ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Μαρούσι, 16-12-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τις τελευταίες μέρες απασχόλησε τα μέλη μας έγγραφο του ΥΠΑΙΘ που αναφέρονταν στην υποχρέωση όσων εκπαιδευτικών δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης να προβούν σε ενέργειες για συμμετοχή τους σε αυτό.

 Από την επικοινωνία που είχαμε με τους αρμοδίους προκύπτει ότι το θέμα αυτό αφορά εκπαιδευτικούς που δεν έχουν προαχθεί στον επόμενο βαθμό και σε καμία περίπτωση τους αποφοίτους ΑΣΕΤΕΜ οι οποίοι απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση σύμφωνα και με το παρακάτω έγγραφο που παραθέτουμε Υπ. Αποφ. Δ3/415/17-10-2001).

Το ΔΣ της ΕΤΕ