ete1

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

 


Αθήνα,  23/04/2013

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

Η έκτακτη γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε παρουσία και εκπαιδευτικού προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ. Από τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε προέκυψαν τα παρακάτω πολύ ανησυχητικά συμπεράσματα:

– Η μη Πανεπιστημιοποίηση της σχολής, όλα αυτά τα χρόνια, έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων και εμπόδια στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Λόγω της μη κατοχής Πανεπιστημιακού πτυχίου το 1998 χάσαμε όλες τις αναθέσεις στο Ενιαίο Λύκειο. Για τον ίδιο λόγο και για αρκετά χρόνια οι απόφοιτοί μας δεν γίνονταν δεκτοί στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα των Πανεπιστημίων και του Ε.Α.Π. ακόμα και σε αυτά που αφορούσαν εκπαιδευτικούς. Σε πολλές προκηρύξεις διαγωνισμών πρόσληψης προσωπικού (π.χ. ΟΤΕ) δεν γινόμασταν δεκτοί σε θέσεις που γίνονταν δεκτοί ακόμη και απόφοιτοι ΤΕΙ ίδιας ειδικότητας. Ίδια προβλήματα αποκλεισμού αντιμετωπίζουμε καθημερινά και σε άλλες προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού και στελέχωσης θέσεων ευθύνης π.χ. κάλυψη θέσεων υπευθύνων από το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε., πρόσληψη ωρομισθίων στις σχολές της ΣΤΥΑ, αποκλεισμός από επιτροπές βαθμολογικών κέντρων και από τη διαδικασία στελέχωσης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μη δυνατότητα ίδρυσης φροντιστηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άδειας διδασκαλίας σε αυτά ή κατ’ οίκον κτλ  Σε πολλές περιπτώσεις η δυναμική παρέμβαση της ΕΤΕ είχε ως αποτέλεσμα να διορθωθούν κάποια από αυτά και να δικαιωθούν τα μέλη μας.

– Η ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Αττικό ΤΕΙ με συγχώνευση των τμημάτων Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών καθώς και των δύο τμημάτων των Πολιτικών σε ένα, χωρίς τη δημιουργία νέων τμημάτων, οδηγεί με σιγουριά στην υποβάθμιση της σχολής και των πτυχίων, τη σταδιακή μεταφορά της λειτουργίας των τεχνολογικών τμημάτων της στο ΤΕΙ Πειραιά, στη δεύτερη φάση του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, και την κατάργησή της με την πλήρη απορρόφησή της από τα ΤΕΙ. Παράλληλα και σε συνδυασμό με τα παραπάνω η παροχή του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, με αριθμό ωρών κατά πολύ λιγότερων από το ΕΠΠΑΙΚ, από άλλα Πανεπιστήμια,όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα οδηγήσει και τα πτυχία Παιδαγωγικών Σπουδών των ετήσιων προγραμμάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ σε υποβάθμιση.

– Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται για τη σχολή θα επιφέρει δραματικές αλλαγές και στα εργασιακά μας δεδομένα. Οι νέες αναθέσεις μαθημάτων για το Τεχνολογικό Λύκειο μπορεί να ανατρέψουν όλα τα ως τώρα κεκτημένα μας  και θα οδηγήσουν σε δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος μας. Η συγχώνευση των Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών και οι πιέσεις των καθηγητών Πληροφορικής μπορεί ναεπιφέρουν δυσμενείς αλλαγές, όπως η ανάθεση μαθημάτων Ηλεκτρονικών στους κλάδους ΠΕ19-20. Οι διακρίσεις σε βάρος μας στην κάλυψη θέσεων ευθύνης και γενικά στη μισθολογική και ιεραρχική μας εξέλιξη θα αυξηθούν. Μεγάλη εργασιακή και μισθολογική υποβάθμισή μας σε περίπτωση μετάταξης σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, κάτι που με τις νέες αναθέσεις θα πλήξει κυρίως τα μέλη μας. Αδυναμία διεκδίκησης αναθέσεων σε σύγχρονα θεματικά πεδία (Επιχειρηματικότητα, Συμβουλευτική – ΣΕΠ – Περιβάλλον κτλ) που μαζί με την επερχόμενη κατάργηση και του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο θα οδηγήσει πολλά μέλη μας στην ανεργία.

