Αγγλικά ειδικότητας

1

 

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

23

 

 

 

Ειδικότητες στην Γ΄τάξη

Συστήνονται τρεις ειδικότητες που καλύπτουν το φάσμα της αγοράς εργασίας εντός και εκτός επικράτειας με την νέα δυναμική και τις νέες τεχνολογίες 

1η ειδικότητα: Τεχνικός Σχεδίασης Τεχνικών Έργων και Γεωπληροφορικής.

Μάθημα

Θεωρία

Εργαστήριο

Ώρες

Παρατηρήσεις

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

 

4*

4

Εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές

Οικοδομική

3

 

3

Εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές

Κατασκευαστικές Εφαρμογές

 

3

3

 

Ηλεκτρονική Σχεδίαση

& Μοντελοποίηση Πληροφοριών Κτιρίου (ΒΙΜ)

 

4

4

 

Τρισδιάστατη σχεδίαση &  Φωτορεαλισμός Τεχνικών Έργων  και στοιχεία ελεύθερου σχεδίου

 

4

4

 

Γεωπληροφορική

1

4

5

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

 

 

23

 

 

 

*Το Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου της Γ΄ τάξης διδάσκεται στο Εργαστήριο Σχεδίασης Τεχνικών Έργων (0302).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2η ειδικότητα: Τεχνικός Κατασκευής & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

Μάθημα

Θεωρία

Εργαστήριο

Ώρες

Παρατηρήσεις

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

 

4*

4

Εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές

Οικοδομική

3

 

3

Εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές

Οργάνωση Εργοταξίου

2

 

2

 

Τεχνικά Έργα

 

4

4

 

Εφαρμογές Δομικών Έργων & Εδαφομηχανικής

 

3

3

 

Διαχείριση Τεχνικών Έργων & Κατασκευαστικές Εφαρμογές με Η/Υ 

 

4

4

 

Εφαρμοσμένη Οικοδομική

 

3

3

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

23

 

 

*Το Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου της Γ΄ τάξης διδάσκεται στο Εργαστήριο Σχεδίασης Τεχνικών Έργων (0302) λόγω της κατάλληλης υποδομής του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3η ειδικότητα: Τεχνικός Αναβάθμισης και Αποκατάστασης Κτιρίων

Μάθημα

Θεωρία

Εργαστήριο

Ώρες

Παρατηρήσεις

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

 

4*

4

Εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές

Οικοδομική

3

 

3

Εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές

Παθολογία Κτηρίου και Επισκευές

2

2

4

 

Εφαρμογές Σύγχρονων Δομικών Υλικών

 

2

2

 

Τεχνολογία μονωτικών υλικών

1

3

4

 

Δομικές κατασκευές και περιβάλλον  με ΗΥ

1

2

3

 

Εφαρμοσμένη Οικοδομική

 

3

3

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

 

 

23

 

 

*Το Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου της Γ΄ τάξης διδάσκεται στο Εργαστήριο Σχεδίασης Τεχνικών Έργων (0302) λόγω της κατάλληλης υποδομής του.

 

 

Για την αποτελεσματική διεξαγωγή των μαθημάτων και την δυναμική τους εξέλιξη συστήνονται τα παρακάτω εργαστήρια

Εργαστήρια

Μαθησιακά Αντικείμενα

Εργαστήριο Κτηριακών (Κωδικός 0301)

 

Β’ τάξη

Κτιριακά Έργα (2)

Τεχνολογία Δομικών Υλικών(2)

Γ τάξη 2η ειδ

Τεχνικά Έργα (4)

Εφαρμογές δομικών υλικών & Εδαφομηχανικής(3)

Εφαρμοσμένη Οικοδομική (3)

Γ τάξη 3η ειδ

Παθολογία Κτηρίου και Επισκευές (2)

 Εφαρμογές Σύγχρονων Δομικών Υλικών (2)   Τεχνολογία Μονωτικών Υλικών (3)

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες (3)

Εργαστήριο Σχεδίασης Τεχνικών Έργων

(0302)

Β’ τάξη

Οικοδομικό σχέδιο (4)

