ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2021

Όσα μέλη της ΕΤΕ διαμένουν σε περιοχές που δεν λειτουργούν παραρτήματα της ΕΤΕ, μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία των εκλογών απευθυνόμενοι στον Σύνδεσμο του Νομού τους (Σύνδεσμοι: https://www.ete.gr/ete_contacts_2021)

Όλο το άρθρο