Επιστολή Σχολικών Συμβούλων: Ανάγκη Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης της Δ.Τ.Ε.Ε.

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Δ/θμιας Εκπ/σης  Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση:  Κηφισίας 16, 11526, ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο:   210-5226297

Φαξ:              210-7786024

E-mail:         symbouloiaathinas@gmail.com

 

 

       Αθήνα,  26- 04- 2013

       Αρ. πρωτ.:  540

ΠΡΟΣ:

1.      τον  Υπουργό  Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

2.      τον  Υφυπουργό  Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου

3.      τον  Γεν. Γραμματέα  Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. κ.  Αθανάσιο Κυριαζή

4.      τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

κ. Σωτήριο Γκλαβά

(δια της Περιφ. Δ/νσης  Π & Δ Εκπ/σης Αττικής)

5.      τον Περιφερειακό Διευθυντή Π & Δ Εκπ/σης  Αττικής

κ. Δημήτριο Γκίνη

ΚΟΙΝ:

1.      στους υπογράφοντες Σχολικούς Συμβούλους

2.       Πανελλήνια  Ένωση Σχολικών Συμβούλων             

ΘΕΜΑ:   Ανάγκη Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης της Δ.Τ.Ε.Ε.

Εν όψει των αλλαγών που έχουν εξαγγελθεί από το ΥΠΑΙΘΠΑ και αφορούν το Γενικό Λύκειο, τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ, καθώς και το οργανόγραμμα των Υπηρεσιών του Υπουργείου, οι υπογράφοντες (εν ενεργεία και διατελέσαντες) σχολικοί σύμβουλοι, θέλουμε να σας μεταφέρουμε ορισμένες διαπιστώσεις και σκέψεις μας που απορρέουν από την πολυετή θητεία μας στη Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση (Δ.Τ.Ε.Ε.), ως εκπαιδευτικοί και ως ανώτερα στελέχη της Εκπαίδευσης.

Με την κατάργηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τη δημιουργία, στη θέση του, του Ι.Ε.Π., διαπιστώνουμε ότι – στην ουσία – καταργήθηκαν οι ιδιαίτερες υποστηρικτικές δομές κατά επαγγελματικό Τομέα, στελεχωμένες με Συμβούλους και Παρέδρους προερχόμενους από τεχνικές – επαγγελματικές ειδικότητες και αντίστοιχο επιστημονικό προσωπικό από αποσπασμένους καθηγητές, που συγκροτούσαν το Τμήμα Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Διαπιστώνουμε ακόμη ότι αποδυναμώθηκαν σταδιακά οι διοικητικές δομές του Υπουργείου Παιδείας, τόσο στο επίπεδο της Κ.Υ., όπου δεν υπάρχει στις σχετικές Διευθύνσεις επαρκές προσωπικό κατά κλάδο εξειδικευμένο στα θέματα της Δ.Τ.Ε.Ε.,  όσο και στο περιφερειακό επίπεδο με την κατάργηση των Γραφείων Τ.Ε.Ε. στις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης.

Όσον αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των κλάδων και ειδικοτήτων της Δ.Τ.Ε.Ε., παρατηρούμε ότι στα σχετικά γενικά προγράμματα (όπως το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και το πρόγραμμα για τις ΤΠΕ  Β΄ Επιπέδου) δεν προβλέπεται η συμμετοχή τους. Η έλλειψη του επιστημονικού προσωπικού στην Κ.Υ. του Υπουργείου και στο Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τα προηγούμενα, καθιστά – εκ των πραγμάτων – ανέφικτη την οργάνωση εξειδικευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης πάνω στα ιδιαίτερα τεχνικά – επιστημονικά αντικείμενα του κάθε επαγγελματικού Τομέα. Σημειώνουμε ότι όλες οι σχετικές μελέτες – έρευνες δείχνουν ότι, λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, οι εκπαιδευτικοί της Δ.Τ.Ε.Ε. έχουν μεγάλη ανάγκη θεωρητικής και πρακτικής επιμόρφωσης στα νέα αντικείμενα της ειδικότητάς τους, είτε μέσω σεμιναρίων οργανωμένων από επαγγελματικούς φορείς, είτε με την οργάνωση ενδοσχολικής επιμόρφωσης με τη συμμετοχή και ειδικών επιμορφωτών από την παραγωγή ή/και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ανεπαρκής στελέχωση των Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΠΑ με προσωπικό από την Δ.Τ.Ε.Ε., δημιουργεί προβλήματα στο έργο των εκπαιδευτικών στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ, προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον από τους Σχολικούς Συμβούλους, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου τους.

