Παρουσίαση έργων και δραστηριοτήτων από το Μάθημα της Τεχνολογίας, Του συνάδελφου Βασαγιωργη Νικόλαου 

Του συνάδέλφου Βασαγιωργη Νικόλαου 

11ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

Δραστηριότητες μαθητών στο μάθημα της Τεχνολογίας κατά τα Σχολικά Έτη 2019-2020 και 2020-2021

Όλο το άρθρο

Παρουσίαση Έργων Από Το Μάθημα Της Τεχνολογίας, Του Συνάδελφου Τριβέλλα Σεραφείμ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε έργα μαθητών της Α΄ τάξης που ολοκληρώθηκαν στο μάθημα της Τεχνολογίας κατα το σχολικό έτος 2020-2021 https://photos.app.goo.gl/9zbZSJeG1DTCBFjV6

Όλο το άρθρο