– Το νομοσχέδιο για το Τεχνολογικό Λύκειο θα προχωρήσει γρήγορα προς ψήφιση, χωρίς να δίνονται επίσημα απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας για το ποιος το επεξεργάζεται. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη λειτουργία των σχολών των άλλων υπουργείων, που το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. δεν θέλει να τις αγγίξει αλλά και με  τη λειτουργία ή μη τετάρτου έτους στο Τεχνολογικό Λύκειο. Αν δεν υπάρξει τέταρτο έτος (είναι πολύ πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο, πιέζουν για αυτό ιδιωτικά συμφέροντα), μαζί με την κατάργηση των ΕΠΑΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα απώλειας οργανικών θέσεων στις ειδικότητές μας.

Επίσης μεγάλο θέμα υπάρχει με την πρακτική άσκηση των μαθητών και τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων καθώς φαίνεται να υπάρχουν προτάσεις για κατάργηση των ΣΕΚ, ως ανεξάρτητων σχολικών μονάδων.

 

 

Η θέση της ΕΤΕ για το Τεχνολογικό Λύκειο είναι:

Την Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση επηρεάζουν οι κανόνες της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο (παγκοσμιοποίηση). Άμεση σχέση με τις οικονομικές εξελίξεις έχει η μεγάλη επιτάχυνση των αλλαγών στα επαγγέλματα. Η διάρθρωση και το περιεχόμενο των θέσεων εργασίας αλλάζουν με ταχύτητα, χάρη κυρίως σε δύο παράγοντες:

1.       Την εισαγωγή νέων τεχνολογιών.

2.       Την ανάπτυξη νέων μοντέλων οργάνωσης της εργασίας, που δημιουργούν νέες απαιτήσεις όσον αφορά την ποικιλία, την ευελιξία και την ποιότητα της επαγγελματικής πρακτικής.

Σήμερα έχουμε περάσει από τη μαζική παραγωγή, στην παραγωγή προϊόντων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη, συνοδευόμενη από παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του πελάτη. Επίσης, από την κάθετη ιεραρχική οργάνωση της εργασίας, στην εργασία σε ομάδες. Τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προσπαθούν να προσαρμόσουν αντίστοιχα το περιεχόμενο, τα προγράμματα, τη δομή και το θεσμικό πλαίσιο τους.

Πρέπει  να αναπτυχθούν βασικές ικανότητες,  ικανότητες που ευνοούν και προετοιμάζουν τη δια βίου μάθηση. Να περιλαμβάνουν τις βασικές δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, ξένη γλώσσα) αλλά και δεξιότητες συναφείς με τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων, με την ομαδική-συστηματική εργασία, με τη λήψη αποφάσεων, την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη δημιουργική σκέψη, δεξιότητες χρήσης υπολογιστών , την ικανότητα να μαθαίνει κανείς μόνος του και άλλες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες. Οι ικανότητες αυτές είναι χρήσιμες για μια σειρά θέσεων εργασίας, αν όχι για όλες, και εξασφαλίζουν την είσοδο στην αγορά εργασίας.

 

Είναι αναγκαία η ανάπτυξη της ΤΕΕ  ως αναπόσπαστο κομμάτι της δωδεκάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης:

 

Ø  Η αρχική επαγγελματική εκπαίδευση να παρέχεται μόνο από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α

 

Ø  Τα πτυχία επιπέδων 2 και 3, πρέπει να δίδονται μόνο από το εκπαιδευτικό σύστημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, με  κατοχυρωμένα  επαγγελματικά δικαιώματα, όσος χρόνος κι αν απαιτείται.

 

Ø  Δεν έχει νόημα Τεχνολογικό Λύκειο χωρίς ειδικότητες και κατοχυρωμένα  επαγγελματικά δικαιώματα.

 

Ø  Πρέπει να θεσπισθεί νομοθετικό πλαίσιο για επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα στις ειδικότητες της ΤΕΕ. Όπου υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο δημιουργείται ζήτηση της ειδικότητας (π.χ. Υδραυλικοί), ενώ όπου δεν υπάρχει κατάργηση της (π.χ. Δομικοί).

Ø  Η εργαστηριακή εκπαίδευση των μαθητών πρέπει να συνεχίσει να γίνεται στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.). Η πρακτική άσκησή τους ομοίως  να θεσμοθετηθεί ότι μπορεί να γίνεται και στα Σ.Ε.Κ.

Για τους λόγους αυτούς το Τεχνολογικό Λύκειο πρέπει να είναι τριετούς διάρκειας με ένα πρόσθετο (ενσωματωμένο) τέταρτο έτος για την απόκτηση πτυχίου επιπέδου 3.                                 

