ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΣΕΠ 2009

Αναπληρωτές

 Δείτε τα εξεταστικά κέντρα ανα νομό δήλωσης

Αθήνα, 26 Μαΐου 2009

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

(προκηρύξεις 4Π/2008 και 5Π/2008)

 

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει τις ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των γραπτών διαγωνισμών για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει των προκηρύξεων 4Π/2008 (ΦΕΚ 531/15.10.2008) και 5Π/2008 (ΦΕΚ 530/15.10.2008).

 

Οι  υποψήφιοι  όλων  των  κλάδων  και  των  δύο προκηρύξεων  θα  εξεταστούν   το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009 στη  Β΄ Θεματική Ενότητα (διδακτική-παιδαγωγικά) και την Κυριακή 14 Ιουνίου 2009 στην Α΄ Θεματική Ενότητα (γνωστικό αντικείμενο) κατά τις ώρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΚΛΑΔΟΙ

ΗΜΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
(4Π/2008 & 5Π/2008)

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/06/2009

Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

11:00-15:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/06/2009

Α΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

11:00-15:00

 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη της κάθε εξέτασης.

Οι Πίνακες με τα Εξεταστικά Κέντρα των ανωτέρω γραπτών διαγωνισμών αποστέλλονται για ανάρτηση σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορηθούν το εξεταστικό τους κέντρο και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

 

Δείτε τα εξεταστικά κέντρα ανα νομό δήλωσης