Δελτίο τύπου ΙΕΠ – «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

Επιμορφώσεις

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) εξέδωσε δελτίο τύπου για
την ένταξη στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη της Πράξης
«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΜΕ
ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5092064.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP:
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από 12/03/2021 έως 23/03/2021 και
μέχρι τις 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως
περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Επισυναπτόμενα στο μήνυμα μπορείτε να βρείτε το Δελτίο Τύπου και την
πρόσκληση.

Την ανακοίνωση μπορείτε να την δείτε στην σελίδα του ΙΕΠ και στον
παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/5092064

Σχετικά αρχεία: