ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΠ

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Δράσεις - Δραστηριότητες

Την Κυριακή 31-1-2021, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, η διαδικτυακή εκδήλωση – συζήτηση της ΕΤΕ, με θέμα:

Σκέψεις και προοπτικές  για τα μαθήματα της Τεχνολογίας και του ΣΕΠ στο Γυμνάσιο”

Στην εκδήλωση, διάρκειας δυόμισι ωρών, συμμετείχαν περισσότερα από 100 μέλη της ΕΤΕ, τα οποία αντάλλαξαν προβληματισμούς, διαπιστώσεις και προτάσεις για τη θεματική της εκδήλωσης, τα οποία μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής:

 • Άμεση αναγκαιότητα θεσμοθέτησης Εργαστηρίου Τεχνολογίας
 • Επέκταση της διδασκαλίας του διδακτικού πεδίου Τεχνολογία-Πληροφορική, σε όλες τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ισόποσο αριθμό ωρών στους δύο κλάδους του μαθήματος.
 • Προσπάθεια δημιουργίας κοινού διεκδικητικού πλαισίου με τους καθηγητές Πληροφορικής, για την καθιέρωση μέγιστου αριθμού 12 μαθητών ανά καθηγητή στα μαθήματα αυτά.
 • Αναγκαιότητα ύπαρξης συντονιστών εκπαιδευτικού έργου για το μάθημα της Τεχνολογίας
 • Εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων στο μάθημα της Τεχνολογίας του Γυμνασίου και του Λυκείου: STEM-STEAM, Χωρική σκέψη (Vista-Space), χρήση GIS τεχνολογιών, Τρισδιάστατη σχεδίαση CAD , 3D Printing , Eλεύθερη πλοήγηση, Mοντελοποίηση, Προσομοίωση, Πολυτροπική επικοινωνία, – κ.ά
 • Συγγραφή νέων – σύγχρονων βιβλίων Τεχνολογίας για όλες τις τάξεις στις οποίες διδάσκεται το μάθημα.
 • Διεξαγωγή Πανελλήνιων Διαγωνισμών και τοπικών Εκθέσεων μαθητικών κατασκευών στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας, με κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν λειτουργικά στοιχεία και κινούμενους μηχανισμούς.
 • Υπάρχει έλλειψη αποδοχής του μαθήματος της Τεχνολογίας ως ισότιμο μάθημα, από σημαντικό μέρος της σχολικής κοινότητας σε πολλά σχολεία.
 • Τα έργα των μαθητών πρέπει να γίνονται στο σχολείο και όχι στα σπίτια τους. Προτιμότερο είναι ένα λιγότερο τέλειο έργο αλλά δημιούργημα του μαθητή και όχι του γονέα.
 • Τα διαγωνίσματα του Α τετραμήνου να διεξάγονται με ανοιχτές σημειώσεις έτσι ώστε να μην χαθεί η φιλοσοφία του μαθήματος της τεχνολογίας  αλλά να μπορέσει ο μαθητής να αναπτύξει την κριτική του σκέψη.
 • Επικρατεί η εσφαλμένη εντύπωση στον κόσμο ότι ρομποτική είναι κάτι που σχετίζεται την πληροφορική. Όμως ο καθηγητής πληροφορικής δεν μπορεί να ξέρει για τα μηχανολογικά εξαρτήματα του αντικειμένου ούτε για τις σχέσεις μετάδοσης της κίνησης ούτε για τα ηλεκτρολογικά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα θέματα της ρομποτικής.
 • Επαναφορά του μαθήματος του ΣΕΠ σε όλους τους τύπους Γυμνασίων και Λυκείων , το οποίο πρέπει να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς που το έχουν διδαχθεί προπτυχιακά όπως οι απόφοιτοι της ΑΣΕΤΕΜ.
 • Δημιουργία και αξιοποίηση ηλεκτρονικού μητρώου φορέων εργασίας η οποία να απευθύνεται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Σύνθεση ετήσιων προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας στη Γ Γυμνασίου με θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα λειτουργεί ως τράπεζα προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας των σχολικών μονάδων.

Το πρόγραμμα  της εκδήλωσης και οι ομιλίες – τοποθετήσεις που μας στάλθηκαν από τα μέλη, τα οποία και ευχαριστούμε θερμά, βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ.

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε ομάδες εργασίας της ΕΤΕ, για την Τεχνολογία και το ΣΕΠ παρακαλούμε στείλτε τα στοιχεία σας στο email της ΕΤΕ: ete@ete.gr

Το προσωρινό ΔΣ της ΕΤΕ

Παρουσιάσεις – Τοποθετήσεις μελών στην Εκδήλωση

 1. Εισαγωγή του κ. Τριβέλα Σ.
 2. Παρουσίαση του κ. Βασαγιώργη Ν.
 3. Παρουσίαση της κα Βρυσούλη Ν.
 4. Παρουσίαση του κ. Παρίκου Γ.
 5. Παρουσίαση του κ. Ζώτου Γ.
 6. Παρουσίαση του κ. Τσαπούρνα Κ.
 7. Παρουσίαση του κ. Δρόσου Ι.
 8. Παρουσίαση του κ. Συργιάννη Χ.
 9. Παρουσίαση του κ. Παπαθανασίου