Το σχέδιο νόμου του ΥΠΑΙΘ σχετικά με το νέο ΕΠΑΛ

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

alt

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=638ab1e6-7854-4ce4-89b2-3649a78e2982

 

Σχέδιο νόμου Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων