ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συζήτηση για το νέο ΠΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο.

          Καλούνται τα ενεργά μέλη της ΕΤΕ σε συζήτηση για το νέο πρόγραμμα  σπουδών του μαθήματος της Τεχνολογίας στις Α, Β και Γ τάξεις του  Γυμνασίου.

Όλο το άρθρο