Ενημερωτικό σημείωμα για πρόγραμμα ERASMUS+ της ΕΤΕ 2018-2019

Erasmus Δράσεις - Δραστηριότητες

 

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ της  ETE  έχει  τίτλο <<Η διδασκαλία του μέλλοντος : Massive Open Online Course (MOOC) and Flipped Classroom>> και έχουν εγκριθεί δύο ροές των 10 ατόμων ( μία ροή στην Ρώμη και μία ροή στην Πράγα), ο οποίες θα πραγματοποιηθούν  την εβδομάδα 7-13 Απριλίου.

 

1η ροή: Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της INFOL, στη Ρώμη, και θα εστιάσει  στην πλατφόρμα MOOC (Massive Open Online Course ).

Το MOOC είναι ένα διαδικτυακό μάθημα,  ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ελεύθερης πρόσβασης και εγγραφής,  με ανοικτά αποτελέσματα. Ενσωματώνει την κοινωνική δικτύωση, προσβάσιμους  διαδικτυακούς πόρους και διαχειρίζεται από επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα MOOC έχει στόχο τη δέσμευση των μαθητών και την αυτοδιαχείριση της συμμετοχή τους σύμφωνα με τους στόχους μάθησης, τις προηγούμενες γνώσεις, τις δεξιότητες και τα κοινά ενδιαφέροντα.

Είναι ένας νέος τρόπος για την παράδοση ενός μαθήματος που προωθεί την ενεργό μάθηση καθώς και τη δημιουργία δικτύων πληροφόρησης, ενσωματώνοντας ένα μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

Από την άλλη πλευρά, η πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους (βίντεο, σημειώσεις  διαλέξεων κλπ) πρέπει να είναι δωρεάν για να  υποστηρίξουν και να εμπλουτίσουν αυτές τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και να διευκολύνουν την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Τα σενάρια εικονικής εκμάθησης αποτελούν χώρους στους οποίους ο σχεδιασμός και η χρήση των ελεύθερων εκπαιδευτικών πόρων (OER) επιτρέπουν την ανάπτυξη διδακτικών και ψηφιακών ικανοτήτων.

Θέματα κατάρτισης:

  • Εκπαίδευση και μάθηση, Σχεδιασμός και παραγωγή ψηφιακών πόρων για εκπαιδευτική χρήση.
  • Προσαρμογή σε νέους τρόπους μάθησης που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ.
  • Επιλογή και αντικειμενική αξιολόγηση των ψηφιακών πόρων .
  • Κατανόηση για συνεργατική, εποικοδομητική, αντανακλαστική, ενεργή και αυθεντική μάθηση.
  • Γνώση βασικών εννοιών και εργαλείων επικοινωνίας και συμβουλευτικών πληροφοριών στο Διαδίκτυο
  • Συνεργασία σε εικονικές ακαδημαϊκές κοινότητες με συντελεστές στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης

 

2η ροή: Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ITC International, στην Πράγα, και η επιμόρφωση θα επικεντρωθεί στην μέθοδο  Flipped Classroom (αντίστροφη ή αντεστραμμένη τάξη).

Σε αυτό το βιωματικό εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα βιώσουν  το μοντέλο Flipped Classroom  και θα διερευνήσουν από κοινού πώς η μέθοδος της αντιστροφής( flipping)  μπορεί να επηρεάσει τη μάθηση των μαθητών και πώς οι καθηγητές μπορούν να την εφαρμόσουν για την θετική μεταμόρφωση των μαθημάτων

Αυτό το μοντέλο αποτελεί μια στρατηγική μικτής μάθησης με στόχο τη βελτίωση της συμμετοχής των σπουδαστών και των αποτελεσμάτων της. Δεν είναι μια νέα έννοια και μπορεί  να συγκριθεί με παιδαγωγικές όπως η ενεργητική μάθηση, η ισότιμη μάθηση, η μάθηση βασισμένη σε περιστατικά , ή με οποιαδήποτε στρατηγική συνδυασμένης μάθησης που απαιτεί από τους μαθητές να προετοιμάσουν  το μάθημα πριν το σχολείο  και να συμμετάσχουν με τους συνομηλίκους τους στις  προγραμματισμένες δραστηριότητες. Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν το νέο μάθημα, παρακολουθώντας ένα βίντεο στην ώρα που αυτοί επιθυμούν. Οι σπουδαστές χτίζουν τις γνώσεις, τις στάσεις και τις αξίες τους μόνοι τους, και έχουν περισσότερο  χρόνο στην τάξη για μεγαλύτερη εμβάθυνση στη μάθηση.

Σε αυτή την εκπαιδευτική μέθοδο, η τεχνολογία του Διαδικτύου ενσωματώνεται στην τάξη, απελευθερώνοντας τους δασκάλους για να βοηθούν τους μαθητές αντί μόνο να τους διδάσκουν. Η μέθοδος Flipped Classroom   έχει δώσει πολλές υποσχέσεις μέχρι τώρα και είναι πιθανόν να γίνει το κυρίαρχο μοντέλο διδασκαλίας στο μέλλον.

Θέματα κατάρτισης:

  • Πρώτη γνωριμία με την μέθοδο Flipped Classroom
  • Εργαλεία για αποτελεσματικές παρουσιάσεις και δημιουργία ιστοσελίδας
  • Online εργαλεία για τυπική αξιολόγηση
  • Βιωματικό εργαστήριο στη μέθοδο Flipped Classroom

 

Οικονομικά στοιχεία:

Η συνολική επιχορήγηση και για τις δύο ροές είναι 29.300€  εκ των οποίων τα 7.000 αφορούν την οργάνωση (αμοιβή εκπαιδευτικών κέντρων και ασφάλιση) και τα υπόλοιπα 16.700 την ατομική υποστήριξη των συμμετεχόντων (μετακινήσεις και διαβίωση).

Το ΙΚΥ θα καταθέσει πριν το ταξίδι το 80% (23.440)  και το υπόλοιπο 20% (5.860)) θα πραγματοποιηθεί μετά το κλείσιμο του προγράμματος( Αύγουστο-Σεπτέμβρη).

Συνεπώς, κάθε συμμετέχων με την επιλογή του θα πρέπει να καταβάλει 300€ για αρχική κάλυψη του υπολοίπου (σαν δανεισμό προς την ΕΤΕ), τα οποία  θα του επιστραφούν τον Σεπτέμβριο, με το κλείσιμο του προγράμματος

Αυτή η καταβολή θα πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να εκδοθούν το συντομότερο τα αεροπορικά εισιτήρια και να κλειστούν τα ξενοδοχεία.

Αυτή η καταβολή  έχει επίσης την έννοια της εγγύησης και αν κάποιος δεν ταξιδέψει θα χάσει τα 300€ γιατί θα έχει εκδοθεί το εισιτήριό του, η ασφάλειά του κλπ.

Με μια πρώτη εκτίμηση η επιχορήγηση από το ΙΚΥ θα καλύψει για κάθε συμμετέχοντα τα αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχείο 3* ή 4*με πρωινό και ότι περισσέψει θα  καλύψει μέρος της διατροφής και εσωτερικές μετακινήσεις.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Για συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus της ΕΤΕ Επεξεργασία