 

Γ τάξη 1η ειδ

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (4)

Γ τάξη 2η ειδ

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (4)

Γ τάξη 3η ειδ

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (4)

Εργαστήριο 2D και 3D

Σχεδίασης με HY και Μοντελοποίησης

(0303)

Β’ τάξη

Ηλεκτρονική σχεδίαση Τεχνικών Έργων (3)

 

Γ τάξη 1η ειδ

Τρισδιάστατη σχεδίαση & Φωτορεαλισμός Τεχνικών Έργων (3) , 

Ηλεκτρονική Σχεδίαση & Μοντελοποίηση Πληροφοριών Κτιρίου (4),

 

Γ τάξη 2η ειδ

Διαχείριση Τεχνικών Έργων και κατασκευαστικές λεπτομέρειες με Η/Υ(4)

 

Γ τάξη 3η ειδ

Εργαστήριο Δομικών Εφαρμογών με ΗΥ (4)

Εργαστήριο Τοπογραφίας  και Γεωπληροφορικής (0304)

Β’ τάξη

Προμετρήσεις-επιμετρήσεις (2)

Αρχές Τοπογραφίας και Αποτυπώσεις (2)

Ψηφιακή χαρτογραφία και Γεωπληροφορική (2)

 

Γ τάξη 1η ειδ

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής (5)

 

Γ τάξη 2η ειδ

 

 

Γ τάξη 3η ειδ

Δομικές κατασκευές & περιβάλλον με ΗΥ(2)

                                                                       

 

Εισήγηση  Μηχανολογικού Τομέα

Εισαγωγικά

Κύρια άποψη και αδιαμφισβήτητη είναι ότι στα ΕΠΑΛ παρέχουμε αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να απεμπολήσουμε ότι θετικό έχουμε κατακτήσει έως τώρα για τους αποφοίτους μας – απολυτήριο, πτυχίο επιπέδου 4 και 5 κατόπιν μαθητείας, πρόσβαση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και εσωτερική κινητικότητα στους τομείς δηλαδή με ένα επιπλέον έτος παρακολούθησης στη Γ’ τάξη να αποκτά ένας απόφοιτος 2ο ή και 3ο πτυχίο.

Με γνώμονα βέβαια την ανάγκη εκσυγχρονισμού και προσαρμογής στα διαρκώς εξελισσόμενα επαγγέλματα της αγοράς εργασίας και την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης ειδικοτήτων στις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΣΚ – ΙΕΚ), αν και όπως είπαμε αφορούν κατάρτιση και όχι εκπαίδευση, προτείνονται τα εξής:

Για την Β΄ τάξη

Στο υπάρχον ωρολόγιο πρόγραμμα που φαίνεται παρακάτω προτείνεται μία αλλαγή μαθήματος που συμπαρασύρει και ένα ακόμη.  Η αλλαγή αφορά στο εργαστηριακό μάθημα του Μηχανολογικού σχεδίου το οποίο προτείνεται να υλοποιείται συνδυαστικά το Α΄ τετράμηνο με συμβατικά υλικά και το Β΄ τετράμηνο σε Η/Υ.

Β΄ ΤΑΞΗ – ΤΟΜΕΑΣ

 

Β΄ ΤΑΞΗ – ΤΟΜΕΑΣ

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1.

 Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές

3Θ+3Ε

 

1.

 Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές

2Θ+3Ε

2.

 Μηχανική-Αντοχή Υλικών

 

2.

 Μηχανική-Αντοχή Υλικών

3.

 Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

3E

 

3.

 Σχεδιασμός και μοντελοποίηση Στοιχείων Μηχανών – Χρήση Η/Υ

4E

4.

 Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές

2Θ+5Ε

 

4.

 Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές

2Θ+5Ε

5.

 Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές

2Θ+2Ε

 

5.

 Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές

2Θ+2Ε

6.

 Αγγλικά Τομέα

 

6.