Αναφέρουμε τα κυριότερα: Στα περισσότερα μαθήματα ειδικότητας χρειάζονται να επικαιροποιηθούν οι οδηγίες διδασκαλίας τους, με βάση την διδακτική εμπειρία και τις τεχνικές – επαγγελματικές εξελίξεις. Χρειάζεται ακόμη να γίνει αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών με αφαίρεση περιττής ύλης, προσθήκη νέων αντικειμένων και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εξατομικευμένης και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Αρκετά διδακτικά βιβλία περιέχουν λάθη τα οποία δεν έχουν ακόμη διορθωθεί, αν και οι συγγραφείς και οι σχολικοί σύμβουλοι έχουν στείλει προ πολλών ετών τις απαραίτητες διορθώσεις. Σε ορισμένα, πανελλαδικώς εξεταζόμενα, μαθήματα είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί η εξεταστέα ύλη με βάση τις παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από την εφαρμογή τους τα τελευταία έτη. Ειδικά για τη βελτίωση της διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων, απαιτείται να υποστηριχθούν οι διδάσκοντες με πρόσθετο  εκπαιδευτικό υποστηριχτικό υλικό (οδηγίες για την εκτέλεση των πρακτικών ασκήσεων, φύλλα έργου, εκπαιδευτικά λογισμικά, εκπαιδευτικά σενάρια, εποπτικό υλικό, κ.ά.), ώστε να αξιοποιείται καλύτερα ο διδακτικός χρόνος και οι πρακτικές ασκήσεις να είναι εναρμονισμένες με τον εγκατεστημένο εργαστηριακό εξοπλισμό στις σχολικές μονάδες. Χρειάζεται ακόμη να συνταχθούν νέες αναλυτικές προδιαγραφές για τον εργαστηριακό εξοπλισμό στην κατεύθυνση της τυποποίησης και ομογενοποίησης του, ώστε να μην παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις από σχολείο σε σχολείο.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων μας, ως Σχολικοί Σύμβουλοι, έχουμε επισημάνει τις ελλείψεις αυτές στις ετήσιες εκθέσεις μας και καταβάλλουμε ατομικές προσπάθειες για την κάλυψή τους. Δεν μπορούμε όμως να φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, χωρίς τον απαιτούμενο συντονισμό των ενεργειών μας και την επιστημονική /διοικητική στήριξη από τις Δ/νσεις της Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘΠΑ και το Ι.Ε.Π.

Γενικότερα, απαιτείται η δημιουργία μόνιμων διοικητικών – υποστηρικτικών δομών για τη σύνταξη (και αναθεώρηση τους ανά τακτά διαστήματα) νέων προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τα επαγγελματικά περιγράμματα, τον ανασχεδιασμό της χωροταξικής κατανομής των ειδικοτήτων και των σχολικών μονάδων σύμφωνα με τις τοπικές και κλαδικές ανάγκες, τη συντονισμένη διαχείριση του εργαστηριακού εξοπλισμού, την  οργάνωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και την αύξηση της απορρόφησης των αποφοίτων από την αγορά εργασίας, κλπ.

Θεωρούμε, κατά συνέπεια, ότι προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Δ.Τ.Ε.Ε., καθώς και για την ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου της, είναι η δημιουργία ξεχωριστής Διεύθυνσης για την επαγγελματική εκπαίδευση στο ΥΠΑΙΘΠΑ, η θεσμοθέτηση αντίστοιχων δομών σε Περιφερειακό επίπεδο και η ενίσχυση όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΠΑ και του Ι.Ε.Π. με το κατάλληλο διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό.

Στην κατεύθυνση αυτή και στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου μας, είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου για να συνδράμουμε, με όποιον τρόπο κριθεί πρόσφορος, με γνώμονα πάντα το συμφέρον της Εκπαίδευσης και της Ελληνικής Κοινωνίας.

