ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2021

Όσα μέλη της ΕΤΕ διαμένουν σε περιοχές που δεν λειτουργούν παραρτήματα της ΕΤΕ, μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία των εκλογών απευθυνόμενοι στον Σύνδεσμο του Νομού τους (Σύνδεσμοι: https://www.ete.gr/ete_contacts_2021)

Όλο το άρθρο

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕ

Με απόφαση της ΓΣ της ΕΤΕ που πραγματοποιήθηκε στις 5/9/21 αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Ορίστηκε η συνδρομή μέλους στο ποσό των 10 € ετησίως
Τα νέα μέλη για να εγγραφούν οφείλουν να πληρώσουν μόνο το ποσό συνδρομής του έτους εγγραφής τους χωρίς κάποια άλλη πρόσθετη οικονομική εισφορά.

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.) ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ε.Ε.) 2021

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν :
α) Στα κατά τόπους Παραρτήματα, από 16  Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου 2021.
β) Στην Αττική, την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

Όλο το άρθρο