 Αγγλικά Τομέα

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:

23 ΩΡΕΣ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:

23 ΩΡΕΣ

 

 

 

 

 

Για τη Γ΄ τάξη ειδικότητες του τομέα Μηχανολογίας

Ο κύριος κορμός των 5 ειδικοτήτων παραμένει ως έχει με εμπλουτισμό και εκσυγχρονισμό σε επιμέρους μαθήματα.

 • Τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών

Παραμένει ως έχει

 • Τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου

Παραμένει ως έχει με εμπλουτισμό μαθημάτων που αφορούν σε καυστήρες εναλλακτικών καυσίμων που ήδη κυκλοφορούν εδώ και χρόνια στην αγορά και εξοικονόμησης ενέργειας.

 • Τεχνικός οχημάτων

Παραμένει ως ειδικότητα αλλά εμπλουτίζεται στο ωρολόγιο με μαθήματα θερμικών και ηλεκτρικών κινητήρων σε επιφανειακό δυστυχώς στάδιο αφού οι ώρες εκμάθησης δεν επαρκούν. Περεταίρω εμβάθυνση – εξειδίκευση μπορεί να γίνει στη τάξη μαθητείας.

 • Τεχνικός ψύξης αερισμού και κλιματισμού

Εμπλουτίζεται η ύλη των μαθημάτων με στοιχεία που αφορούν σε σύγχρονα συστήματα ψύξης και αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας.

 • Τεχνικός μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών

Παραμένει ως έχει η ειδικότητα με εμβάθυνση και εδώ στα εναλλακτικά καύσιμα.

 

Για τις παραπάνω ειδικότητες απαιτείται νέο σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στο υπάρχον ωράριο λειτουργίας της Γ’ τάξης και βεβαίως νέα εργαστήρια με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Βιβλία

Κοινή διαπίστωση όλων είναι η ανάγκη ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των βιβλίων όλων των μαθημάτων, καθώς και η προσθήκη νέων για τις ειδικότητες και τα μαθήματα που προτείνονται.

Εργαστήρια – Εξοπλισμός

Αναφορικά με τον εξοπλισμό των εργαστηρίων του τομέα κοινή διαπίστωση όλων είναι η παλαιότητα αλλά και ή έλλειψη σύγχρονου πάγιου υλικού όλων των εργαστηρίων των ειδικοτήτων, ο οποίος ακόμα και στις περιπτώσεις ανανέωσής του αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των παρακολουθούντων μαθητών.

Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις δεν πραγματοποιούνται εργαστηριακές ασκήσεις που προβλέπονται από τα αναλυτικά προγράμματα, ενώ ο βαθμός επικινδυνότητας σε κάποιες άλλες λόγω απουσίας συστημάτων ασφάλειας και σε κάποιες περιπτώσεις και προσωπικού καθυστερεί (σε σπάνιες περιπτώσεις δε γίνεται καν η τοποθέτηση 2ου καθηγητή στο εργαστήριο λόγο έλλειψης) όπως προβλέπεται από το νόμο.

Δημιουργία νέου αυτόνομου εργαστηρίου συστημάτων ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) με εξοπλισμό που περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, πάνελ γεωθερμίας, ηλιοθερμικά, βιομάζα, μονάδα υδρογόνου, μονάδες αποθήκευσης ενέργειας κ.α. για την κάλυψη της ειδικότητας «Τεχνικός ενεργειακών συστημάτων ΑΠΕ» που λειτουργεί σε ΙΕΚ των οποίων τα εργαστήρια υπάγονται σε ΕΚ. (σε όσα τουλάχιστο συγκροτήματα (ΕΚ-ΙΕΚ) μπορεί να λειτουργήσει. Το συγκεκριμένο εργαστήριο μπορεί να αξιοποιηθεί και από μαθήματα άλλων ειδικοτήτων τόσο μηχανολογικών όσο και ηλεκτρολογικών.

Για τις ανάγκες της ηλεκτροκίνησης προτείνεται η προσθήκη κατάλληλου σύγχρονου εξοπλισμού στο ήδη υπάρχον εργαστήριο Οχημάτων του τομέα Μηχανολογίας (κωδ 0104) ή του αντίστοιχου εργαστηρίου Ηλεκτρικού συστήματος Αυτοκινήτων του τομέα Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής (κωδ 0207).

