Νέα επιστολή του παραρτήματος Β.Αιγαίου της ΕΤΕ για την μη έγκριση ειδικοτήτων

Μετά την δημοσιοποίηση του ΦΕΚ 2545/16-6-21 τ.Β΄, με θέμα: ¨Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2021-2022¨ διαπιστώθηκε ότι δεν εγκρίθηκαν

Όλο το άρθρο