ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συζήτηση για το νέο ΠΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο.

          Καλούνται τα ενεργά μέλη της ΕΤΕ σε συζήτηση για το νέο πρόγραμμα  σπουδών του μαθήματος της Τεχνολογίας στις Α, Β και Γ τάξεις του  Γυμνασίου.

Όλο το άρθρο

 Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Erasmus+

Η ΕΤΕ  στα πλαίσια του σχεδίου κινητικότητας με κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA116-078579 για το πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA1 “Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”  θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα με τίτλο ΄΄Νέες προσεγγίσεις μάθησης για την εισαγωγή της καινοτομίας στη διδασκαλία, με την ενσωμάτωση διαδραστικών τεχνολογιών και τεχνικών μοντελοποίησης, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και πολυτροπικών διεπαφών΄΄

Όλο το άρθρο