Έτος Μαθητείας

Η λειτουργία του θεσμού της τάξης μαθητείας (4ο έτος) έως τώρα κρίνεται απολύτως θετική παρόλες τις δυσκολίες και τη γραφειοκρατία που προκύπτει.

Προβλήματα όπως η έλλειψη πληροφόρησης της αγοράς εργασίας για το θεσμό και η αυξημένη γραφειοκρατία τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εκπαιδευτικούς  θα πρέπει και μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων μαθητείας θα πρέπει να είναι περισσότερο εξειδικευμένοι και στοχευμένοι σε συνάρτηση με τους αποφοίτους ΙΕΚ ώστε να υπάρχει και η αντιστοιχία του επιπέδου 5.

 

ΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΕ

Μητρώο Μελών – Επικοινωνία με μέλη & Παραρτήματα – Ιστοσελίδα – Οικονομικά

Πρωταρχικό μέλημα του προσωρινού ΔΣ ήταν η ενεργοποίση των Τραπεζικών Λογαριασμών στη Τράπεζα Πειραιώς οι οποίοι είχαν κλειδώσει λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου ΔΣ, με συνέπεια να μην υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης, ενημέρωσης και διαχείρισής τους. Ύστερα από τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες προέβη το ΔΣ, έγινε εφικτή από 19-3-21  η πρόσβαση και η εκ νέου δυνατότητα διαχείρισής τους από τους Βασαγιώργη Νικόλαο και Θεοδωρόπουλο Σωτήρη ως Πρόεδρο και Ταμία αντίστοιχα του ΔΣ. Αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία πληρωμών προς τρίτους, τακτοποίηση τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και η επιστροφή των χρημάτων που όφειλε η ΕΤΕ σε συμμετέχοντες στα τελευταία προγράμματα ERASMUS.

Στη συνέχεια στόχοι του προσωρινού ΔΣ ήταν:

– Η επικαιροποίηση του μητρώου μελών της ΕΤΕ

– Η επανέναρξη της επικοινωνίας με τα Περιφερειακά Τμήματα και τα Παραρτήματα και ο ορισμός νέων συνδέσμων επικοινωνίας με αυτά, εκεί που διαπιστώθηκε όπου υπήρχαν προβλήματα.

– Η εγγραφή νέων μελών στην Ένωση και η είσπραξη συνδρομών

– Η οργανωτική προετοιμασία για τις επερχόμενες εκλογές και για την ίδρυση νέων Παραρτημάτων

– Η τακτοποίηση φορολογικών υποχρεώσεων και εκκρεμοτήτων καθώς και η μεταφορά της φορολογικής έδρας της ΕΤΕ, που για αδιευκρίνιστο λόγο δεν υλοποιήθηκε παρά τις αντίθετες αναφορές των προηγούμενων ΔΣ της ΕΤΕ.

– Η ανανέωση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας και η επαναλειτουργία της σελίδας της ΕΤΕ στο Facebook

– H οργάνωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΤΕ και η σωστή λειτουργία του.

 

Στο σύντομο χρονικό διάστημα της θητείας του προσωρινού ΔΣ πολλά από αυτά επιτεύχθησαν σε μεγάλο βαθμό:

 

