ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  – Έκδοση βιβλίου του εκπαιδευτικού Αθ. Λερούνη

Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις I Λοιπές Δημοσιεύσεις - Άρθρα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος του βιβλίου του συναδέλφου μας Θανάση Λερούνη με τίτλο: «52 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΑΣΣΑ». Ο δεύτερος τόμος θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο και ο τρίτος τον Μάρτιο.

Επειδή είναι ιδιωτική έκδοση μπορούμε να το προμηθευτούμε από ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία, πληκτρολογώντας τον τίτλο του βιβλίου.

2 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΙΝΔΙΚΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΣΤΟ Β.Δ.ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Ἀθανάσιος Γ.Β. Λερούνης

ΣΕΛΙΔΕΣ: 436 Μαλακό εξώφυλλο
ISBN ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΜΟΥ: 978-618-86942-0-0  

ISBN ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:  set  978-618-86942-3-1

 e mail :  athanasioslerounis@gmail.com

Τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὶς πωλήσεις τοῦ βιβλίου θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν στήριξη τῆς Παράδοσης τῶν Καλλάσσα.

  Κυκλοφόρησε ὁ πρῶτος τόμος τοῦ βιβλίου τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ Ἀθανασίου Λερούνη μὲ τίτλο «52 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΙΝΔΙΚΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΣΤΟ Β.Δ.ΠΑΚΙΣΤΑΝ». Στὸ τρίτομο ἔργο του ἐπιχειρεῖται μία λεπτομερὴς περιγραφὴ τῶν ἠθῶν,  τῶν ἐθίμων, τῶν ἱεροτελεστικῶν δρώμενων, τῶν ἐποχιακῶν ἑορτῶν  καὶ ὅλων ὅσων χαρακτηρίζουν τὴν ἀρχέγονη παράδοση τῶν Καλλάσσα.  Παράλληλα γίνεται ἀναφορὰ στὰ κοινωφελῆ ἔργα ποὺ κατασκευάστηκαν στοὺς οἰκισμοὺς τους ἀπὸ τὴν Ὀργάνωση τῶν «ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ / ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΑΣΣΑ», στὶς ἀποστολὲς τῆς ὁποίας συμμετεῖχε, καθὼς καὶ στὸ θέμα τῆς θρυλικῆς καταγωγῆς τῶν Καλλάσσα ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. 

   Τὸ βιβλίο ἀποτελεῖ τὸν ἀπολογισμὸ τοῦ συγγραφέα γιὰ τὴν δεκαπενταετή δραστηριότητά του στὶς κοιλάδες τῶν Καλλάσσα καὶ τὸ χρέος του πρὸς ὅλους τοὺς Ἕλληνες ποὺ συνέδραμαν στὶς προσπάθειες τῶν  «ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ / ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΑΣΣΑ»  καὶ ἐνδιαφέρθηκαν γιὰ τὴν διατήρηση τῆς μοναδικῆς παράδοσής τους.

   Ὁ ἐπιστολικὸς τρόπος γραφῆς, ἡ πολυετὴς ἔρευνα καὶ ἡ βιωματική ἐμπειρία τοῦ συγγραφέα βοηθοῦν τὸν ἀναγνώστη νὰ μεταφερθεῖ νοερά στὴν χώρα τῶν Καλλάσσα, νὰ γίνει κοινωνὸς τῆς κοσμοθεωρίας τους, νὰ διαλευκάνει σημεῖα ποὺ δημιουργοῦν ἀσάφειες γιὰ τὴν παράδοσή τους, νὰ μάθει τὰ ἀποτελέσματα τῆς 15χρονης δραστηριότητας  τῶν Ἑλλήνων Ἐθελοντῶν στὰ  Καλλασσοχώρια τοῦ Ἰνδικοῦ Καυκάσου καὶ νὰ πάρει ἐμπεριστατωμένες ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα ὅπως:

