ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.) ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ε.Ε.) 2021

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν :
α) Στα κατά τόπους Παραρτήματα, από 16  Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου 2021.
β) Στην Αττική, την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

Όλο το άρθρο