ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΣΕΠ

Τόσο οι επιστημονικές μελέτες, όσο και οι αποτυχία των πρακτικών που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα δείχνουν ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη τακτική για την επιλογή τομέων και ειδικοτήτων από τους φορείς της ΕΕΚ. Διαφορετικά θα οδηγηθούμε και πάλι σε αποτυχημένες, για την Ελληνική κοινωνία και οικονομία, πολιτικές οι οποίες θα βασίζονται σε παγιωμένες συντεχνιακές λογικές.

Όλο το άρθρο