Η θεσμοθέτηση του 4ου έτους προκύπτει:

1)       από την αναγκαιότητα επάρκειας χρόνου για την πλήρη εκπαίδευση του μαθητή που απαιτείται για την λήψη απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου επιπέδου 3, σε συνδυασμό με την οδηγία 2005/36ΕΚ .

2)       από την αναγκαιότητα να λαμβάνει ο μαθητής τα πλήρη προσόντα που αντιστοιχούν στη μέση στάθμη σε έναν τύπο σχολείου ( Τεχνολογικό Λύκειο)

3)                από τη δυνατότητα θεσμοθέτησης της πρακτικής άσκησης

 

 Το Τεχνολογικό Λύκειο ως Λυκειακή βαθμίδα πρέπει να στοχεύει τόσο στην επαγγελματική εκπαίδευση των μαθητών για την απόκτηση πτυχίου όσο και στην προετοιμασία των μαθητών για τη συνέχιση των σπουδών στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ σε τμήματα και σχολές που σχετίζονται με την τεχνολογική φύση του σχολείου. Για το λόγο αυτό και την κοινωνική καταξίωση του νέου αυτού σχολείου θα πρέπει να μεταφερθεί η Τεχνολογική Κατεύθυνση από το Γενικό Λύκειο και να απονέμει στους αποφοίτους ίδιο απολυτήριο με το Γενικό Λύκειο.  Το Τεχνολογικό Λύκειο θα πρέπει να αποτελεί επιλογή και των καλών μαθητών, ειδικά αυτών που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Πολυτεχνεία και συναφείς σχολές.

Οι μαθητές του Τεχνολογικού Λυκείου θα λαμβάνουν απολυτήριο και πτυχίο επιπέδου 2 με την επιτυχή αποφοίτησή τους.

Η Α΄ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου θα πρέπει να είναι κοινή για όλους τους μαθητές και να περιέχει βασικά μαθήματα Γενικής Παιδείας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η οριζόντια κινητικότητα με το Γενικό Λύκειο. Εισαγωγικά μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης πρέπει να υπάρχουν για να προετοιμάσουν τους μαθητές για την επιλογή του τομέα στη Β΄ τάξη.

Η Β΄ τάξη θα πρέπει να είναι οργανωμένη σε τομείς και η Γ΄ τάξη σε ειδικότητες που θα οδηγούν σε απόκτηση πτυχίου επιπέδου 2 και Απολυτήριο Λυκείου ίδιο με αυτό του Γενικού.  Η πρόσβαση στις σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να συνεχίσει να είναι όπως αυτή του σημερινού ΕΠΑΛ. Για την εισαγωγή στα ΤΕΙ με ειδικές εξετάσεις να δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να εισαχθούν και σε συναφείς σχολές (όχι μόνο στις αντίστοιχες), ενώ για την εισαγωγή με πανελλαδικές εξετάσεις (σημερινή ομάδα Β των ΕΠΑΛ). Οι μαθητές να εξετάζονται σε ίσο αριθμό μαθημάτων ειδικότητας και γενικής παιδείας.

Το τέταρτο έτος θα παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίου ειδικότητας επιπέδου 3, ύστερα από εξετάσεις πιστοποίησης οι οποίες και θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται σήμερα από τα διάφορα Υπουργεία για τη χορήγηση των διαφόρων επαγγελματικών αδειών.

 

 Για να λειτουργήσει το Τεχνολογικό Λύκειο στην πλήρη του μορφή σε ολόκληρη την Ελλάδα απαιτείται να εξασφαλιστεί νομοθετικά η λειτουργία των ειδικοτήτων του 4ου έτους, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους μαθητές, καθώς και του Γενικού Τμήματος της Γ΄ τάξης (αν τελικά παραμείνει σύμφωνα με την αρχική πρόταση του υπουργείου) , σε τουλάχιστον ένα σχολείο ανά Νομό ή και Δήμο για τη νησιωτική Ελλάδα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών, έτσι ώστε τα τμήματα αυτά να μην αποτελέσουν προνόμιο για τους μαθητές μόνο των μεγάλων αστικών κέντρων όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη και ίσως μια – δυο πόλεις ακόμα της Ελλάδας.

 

 Θα πρέπει στα πλαίσια της λειτουργίας του Τεχνολογικού Λυκείου να ενσωματωθεί και η πρακτική άσκηση των μαθητών, η οποία και θα προσμετράται στον απαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

 

Τέλοςθα πρέπει να διαμορφωθεί ειδικό πλαίσιο για τη θεωρητική και πρακτική επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας, βάσει του Άρθρου 28 του νόμου 1566/1985 και κυρίως του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2γ του ίδιου άρθρου.


