Καθορισμός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Καθορισμός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικών Λυκείων – Εξεταζόμενα μαθήματα

Σας γνωρίζουµε ότι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
προχωρά σε νοµοθετική ρύθµιση σχετικά µε την πρόσβαση των κατόχων
απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην οποία
προβλέπονται τα εξής:

Η εγκύκλιος σε pdf