Προσλήψεις Αναπληρωτών

Αναπληρωτές

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε  η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2008-2009, ως εξής:

    · Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 2.573 εκπαιδευτικοί
    · Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 1.147 εκπαιδευτικοί  

 Δείτε το αρχείο  με τα ονόματα σε μορφή  *.xls

 Πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές , τις σχολικές μονάδες και τις ΔΔΕ στην πολύ κατατοπιστική ιστοσελίδα

http://users.att.sch.gr/ymalliaros

 ——————————————————————————————————-