 

 

 

Υπόλοιπα θέματα Γ.Σ

–    Η αναγνώριση ως συνταξίμων χρόνων των χρόνων φοίτησης στη σχολή (χωρίς πληρωμή) δεν έχει προχωρήσει λόγω του ότι δεν εκδικάστηκαν οι προσφυγές από τα δικαστήρια. Υπάρχουν δύο προσφυγές μελών: Η πρώτη χρονολογικά προσφυγή υποστηρίχτηκε οικονομικά από την ένωση (και έφερε σε πρώτη φάση την αναγνώριση των χρόνων φοίτησης μισθολογικά). Μέχρι σήμερα καμία δεν έχει εκδικαστεί για το θέμα που αφορά την αναγνώριση των συνταξίμων χρόνων.

–    Οι συγχωνεύσεις σχολείων λέγεται ότι θα προχωρήσουν (κυρίως εκεί που συστεγάζονται 2 σχολεία ή τα κτίρια είναι ενοικιαζόμενα) και αυτό θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στους συναδέλφους.

–    Η ΕΤΕ ζητά την λειτουργία σχολείων της ΤΕΕ, στις πόλεις που υπάρχουν παραρτήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και την άμεση σύνδεσή της με αυτά. Τα σχολεία αυτά θα λειτουργούν νομοθετικά κατοχυρωμένο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται οι πρακτική άσκηση υποψηφίων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών, ο πειραματισμός σε νέα μαθήματα , νέες μεθόδους διδασκαλίας κλπ Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και η λειτουργία των σχολείων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ. Πρέπει άμεσα να ξεκινήσει διάλογος με τους εκπαιδευτικούς αυτών των σχολείων.

 

–    Θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό τομέα με οποιοδήποτε μορφή (αυτόνομη, σύμπραξη με άλλο Πανεπιστήμιο,το ΕΜΠ κτλ ) ΤΩΡΑ  και η καλύτερη περίπτωση είναι το νομοσχέδιο για το Τεχνολογικό Λύκειο.

Η πρόταση για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας της ΑΣΠΑΙΤΕ, που έχει καταθέσει η ΕΤΕ, είναι οικονομικά βιώσιμη κοινωνικά και εκπαιδευτικά ρεαλιστική και αναγκαία. Εκτός των άλλων θα ανοίξει νέους εκπαιδευτικούς ορίζοντες (αναθέσεις νέων σύγχρονων μαθημάτων) στους αποφοίτους της.              Η όποια αρνητική εξέλιξη στο θέμα αυτό θα έχει δυσμενή επίδραση στο εργασιακό μας μέλλον . Οι επαφές όλα αυτά τα χρόνια με παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας έδειξαν ότι στη Ελλάδα, που έχει ταυτίσει την έννοια της καθηγητικής σχολής με το Πανεπιστήμιο, δεν έχεις υπηρεσιακό μέλλον στο χώρο αυτό σήμερα αν δεν προέρχεσαι από Πανεπιστημιακή σχολή. Επειδή το θέμα αυτό άλλωστε εμπίπτει και στους σκοπούς λειτουργίας της ΕΤΕ, μέλη του ΔΣ ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να παραιτηθούν αν η νομοθετική ρύθμιση αυτή δεν επιτευχθεί τώρα.

  

Για την επίτευξη των παραπάνω αποφασίστηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση το παρακάτω σχέδιο δράσης:

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΣΠΑΙΤΕ

  1. Υποβολή τελικής πρότασης για Τεχνολογικό Λύκειο στο υπουργείο και επανάληψη του αιτήματος  συνάντησης με τον Υφυπουργό Παιδείας.
  2. Συναντήσεις με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς για το Τεχνολογικό Λύκειο.
  3. Τα παραρτήματα να προβούν σε ενημέρωση των τοπικών βουλευτών μεταφέροντας τους τις θέσεις της ένωσης για την ΑΣΠΑΙΤΕ και το Τεχνολογικό Λύκειο.
  4. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας (μετά το Πάσχα) στο Υπουργείο Παιδείας όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ, με πρωτοβουλία της ΕΤΕ, με αίτημα την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με νομοθετική ρύθμιση στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Τεχνολογικού Λυκείου.
  5. Συμβολική κατάληψη των παραρτημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ, την ίδια μέρα.
  6. Δημοσίευση στον τύπο ανακοίνωσης για την αναγκαιότητα Πανεπιστημιοποίησης της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 

Tο ΔΣ της ΕΤΕ