·      Πῶς κατάφεραν οἱ Καλλάσσα, οἱ τελευταῖοι Καφίρς τοῦ Ἰνδικοῦ Καυκάσου, νὰ διατηρήσουν μέχρι σήμερα τὴν ἀρχέγονη παράδοσή τους;

·       Γιατὶ ἐξισλαμίστηκαν οἱ ὑπόλοιπες φυλὲς τῶν Καφίρς;

·       Ποιὰ εἶναι τὰ ἔθιμα τῶν Καλλάσσα;

·       Σὲ τί θεοὺς πιστεύουν;

·       Πῶς ἐκδηλώνουν τὴν πίστη τους;

·       Ποιὰ εἶναι τὰ δρώμενα τῶν μεγάλων ἐποχιακῶν ἑορτῶν τους;

·       Ποιὰ στοιχεῖα τῆς Καλλασσικῆς Παράδοσης παραπέμπουν σὲ ἀντίστοιχα τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς;

·       Τί γνώσεις ἀπεκόμισε ὁ συγγραφέας, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δεκαπενταετούς δραστηριότητάς του στοὺς οἰκισμοὺς τῶν Καλλάσσα;

·       Τί ἀπέγιναν τὰ ἔργα ποὺ κτίστηκαν μὲ τὰ χρήματα τῶν Ἑλλήνων;

·       Τί ἀποτέλεσμα εἶχε τὸ πρόγραμμα τῶν ‘‘οἰκονομικῶν ὑιοθεσιῶν’’ τῶν καλλασσοπαίδων;

·       Πῶς ἐξηγεῖται ὁ θρύλος τῆς ἑλληνικῆς καταγωγῆς τῶν Καλλάσσα;

   Τὰ παραπάνω ἐρωτήματα μαζὶ μὲ πολλὰ ἄλλα ἀπαντῶνται στὰ 52 κεφάλαια τοῦ βιβλίου ποὺ εἶναι γραμμένα σὲ μορφὴ ἐπιστολῶν.   

   Ὁ συγγραφέας ἔζησε στοὺς ὀρεινοὺς οἰκισμοὺς τῶν Καλλάσσα συμμετέχοντας στὶς ἀποστολὲς τῆς ὀργάνωσης τῶν «ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ / ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΑΣΣΑ» ἀπὸ τὸ 1995 ἕως τὸ 2009. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συνεχοῦς ἐνεργοὺς δράσης τους κατασκευάστηκαν πάνω ἀπὸ 25 κοινωφελῆ ἔργα ποὺ βελτίωναν τὶς συνθῆκες ἐκπαίδευσης τῶν μαθητῶν τῆς περιοχῆς, ἀναβάθμιζαν τὶς συνθῆκες ὑγιεινῆς τῶν κατοίκων της καὶ στήριζαν τὴν ἀρχέγονη παράδοση τῆς Φυλῆς τῶν Καλλάσσα. Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2009 συλλαμβάνεται ἀπὸ τοὺς Ταλιμπάν καὶ κρατεῖται αἰχμάλωτός τους γιὰ ἑπτὰ μῆνες στὶς ὀρεινὲς περιοχὲς τοῦ Νουριστάν, πρώην Καφιριστάν, στὸ Β.Α. Ἀφγανιστάν. Ἀπελευθερώνεται τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2010 μετὰ ἀπὸ τὶς ἐπίμονες προσπάθειες τῆς Ἑλληνικῆς καὶ τῆς Πακιστανικῆς Διπλωματίας.  Ἀπὸ τὸ 2011 διδάσκει στὸ Λαϊκὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ κεφάλαια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Παρουσία στὴν Κεντρικὴ Ἀσία καὶ τοὺς ἀπόηχούς της στὶς Παραδόσεις τῶν Καλλάσσα καὶ τῶν ἄλλων Φυλῶν τοῦ Ἰνδικοῦ Καυκάσου καὶ τῶν Ἰμαλαΐων.