Ρομποτικός βραχίονας ανίχνευσης διεύθυνσης φωτός με arduino, του Δ. Παπουτσή

Άρθρα μελών της ΕΤΕ

του Δ. Παπουτσή

ΠΕ17-03   Ρομποτικός βραχίονας ανίχνευσης διεύθυνσης φωτός με arduino

Μελέτη δημιουργία και παραμετροποίηση συμπεριφοράς, ολοκληρωμένου ρομποτικού μηχανισμού, που ακολουθεί μηχανικά μια δέσμη φωτός.

Για όσους ενδιαφέρονται στον σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα, το λογικό διάγραμμα ροής ,το σχέδιο συνδεσμολογίας και το σενάριο μαθήματος.

https://drive.google.com/folderview?id=0Bxs4d187fNjiUUNsMkNHWVpqTkE&usp=drive_web