 • Η λειτουργία της ιστοσελίδας αναβαθμίστηκε με συνεχή ανανέωση του περιεχομένου της, το ίδιο και η εικόνα της ΕΤΕ στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Βελτιώθηκε σημαντικά η λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των μελών μέσω αυτού.
 • Με την πραγματοποίηση των οργανωτικών τηλεδιασκέψεων και την υπόλοιπη δράση της ΕΤΕ σε αυτό το διάστημα, υπήρξε σημαντική επαναδραστηριοποίηση των μελών και διάθεση για δημιουργία Παραρτημάτων και σε Νομούς που δεν υπήρχαν ενεργά. Αποτέλεσμα ήταν η εγγραφή μέχρι σήμερα 16 νέων μελών και η ανταπόκριση για πληρωμή της συνδρομής του τρέχοντος έτους από περισσότερα των 60 μελών
 • Η προσπάθεια επικαιροποίησης  έχει δημιουργήσει μια καινούργια πρόχειρη βάση με επικαιροποιημένα στοιχεία  περισσότερων από 240 μελών, η οποία μετά την ολοκλήρωση των εκλογών θα αποτελέσει τη βάση έτσι ώστε το νέο ΔΣ να μπορέσει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και επικαιροποιημένο μητρώο μελών.
 • Επίσης λόγω προβλημάτων συνεργασίας με τον προηγούμενο λογιστή, προχωρήσαμε στην ανάθεση των φορολογικών υποθέσεων της ΕΤΕ σε νέο Λογιστικό Γραφείο  (Αναστασιάδης Αθανάσιος με έδρα τα κάτω Πατήσια)

 

Το θέμα της Φορολογικής και Φυσικής Έδρας της ΕΤΕ

Η ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ στη Συνεδρίασή της με αριθμ. 44 της 8ης Δεκεμβρίου 2017 είχε αποδεχτεί το αίτημά μας για ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης του χώρου/γραφείου που βρίσκεται στο ισόγειο της Σπουδαστικής Εστίας για πέντε (5) χρόνια. Για άγνωστο προς εμάς λόγο τα προηγούμενα ΔΣ της ΕΤΕ, παρότι προχώρησαν στον εξοπλισμό του χώρου και τη χρήση του ως Γραφείου της ΕΤΕ, δεν προχώρησαν και στην αλλαγή της φορολογικής έδρας η οποία παραμένει σε παλαιότερη διεύθυνση. Θεωρήσαμε λοιπόν απαραίτητο να προχωρήσουμε και σε αυτή την τακτοποίηση. Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε στο παρακάτω αίτημα προς τη ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ:

 

Μαρούσι, 1 Ιουνίου  2021

                                                                                                                         Αρ.πρωτ.  28

           

                                                                        ΠΡΟΣ:     Δ.Ε.    Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χώρου – γραφείου για στέγαση της ΕΤΕ

 

            Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

 

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών πτυχιούχων ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ   για την καλύτερη εκπλήρωση του επιστημονικού της ρόλου και την μείωση των λειτουργικών της εξόδων, επιθυμεί να αλλάξει τη φορολογική της έδρα.

Επειδή θεωρούμε ως καταλληλότερο περιβάλλον για τη νέα μας έδρα  το χώρο της ΑΣΠΑΙΤΕ,  θα θέλαμε να σας ζητήσουμε την δωρεάν παραχώρηση χρήσης, για πέντε χρόνια, ενός χώρου – γραφείου στο ισόγειο της Σπουδαστικής Εστίας για τη στέγαση της ένωσης και του αρχειακού της υλικού.

Για το ΔΣ της ΕΤΕ

———————-

Προς έκπληξη  και μεγάλη μας απογοήτευση και παρά μέχρι και την τελευταία στιγμή διαβεβαίωσή μας περί ικανοποιήσεως του αιτήματός μας λάβαμε την παρακάτω αρνητική απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την αρνητική εξέλιξη, (δεν περιμέναμε τέτοια αντιμετώπιση από ΔΕ που έχει ως Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο Καθηγητές της ΑΣΠΑΙΤΕ και μέλος απόφοιτο της ΑΣΕΤΕΜ, όταν προηγούμενες ΔΕ με μέλη από άλλα ιδρύματα είχαν απαντήσει θετικά (Χρυσουλάκης – Σαριδάκης), διατηρήσαμε την παλιά φορολογική έδρα ως εκκρεμότητα που πρέπει να διαχειριστεί άμεσα το νέο ΔΣ που θα προκύψει μετά τις εκλογές.