 

ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ.Ε.


Βλάχος Ιωάννης, ΠΕ04 (Α΄ Αθήνας)

Δεδούλη Μαρίνα, ΠΕ02 (Α΄ Αθήνας)

Δημητρόπουλος Βασίλειος, ΠΕ12.05 (επίτιμος)

Ζιρώ Όλγα, ΠΕ08 (Α΄ Αθήνας)

Ζούλης Νικόλαος, ΠΕ12.05 (πρώην)

Ζωγόπουλος Στάθης, ΠΕ12.04 (Γ΄ Αθήνας)

Ηλιοπούλου Αγγελική, ΠΕ13 (Πάτρα)

Κακάρογλου Εμμανουήλ, ΠΕ12.08 (επίτιμος)

Κανίδης Ευάγγελος, ΠΕ19 (Β΄ Αθήνας)

Καραγεώργος Νικόλαος, ΠΕ12.01 (Β΄ Αθήνας)

Καραγιάννης Στυλιανός, ΠΕ17.03

(Προϊστ. Ε&Π Καθοδήγησης Δ.Ε. Αττικής)

Κατσίρας Λεωνίδας, ΠΕ13 (Α΄ Αθήνας)

Καφετζόπουλος Κων/νος, ΠΕ04 (Α΄ Αθήνας)

Κονταξής Αθανάσιος, ΠΕ12.04 (Α΄ Αθήνας)

Κορέτση Ελένη, ΠΕ15 (Β΄ Αθήνας)

Κόσυβας Γεώργιος, ΠΕ03 (Α΄ Αθήνας)

Λαγουδάκος Μιχάλης, ΠΕ12.05 (Β΄ Αθήνας)

Λαδιάς Τάσος, ΠΕ19 (Πειραιάς)

Λαλαζήση Χρυσούλα, ΠΕ12.01 (Πειραιάς)

Μακρή Δήμητρα, ΠΕ15 (Α΄ Αθήνας)

Μαρκέα Γεωργία, ΠΕ16 (Α΄ Αθήνας)

Μητρογιαννοπούλου Αγγελική, ΠΕ03 (Α΄ Αθήνας)

Μίχου Ευανθία, ΠΕ05 (Δ΄ Αθήνας)

Μπελεσιώτης Βασίλειος, ΠΕ19 (Α΄ Αθήνας)

Μπλιούμης Αντώνιος, ΠΕ12.04 (Λάρισα)

Ορφανός Χάρις, ΠΕ12.05 (Γ΄ Αθήνας)

Πάγκαλος Σταύρος, ΠΕ12.05 (Α΄ Αθήνας)

Παπαδοπούλου Μαρία, ΠΕ17.01 (Α΄ Αθήνας)

Παπαευθυμίου Βασίλειος, ΠΕ17.02 (Α΄ Αθήνας)

Παπανδρέου Νικόλαος, ΠΕ12.04 (Πειραιάς)

Παυλίδης Γεώργιος, ΠΕ12.02 (επίτιμος)

Πλανάκης Σταύρος, ΠΕ02 (Λασίθι)

Πλουμίδου Πελαγία, ΠΕ12.02 (πρώην)

Σαλίχος Μιχαήλ, ΠΕ03 (Πειραιάς)

Σαλωνίδου Αθηνά, ΠΕ12.10 (Α΄ Αθήνας)

Σκοταράς Νικόλαος, ΠΕ12.08 (πρώην)

Σοφιανίδης Λάζαρος, ΠΕ12.05 (Πειραιάς)

Σταμπολίδης Νικόλαος, ΠΕ12.10 (Θεσ/νίκη)

Στεφανίδης Κων/νος, ΠΕ04 (Πειραιάς)

Τζωρτζάκης Ιωάννης, ΠΕ12.01 (Ηράκλειο)

Τσέβη Αλεξάνδρα, ΠΕ14.01 (Α΄ Αθήνας)

Τσίλης Βασίλειος, ΠΕ12.05 (επίτιμος)

Τσότσος Γεώργιος, ΠΕ12.03 (Θεσ/νίκη)

Φονταλής Απόστολος, ΠΕ14.04 (Θεσ/νίκη)

Ψαρράς Λεμονής, ΠΕ12.04 (Β΄ Αθήνας)