 

Ζ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΠΑΙΤΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Αυγούστου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Μάχη μέχρις εσχάτων για την ΑΣΠΑΙΤΕ

Με την έκδοση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021, με οδύνη διαπιστώσαμε ότι επαληθεύτηκαν οι προβλέψεις μας ότι με το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η ΑΣΠΑΙΤΕ θα είχε θέμα επιβίωσης. Όλα  τα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ έχουν ελάχιστους εισακτέους από τα ΓΕΛ (Ημερήσια ΓΕΛ: θέσεις  362  – Επιτυχόντες 35) Η μη Πανεπιστημιοποίηση της ΑΣΠΑΙΤΕ έχει φέρει αυτό το αποτέλεσμα.

Όλα δείχνουν πως οδηγούμαστε  σε οριστικό κλείσιμο της Ιστορικής Σχολής  ΑΣΠΑΙΤΕ!

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (ΕΤΕ), εδώ και χρόνια έδωσε μάχες για την Πανεπιστημιοποίηση της ΑΣΠΑΙΤΕ και ιδιαίτερα  τους τελευταίους μήνες το προσωρινό ΔΣ της ΕΤΕ εντατικοποίησε τους διεκδικητικούς αγώνες για το σκοπό αυτό.

Δυστυχώς το θέμα της μη πανεπιστημιοποίησης της ΑΣΠΑΙΤΕ δεν λύθηκε φέτος την Άνοιξη, με κύρια ευθύνη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κεραμέως.

Είναι γνωστό πως για το θέμα της Πανεπιστημιοποίησης της ΑΣΠΑΙΤΕ τότε όλοι συμφώνησαν με την πρόταση της ΕΤΕ για την άμεση ένταξη της στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), ως μίας αυτόνομης σχολής. Η μόνη που φαίνεται ότι δεν συμφώνησε ήταν η ίδια η  Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι φόβοι μας για «ξεπούλημα» του εναπομείναντος τμήματος του οικοπέδου της σχολής ΑΣΠΑΙΤΕ, σε συμφέροντα οικονομικού περιεχομένου, είναι πλέον έντονοι.

Δυστυχώς αυτή τη μάχη την δώσαμε σχεδόν μόνοι…

Η διορισμένη, από την κ. Κεραμέως,  Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) της ΑΣΠΑΙΤΕ, ενώ γνώριζε το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί με τους φετινούς εισακτέους, (της το είχε επισημάνει εξ αρχής το προσωρινό Δ.Σ της Ε.Τ.Ε), αδράνησε και δεν έκανε σχεδόν τίποτα ούτε για να το αποτρέψει, ούτε για να επιταχύνει την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ.

Και όλα αυτά παρότι στη ΔΕ συμμετέχουν, από τις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, δύο παλιοί και έμπειροι Καθηγητές της Σχολής καθώς και ένας απόφοιτός της (ο οποίος σημειωτέον δεν  εκπροσωπεί την ΕΤΕ).

Ο πρόεδρος της ΔΕ κ. Γεώργιος Χατζαράκης στο παρελθόν, ως πρόεδρος του συλλόγου των μελών ΔΕΠ, είχε δώσει μάχες και έχει συγγράψει πλήθος κειμένων,  κατηγορώντας τις προηγούμενες ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ και τους Υπουργούς Παιδείας για αδιαφορία για το μέλλον της Σχολής.

Τώρα άραγε ποια θα είναι η αντίδρασή του;

Επιπλέον ο σύλλογος των μελών ΔΕΠ, με χλιαρές αντιδράσεις, στην ουσία συντάχθηκε με την ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Που άραγε χάθηκε η αγωνιστικότητα όλων των προηγούμενων  ετών;

Τώρα τα ψέματα τελείωσαν.

Είτε αντιδρούμε όλοι δυναμικά, είτε ο καθένας θα αναλάβει και θα χρεωθεί τις προσωπικές του ευθύνες, οι οποίες θα τον ακολουθούν για πάντα…

 

Το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.

 

 

Η. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

2 Σεπτεμβρίου  2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συγχαίρουμε το μέλος της Ε.Τ.Ε Βουλευτή Κοζάνης κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο για την ένταξή του στο Κυβερνητικό Σχήμα, ως Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Μεταφορών και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο και σημαντικό ρόλο που αναλαμβάνει.

 

Το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.

 

Να συμπληρωθούν περισσότερα στοιχεία